Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές και πωλητές της αγοράς συναλλάγματος;

Οι τράπεζες
Οι κυβερνήσεις
Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Οι εταιρείες