Test wiedzy

Załóżmy, że spread na instrumencie wynosi 10 centów. Jaka jest cena sprzedaży, jeśli cena kupna wynosi 23,35 USD?

22,35 USD
23,25 USD
23,45 USD
24,35 USD