Test wiedzy

Co uważa się za największe ryzyko dla inwestorów detalicznych?

Ryzyko kredytowe
Pogarszającą się sytuację na rynku
Ryzyko płynności
Ryzyko inflacji