Test wiedzy

Co uważa się za „surowce twarde”?

Złoto
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Ropa naftowa
Żywe zwierzęta