Test wiedzy

Które z poniższych nie jest indeksem?

Jow Dones
FTSE 100
S&P 500
Euronext