Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 87.41% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.

Scan to Download iOS&Android APP

Czym jest i na czym polega handel CFD?

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) są popularnym sposobem spekulacji na cenach akcji, indeksów, surowców, forex i kryptowalut bez konieczności posiadania aktywów bazowych. Dowiedz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o handlu CFD i naucz się wykorzystywać CFD do otwierania długich i krótkich pozycji na aktywach.

What is a contract for difference (CFD)?

A contract for difference (CFD) is a popular type of derivative in finance.  Derivatives are time-limited contracts that ‘derive’ their value from the market performance of an asset. This guide has everything you need to know about CFD trading explained in simple terms.

So what does CFD mean in trading? CFDs allow you to speculate on various financial markets, including stocks, indices, commodities, forex pairs, and cryptocurrencies. You never buy the assets, but trade on the rise or fall in their price, usually over a short period of time.

A CFD is a contract between a broker and a trader who agree to exchange the difference in value of an underlying security between the beginning and the end of the contract, often less than one day.

A contract for difference (CFD) is:

 • A derivative - you do not own the underlying asset
 • An agreement between you and your broker
 • Based on the change in price of the asset
 • Over a short time period

Kontrakt na różnicę kursową (CFD) to:

 • Instrument pochodny – nie posiadasz aktywa bazowego

 • Umowa pomiędzy użytkownikiem a brokerem

 • Oparty na zmianie ceny instrumentu bazowego

 • Głównie wykorzystywany do transakcji krótkoterminowych

W tym przewodniku dowiesz się:

Czym jest handel CFD? 

Kontrakt na różnicę pozwala na otwarcie znacznie większej pozycji, przy stosunkowo niskim kapitale początkowym. Nazywa się to handlem z depozytem zabezpieczającym lub handlem lewerowanym. To właśnie dzięki narzędziu dźwigni, handel CFD daje możliwość osiągnięcia większej ekspozycji na światowych rynkach finansowych.

Jedną z głównych zalet handlu CFD jest to, że można spekulować na ruchy cen instrumentów finansowych w dowolnym kierunku. Wystarczy, że kupisz lub sprzedasz kontrakt, w zależności od Twojej prognozy co do przyszłego ruchu danej ceny. 

Należy jednak pamiętać, że handel z wykorzystaniem dźwigni może zwiększyć potencjalny zysk, jak i może również narazić Cię na większe straty.  

START JEST PROSTY

Na czym polega handel CFD? 

Kiedy otwierasz pozycję CFD, wybierasz ilość kontraktów (wielkość transakcji), które chcesz kupić lub sprzedać. Twój zysk będzie wzrastać  wraz z każdym punktem, jeśli rynek będzie poruszał się zgodnie z Twoją prognozą.

Kup

Jeśli uważasz, że cena aktywów wzrośnie, powinieneś otworzyć długą pozycję (kup). Osiągniesz zysk, jeśli cena danego instrumentu będzie rosnąć.  

Sprzedaj

Jeśli uważasz, że cena instrumentu spadnie, otwórz krótką pozycję (sprzedaj). Jeśli scenariusz spadkowy się zrealizuje, zanotujesz zysk.  

Obejrzyj poniższy krótki film i dowiedz się jak otworzyć pierwszą transakcję. 

 

Dźwignia finansowa w handlu CFD

Handlując kontraktami CFD, otwierasz pozycję lewarowaną. Oznacza to, że wpłacasz tylko część wartości swojej transakcji, a resztę pożyczasz od swojego brokera. 

Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej jest również określany jako handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego. Depozyt zabiezpieczający, czyli margin, w wysokości 10% oznacza, że Twój depozyt ma odpowiadać tylko 10% wartości transakcji, którą chcesz otworzyć. Reszta jest pokrywana przez dostawcę CFD. 

Przykład: jeśli chcesz otworzyć zlecenie na Brent Crude Oil o wartości 1000 USD, a Twój broker wymaga 10% depozytu zabezpieczającego, to do otwarcia transakcji będziesz potrzebował tylko 100 USD jako kwoty początkowej.

Co to jest kontrakt na różnice kursowe (CFD)?

Kontrakt na różnicę kursową (CFD) jest popularnym na rynkach finansowych rodzajem instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne są kontraktami ograniczonymi w czasie, których wartość zależy od zachowania aktywów na rynkach. 

Kontrakty CFD pozwalają na spekulowanie na różnych rynkach finansowych, w tym na akcjach, indeksach, surowcach, parach walutowych i kryptowalutach. Nie kupujesz samych aktywów, ale spekulujesz na wzrost lub spadek ich ceny, zazwyczaj krótkoterminowo. 

CFD jest umową pomiędzy brokerem a inwestorem, którzy zgadzają się na wymianę różnicy w wartości bazowego papieru wartościowego pomiędzy początkiem a końcem kontraktu, często w krótszym okresie niż np. jeden dzień.

 

Wykres kołowy pokazujący, że 10% depozytu zabezpieczającego jest wymagane w handlu lewarowanym

Spread i prowizja 

W handlu CFD spotkasz się z dwiema cenami opartymi o wartości instrumentu bazowego: cena kupna (offer) i cena sprzedaży (bid). 

Cena kupna będzie zawsze wyższa niż bieżąca wartość instrumentu bazowego, a cena sprzedaży będzie zawsze niższa. Różnica pomiędzy tymi cenami nazywana jest spreadem CFD. W Capital.com nie pobieramy prowizji CFD od żadnych transakcji zawieranych z nami.

 • Cena kupna (offer) jest ceną, po której otwierasz długą pozycję

 • Zamykasz swoją pozycję, kiedy sprzedajesz

 • Cena sprzedaży (bid) jest ceną, po której otwierasz krótką pozycję

 • Zamykasz swoją pozycję, kiedy kupujesz

CENA ZAKUPU

Przykład: jeśli oczekujesz, że cena złota wzrośnie, możesz otworzyć pozycję CFD na złoto. Wyobraź sobie, że cena notowana wynosi 1 200 USD/ 1 205 USD (jest to spread bid/ask), a Ty kupujesz kontraktów 100 CFD na złoto (zajmując długą pozycję). Wielkość zajętej pozycji (wartość kontraktu) została zobrazowana poniżej:

Złoto

Teraz wyobraź sobie, że cena złota zgodnie z Twoją prognozą wzrasta, a  zysk z tej transakcji został zobrazowany poniżej:

Złoto

Ile powinieneś zainwestować?

Handel CFD demokratyzuje rynki poprzez niski depozyt początkowy.  Capital.com ma w gronie traderów, którzy jednorazowo otwierają pozycje warte ponad 1 mln USD, ale jednocześnie minimalny depozyt, z którym możesz handlować to tylko 20$ (20€, 20£, 100PLN).

Jeśli wpłacasz swoje środki poprzez przelew bankowy, minimalny depozyt wynosi 250€.

Co istotne, możesz wypróbować nasze usługi handlując na koncie demo. Capital.com to elastyczne i skalowalne rozwiązanie dla każdego, niezależnie od Twojej skłonności do ryzyka, doświadczenia czy ilości środków, które chcesz przeznaczyć na trading. 

Handel CFD jest uważany za efektywny kosztowo sposób wejścia na rynki finansowe. U niektórych brokerów, za handel różnymi aktywami finansowymi zapłacisz dodatkowo również prowizję. Jednocześnie Capital.com nie pobiera prowizji za otwarcie czy zamknięcie transakcji, ani za wpłaty i wypłaty. 

Głównym kosztem CFD jest spread - różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży w momencie zawierania transakcji. Dodatkową opłatę poniesiesz jedynie, jeśli Twoja transakcja pozostanie otwarta przez noc. 

Ponieważ kontrakty na różnice kursowe są produktami lewarowanymi, można otworzyć znacznie większą pozycję przy niższym depozycie początkowym, niż w przypadku zakupu tradycyjnych akcji. Przykład:

Zakup Apple 

Handel CFD 

Handel akcjami 

Cena sprzedaży / kupna

135.05 / 135.10

135.05 / 135.10

Wartość

Kupuj po 135,10

Kupuj po 135,10

Wielkość transakcji 

100 akcji

100 akcji

Środki wymagane do otwarcia transakcji

2,702$ = 135.10$ Cena kupna x 100 akcji x 20% depozyt zabezpieczający (wymagany depozyt zabezpieczający)

13,510$ (100 akcji po 135.10)

Cena zamknięcia

Sprzedaj po 150

Sprzedaj po 150

Zysk

1,490$

((150 - 135,10) x 100 akcji = 1.490$)

1,490$

(15,000 – 13,510 =1,490$)

Jakimi instrumentami możesz handlować poprzez CFD?

Możesz handlować CFD na akcje, indeksy, surowce, waluty i kryptowaluty. Capital.com zapewnia możliwość tradingu na tysiącach różnych aktywów CFD w wymienionych segmentach. Dostęp do setek tysięcy instrumentów jest na wyciągnięcie ręki!  

Indeksy – Akcje – Surowce – Forex – Kryptowaluty

Wybór dostępnych opcji CFD stale rośnie. W 2020 roku Capital.com znacznie rozszerzył swoją ofertę, dodając nowe rynki, które przyniosą wiele atrakcyjnych okazji do zajęcia pozycji. Należą do nich m.in.: indeksy tematyczne (indeks antywirusowy Corona, indeks Crypto), kontrakty terminowe (ropa naftowa US, ropa naftowa UK Brent), kryptowaluty (Cardano, Polkadot), akcje MOEX i SGX-traded.  

Przykładowe transakcje CFD: Pozycje długie, krótkie i margin trading

Kontrakty na różnicę pozwalają spekulować na ruchach cen aktywów w obu kierunkach. Oznacza to, że można zyskać nie tylko wtedy, gdy rynek idzie w górę (long), ale również wtedy, gdy spada (short).

 • Jeśli oczekujesz, że rynek będzie rosnąć, kupujesz, czyli zajmujesz długą pozycję.

 • Jeśli uważasz, że rynek będzie spadać, sprzedajesz, czyli zajmujesz krótką pozycję. 

Kiedy otwierasz pozycję CFD, wybierasz liczbę kontraktów, którymi chcesz handlować (kupić lub sprzedać), a Twój zysk będzie rósł wraz z każdym punktem, jeśli cena będzie się zmieniać zgodnie z Twoją prognozą.

Przykład pozycji długiej

Przyjmijmy, że uważasz, iż akcje Apple będą zyskiwać na wartości i dlatego chcesz otworzyć długą pozycję na CFD.

Kupujesz 100 kontraktów CFD na akcje Apple po cenie 160 USD za akcję, więc całkowita wartość transakcji wynosi 16 000 USD. Jeśli wartość akcji Apple wzrośnie do 170 USD, zarobisz 10 USD na akcji, co oznacza zysk w wysokości 1 000 USD. 

Kroki przedstawione ilustracji poniżej:

 1. 165 - wstępnie obserwujesz rynek

 2. 160 – zauważasz, że cena spada i decydujesz się otworzyć swoją transakcję (kupić CFD).

 3. 170 – obserwując ruch wzrostowy ceny CFD i zamykasz transakcję (sprzedajesz CFD), osiągając zysk w wysokości 10 USD.

Przykład pozycji krótkiej

Przyjmijmy, że uważasz, iż akcje Apple będą tracić na wartości i dlatego chcesz otworzyć krótką pozycję na CFD. 

Tym razem, załóżmy, że zdecydujesz się sprzedać 100 kontraktów CFD na Apple po cenie 170 USD za akcję, która następnie spadnie do 160 USD za akcję. Osiągniesz zysk w wysokości 1 000 USD, czyli 10 USD na akcję. 

Kroki przedstawione na poniższej ilustracji to:

 1. 165 - wstępnie obserwujesz rynek

 2. 170 – zauważasz, że cena rośnie i decydujesz się otworzyć swoją transakcję (sprzedać CFD).

 3. 160 –odnotowujesz ruch spadkowy ceny CFD i zamykasz transakcję (sprzedajesz CFD), osiągając zysk w wysokości 10 USD.

Pozycja długa

Przykład Margin Trading

Czym jest margin trading CFD? Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej jest również nazywany jako handel z depozytem zabezpieczającym. Wynika to z faktu, że fundusze wymagane do otwarcia i utrzymania pozycji - znane jako depozyt zabezpieczający CFD - są tylko częścią całkowitej wielkości transakcji (w zależności od wysokości dźwigni). 

Istnieją dwa rodzaje depozytu zabezpieczającego, które powinieneś znać handlując kontraktami CFD: 

 1. Depozyt zabezpieczający: Jest to kwota wymagana do otwarcia pozycji.

 2. Depozyt zabezpieczający: Może być wymagany, jeżeli Twoja transakcja zaczyna przynosić straty, które nie mogą być pokryte przez depozyt zabezpieczający lub dodatkowe środki zgromadzone na Twoim rachunku.

Wymagany depozyt zabezpieczający zależy od instrumentu i warunków brokera i różni się w zależności od klasy instrumentów i regulacji. 

Przykład: kupujesz 100 kontraktów CFD na Apple po cenie 135,10 USD. Twój początkowy nakład wynosi 2 702 USD (cena kupna 135,10 USD x 100 akcji x 20% depozyt zabezpieczający). Wartość akcji Apple wzrasta do 150 USD, a Ty decydujesz się na sprzedaż po tej cenie, co oznacza wzrost o 14,9 punktu. 

Zysk, który odnotowałeś wynosi 1,490 USD = pomnożenie wzrostu ilości punktów przez liczbę zakupionych kontraktów (wzrost o 14,9 pkt x 100 akcji = 1,490 USD). 

 

Handel CFD 

Handel akcjami 

Cena sprzedaży / kupna

135.05 / 135.10

135.05 / 135.10

Wartość

Kupuj po 135,10

Kupuj po 135,10

Dostępne środki (Saldo)

3,000$

3,000$

Dźwignia

5:1

1:1

Wielkość transakcji

100 akcji

20 akcji

Środki wymagane do otwarcia transakcji

2,702$ = 135.10$ Cena kupna x 100 akcji x 20% marży

2,702$ = 135.10$ Cena kupna x 20 akcji

Cena zamknięcia

Sprzedaż 100 akcji po 150

Sprzedaż 20 akcji po 150

Zysk

1,490$

(14.9pt wzrost x 100 akcji = 1,490$)

298$

(14.9pt wzrost x 20 akcji = 298$)

Zysk i strata

Kiedy już jesteś gotowy do handlu i zauważysz dobrą okazję do wejścia w rynek, zajmij pozycję zgodnie z Twoją prognozą przyszłej ceny. Od tego momentu, Twoje zyski lub straty CFD będą „poruszać się” zgodnie z ceną instrumentu bazowego w czasie rzeczywistym.  

Na platformie będziesz mógł monitorować wszystkie pozycje, które otworzyłeś. Będziesz mógł je zamknąć, jeśli tylko uznasz to za słuszny ruch.

Zysk i stratę łatwo obliczyć: wystarczy pomnożyć liczbę posiadanych kontraktów przez różnicę w cenie. Twój stosunek zysków do strat, często określany skrótem P&L, może być wyjaśniony przy użyciu poniższego wzoru:

P&L = liczba kontraktów CFD x (kurs zamknięcia - kurs otwarcia)

Przykład: jeśli kupisz 1000 kontraktów CFD na Avivę po 400 funtów za akcję i sprzedasz je po 450 funtów za akcję, Twój zysk wyniesie 500 funtów. Sprawdź poniższą grafikę: 

Zysk/strata

Jaka jest długość kontraktu CFD?

Większość transakcji CFD nie ma ustalonej daty wygaśnięcia, co oznacza, że długość kontraktu CFD jest nielimitowana. Transakcja jest zamykana dopiero wtedy, gdy jest realizowana w przeciwnym kierunku. Oznacza to, że możesz zamknąć transakcję kupna 100 kontraktów CFD na srebro tylko poprzez sprzedaż tych CFD.

Jeśli chcesz utrzymać przez noc swoją pozycję CFD (czyli po 22:00 czasu brytyjskiego, ale może się różnić w przypadku rynków międzynarodowych), zostaniesz obciążony opłatą za utrzymanie pozycji. Capital.com pobiera tę opłatę tylko od lewarowanej części transakcji - nie od całkowitej wielkości zlecenia.

Zaawansowane strategie zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem kontraktów CFD

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i handel nimi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka utraty środków. Wartość Twojej transakcji może rosnąć i spadać, więc możesz ponieść straty, jeśli rynek będzie poruszać się przeciwnie do Twoich oczekiwań. Dlatego też powinieneś pamiętać, że  zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych aspektów handlu CFD.

Po założeniu konta i opracowaniu strategii handlowej, ważne jest, aby określić, ile jesteś w stanie zaryzykować. Wskazanie takiej wartości pozwoli stworzyć odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem CFD. Jeśli cechujesz się wysoką awersją do ryzyka, będziesz zapewne szukał okazji do handlu z  niższym stosunkiem ryzyka do zysku (Z-R). 

Przykład: jeśli szukasz powolnego i stabilnego wzrostu, instrumenty o wyższej zmienności powinny stanowić proporcjonalnie małą część Twojego portfela inwestycyjnego. Zdecydowanie zalecamy dywersyfikację wszystkich klas aktywów, aby zwiększyć szansę wystąpienia atrakcyjnych okazji do handlu, oraz także zmniejszyć ryzyko. 

Stops-loss i take-profit

Handlując powinieneś pamiętać o wykorzystaniu zleceń z limitem ceny, które automatycznie zamkną pozycję po osiągnięciu określonego poziomu zysku, dzięki czemu nie będziesz stale obserwować rynku. Zlecenia Take-profit zmniejszają prawdopodobieństwo, że przegapisz moment wyjścia z rynku w odpowiednim czasie. Handluj głową, a nie sercem.

Tymczasem zlecenie stop-loss wykorzystujemy w celu zmniejszenia ryzyka CFD i ograniczenia potencjalnych strat. Stop-loss to poziom, w którym pozycja jest automatycznie zamykana, jeśli wartość transakcji spadnie poniżej kwoty, którą wcześnie wybrałeś jako tę, którą możesz stracić. 

Zlecenia typu stop i limit są kluczowymi narzędziami zarządzania ryzykiem i zdecydowanie zaleca się ich stosowanie. 

Ochrona przed ujemnym saldem i margin call 

Jeśli zajmiesz pozycję, a cena nie będzie poruszać się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, Capital.com zabezpieczy Cię przed utratą większej kwoty niż początkowo zainwestowałeś. Aby utrzymać otwarte pozycje, inwestor musi spełnić wymóg utrzymania depozytu zabezpieczającego, czyli minimalej wartość środków, które muszą być utrzymane na koncie zabezpieczającym, aby pokryć ryzyko kredytowe podczas handlu. 

Środki utrzymywane na koncie zabezpieczającym działają jako zabezpieczenie kredytu. Jeżeli Twoja ekspozycja ma przekroczyć wymagany poziom depozytu zabezpieczającego, Capital.com powiadomi Cię o tym poprzez wezwanie do uzupełnienia depozytu (Margin call). W tym momencie będziesz musiał uzupełnić saldo lub zamknąć niektóre pozycje. 

Jeśli nie podejmiesz żadnych działań i poziom zamknięcia zostanie osiągnięty, Twoje pozycje zostaną automatycznie zamknięte. 

Dzięki ochronie przed ujemnym saldem, możesz być pewien, że stan Twojego konta nigdy nie spadnie poniżej zera. Jeśli rynek nagle poruszy się przeciwko Twojej pozycji, platforma Capital.com zamknie pozycję, aby chronić Twój portfel.

Pamiętaj, aby w trakcie każdej transakcji stosować techniki zarządzania ryzykiem i zachować szczególną ostrożność gdy handlujesz CFD na aktywach, które w historii były bardzo zmienne, np. kryptowaluty. Zastanów się, czy rozumiesz jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na ryzyko związane z handlem CFD.

