Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Co to są akcje?

Rozdział 1: Wprowadzenie

Wyobraź sobie, że posiadasz fragment spółki. Właśnie to dzieje się, kiedy kupujesz akcję.

Akcje są sposobem, w jakie spółki rozdzielają pieniądze, które pozyskują na swoją działalność. Pieniądze te zwane są „kapitałem”, a akcje nazywa się także „udziałami”.

Tak więc jeśli spółka dzieli swój kapitał na 100 akcji o wartości nominalnej 1 £ każda, to jej kapitał akcyjny wynosi 100 £. Jednakże inni potencjalni akcjonariusze mogą być skłonni do zapłaty większej kwoty za te akcje, powiedzmy 1,50 £ za sztukę – wtedy „kapitalizacja rynkowa” spółki wynosi 150 £ = 100 x 1,50 £.

Rozdział 2: Dlaczego warto kupować akcje?

Inwestycja w akcje może być korzystna z dwóch powodów. Po pierwsze, tak jak w naszym przykładzie, ich wartość może wzrosnąć. Jeśli jesteś inwestorem, oznacza to, że osiągniesz zysk, gdy je sprzedaż. Po drugie, spółki mogą także wypłacać akcjonariuszom dywidendę – część swoich zysków.

Dwie rzeczy do zapamiętania: ceny akcji mogą rosnąć, ale też spadać (i mogą stać się bezwartościowe, jeżeli spółka zbankrutuje). Po drugie, czasem spółki wolą nie wypłacać dywidendy, ale raczej zatrzymać zysk dla siebie. Często dzieje się tak w przypadku firm technologicznych, tak więc akcjonariusze podejmują ryzyko dotyczące tego, czy spółka będzie prosperować, a wartość jej akcji rosnąć.

Rozdział 3: Jak inwestować w akcje?

Technicznie możliwe jest kupno akcji w spółkach nienotowanych. Powiedzmy, że Twój przyjaciel lub krewny rozpoczyna działalność, a Ty w nią inwestujesz. Otrzymasz udziały, ale prawdopodobnie będą „niepłynne”. Trudno będzie Ci je sprzedać, a warunki ich sprzedaży mogą zawierać ograniczenia.

Najbardziej płynnymi rynkami dla akcji są publiczne rynki akcji lub giełdy, takie jak giełda londyńska, nowojorska, NASDAQ, AIM, Euronext i hongkońska (patrz tutaj, żeby zobaczyć pełną listę).

Możesz tam kupować lub sprzedawać akcje, kontaktując się z maklerem, dealerem papierów wartościowych lub bankami, które oferują usługi obrotu akcjami. Najłatwiejszym sposobem na kupno lub sprzedaż jest korzystanie z internetowej platformy transakcyjnej dostarczonej przez te firmy i połączonej z rachunkiem bankowym.

Będziesz widzieć ceny akcji pod dwiema nazwami: „kupno” i „sprzedaż”. Cena „kupna” jest wyższa i jest ceną, po jakiej ktoś sprzeda ci akcje. Cena „sprzedaży” to cena, jaką zapłacą Ci za Twoje akcje, gdy będziesz je sprzedawać. Różnica zwana jest „spreadem” jest to zysk brokera na akcjach, które kupuje i sprzedaje.

Rozdział 4: Co wpływa na ceny akcji?

Gdyby zyskowność spółki była jedyną rzeczą wpływającą na cenę akcji, sytuacja byłaby bardzo prosta. Ale w rzeczywistości należy rozważyć wiele czynników.

Z pewnością aktualna siła spółki jest ważna, ale posiadanie akcji jest tak naprawdę obstawianiem przyszłych wyników spółki.

Następnie musimy pomyśleć o popycie i podaży akcji na rynku. Im więcej akcji jest dostępnych, tym niższa cena. Ale pamiętaj: jednym z poważnych plusów bardzo dużych spółek (takich jak BP, Shell, HSBC, Apple itp.) jest to, że generalnie są bardzo płynne. Ich akcje zawsze są dostępne do kupna i sprzedaży na rynku.

Mamy jeszcze ogólne trendy rynkowe – obrazują je indeksy takie jak FTSE 100, S&P 500 lub Dow Jones Industrial Average. Innymi słowy, cały rynek może rosnąć lub spadać.

Począwszy od publikacji spółek, przez wydarzenia polityczne, wiadomości, zmiany stóp procentowych i raporty brokerów, aż do tego, czy duzi inwestorzy (jak fundusze emerytalne czy firmy ubezpieczeniowe) kupują czy sprzedają, a czasem nawet do „czucia w kościach” – naprawdę liczne czynniki mogą mieć wpływ na cenę akcji w dowolnym momencie.

Rozdział 5: Plusy i minusy

Akcje mogą być świetnym sposobem na otrzymanie dywidendy i osiągnięcie zysku z inwestycji. Pozostawienie pieniędzy na rachunku oszczędnościowym nie da Ci tak dużych możliwości zarobku. Takie są dobre wieści.

Minusem jest to, że możesz stracić swój kapitał, jeżeli cena Twoich akcji spada, a spółka może ograniczyć lub anulować wypłatę dywidendy. Ale inwestując w akcje, zawsze spotkasz się z takim ryzykiem.

Teraz już wiesz...

1. Udziały lub akcje są częściami kapitału spółki.
2. Jeśli w nie zainwestujesz, liczysz na wzrost wartości kapitału i dywidendę.
3. Ale możesz też nie otrzymać żadnego z nich. Twoje ryzyko jest ograniczone do wartości inwestycji, ale możesz stracić ją w całości.
4. Wiele rzeczy ma wpływ na cenę akcji. Nawet tak zwani eksperci i pełnoetatowi analitycy rynku często się mylą!
5. Ale jeśli charakteryzuje Cię spryt, czujność, masz szczęście i gotowość do podjęcia ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje, możesz w ten sposób zarobić.

Test wiedzy

Załóżmy, że spread na instrumencie wynosi 10 centów. Jaka jest cena sprzedaży, jeśli cena kupna wynosi 23,35 USD?

22,35 USD
24,35 USD
23,45 USD
23,25 USD
Previous lesson

Czym jest IPO?

Następna lekcja

Co to są towary?

Szukasz dodatkowych informacji?

computer
Centrum edukacji

Znajdziesz tu wszystko, co warto wiedzieć, od szczegółowych poradników po strategie inwestycyjne.

figure
computer
Przewodniki handlu

Our in-depth guides will provide you some insights into the wide variety of financial instruments, their unique features and how to use them in your trading portfolio.

Glosariusz inwestycyjny

97

Oto liczba terminów w naszym glosariuszu. Czy wiesz, co oznaczają skróty CFD, IPO i ETF? Rozszerz swoją wiedzę dzięki naszemu glosariuszowi.

Pokaż wszystko

Termin dnia

Giełda

To rynek, na którym kupujący i sprzedający koncentrują się na handlu akcjami i udziałami , towarami i surowcami , instrumentami pochodnymi , walutami, i innymi instrumentami finansowymi. Dzisiejsze giełdy są wysoce...

Czytaj dalej
Najpopularniejszy termin

Broker

Broker na rynkach finansowych to ktoś, kto kupuje i sprzedaje instrumenty finansowe w imieniu klientów, którzy mogą być osobami fizycznymi lub firmami. Broker, występując w charakterze agenta klienta, jest zobowiązany do uzyskania jak...

Czytaj dalej

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję