Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Twój przewodnik po handlu akcjami

Handluj kontraktami CFD na akcje, pary walutowe, towary, kryptowaluty i indeksy za pośrednictwem nagradzanej platformy Capital.com. Bez prowizji. Regulacje FCA i CySEC. Dźwignia do 1: 200 (tylko dla profesjonalistów). Platforma dostępna w Internecie i na urządzeniach mobilnych.

Handel akcjami to proces kupowania i sprzedawania akcji spółek notowanych na giełdzie. Celem jest potencjalne czerpanie korzyści z wahań cen, jednak oczywiście każda inwestycja lub handel zawiera ryzyko strat.

Co to znaczy handlować akcjami? Celem handlowców jest kupowanie akcji po niskich cenach, trzymanie ich przez pewien czas, a następnie sprzedawanie ich po wyższych cenach. To odróżnia handel akcjami od inwestowania w akcje, które polega na kupowaniu i trzymaniu akcji przez długi czas.

Przy handlu akcjami masz możliwość zakupu rzeczywistych akcji lub handlu instrumentami pochodnymi aktywów bazowych , takimi jak kontrakty różnicowe (CFD), aby spekulować na ruchach cenowych akcji.

W tym przewodniku, przyglądamy się temu, jak handlować akcjami i niektórym strategiom handlu akcjami, które możesz wykorzystać.

Czym jest handel akcjami?

Interesuje Cię jak zacząć handlować akcjami? Zacznijmy od podstaw. Akcje reprezentują własność w spółce, która jest publicznie notowana na giełdzie. Spółki zazwyczaj "wchodzą na giełdę" - czyli wprowadzają swoje akcje na giełdę - aby pozyskać więcej kapitału niż mogą otrzymać od swoich prywatnych właścicieli lub poprzez finansowanie bankowe.

Spółka zazwyczaj zaczyna sprzedawać swoje akcje na giełdzie poprzez pierwszą ofertę publiczną ( Debiut giełdowy ) na rynku pierwotnym, przechodząc od własności prywatnej do połączenia akcji będących własnością prywatną i publiczną. Po rozpoczęciu obrotu akcjami na rynku wtórnym, którym jest giełda papierów wartościowych, ich cena zmienia się w oparciu o ocenę wartości akcji przez inwestorów w trakcie sesji giełdowej.

Kapitał, który firma pozyskuje od inwestorów giełdowych, jest zwykle wykorzystywany do rozszerzenia działalności, czy to organicznie, czy to poprzez fuzje i przejęcia (M&A).

Różnica pomiędzy akcjami a udziałami

Czy zastanawiałeś się nad różnicą pomiędzy akcjami a udziałami? Termin "akcja" odnosi się do ogólnej własności publicznej spółki będącej w obrocie giełdowym, natomiast "udział" odnosi się do poszczególnych jednostek akcji, które inwestorzy mogą kupować i sprzedawać.

Jako inwestor, możesz "posiadać akcje" firmy Amazon (AMZN), ale posiadać 10 akcji Amazon w swoim portfelu. Kiedy mówimy o ruchach cen, terminy akcje i udziały są używane zamiennie.

Różne rodzaje akcji

Akcje mają tendencję do luźnego grupowania się w oparciu o pewne cechy. Niektórzy inwestorzy giełdowi wykorzystują te kategorie do informowania swoich strategii handlowych, skupiając się na akcjach z określonych grup.

Rodzaj akcji

Opis

Akcje blue-chip

Firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, ze stabilnymi cenami akcji, które mają tendencję do utrzymywania się na rynku w czasach rynkowej zmienności.

Akcje wzrostowe

Akcje, które wykazują ponadprzeciętny wzrost cen akcji w dłuższym okresie.

Akcje oferujące ukrytą wartość

Akcje, którymi handluje się po stosunkowo niskich cenach biorąc pod uwagę fundamenty spółki, np. sprzedaż, zyski lub wypłaty dywidend.

Akcje groszowe

Akcje małych spółek, które zwykle są notowane za mniej niż 1 funt za akcję w Wielkiej Brytanii lub 5 dolarów za akcję w USA.

Spółki wypłacające dywidendy

Akcje, które zapewniają inwestorom regularne płatności za każdą posiadaną akcję. Dywidendowe akcje wzrostowe wypłacają dywidendy, które zwiększają się co roku. Wysoko dochodowe akcje to akcje, których stopa zwrotu z dywidendy jest wyższa niż stopa zwrotu z określonej średniej referencyjnej.

Jak działają giełdy papierów wartościowych?

Jeśli chodzi o prawdziwy handel akcjami (co oznacza faktyczne posiadanie akcji, którymi handlujesz), większość akcji spółek publicznych jest przedmiotem obrotu na giełdach, które są integralną częścią rynku akcji. Jak działa handel akcjami na giełdach? Instytucje te łączą istniejących akcjonariuszy chcących sprzedać swoje akcje w spółce i kupujących, którzy chcą je posiadać.

Czym jest handel akcjami? Każda akcja spółki ma widełki ceny kupna i sprzedaży - różnicę pomiędzy najniższą ceną, jaką zaakceptuje sprzedający, a najwyższą ceną, jaką zapłaci kupujący. Kiedy transakcje są realizowane, sprzedający otrzymuje cenę zakupu w zamian za swoje akcje, podczas gdy kupujący płaci cenę sprzedaży, aby otrzymać akcje.

Niektóre giełdy mają fizyczne lokalizacje z parkietami, na których mogą spotykać się kupujący i sprzedający, ale większość transakcji giełdowych odbywa się obecnie na elektronicznych platformach handlowych.

Some examples of the world’s major stock exchanges include:

 • Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE)

 • Giełda Papierów Wartościowych NASDAQ (NASDAQ)

 • Giełda Papierów Wartościowych w Szanghaju(SSE)

 • Euronext

 • Giełda Papierów Wartościowych w Londynie (LSE)

 • Japońska Grupa Giełdowa

 • Giełda Papierów Wartościowych w Hong Kongu (HKEX)

Co porusza ceny akcji?

Istnieje kilka czynników, które mogą poruszać cenami akcji w trakcie sesji giełdowej i w czasie. Obejmują one fundamenty specyficzne dla spółki, takie jak przychody i zyski, a także czynniki zewnętrzne, takie jak klimat makroekonomiczny i obawy geopolityczne.

stock price drivers

Raporty o zarobkach

Głównym wskaźnikiem wyników firmy jest sprawozdanie finansowe, które zazwyczaj wydawane jest co kwartał lub co pół roku. Raporty te pokazują, ile pieniędzy przynosi firma ze sprzedaży i innej działalności, a także ile wynosi zysk.

Raporty o zarobkach pokazują przepływy pieniężne firmy. Jeśli firma wypłaca dywidendy, pokazuje również, ile będą one warte. Wydanie raportu o zarobkach firmy może często napędzać gwałtowny wzrost lub spadek ceny akcji, jeśli przekracza lub nie spełnia oczekiwań analityków.

Ekonomia

Ogólne wyniki głównej gospodarki, w której działa spółka, mają silny wpływ na ruchy cen akcji. Silny wzrost gospodarczy ma tendencję do ciągnięcia większości cen akcji w górę, podczas gdy recesja może pociągnąć je w dół, nawet jeśli poszczególne spółki nadal wykazują dobre wyniki finansowe.

Polityka

Polityka rządu i wydarzenia polityczne, takie jak wybory i konflikty międzynarodowe, mają silny wpływ na rynki akcji. W szczególności spółki, które są dotknięte polityką w zakresie handlu międzynarodowego, mogą zobaczyć, że ich ceny akcji reagują silnie, tak jak wtedy, gdy USA i Chiny zaangażowały się w wojnę handlową, nakładając na siebie taryfy importowe.

Popyt i podaż

Trendy popytu i podaży wpływają na wyniki finansowe spółki - jeśli nagle pojawi się większy lub mniejszy popyt na jej produkty i usługi lub zmieni się wielkość podaży. Popyt na akcje spółki może się również zmieniać w zależności od demografii.

Na przykład lockdowny pandemii Covid-19 sprawiły, że nowi inwestorzy po raz pierwszy weszli na giełdę i napędzili popyt na niektóre akcje, które stały się znane jako akcje memowe.

Popyt instytucjonalny i własność mogą również wpływać na ceny, na przykład gdy duży inwestor instytucjonalny wyprzedaje akcje, lub gdy akcje zostały dodane do funduszu giełdowego (ETF).

Sentyment handlowców

Sentyment wśród uczestników rynku ma silny wpływ na ceny akcji. Akcje mogą być często notowane znacznie wyżej lub niżej niż sugerowałyby to podstawy spółki, z powodu subiektywności wśród handlowców i inwestorów. Uczestnicy mogą kupować lub wyprzedawać akcje w oparciu o wiadomości, ogłoszenia konkurencji spółki, publikacje danych i inne wydarzenia.

