Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές και πωλητές της αγοράς συναλλάγματος;

Οι εταιρείες
Οι τράπεζες
Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Οι κυβερνήσεις