Markten
Nederlands
Test uzelf

Welke activa zijn uiterst illiquide?

Complexe financiële instrumenten, zoals derivaten
Aandelen in Apple of Unilever
Contanten
Kaartjes voor een concert van Justin Bieber of Beyonce