Test wiedzy

Które z poniższych nie jest indeksem?

FTSE 100
Jow Dones
Euronext
S&P 500