Test wiedzy

Co uważa się za „surowce twarde”?

Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Złoto
Ropa naftowa
Żywe zwierzęta