Rynki
Polski
Test wiedzy

Co uważa się za „surowce twarde”?

Żywe zwierzęta
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Złoto
Ropa naftowa

Still looking for a broker you can trust?


Join the 150,000+ traders worldwide that chose to trade with Capital.com

1. Create your account

2. Make your first deposit

3. You’re all set. Start trading