Czym jest strategia handlu akcjami?

Strategia handlu akcjami to preferowane przez Ciebie podejście do handlu aktywami. Ważne jest, aby mieć jasną strategię, aby poinformować o swoim handlu na giełdzie, zanim postawisz swoje pieniądze na ryzyko.

Rodzaje strategii handlu akcjami

Istnieje wiele różnych strategii handlu akcjami, które możesz wykorzystać w zależności od preferowanego podejścia do rynku i tego, jak długo chcesz trzymać otwarte pozycje.

Strategia handlu w oparciu o wiadomości

Strategia ta opiera się na reagowaniu na zapowiedzi wiadomości i wydarzenia. Wymaga ona zrozumienia oczekiwań rynku i szybkiego reagowania po pojawieniu się wiadomości. Inwestor będzie musiał ocenić, czy dane wydarzenie zostało już wycenione w akcjach i odpowiednio je przehandlować.

Popularną strategią handlową jest "kupuj plotki, sprzedawaj wiadomości", np. gdy ogłoszenie zostało już przewidziane przez rynek i uwzględnione w cenie akcji z wyprzedzeniem.

Strategia handlu na koniec dnia

Niektórzy inwestorzy są najbardziej aktywni pod koniec sesji giełdowej, kiedy często wzrasta płynność i staje się jaśniejsze, jak kurs akcji może się poruszać na zamknięciu rynku. Ta strategia może być mniej czasochłonna niż inne, ponieważ skupia się na niewielkiej części dnia handlowego. To może uczynić ją przydatną strategią w handlu akcjami dla początkujących.

Strategia Handlu typu Swing

Handel Swing ma na celu wykorzystanie huśtawek cen akcji poprzez kupowanie akcji przed ich swingiem wzrostowym i sprzedawanie ich przed swingiem spadkowym.

Swing traderzy wykorzystują wskaźniki analizy technicznej, aby zapewnić sygnały kupna i sprzedaży w oparciu o to, kiedy trend cenowy prawdopodobnie zmieni kierunek. Wymaga to większego monitorowania wykresów cenowych i zrozumienia wskaźników dynamiki.

Strategia Handlu dziennego

Dzienni handlowcy skupiają się na otwieraniu i zamykaniu pozycji tego samego dnia, aby wykorzystać wahania cen akcji podczas sesji handlowej.

Dzienni handlowcy często otwierają więcej niż jedną pozycję podczas sesji, ale zamykają je przed końcem dnia, aby nie mieć żadnej otwartej w nocy, na którą mogłaby wpłynąć zmienność w handlu po godzinach.

Strategia handlu trendami

Handel w oparciu o trend polega na wykorzystaniu narzędzi analizy technicznej do określenia trendów cenowych i handlu akcjami zgodnie z kierunkiem trendu.

Traderzy trendów muszą mieć dobrze zdefiniowane systemy, aby identyfikować i śledzić trendy cenowe oraz szybko reagować, gdy trendy się zmieniają. Traderzy mogą zmniejszyć ryzyko związane z odwróceniem trendu poprzez stosowanie zleceń kroczących stop-loss.

Strategia handlu w oparciu o skalpowanie

Skalpowanie polega na otwieraniu i zamykaniu transakcji w bardzo krótkich okresach czasu, wynoszących godziny lub nawet minuty, w celu akumulacji małych zysków.

Skalperzy muszą być wysoce zdyscyplinowani, aby szybko wyjść z transakcji w celu osiągnięcia zysków, a nie trzymać je otwarte w nadziei na większe zyski, ponieważ cena może nagle poruszyć się przeciwko ich pozycji i wywołać straty.

Strategia handlu pozycyjnego

Handel Pozycyjny to strategia, w której inwestorzy trzymają pozycje otwarte przez miesiące lub lata, aby spekulować na długoterminowych trendach cenowych. Strategia ta kładzie większy nacisk na analizę fundamentów akcji niż analizę techniczną.

Stock trading strategies

Narzędzia zarządzania ryzykiem podczas handlu akcjami

Ważne jest, aby zrozumieć, jak korzystać z narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia z limitem, zlecenia poboru profitu i stop loss, aby wejść w pozycje po pożądanej przez Ciebie cenie, sprzedać je po określonym poziomie, aby zablokować potencjalne zyski, lub jeśli aktywa, którymi handlujesz, spadną o określoną kwotę, aby uniknąć dalszych strat.

