Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Ryzyko i nagroda?

Rozdział 1: Wprowadzenie

Największym ryzykiem każdej transakcji finansowej jest bycie po jej złej stronie. Przeanalizuj sytuację, przejrzyj wykresy z wcześniejszymi wynikami, czytaj gazety finansowe w temacie zarządzania ryzykiem – w skrócie miej świadomość ryzyka jakie Ty podejmujesz. Kluczową sprawą jest minimalizacja tego ryzyka, bo występuje jeszcze wiele innych jego rodzajów, na których możesz się potknąć i potem już tylko opłakiwać straty.

Rozdział 2: Niewywiązanie się z płatności i ryzyko kontrahenta

Dobra wiadomość jest taka, że większa część ryzyka niewywiązania się z płatności przez kontrahenta w ramach transakcji została zmitygowana przez izby rozrachunkowe. Oznacza to, że wiele transakcji na instrumentach pochodnych, które zakładają utrzymywanie papierów do wygaśnięcia kontraktu, jest teraz bezpiecznie rozliczanych przy użyciu zabezpieczenia o odpowiedniej wartości wnoszonego z góry w celu uniknięcia niewywiązania się z płatności.

Rozdział 3: Nieadekwatne zabezpieczenie

Od inwestorów instytucjonalnych wymaga się ustalenia depozytów zabezpieczających w celu obrotu wieloma instrumentami pochodnymi. Działają one jako zabezpieczenie wnoszone z góry w celu pokrycia potencjalnych strat na kontrakcie. Największe niebezpieczeństwo występuje wtedy, gdy zakład jest wybitnie nieudany i brakuje zabezpieczenia na pokrycie straty. To ryzyko także zostało już złagodzone przez regulacje wymagające korzystania z izby rozrachunkowej w dużej części transakcji na instrumentach pochodnych.

Rozdział 4: Ściślejsze regulacje

Inwestowanie w instrumenty pochodne jest obecnie bardziej przejrzyste niż kiedykolwiek. Wiele z nich zostało poddanych intensywnej kontroli z powodu globalnego kryzysu finansowego i są one teraz dużo ściślej regulowane.

Wydaje się, że wezwanie do umieszczenia większej liczby produktów na giełdach i wprowadzenie izb rozrachunkowych uczyniło środowisko inwestycyjne dużo bezpieczniejszym.

Największym ryzykiem dla inwestorów detalicznych jest niezrozumienie rynku danego aktywa lub instrumentu bazowego, na którym oparty jest instrument pochodny.

Test wiedzy

Co uważa się za największe ryzyko dla inwestorów detalicznych?

Ryzyko inflacji
Ryzyko płynności
Pogarszającą się sytuację na rynku
Ryzyko kredytowe
Previous lesson

Co to są swapy stopy procentowej (IRS)?

Test końcowy

Pytania z finansów 25 pytania

Szukasz dodatkowych informacji?

computer
Centrum edukacji

Znajdziesz tu wszystko, co warto wiedzieć, od szczegółowych poradników po strategie inwestycyjne.

figure
computer
Przewodniki handlu

Our in-depth guides will provide you some insights into the wide variety of financial instruments, their unique features and how to use them in your trading portfolio.

Glosariusz inwestycyjny

97

Oto liczba terminów w naszym glosariuszu. Czy wiesz, co oznaczają skróty CFD, IPO i ETF? Rozszerz swoją wiedzę dzięki naszemu glosariuszowi.

Pokaż wszystko

Termin dnia

Giełda

To rynek, na którym kupujący i sprzedający koncentrują się na handlu akcjami i udziałami , towarami i surowcami , instrumentami pochodnymi , walutami, i innymi instrumentami finansowymi. Dzisiejsze giełdy są wysoce...

Czytaj dalej
Najpopularniejszy termin

Aktywne zlecenie

W ciągu dnia notowań broker kupuje i sprzedaje. To, co kupują i sprzedają brokerzy oraz liczba ich działań, sprowadza się do konkretnych zleceń składanych brokerom przez inwestorów. Zlecenie nazywamy aktywnym (inaczej day order),...

Czytaj dalej

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 630 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować