Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 75% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι η αγορά συναλλάγματος (forex);

  Κεφάλαιο 1: Τι είναι η αγορά συναλλάγματος (forex);

  Από όλες τις χρηματοπιστωτικές αγορές, η αγορά συναλλάγματος είναι η μεγαλύτερη. Η αξία των συναλλαγών που διενεργούνται σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε εργάσιμη ημέρα είναι σχεδόν 4 τρισεκατομμύρια $ ΗΠΑ. Και με διάφορους τρόπους είναι η πιο εύκολα κατανοητή αγορά.

  Ο αγγλικός όρος «Forex» ή «FX» προέρχεται από τις λέξεις «foreign exchange» (αγορά συναλλάγματος). Πουλάτε το νόμισμα που έχετε, π.χ. λίρες Αγγλίας και αγοράζετε ένα άλλο, π.χ. δολάρια ΗΠΑ.

  Όπως ακριβώς όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό ή διακοπές και αγοράζετε το νόμισμά σας, στην τράπεζα, το ταχυδρομείο ή το ανταλλακτήριο συναλλάγματος στο αεροδρόμιο αναφέρονται δύο τιμές: μία για την πώληση των δολαρίων ΗΠΑ και μια άλλη για την αγορά από εσάς και την πληρωμή σας σε λίρες Αγγλίας.

  Ο κύριος όγκος των συναλλαγών αγοράς συναλλάγματος περιλαμβάνει μόνο τρία νομίσματα - δολάρια ΗΠΑ, ευρώ και ιαπωνικά γιεν. (Για παράδειγμα, πώληση δολαρίων ΗΠΑ για αγορά ευρώ, πώληση ευρώ για αγορά γιεν και ούτω καθεξής.) Εννοείται, ωστόσο, ότι οι συναλλαγές αγοράς συναλλάγματος μπορούν να πραγματοποιούνται ανάμεσα σε οποιαδήποτε ζεύγος νομισμάτων από τα πολλά νομίσματα που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως.

  Κεφάλαιο 2: Γιατί να πραγματοποιήσει κανείς συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος;

  Εξαρτάται. Για κάποιους, έχει να κάνει με την κατοχή πραγματικών χρημάτων – καθώς μπορεί να υπάρχει ανάγκη για την απόκτηση νομίσματος με σκοπό την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει κατασκευασμένα προϊόντα ή χρεόγραφα, όπως μετοχές ή ομόλογα σε ξένο νόμισμα.

  Επίσης, υπάρχει η επενδυτική ευκαιρία. Θα μπορούσατε να επιλέξετε να αγοράσετε ένα ξένο νόμισμα, επειδή μπορεί να κερδίζετε μεγαλύτερο τόκο για τα χρήματά σας σε σχέση με το νόμισμα που έχετε.

  Και βέβαια υπάρχει και η κερδοσκοπία. Αυτό αφορά την πώληση του «βασικού νομίσματός» σας και την αγορά κάποιου άλλου με την ελπίδα ότι -όταν το πουλήσετε ξανά- θα καταλήξετε να έχετε περισσότερα χρήματα στο νόμισμα με το οποίο ξεκινήσατε.

  Κεφάλαιο 3: Γιατί να πραγματοποιήσει κανείς συναλλαγές αγοράς συναλλάγματος;

  Οι μεγαλύτεροι αγοραστές και πωλητές της αγοράς συναλλάγματος είναι οι τράπεζες. Παρόλο που μπορεί να συναλλάσσονται για τους δικούς τους σκοπούς, πραγματοποιούν κυρίως συναλλαγές για πελάτες (οι οποίοι μπορεί να θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήματα, να επενδύσουν ή να κερδοσκοπήσουν). 

  Παρόλο που εκατοντάδες τράπεζες και χρηματομεσίτες εκτελούν συναλλαγές αγοράς συναλλάγματος, στην αγορά κυριαρχούν πέντε μεγάλοι παίκτες, οι επονομαζόμενοι και «big five»: Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan και UBS. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών της παγκόσμιας αγοράς που συγκέντρωσαν από κοινού το 2015 ξεπέρασε το 50%.

  Κεφάλαιο 4: Κατανόηση της ορολογίας

  Η αγορά συναλλάγματος είναι μια εξωχρηματιστηριακή (over-the-counter - OTC) αγορά. Αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγές δεν πραγματοποιούνται σε χρηματιστήριο, αλλά μεταξύ αντισυμβαλλομένων απευθείας ή μέσω μιας πλατφόρμας αντιστοίχισης.

  Στις οθόνες και τους ιστότοπους συναλλαγών θα δείτε ότι τα νομίσματα εμφανίζονται με σύντομους κωδικούς: για παράδειγμα, τα δολάρια ΗΠΑ είναι USD, τα ευρώ είναι EUR και τα ιαπωνικά γιεν είναι JPY. Ο ISO, ο διεθνής οργανισμός προτύπων, αναφέρει 268 διαφορετικά νομίσματα.

