x
Polski
Moje konto
Test wiedzy

Które z poniższych nie jest indeksem?

S&P 500
FTSE 100
Euronext
Jow Dones