Możesz rozważyć dywersyfikację swojego portfela, tak aby żadna pojedyncza pozycja nie stanowiła jego dużej części, aby uniknąć ryzyka utraty dużej części swoich pieniędzy w przypadku spadku konkretnej akcji.

Mógłbyś również nauczyć się korzystać z narzędzi analizy technicznej na wykresach cenowych. To może pomóc Ci zidentyfikować trendy cenowe i zakresy handlowe, generując pomysły na to, kiedy otworzyć i zamknąć pozycje.

Prowadzenie dziennika handlowego w celu zrozumienia swoich sukcesów i porażek może również pomóc Ci nauczyć się lepiej handlować akcjami w przyszłości.

Różne sposoby handlu akcjami: edycja dla handlowców detalicznych

Oprócz rzeczywistego handlu akcjami, traderzy mają również inne opcje do rozważenia, jak handel produktami pochodnymi akcji, takimi jak kontrakty futures lub opcje oraz kontrakty CFD w celu zajęcia pozycji na cenach akcji bez posiadania rzeczywistych akcji.

Produkty pochodne umożliwiają ekspozycję na rynki akcji bez posiadania aktywów bazowych. W przypadku CFD na akcje, inwestorzy mogą również korzystać z dźwigni, co oznacza, że zarówno ich zyski, jak i straty mogą być powiększone.

Akcje rzeczywiste

Akcje rzeczywiste oznaczają po prostu, że kupujesz akcje spółki bazowej. Możesz to zrobić otwierając rachunek na platformie obrotu akcjami.

Posiadanie akcji bazowych nadaje się zarówno do inwestowania długoterminowego, jak i do handlu krótkoterminowego. Niektórzy brokerzy oferują akcje frakcyjne, co oznacza, że możesz kupić ułamek akcji danej spółki, jeśli cena całkowita jest dla Ciebie zbyt droga.

Handel CFD

Kontrakty na różnicę (CFD) pozwalają inwestorom na wykorzystanie depozytu zabezpieczającego, aby potencjalnie zmaksymalizować swoje środki w większe pozycje i spekulować na ruchy cen akcji bez posiadania akcji bazowych. Należy pamiętać, że CFD są produktami lewarowanymi, co oznacza, że zarówno zyski jak i straty mogą być powiększone. Należy pamiętać, że kupowanie akcji bez dźwigni również niesie ze sobą ryzyko.

Jak handlować CFD na akcje

Jak działa handel akcjami za pomocą CFD? CFD CFD jest produktem pochodnym. Broker zazwyczaj zgadza się zapłacić inwestorowi różnicę w wartości papierów wartościowych pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia. Inwestorzy mogą otworzyć długie pozycje, spekulując, że cena wzrośnie, lub krótkie pozycje, spekulując, że cena spadnie.

Możesz zarejestrować się na koncie u dostawcy CFD, takiego jak Capital.com, aby spekulować na wahaniach cen akcji firmy. Zamiast wymagać konkretnego konta handlowego akcji, można handlować CFD na akcje wraz z CFD na towary, indeksy i forex na tym samym koncie handlowym.

Handel CFD jest uważany za podejście krótkoterminowe. Inwestorzy otwierają i zamykają pozycje w ramach czasowych od dnia do tygodnia, ale nie oznacza to, że muszą być one krótkoterminowe. Rzadziej, CFD mogą być utrzymywane przez miesiące na raz, ale to ponosi dodatkowe opłaty, takie jak opłaty za noc ze względu na pożyczoną dźwignię.

Aby handlować CFD na akcje, wykonaj następujące kroki:

 1. Załóż konto handlowe CFD
 2. Wybierz akcje, na których chcesz zająć pozycje.
 3. Wykorzystaj swoją strategię handlową do identyfikacji potencjalnych transakcji.
 4. Otwórz swoją pierwszą transakcję i rozważ użycie narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia stop i zlecenia z limitem, jak również zlecenia take-profit.
 5. Monitoruj swój handel za pomocą narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej.
 6. Zamknij swoją pozycję w oparciu o swoją strategię handlową.

Jeśli szukasz, aby dowiedzieć się, jak handlować CFD na akcje dla początkujących, możesz zacząć od otwarcia konta demo na Capital.com, dzięki czemu możesz uzyskać poczucie procesu bez narażania swoich pieniędzy na ryzyko.

Gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia handlu prawdziwymi pieniędzmi, otwórz rachunek rzeczywisty i zdeponuj środki, którymi chcesz handlować.

