Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Ceny indeksów na żywo

  • Najczęściej handlowane
  • Największe wzrosty
  • Największe spadki
  • Najbardziej zmienne
Nazwa Sprzedaj Kup Spread 1D Zmiana, % 1D Wykresy
Kupujący   Sprzedawcy

Handluj na głównych światowych indeksach

Indeks giełdowy jest pomiarem kondycji określonego wycinka giełdy obliczanym na podstawie cen wybranych akcji. Indeksy giełdowe są wykrzystywane przez inwestorów do oceny sytuacji rynkowej i porównywania zwrotu z konkretnych inwestycji. Obserwuj wszystkie ceny głównych indeksów światowych w czasie rzeczywistym na Capital.com.

Jakie są popularne indeksy??

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) oferują możliwość handlu na najpopularniejszych indeksach światowych. Capital.com oferuje CFD na szeroki zakres indeksów z całego świata, od kultowych indeksów takich jak NASDAQ 100, Dow Jones i FTSE 100, do bardziej specyficznych indeksów takich jak Wig 20 lub IBEX 35.

Na tej stronie znajdziesz wszystkie indeksy, którymi możesz handlować z nami. Całą tabelę naszych indeksów można uporządkować według najczęściej handlowanych, najbardziej zmiennych, najlepiej rosnących i spadających. Nasza interaktywna tabela wyświetla ceny w czasie rzeczywistym, jak również pokazuje procentową zmianę z ostatnich dwóch dni. Śledź ceny indeksów i wykresy w czasie rzeczywistym tutaj.

Handel kontraktami CFD na indeksy

Zaletą handlu na indeksach jest ich wieloskładnikowość. Oferujemy indeksy takie jak DAX, który mierzy notowania akcji 30 wiodących niemieckich spółek, a także o wiele szersze indeksy, jak np. S&P 500. Wieloskładnikowość indeksów nie tylko dywersyfikuje ryzyko do pewnego stopnia, lecz skutkuje również większą zmiennością ze względu na samą liczbę indywidualnie notowanych elementów. Handluj CFD na indeksy z Capital.com już teraz.

Dywidendy i pozycje na indeksach

Dywidendy będą naliczane dla klientów posiadających pozycje na indeksach.

Czym jest dywidenda?

Mianem dywidendy określa się wypłatę części zysków spółki na rzecz jej udziałowców. Dywidenda to wybrana przez zarząd spółki część zarobków, która może być wydana w formie akcji, wypłaty gotówki lub nieruchomości. Kiedy spółka osiąga zysk, może reinwestować te pieniądze z powrotem w spółkę i/lub podzielić wśród akcjonariuszy. Jeśli spółka zdecyduje się wypłacić swoim akcjonariuszom dywidendę, wyznacza się stałą kwotę na akcję, którą akcjonariusze otrzymają w określonym terminie. Data ustalania prawa do dywidendy (tzw. data ex-dividend) określa termin, po którym zbycie udziałów nie zapewnia prawa do otrzymania dywidendy, a zatem w dniu wypłaty dywidendy wartość akcji bazowej zmniejszy się o przybliżoną wartość dywidendy. Każdy inwestor posiadający pozycje na akcjach bazowych przed i po upływie daty ex-dividend uzyska prawo do otrzymania lub będzie zobowiązany wypłacić dywidendę w zależności od tego, czy zajmuje on pozycję długą czy krótką. Z kolei osoby otwierające pozycję w dniu wypłaty dywidendy nie będą uprawnione do dywidendy ani zobowiązane do jej wypłaty.

Przykład zastosowania dywidendy dla indeksów

Indeks zazwyczaj odzwierciedla średnią ważoną cenę akcji kilku bazowych akcji notowanych na tej samej giełdzie, przez co wszelkie decyzje o wypłatach dywidend skutkować będą spadkiem cen akcji bazowych o wartość dywidendy, a indeks również spadnie o równoważną średnią ważoną wartość tej samej dywidendy w dniu wypłaty dywidendy. Klienci, którzy posiadają pozycje na indeksach otrzymają lub zapłacą równoważną średnią ważoną wartość tej samej dywidendy w dniu ex-dividend.

Handluj indeksami z dźwignią

Indeksy są dostępne do handlu z dźwignią aż do 20:1. Rozpocznij handel z zaledwie $100, aby kontrolować pozycję 2000 USD

CFD na indeksy

Handluj 24/5 w szerokim zakresie indeksów

Kupuj i sprzedawaj indeksy przy wykorzystaniu wzrostów i spadków cen

Kontrola zysków i strat

Możesz łatwo zdefiniować zlecenia Stop i Limit, aby zlecić zamknięcie pozycji po określonej cenie.

Ustaw powiadomienia o cenach, aby otrzymywać informacje o dużych ruchach.

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować