Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Podstawy handlu w 7 krótkich lekcjach

Inwestowanie nie jest już domeną 1% najbogatszych ludzi.
Poniżej omawiamy podstawy handlu w Capital.com w 7 krótkich lekcjach.

lekcja

Handel nie musi być inwestycją.

Capital.com umożliwia handel na największych i najpopularniejszych rynkach za pośrednictwem kontraktów na różnice kursowe (CFD). Kontrakty CFD należą do instrumentów pochodnych, co oznacza, że zamiast nabywać aktywa bazowe, inwestor kupuje lub sprzedaje wyłącznie jednostki określonego instrumentu finansowego w zależności od tego, czy przewiduje wzrost, czy spadek ceny aktywów.

chart
сircle сhart
lekcja

Czym jest dźwignia finansowa i jak z niej korzystać?

Kontrakty CFD należą do tzw. instrumentów lewarowanych, co wiąże się z możliwością otwarcia większej pozycji przy mniejszym kapitale początkowym. Mówiąc krótko, inwestor musi jedynie wpłacić część kwoty transakcji jako depozyt i pożycza pozostałe środki od swojego brokera.

Handel lewarowany określa się również mianem handlu z depozytem. Wynika to z uniwersalnego wymogu utrzymywania depozytu zabezpieczającego stanowiącego ułamek łącznej wielkości transakcji.

lekcja

Długie lub krótkie pozycje.

Handel kontraktami CFD umożliwia czerpanie zysków zarówno z hoss, jak i bess na rynku. Inwestor może zająć długą pozycję (kupno), aby zyskać na potencjalnym wzroście cen aktywów, lub krótką (sprzedaż), aby zarobić na spadkach cen.

scheme
graph
lekcja

Na jakich aktywach można handlować?

Kontrakty CFD umożliwiają otwieranie pozycji na różne klasy aktywów w ramach pojedynczej platformy, w tym na akcje, indeksy, waluty, towary giełdowe i kryptowaluty.

lekcja

Jaki jest poziom ryzyka?

Handel na aktywach jest z natury ryzykowny, a stosowanie dźwigni finansowej zwiększa zarówno szanse na potencjalny zysk, jak i stratę.

Capital.com zapewnia jednak wszystkim klientom ochronę przed ujemnym saldem, która ogranicza maksymalne straty do sumy wpłaconych środków. Ponadto oferowane zlecenia typu stop loss i take profit umożliwiają skuteczne zarządzenie ryzykiem i zapobieganie efektom trudnych do przewidzenia zmian na rynku.

lekcja

Jak działają zlecenia stop loss?

Zlecenia typu stop loss należą do kluczowych narzędzi zarządzania ryzykiem i służą do zamykania niekorzystnych pozycji po osiągnięciu określonej ceny. Są one powszechnie stosowane do zapobiegania stratom i zabezpieczania zysków.

Zlecenia stop loss mogą być skutecznym narzędziem do zamykania zyskownych transakcji, a także ograniczania strat w przypadku niekorzystnej zmiany trendu. W okresach zwiększonej zmienności na rynku mogą stać się one najlepszym przyjacielem inwestora, pomagając w ograniczaniu ryzyka.

lekcja

Czym jest wymagany depozyt?

Handel z depozytem zabezpieczającym wymaga pokrycia tylko części łącznej ceny transakcji. Przykładowo, 10% poziom depozytu oznacza, że inwestor musi wpłacić jedynie 10% wartości otwieranej transakcji, a pozostała kwota jest pokrywana przez dostawcę kontraktów CFD.

Wymagany poziom depozytu jest zależny od wybranego rodzaju aktywów. Najniższy obecnie oferowany przez nas poziom depozytu wynosi 2% (maks. dźwignia 1:30).

Jeżeli wartość środków zdeponowanych przez inwestora spadnie poniżej określonego poziomu, otrzyma on wezwanie do uzupełnienia depozytu poprzez zasilenie konta środkami lub zmniejszenie liczby otwartych pozycji. W ekstremalnych przypadkach broker może być zmuszony do zamknięcia pozycji inwestora.

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować