Mijn account
Test uzelf

Welke activa zijn uiterst illiquide?

Kaartjes voor een concert van Justin Bieber of Beyonce
Aandelen in Apple of Unilever
Contanten
Complexe financiële instrumenten, zoals derivaten