Test wiedzy

Które z poniższych nie jest indeksem?

Jow Dones
S&P 500
Euronext
FTSE 100