Plusy i minusy handlu CFD na akcje

Handel akcjami za pomocą CFD niesie ze sobą kilka korzyści. W przeciwieństwie do kupna i sprzedaży akcji na zewnątrz, co wymaga, aby cena akcji wzrosła, abyś mógł osiągnąć zysk, CFD daje ci możliwość spekulacji na cenach akcji w obu kierunkach. Możesz handlować zarówno na rynkach spadających, jak i rosnących dzięki możliwości krótkiej sprzedaży produktów CFD.

CFD mogą być zatem wykorzystane do zabezpieczenia przed istniejącymi udziałami w portfelu. Na przykład, jeśli posiadasz portfel akcji w danym sektorze, ale oczekujesz, że doświadczy on krótkiego, ostrego spadku, możesz użyć CFD do krótkiej sprzedaży swoich istniejących akcji, zabezpieczając się przed tą możliwością.

Jeśli Twoje oczekiwania okażą się błędne, masz dodatkowy bonus w postaci możliwości skompensowania wszelkich strat poniesionych przy użyciu CFD z zyskami kapitałowymi naliczonymi przy wzroście Twojego portfela.

Ponadto, handel CFD jest często wolny od prowizji, przy czym brokerzy osiągają niewielki zysk z spreadu. Inwestorzy starają się zyskać na ogólnej zmianie ceny.

CFD można handlować na marginesie. Oznacza to, że inwestor musi odłożyć tylko ułamek wartości swojego handlu, pożyczając pozostały kapitał od swojego brokera. Pozwala to na większą dostępność, większą ekspozycję i potencjalnie wzmocnione wyniki. Należy pamiętać, że CFD są produktami lewarowanymi, co oznacza, że zarówno zyski, jak i straty mogą być powiększone.

5% margines oferowany przez Capital.com oznacza, że musisz zdeponować tylko 5% wartości transakcji, którą chcesz otworzyć, a reszta jest pokryta. Na przykład, jeśli chcesz umieścić transakcję na CFD o wartości 1000 dolarów, przy 5% marginesie będziesz potrzebował tylko 50 dolarów kapitału początkowego, aby otworzyć transakcję.

Przykład handlu akcjami

Należy jednak pamiętać, że handel CFD niesie ze sobą ryzyko, ponieważ dźwignia może zwiększyć rozmiar każdej straty, jeśli cena akcji porusza się w kierunku przeciwnym do pozycji, a także zmaksymalizować zyski, jeśli cena porusza się w tym samym kierunku. Ważne jest, aby zrobić własne badania i zrozumieć, jak działa dźwignia, zanim zaczniesz handlować.

Dlaczego warto handlować CFD na akcje z Capital.com?

Zaawansowana technologia AI u podstaw: Spersonalizowany news feed dostarcza użytkownikom unikalne treści w zależności od ich preferencji. Sieć neuronowa analizuje zachowanie w aplikacji i sugeruje filmy i artykuły, które pasują do Twojej strategii handlowej.

Handel na marginesie: Dzięki handlowi na marży, Capital.com daje Ci możliwość handlowania CFD na akcje i innymi czołowymi towarami CFD, nawet z ograniczoną ilością środków na koncie. Należy pamiętać, że CFD są produktami lewarowanymi, co oznacza, że zarówno zyski, jak i straty mogą być powiększone.

Handel różnicą: Handlując CFD na akcje, nie kupujesz samego aktywa bazowego. Spekulujesz jedynie na wzrost lub spadek ceny akcji. Handlarz CFD może iść krótko lub długo, i zastosować scenariusze handlowe, które są zgodne z ich celami. Handel CFD jest podobny do tradycyjnego handlu pod względem związanych z nim strategii. Jednakże, handel CFD ma charakter krótkoterminowy, ze względu na opłaty nocne.

Całościowa analiza handlu: Platforma oparta na przeglądarce pozwala inwestorom kształtować własną analizę rynku i dokonywać prognoz za pomocą eleganckich wskaźników technicznych. Capital.com zapewnia aktualizacje rynku na żywo i różne formaty wykresów, dostępne na pulpicie, iOS i Android.

Zarejestruj się w Capital.com i skorzystaj z naszej platformy internetowej lub pobierz aplikację handlową, aby handlować CFD w podróży. Rozpoczęcie pracy i dostęp do najczęściej handlowanych rynków na świecie zajmie Ci zaledwie trzy minuty.

Godziny handlu na giełdzie

W jakich godzinach dnia można handlować akcjami? Godziny handlu akcjami różnią się w zależności od giełdy, na której akcje są notowane.

Każda giełda ma ustalone godziny handlu. Na przykład, jeśli chcesz handlować akcjami Barclays (BARC) na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE) możesz to zrobić między 08:15 a 16:30 (GMT) od poniedziałku do piątku. LSE nie zamyka się na lunch, ale większość azjatyckich giełd tak.

Większość giełd działa od poniedziałku do piątku, jednak giełdy na Bliskim Wschodzie zwykle działają od niedzieli do czwartku, ponieważ piątek i sobota są w tym regionie dniami weekendowymi.

Podczas handlu poza godzinami pracy możliwe jest złożenie zlecenia na transakcję, jednak ze względu na to, że nie uczestniczą w nim animatorzy rynku, wymaga ono dużej płynności, aby mogło zostać zrealizowane. Oto tabela z godzinami otwarcia niektórych największych giełd świata.

Giełda

Godziny otwarcia

Dni

Przerwa

Giełda papierów wartościowych w Nowym Jorku USA

09:30 - 16:00 (ET/EDT)

Pon - Pt.

Nie

NASDAQ, USA

09:30 - 16:00 (ET/EDT)

Pon - Pt.

Nie

Giełda Papierów Wartościowych w Tokio

09:00 - 11:30 & 12:30 - 15:00 (JST)

Pon - Pt.

Tak

Giełda Papierów Wartościowych w Szanghaju, Chiny

09:30 - 11:30 & 13:00 - 15:00 (CST)

Pon - Pt.

Tak

Londyńska Giełda Papierów Wartościowych, Wielka Brytania

08:00 - 16:30 (UTC/BST)

Pon - Pt.

Nie

Saudyjska Giełda Papierów Wartościowych, Arabia Saudyjska

10:00 - 15:00 (AST)

Ndz - Czw.

Nie

W Capital.com, CFD na akcje są dostępne do obrotu zgodnie z godzinami obrotu akcji bazowej na giełdzie, na której jest ona notowana. Wyjątki występują w przypadku akcji o wydłużonych godzinach handlu.

Godziny notowań akcji, którą chcesz handlować, możesz zawsze sprawdzić na jej stronie rynkowej w naszej witrynie lub na platformie. Na przykład, Tesla CFD jest przedmiotem handlu od poniedziałku do czwartku 08:10 - 00:00 oraz w piątek 08:10 - 21:00 (UTC).

Kiedy jest najlepsza pora dnia na handel akcjami? Często jest to w godzinach otwarcia i zamknięcia giełdy, ponieważ przedsiębiorcy reagują na wiadomości z nocy, kiedy rynki otwierają się i rozliczają swoje dzienne transakcje w kierunku zamknięcia, co powoduje zwiększoną płynność i zmienność cen. Pamiętaj, że wysoka zmienność zwiększa ryzyko związane z handlem.

FAQ

Czy handel akcjami jest dobrym pomysłem?

Handel akcjami wiąże się z ryzykiem i nagrodami dla handlowców. To, czy powinieneś handlować akcjami jest osobistą decyzją opartą na Twojej tolerancji ryzyka, celach finansowych i horyzoncie czasowym oraz innych okolicznościach. Należy przeprowadzić własne badania i nigdy nie handlować pieniędzmi, na których utratę nie można sobie pozwolić.

Na czym polega handel akcjami?

Handel akcjami polega na kupnie i sprzedaży akcji spółek, które są publicznie notowane na giełdach w celu osiągnięcia potencjalnego zysku z wahań cen akcji. Pamiętaj, że mogą wystąpić również straty, gdyż każdy handel wiąże się z ryzykiem.

Jak mogę rozpocząć handel akcjami?

Aby rozpocząć handel akcjami możesz ćwiczyć na rachunku demonstracyjnym i opracować strategię handlową, która działa dla Ciebie. Kiedy będziesz gotowy handlować prawdziwymi pieniędzmi, otwórz rachunek rzeczywisty, wpłacaj środki i zacznij kupować i sprzedawać akcje zgodnie z twoją strategią.

Ile trzeba mieć lat, żeby handlować akcjami?

Większość dostawców platform handlowych wymaga, aby użytkownicy mieli ukończone 18 lat, aby otworzyć konto.

Kiedy jest najlepszy czas na handel akcjami?

Najlepszy czas na handel akcjami będzie zależał od Twojej strategii handlowej oraz godzin handlu na giełdzie, na której notowane są akcje, którymi chcesz handlować.

Udostępnij artykuł

Najczęściej handlowane

+0.540%
+1.880%
+0.530%
+1.800%
+2.850%

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować