Moje konto
Test wiedzy

Co uważa się za największe ryzyko dla inwestorów detalicznych?

Ryzyko inflacji
Ryzyko płynności
Pogarszającą się sytuację na rynku
Ryzyko kredytowe