Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
26.92
1.39%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.12
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026179 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026179%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003957 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003957%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 27.3
Otwarcie* 27.09
Zmiana 1 r.* -16%
Zakres dzienny* 26.85 - 27.09
Zakres 52 tyg. 28.67-37.26
Średni wolumen (10 dni) 3.37M
Średni wolumen (3 miesiące) 79.05M
Kapitalizacja rynkowa 14.36B
Wskaźnik C/Z 15.16
Akcje w obrocie 482.81M
Przychód 14.93B
EPS 2.04
Dywidenda (% przychodu) 1.68448
Beta 0.82
Data następnego sprawozdania Feb 6, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 26.92 -0.30 -1.10% 27.22 27.35 26.77
Feb 29, 2024 27.30 0.36 1.34% 26.94 27.46 26.94
Feb 28, 2024 26.91 0.05 0.19% 26.86 27.08 26.82
Feb 27, 2024 27.04 -0.06 -0.22% 27.10 27.36 26.97
Feb 26, 2024 27.15 -0.30 -1.09% 27.45 27.74 27.07
Feb 23, 2024 27.62 0.19 0.69% 27.43 27.88 27.12
Feb 22, 2024 27.35 0.05 0.18% 27.30 27.56 26.99
Feb 21, 2024 27.42 -0.06 -0.22% 27.48 27.48 27.06
Feb 20, 2024 27.57 0.09 0.33% 27.48 27.97 27.48
Feb 16, 2024 27.90 -0.03 -0.11% 27.93 28.11 27.64
Feb 15, 2024 28.08 0.59 2.15% 27.49 28.24 27.49
Feb 14, 2024 27.68 0.46 1.69% 27.22 27.79 27.14
Feb 13, 2024 27.29 -0.31 -1.12% 27.60 27.71 26.88
Feb 12, 2024 27.95 0.74 2.72% 27.21 28.10 27.17
Feb 9, 2024 27.38 0.84 3.17% 26.54 27.52 26.44
Feb 8, 2024 26.55 -0.53 -1.96% 27.08 27.62 26.31
Feb 7, 2024 27.39 -2.93 -9.66% 30.32 30.34 27.24
Feb 6, 2024 29.28 0.37 1.28% 28.91 29.50 28.85
Feb 5, 2024 29.12 -0.03 -0.10% 29.15 29.41 29.03
Feb 2, 2024 29.49 -0.19 -0.64% 29.68 29.94 29.32

