Polski
Moje konto
Test wiedzy

Które z poniższych nie jest indeksem?

FTSE 100
Euronext
S&P 500
Jow Dones