  Η πλειονότητα των συναλλαγών αγοράς συναλλάγματος είναι γνωστή ως «spot». Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές παρατίθενται, οι συναλλαγές πραγματοποιούνται και οι εισπράξεις καταβάλλονται στον κατάλληλο τραπεζικό λογαριασμό λίγο ή πολύ άμεσα. 

  Ωστόσο, υπάρχουν και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα ή ο χρηματομεσίτης θα συμφωνήσουν μια τιμή μαζί σας σήμερα για το νόμισμα που θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε σε συμφωνημένη μελλοντική ημερομηνία.

  Κεφάλαιο 5: Πώς γίνονται οι συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος;

  Συνήθως μια τράπεζα ή ένας χρηματομεσίτης σάς παρέχει πρόσβαση στην online πλατφόρμα συναλλαγών που διαθέτει. Στη συνέχεια, μπορείτε να τη συνδέσετε στον τραπεζικό σας λογαριασμό και να ξεκινήσετε τις συναλλαγές. Υπάρχουν, επίσης, πολλές ειδικές πλατφόρμες συναλλαγών αγοράς συναλλάγματος που έχουν σχεδιαστεί για την εκτέλεση συναλλαγών ιδιωτών.

  Κεφάλαιο 6: Τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα

  Ένα μεγάλο πλεονέκτημα στις συναλλαγές της αγοράς συναλλάγματος (για παράδειγμα, σε σύγκριση με τις μετοχές) είναι ότι πάντα θα έχετε ένα στοιχείο ενεργητικού. Επομένως, αν πουλάτε USD και αγοράζετε EUR, θα έχετε τουλάχιστον EUR. 

  Επιπλέον, ενώ διατηρείτε το νόμισμα που αγοράσατε, θα μπορούσατε να κερδίσετε τόκο για αυτό από την τράπεζα που το κρατάει για λογαριασμό σας. Αν το στοίχημά σας αποδώσει, μπορεί ακόμη και να αποκομίσετε κέρδος από την επαναπώληση αυτών των ευρώ σε δολάρια.

  Τα άσχημα νέα είναι ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες θα μπορούσαν να μην αποβούν ευνοϊκές και να χάσετε χρήματα όταν τα μετατρέψετε και πάλι στο βασικό σας νόμισμα. Επίσης, αν τα επιτόκια είναι υπερβολικά χαμηλά, μπορεί να μην κερδίσετε καθόλου τόκο για το νόμισμα που έχετε.

  Τώρα ξέρετε…

  1. Η αγορά συναλλάγματος έχει το μεγαλύτερο ημερήσιο κύκλο εργασιών από κάθε χρηματοπιστωτική αγορά.
  2. Οι περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται ανάμεσα σε βασικά ζεύγη νομισμάτων.
  3. Θα μπορούσατε να αποκομίσετε κέρδος από την αγορά και την πώληση των νομισμάτων.
  4. Επίσης, θα μπορούσατε να κερδίσετε τόκο για το νόμισμα που έχετε - αλλά ό,τι κι αν συμβεί…
  5. Θα έχετε πάντα ένα στοιχείο ενεργητικού: το νόμισμα που έχετε αγοράσει.

  Τεστάρετε τις γνώσεις σας

  Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές και πωλητές της αγοράς συναλλάγματος;

  Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
  Οι τράπεζες
  Οι κυβερνήσεις
  Οι εταιρείες
  Previous lesson

  Τι είναι οι δείκτες;

  Απαντήστε στο τελευταίο κουίζ

  Ερωτήσεις για οικονομικά θέματα 40 ερωτήσεις

  Ψάχνετε περισσότερα;

  computer
  Κέντρο Εκπαίδευσης

  Θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε εδώ· από απλούς οδηγούς έως επενδυτικές στρατηγικές.

  figure
  computer
  Οδηγοί διαπραγματεύσεων

  Our in-depth guides will provide you some insights into the wide variety of financial instruments, their unique features and how to use them in your trading portfolio.

  Γλωσσάρι Διαπραγματεύσεων

  96

  Αυτός είναι ο αριθμός των όρων στο γλωσσάρι μας. Γνωρίζετε τα CFD σας από τις IPO ή τα ETF σας; Διαλευκάνετε το μυστήριο με το γλωσσάρι των ορισμών μας.

  Προβολή όλων

  Όρος της ημέρας

  Spot (τοις μετρητοίς)

  Αγορά spot είναι η αγορά στην οποία οι τίτλοι, τα εμπορεύματα ή το συνάλλαγμα διαπραγματεύονται τοις μετρητοίς και παραδίδονται άμεσα...

  Διαβάστε περισσότερα
  Η πιο κοινή λέξη

  Financial Times Stock Exchange (Footsie)

  Footsie είναι το σύντομο όνομα του δείκτη Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100....

  Διαβάστε περισσότερα

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 630.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου