Polski
Moje konto
Test wiedzy

Co uważa się za największe ryzyko dla inwestorów detalicznych?

Ryzyko płynności
Ryzyko kredytowe
Ryzyko inflacji
Pogarszającą się sytuację na rynku