x
Polski
Moje konto
Test wiedzy

Co uważa się za „surowce twarde”?

Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Żywe zwierzęta
Ropa naftowa
Złoto