x
Polski
Moje konto
Test wiedzy

Co uważa się za „surowce twarde”?

Ropa naftowa
Złoto
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Żywe zwierzęta