x
Polski
Moje konto
Test wiedzy

Co uważa się za „surowce twarde”?

Żywe zwierzęta
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Złoto
Ropa naftowa