Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Co to są indeksy?

Rozdział 1: Wprowadzenie

Często możesz usłyszeć o indeksach giełdowych w wiadomościach w telewizji i na stronach finansowych w gazetach. Czym więc one są i dlaczego są istotne?

Ile razy obiły Ci się o uszy nazwy typu FTSE 100, S&P 500, the Dow Jones Industrial Average, the Hang Seng, DAX, CAC czy Euronext czy inne indeksy?

Powodem, dla którego tak często o nich się mówi, jest ich rola jako wskaźnika dla wielu ważnych rzeczy. W tym między innymi:

  • Zaufanie na rynku giełdowym
  • Zaufanie firm
  • Stan gospodarki
  • Stan naszych inwestycji w akcjach i udziałach.

Podstawowe uzasadnienie jest takie, że jeśli na rynku obecne jest zaufanie, to inwestorzy (tacy jak fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i inwestorzy prywatni) będą kupować akcje, a ogólny poziom cen na rynku akcyjnym będzie stopniowo rósł.

Jeśli nie mają oni zaufania, ceny będą wykazywać tendencję spadkową, gdyż inwestorzy będą sprzedawać swoje akcje i będą trzymać się swojej gotówki, albo zainwestują w coś innego.

Powyższy obraz jest prawdziwy, ale jest też pewnym uproszczonym spojrzeniem na indeksy. W rzeczywistości na zachowanie rynku akcyjnego wpływ będzie miało wiele innych czynników, np. zmiany stóp procentowych, budżety państw, wydarzenia polityczne, ogłoszenia wyników w handlu i gospodarce itd. I to właśnie dlatego tak trudno zorientować się, w którą stronę teraz pójdzie „rynek”.

Rozdział 2: Jak tworzy się indeksy?

Indeksy kształtuje się wybierając grupę spółek, których akcje są notowane na publicznej giełdzie papierów wartościowych.

Tak więc przykładowo indeks FTSE 100 składa się ze 100 największych spółek notowanych na londyńskiej giełdzie mierzonych kapitalizacją rynkową. Czyli liczbą wyemitowanych przez nie akcji pomnożoną przez cenę jednej akcji.

Te duże spółki zwane są także „blue chips”. Poziom indeksu obliczany jest przez odzwierciedlenie całkowitej zmiany cen w liczbie punków oraz wyrażenie jej w procentach.

Inne indeksy stosują podobne podejście. S&P 500 obejmuje 500 największych spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE) lub NASDAQ. Dow Jones Industrial Average oparty jest na 30 największych spółkach notowanych na tych samych giełdach.

Spółki dołączają do indeksu i go opuszczają, gdy ich kapitalizacja rynkowa wzrasta lub maleje. W spółkach należących do indeksu dokonuje się okresowych przeglądów, aby zapewnić, że kwalifikują się do obecności w indeksie. Pamiętaj, ze londyńska giełda posiada także indeksy mniejszych spółek, takie jak FTSE 250 lub FTSE 350. Tworzy je się w podobny sposób.

Rozdział 3: Jak inwestować?

Kiedy inwestorzy chcą zainwestować w indeks, mogą ulokować środki w funduszu śledzącym jego ruchy, który posiada te same akcje proporcjonalnie do ich udziału w indeksie.

Fundusze inwestycyjne, w tym fundusze powiernicze, zarządzają tym procesem i inwestują w imieniu swoich inwestorów. Zbierają one także dywidendy wypłacane z akcji dla inwestorów i je rozdysponowują (lub reinwestują). Za te wszystkie działania pobierają oczywiście opłatę.

Coraz popularniejszą formą inwestycji w indeksy jest korzystanie z funduszy inwestycyjnych typu ETF śledzących np. ruchy indeksów. Opłaty nakładane przez zarządzających funduszami typu ETF są dużo niższe, a proces kupna i sprzedaży ich jednostek dużo sprawniejszy i prostszy.

Istnieje wiele produktów pochodnych, które „pochodzą” od indeksów – możesz kupić opcje lub kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, takie jak FTSE 100 lub S&P 500. Są to w istocie narzędzia do zabezpieczania się przed wahaniami poziomów indeksów lub stawiania na ich wzrost albo spadek, zależnie od tego, co chcesz osiągnąć swoją inwestycją.

Test wiedzy

Które z poniższych nie jest indeksem?

S&P 500
Jow Dones
Euronext
FTSE 100
Previous lesson

Co to są towary?

Następna lekcja

Co to jest rynek forex?

Szukasz dodatkowych informacji?

computer
Centrum edukacji

Znajdziesz tu wszystko, co warto wiedzieć, od szczegółowych poradników po strategie inwestycyjne.

figure
computer
Przewodniki handlu

Our in-depth guides will provide you some insights into the wide variety of financial instruments, their unique features and how to use them in your trading portfolio.

Glosariusz inwestycyjny

97

Oto liczba terminów w naszym glosariuszu. Czy wiesz, co oznaczają skróty CFD, IPO i ETF? Rozszerz swoją wiedzę dzięki naszemu glosariuszowi.

Pokaż wszystko

Termin dnia

Waluta główna

Jest to stabilna waluta, która nie zmienia się zbyt gwałtownie, dzięki czemu służy do ustalania kursów wymiany i do obsługi transakcji międzynarodowych. Stosuje się ją również do definiowania kursu najbardziej znanych walut na...

Czytaj dalej
Najpopularniejszy termin

Wykres słupkowy

W ciągu jednego dnia notowań z papierami wartościowymi może się wiele zdarzyć, ale na szczęście istnieje wykres słupkowy, który podsumuje wszystkie ważne informacje. Jeden pionowy pasek może odpowiadać jednemu dniowi notowań,...

Czytaj dalej

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję