Scan to Download ios&Android APP


Co je to DEX kryptoměn neboli decentralizovaná burza?

14:05, 28 October 2021

Share this article

Have a confidential tip for our reporters?

Co je to DEX kryptoměn neboli decentralizovaná burza?

Blockchain je decentralizovaná technologie, která se opírá o algoritmy a konsenzuální protokoly, aniž by bylo nutná existence centrální autority určující, zda je záznam platný, či nikoli. Kryptoměny a blockchain jsou založeny na podpoře decentralizovaných transakcí, které eliminují prostředníka v procesu výměny aktiv a dat.

S ohledem na to se může zdát neintuitivní, že kryptoměny musí být obchodovány prostřednictvím centralizovaných burz, protože to odporuje podstatě technologie blockchain. V reakci na tento rozpor vznikly decentralizované kryptoburzy. 

Tyto burzy představují prostředí pro peer-to-peer transakce, kde lze vyměňovat digitální aktiva, aniž by bylo nutné spoléhat na služby třetí strany, která bude mít v konečném důsledku nad digitálními aktivy a daty určitou kontrolu. 

V následujícím článku si vysvětlíme, co je to decentralizovaná burza (dex), jak funguje a jaké jsou rozdíly mezi decentralizovanou (DEX) a centralizovanou burzou.

CO JE DECENTRALIZOVANÁ KRYPTO BURZA DEX?

Co je to kryptoburza DEX? Eliminace potřeby prostředníka

Decentralizovaná burza, známá také jako krypto burza DEX, je platforma, jejíž back-end je navržen na existující blockchainové infrastruktuře a všechny transakce provedené prostřednictvím burzy jsou v ní zaznamenány kvůli transparentnosti a bezpečnosti.

Tyto burzy se spoléhají na smart kontrakty a data v řetězci, aby usnadnily peer-to-peer transakce, jejichž prostřednictvím lze digitální aktiva předávat z jedné peněženky do druhé.

V případě kryptoměnných burz DEX nemá údaje uživatelů, kteří si vyměňují aktiva, k dispozici žádný centrální server, což snižuje riziko odcizení dat nebo neoprávněného přístupu k nim třetí stranou.

Uživatelé, kteří obchodují s aktivy prostřednictvím DEX, tak zůstávají v anonymitě, protože všechny transakce jsou šifrované a identita účastníků je omezena na číslo jejich peněženky.

Transakce lze provádět bez dodatečných nákladů, protože na operaci nevydělává žádný zprostředkovatel. To znamená, že DEXy mohou nabídnout nižší náklady na provádění transakcí než jejich centralizované protějšky CEXy. Přesto by poplatky CEX mohly být celkově efektivnější než poplatky DEX. Důvodem je, že finanční prostředky uživatelů jsou uchovávány v peněžence CEX, což uživatelům umožňuje jejich výměnu, aniž by jim vznikaly náklady na blockchain. V tom se liší od DEX, kde mohou být poplatky za výměnu malých objemů vysoké.

Decentralizované burzy nicméně čelí některým překážkám, které brání jejich širokému přijetí. Jsou považovány za méně škálovatelné, protože DEX fungují pomocí smart kontraktů, které jsou vázány na blockchainy, a jsou omezeny limity své základní infrastruktury.

Kromě toho vyžadují od nováčků v oblasti kryptoměn před zahájením obchodování podrobnější a sofistikovanější znalosti. Protože neexistují žádní zprostředkovatelé, dostávají obchodníci svá kryptoaktiva do své plné péče a jsou zodpovědní za správu svých soukromých klíčů a peněženek. To lze sice považovat za výhodu, ale zároveň je s tím spojeno riziko, že dojte ke ztrátě nebo odcizení klíče.

Absence zprostředkovatele také znamená, že burza nemusí dodržovat standardy know-your-customer (KYC) ani standardy proti praní špinavých peněz (AML), které krypto burze přidávají další vrstvu bezpečnosti a důvěryhodnosti.

Ačkoli centralizované burzy mají vykazují větší objemy obchodů než DEX, podle zprávy společnosti Gecko o kryptoměnách pro druhé čtvrtletí vykázaly decentralizované burzy vyšší míru růstu než centralizované burzy (131 % oproti 65 %) a na celkovém růstu za druhé čtvrtletí roku 2021 se podílely 12 %.

Poměr DEX/CEX se ve stejném období zlepšil z 6,7 % na 9,4 %.

