Αγορές
Μάθετε πώς να συναλλάσσεστε
Τα βασικά της διαπραγμάτευσης
ελληνικά

Live Forex prices

Όνομα Πώληση Αγορά Spread Μτβλ% Γραφήματα (2 ημέρες)
Trade forex with leverage

Currencies are available to trade with up to 30:1 leverage. Start trading with as little as $100 to control a position of $3000

Forex CFDs
  • Trade 24/5 on a wide range of Forex

  • Buy and sell Forex to take advantage of rises and falls in price

Profit and loss control

You can easily define Stops and Limits to request positions to close at a specified price.

Set up price alerts to be informed of big moves.