Hedging

Hedging w handlu jest kluczową strategią zarządzania ryzykiem stosowaną przez doświadczonych traderów. 

Hedging to technika zarządzania ryzykiem, która ma na celu oraniczenie potencjalnych strat. Zabezpieczasz się, aby chronić swoje zyski, szczególnie w niepewnych czasach. Idea hedgingu polega na tym, że jeśli jedna inwestycja przynosi stratę, pozycja hedgingowa generuje zysk.

CFD hedging daje możliwość ochrony istniejącego portfela dzięki temu, że możesz zająć krótką pozycję, spekulując na możliwy ruch spadkowy cen. 

Na przykład, masz portfel spółek blue-chip. Chcesz je utrzymać długoterminowo, ale masz wrażenie, że rynek będzie świadkiem krótkoterminowego spadku i obawiasz się, jak to wpłynie na wartość Twojego portfela.

Dzięki transakcjom lewarowanym, możesz dokonać krótkiej sprzedaży rynku i zabezpieczyć się tym samym przed ryzykiem spadku. Jeśli taki scenariusz się zrealizuje, strata w portfelu może zostać zbilansowana przez zysk z pozycji krótkiej CFD. Jeśli rynek wzrośnie, wtedy stracisz na hedgingu, ale zyskasz na wzroście wartości portfela.

Gotowy, by zacząć?

Dowiedz się więcej o handlu CFD

Zacznij handlować już teraz

Dlaczego warto handlować z Capital.com?

Capital.com jest zaawansowaną technologicznie platformą do handlu CFD. Oferuje doskonałe warunki handlowe i szereg innych zalet, które mogą wzbogacić doświadczenie handlowe.

 • Zaawansowana technologia AI u podstaw: Przypominająca zakładkę Aktualności Facebooka dostarcza traderom spersonalizowanych i unikalnych treści w zależności od preferencji użytkownika. Jeśli inwestor podejmuje decyzje w oparciu o uprzedzenia, innowacyjny system Aktualności oferuje szereg materiałów, które pozwolą mu wrócić na właściwą drogę. Sieć neuronowa analizuje zachowanie użytkownika w aplikacji i rekomenduje filmy, artykuły i wiadomości, które mają poprawić jego strategię inwestycyjną.

 • Handel z wykorzystaniem dźwigni:oferując handel z wykorzystaniem dźwigni, Capital.com daje Ci dostęp do rynków finansowych za pomocą kontraktów CFD.

 • Handel na różnice kursowe: Handlując CFD, nie kupujesz samego instrumentu bazowego, co oznacza, że nie jesteś z nim związany. Spekulujesz jedynie na spadek lub wzrost ceny. Podczas handlu CFD stosujesz te same strategie, co na rynkach tradycyjnych, z tą różnicą, że możesz zająć krótką pozycję CFD. Inwestor wybiera krótką lub długą pozycję, ustawia poziomy stop-loss i take-profit, które pozwalają mu realizować swoją strategię handlową. 

 • Kompleksowa analiza rynkowa: Platforma oparta na przeglądarce pozwala inwestorom na budowanie własnych analiz rynkowych i prognoz przy wykorzystaniu rozbudowanych wskaźników technicznych. Capital.com zapewnia aktualizacje rynku na żywo i różne formaty wykresów, dostępne na komputerze, iOS i Android.

 • Koncentracja na bezpieczeństwie: Capital.com zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Licencjonowana przez FCA, CySEC i NBRB, przestrzega wszystkich przepisów i zapewnia, że bezpieczeństwo danych swoich klientów jest na pierwszym miejscu. Firma pozwala na wypłatę pieniędzy 24/7 i przechowuje środki traderów na wydzielonych rachunkach bankowych.

Najczęściej handlowane

+1.670%
US100 12047.7
+0.910%
BTC/USD 23159.15
+1.640%
XRP/USD 0.41199
+4.010%
+1.660%
Udostępnij artykuł

Jak handlować CFD

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 485 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję