x
Nederlands
Mijn account
Test uzelf

Welke activa zijn uiterst illiquide?

Contanten
Aandelen in Apple of Unilever
Complexe financiële instrumenten, zoals derivaten
Kaartjes voor een concert van Justin Bieber of Beyonce