Test uzelf

Welke activa zijn uiterst illiquide?

Aandelen in Apple of Unilever
Contanten
Complexe financiële instrumenten, zoals derivaten
Kaartjes voor een concert van Justin Bieber of Beyonce