TOP-10 DEX + CEX PODLE ZOBCHODOVANÉHO OBJEMU (LED-ČER 2021)

Jak funguje decentralizovaná burza?

Většina decentralizovaných burz dnes funguje podle protokolu AMM (Automated Market Maker). Jedná se o typ protokolu DEX, který se při stanovování cen spoléhá na matematický vzorec. Místo knihy objednávek, jakou používají tradiční burzy, se ceny aktiv na DEX stanovují podle cenového algoritmu.

Ve světě financí a centralizovaných burz je „tvůrce trhu“ organizace, která monitoruje trh a aktivně se ho účastní, aby zajistila likviditu všem nástrojům, které se během dané seance obchodují, takže kupující vždy najdou někoho, kdo prodává, a prodávající vždy najdou někoho, od koho mohou nakoupit.

Decentralizované burzy jsou navrženy tak, aby plnily stejný úkol, ale bez nutnosti držet samotná aktiva. Místo toho tyto burzy vytvářejí pooly různých tokenů, které jsou pravidelně obchodovány prostřednictvím jejich platforem. Tyto tokeny pocházejí od investorů, kteří jsou ochotni je poskytnout výměnou za poplatek.

What is your sentiment on UNI/USD?

4.94194
Bullish
or
Bearish
Vote to see Traders sentiment!

Tato struktura přenáší břemeno tvorby trhu na investory a s ním i veškeré zisky, které z tvorby trhu plynou.

Algoritmus, který decentralizovanou burzu reguluje, stanoví cenu aktiv podle dynamiky nabídky a poptávky a na základě této dynamiky se upravují i poplatky placené za sdružování různých tokenů.

Největší decentralizovanou burzou podle denního objemu transakcí je v současnosti Uniswap, ale existuje mnoho dalších, včetně PancakeSwap, KyberSwap, 1inch a Zapper. Podle CoinMarketCap je deset největších decentralizovaných burz podle objemu obchodů k 26. červenci 2021:

Jak funguje decentralizovaná burza?

Rozdíly mezi decentralizovanou (DEX) a centralizovanou burzou (CEX)

Centralizované a decentralizované burzy, které fungují paralelně již řadu let, se od sebe zásadně liší. Následuje shrnutí nejdůležitějších rozdílů mezi DEX a CEX.

 • Provádění: na DEX se transakce provádějí automaticky na základě parametrů stanovených inteligentním kontraktem. Zatímco transakce provedené prostřednictvím centralizované burzy musí před svým vypořádáním nejprve projít systémy a protokoly pro tvorbu trhu CEX.
 • Ukládání dat: data generovaná transakcemi provedenými v rámci DEX jsou uložena v blockchainu, který podporuje platformu, zatímco data z transakcí provedených v rámci CEX jsou uložena na serveru.
 • Tvorba trhu: DEX se obvykle řídí protokolem automatizovaného tvůrce trhu, který se spoléhá na fond tokenů poskytovaný skupinou investorů, kteří jsou za to odměňováni. CEXy se při vypořádání transakcí spoléhají na svou knihu objednávek a musí se aktivně podílet na zajištění likvidity různých nástrojů, které jejich klienti potřebují směnit.
 • Transakční náklady: díky odstranění podílu zprostředkovatele lze transakce na DEXech provádět s nižšími náklady. Naproti tomu CEXy musí účtovat vyšší obchodní poplatky, aby mohly financovat své provozní výdaje a plnit regulační náklady.
 • Rychlost provádění: většina blockchainů v současné době může jen stěží zajistit takovou rychlost provádění jako CEXy. Škálovatelnost je však problém, na jehož vyřešení infrastrukturní blockchainy usilovně pracují, a v určitém okamžiku by DEXy měly nabídnout podobnou rychlost provádění transakcí ve srovnání se svými centralizovanými protějšky.
 • Anonymita: Vzhledem k tomu, že všechny transakce, k nimž dojde v rámci DEX, jsou v blockchainu zaznamenány jako zašifrovaný kus kódu, nemusí být identita zúčastněných stran zveřejněna, protože budou identifikovány podle adresy své peněženky. Naproti tomu CEXy jsou ze zákona povinny shromažďovat informace od svých klientů před provedením transakce jejich jménem - známé také jako pravidla Know Your Customer (KYC).
 • Bezpečnost: na centralizovaných burzách je každá transakce zaznamenána centrálním orgánem nebo samotnou burzou CEX. Decentralizované burzy, které provádějí a zaznamenávají transakce prostřednictvím inteligentních smluv, umožňují transakce bez důvěry. Protože DEX nedrží finanční prostředky svých obchodníků, čelí nižšímu riziku hackerských útoků než CEX.

CEX VS DEX: HLAVNÍ ROZDÍLY

Výhody DEX

 • Data uživatelů zůstávají anonymní a transakce jsou uloženy v blockchainu.
 • Nižší poplatky za obchodování vyplývající z eliminace prostředníka.
 • Prostřednictvím DEX lze směňovat širokou škálu digitálních aktiv, pokud je někdo ochoten poskytnout pro ně likviditu.
 • Poskytovatelé likvidity jsou odměňováni za to, že působí jako tvůrci trhu.
 • Uživatelé mají přístup ke svým soukromým klíčům a kontrolují svá digitální aktiva.
 • Jsou nezávislé na regulacích a nevyžadují postup ověřování.

Nevýhody DEX 

 • Rychlost provádění může být ve srovnání s CEXy nižší kvůli stále omezené škálovatelnosti podkladového blockchainu.
 • Pokud se hackerům podaří provést 51% útok na blockchain, který pohání DEX, mohou být zavedena falešná data transakcí nebo může dojít k manipulaci se stávajícími daty.
 • Likvidita na DEX do značné míry závisí na dostupnosti tokenů v důsledku zvýšené účasti jednotlivých tvůrců trhu. To by mohlo mít za následek nižší úroveň likvidity ve srovnání s burzami CEX u méně populárních tokenů.
 • DEXy vyžadují hlubší znalosti decentralizované technologie blockchain k zahájení obchodování. Uživatelé se musí přinejmenším naučit, jak financovat svou externí peněženku a propojit ji s rozhraním DEX, aby mohli provést obchod. U CEXů je proces prováděí vkladů jednodušší.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI DEX

DEX vs CEX: co je lepší?

Mohou DEXy nahradit CEXy, nebo jsou ve světě kryptoměn stále nutní zprostředkovatelé, kteří zajistí transparentní a přesné provádění transakcí?

Debata o tomto tématu stále pokračuje, a pokud máte zájem dozvědět se o této technologii více, měli byste si přečíst o decentralizovaném finančnictví, známém také jako DeFi, a o protokolech a systémech, které tento rostoucí segment kryptografického trhu pohánějí. Podle zprávy o kryptoměnách za Q1 2021 společnosti CoinGecko ovládly polovinu ekosystému DeFi DEXy.

DEXY DOMINUJÍ POLOVINĚ EKOSYSTÉMU DEFI

Mikhail Karkhalev, analytik trhu ve společnosti Capital.com, se podělil o svůj názor na toto téma:

„Decentralizované burzy nemají oproti centralizovaným žádné zvláštní výhody. V nejhorším případě mohou být DEX i CEX napadeny hackery nebo mohou zakladatelé zmizet i s penězi klientů. Pozitivní je, že CEX předčí DEX ve schopnosti pracovat s fiat měnami a je považován za intuitivnější. DEX díky své decentralizované povaze může nabídnout komukoli možnost uvést vlastní token, kdykoli bude chtít. To znamená, že na DEX můžete pracovat s neomezeným počtem aktiv, což zvyšuje šance na dosažení zisku.

Jednoduše řečeno, DEXy a CEXy mají svou vlastní cílovou skupinu. Nicméně DEX a sektor DeFi se zdají být budoucností.“

Pro ty, kteří se ještě nerozhodli, která kryptoměnová burza je pro ně nejvhodnější, nezapomeňte, že vždy můžete obchodovat s kryptoměnami pomocí smluv o rozdílu. Přečtěte si našeho obsáhlého průvodce obchodováním s kryptoměnami a zjistěte, zda si ze seznamu nejobchodovanějších kryptoměn, včetně Uniswap (UNI), dokážete vybrat nějaké nové obchodní příležitosti. 

UNI/USD CFD

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
Capital Com is an execution-only service provider. The material provided on this website is for information purposes only and should not be understood as an investment advice. Any opinion that may be provided on this page does not constitute a recommendation by Capital Com or its agents. We do not make any representations or warranty on the accuracy or completeness of the information that is provided on this page. If you rely on the information on this page then you do so entirely on your own risk.

Pořád sháníte brokera, kterému můžete věřit?


Přidejte se k více než 400 000 obchodníků po celém světě, kteří se rozhodli obchodovat s Capital.com

1. Vytvořte a ověřte účet

2. Proveďte vklad

3. Najděte si svůj obchod