Moje konto
Test wiedzy

Co uważa się za największe ryzyko dla inwestorów detalicznych?

Pogarszającą się sytuację na rynku
Ryzyko płynności
Ryzyko inflacji
Ryzyko kredytowe