x
Polski
Moje konto
Test wiedzy

Które z poniższych nie jest indeksem?

FTSE 100
S&P 500
Euronext
Jow Dones