Mijn account
Test uzelf

Welke activa zijn uiterst illiquide?

Complexe financiële instrumenten, zoals derivaten
Contanten
Kaartjes voor een concert van Justin Bieber of Beyonce
Aandelen in Apple of Unilever