Fox Corporation - Class B Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 14913 13974 12909 12303 11389
Przychód 14913 13974 12909 12303 11389
Koszt uzyskania przychodu (suma) 9689 9117 8037 7807 7327
Zysk brutto 5224 4857 4872 4496 4062
Całkowity koszt operacyjny 13326 11550 9822 10472 9229
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 2049 1920 1807 1741 1419
Depreciation / Amortization 411 363 300 258 212
Nadzwyczajny koszt (dochód) 1177 150 -322 666 271
Dochód operacyjny 1587 2424 3087 1831 2160
Inne netto -36 27 -36 -47 -42
Dochód netto przed opodatkowaniem 1736 1694 2918 1464 2224
Dochód netto po opodatkowaniu 1253 1233 2201 1062 1643
Udział mniejszościowy -14 -28 -51 -63 -48
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 1239 1205 2150 999 1595
Suma pozycji nadzwyczajnych
Dochód netto 1239 1205 2150 999 1595
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 1239 1205 2150 999 1595
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 1239 1205 2150 999 1595
Rozwodniony dochód netto 1239 1205 2150 999 1595
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 531 570 595 616 621
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 2.33333 2.11404 3.61345 1.62175 2.56844
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 3.9332 2.30558 3.20524 2.40604 2.89083
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 185 -757 -133 -320 106
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.5 0.48 0.46 0.46 0.23
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 3032 4084 4605 3192 3033
Przychód 3032 4084 4605 3192 3033
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1778 2727 3528 1656 1715
Zysk brutto 1254 1357 1077 1536 1318
Całkowity koszt operacyjny 2580 4252 4214 2280 2404
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 523 528 550 448 552
Depreciation / Amortization 103 106 103 99 99
Nadzwyczajny koszt (dochód) 176 891 33 77 38
Dochód operacyjny 452 -168 391 912 629
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 51 127 54 -47 -179
Inne netto 2 -10 -8 -20 -3
Dochód netto przed opodatkowaniem 505 -51 437 845 447
Dochód netto po opodatkowaniu 369 -50 321 613 308
Udział mniejszościowy 6 -4 -8 -8 -2
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 375 -54 313 605 306
Dochód netto 375 -54 313 605 306
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 375 -54 313 605 306
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 375 -54 313 605 306
Rozwodniony dochód netto 375 -54 313 605 306
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 507 521 543 552 562.166
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.73964 -0.10365 0.57643 1.09601 0.54432
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0 0.25 0 0.24
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.9933 1.00797 0.62107 1.19721 0.5909
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 7257 8281 8749 7486 6478
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 4272 5200 5886 4645 3234
Środki pieniężne i ekwiwalenty 4272 5200 5886 4645 3234
Suma należności netto 2177 2128 2029 1888 1967
Należności z handlu netto 2177 2128 2029 1888 1967
Suma portfela 543 791 729 856 1129
Suma innych aktywów obrotowych 265 162 105 97 148
Suma aktywów 21866 22185 22926 21750 19509
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 2655 2159 2177 2037 1313
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 4621 3888 3909 3850 3080
Amortyzacja skumulowana (suma) -1966 -1729 -1732 -1813 -1767
Wartość netto firmy 3559 3554 3435 3409 2691
Wartości niematerialne netto 3084 3157 3154 3198 2851
Inwestycje długoterminowe 1034 578 899 618 1626
Inne aktywa długoterminowe (suma) 4277 4456 4512 5002 4550
Suma zobowiązań krótkoterminowych 3763 2296 3002 1906 1712
Zobowiązania 785 686 659 485 514
Naliczone koszty 1100 1099 1169 1029 835
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 629 511 425 392 363
Suma zobowiązań 11488 10846 11803 11656 9562
Suma zadłużenia długoterminowego 5961 7206 7202 7946 6751
Odroczony podatek dochodowy 0
Udział mniejszościowy 280 224 263 322 200
Inne zobowiązania (suma) 1484 1120 1336 1482 899
Kapitał własny 10378 11339 11123 10094 9947
Akcje zwykłe 5 6 6 6 7
Inny kapitał (suma) -149 -226 -318 -417 -308
Suma zobowiązań i kapitału własnego 21866 22185 22926 21750 19509
Suma akcji zwykłych w obrocie 498.48 550.619 576.183 604.687 620.596
Zadłużenie długoterminowe 5961 7206 7202 7946 6751
Dodatkowy wpłacony kapitał 8253 9098 9453 9831 9891
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 2269 2461 1982 674 357
Unrealized Gain (Loss) 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1249 0 749
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 7239 7257 7723 8571 8495
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 3829 4272 4146 4058 4950
Środki pieniężne i ekwiwalenty 3829 4272 4146 4058 4950
Suma należności netto 2420 2177 2741 3004 2268
Należności z handlu netto 2420 2177 2741 3004 2268
Suma portfela 751 543 487 1300 1020
Suma innych aktywów obrotowych 239 265 349 209 257
Suma aktywów 21649 21866 22396 23126 22424
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 2614 2655 2640 2649 2134
Wartość netto firmy 3557 3559 3557 3556 3550
Wartości niematerialne netto 3072 3084 3097 3114 3135
Inwestycje długoterminowe 877 1034 954 772 649
Inne aktywa długoterminowe (suma) 4290 4277 4425 4464 4461
Suma zobowiązań krótkoterminowych 3589 3763 4402 2543 2362
Zobowiązania 849 785 836 962 727
Naliczone koszty 882 1100 1739 1048 931
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1250 1249 1249
Inne bieżące zobowiązania (suma) 608 629 578 533 704
Suma zobowiązań 11265 11488 12211 11519 10903
Suma zadłużenia długoterminowego 5962 5961 5961 7208 7207
Zadłużenie długoterminowe 5962 5961 5961 7208 7207
Udział mniejszościowy 295 280 270 265 257
Inne zobowiązania (suma) 1419 1484 1578 1503 1077
Kapitał własny 10384 10378 10185 11607 11521
Akcje zwykłe 5 5 5 5 5
Dodatkowy wpłacony kapitał 7991 8253 8361 8836 8949
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 2539 2269 2032 2985 2795
Inny kapitał (suma) -151 -149 -213 -219 -228
Suma zobowiązań i kapitału własnego 21649 21866 22396 23126 22424
Suma akcji zwykłych w obrocie 484.36 498.48 506.12 536.067 544.37
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Murdoch (Keith Rupert) Individual Investor 43.9891 103629864 0 2023-09-19 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.8084 16039328 -192989 2023-06-30 LOW
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 4.9823 11737345 67667 2023-06-30 LOW
Yacktman Asset Management LP Investment Advisor/Hedge Fund 3.7202 8764068 27718 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.3141 7807351 253490 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.3009 7776335 477708 2023-06-30 LOW
Nomura Securities Co., Ltd. Research Firm 2.3805 5608027 204986 2023-06-30 MED
State of Wisconsin Investment Board Pension Fund 2.3647 5570746 173664 2023-06-30 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1645 5099166 1438 2023-06-30 LOW
Independent Franchise Partners LLP Investment Advisor 1.4844 3496885 3369150 2023-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2428 2927696 40938 2023-06-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1729 2763114 -261748 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9064 2135353 -70667 2023-06-30 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.8064 1899704 -40749 2023-06-30 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.6635 1563071 598982 2023-06-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.6398 1507314 -410973 2023-06-30 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.6323 1489664 631650 2023-06-30 LOW
CQS (US), LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.6183 1456701 -523686 2023-06-30 MED
Echo Street Capital Management, LLC Hedge Fund 0.5589 1316628 71341 2023-06-30 MED
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.523 1232035 -49180 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

FOX - Class B Company profile

O firmie Fox Corporation - Class B

Fox Corporation jest spółką działającą w branży informacyjnej, sportowej i rozrywkowej. Segmenty działalności spółki to: Cable Network Programming, Television and Other, Corporate oraz Eliminations. Segment Cable Network Programming obejmuje produkcję i licencjonowanie treści informacyjnych i sportowych dystrybuowanych głównie za pośrednictwem systemów telewizji kablowej, operatorów bezpośredniej transmisji satelitarnej, firm telekomunikacyjnych oraz dystrybutorów wideo online, głównie w Stanach Zjednoczonych. Segment telewizyjny Spółki obejmuje nabywanie, marketing i dystrybucję programów telewizyjnych nadawanych na terenie całego kraju pod marką FOX. Segment Pozostałe, Korporacyjne i Eliminacje obejmuje dział FOX Studios, który świadczy usługi produkcji telewizyjnej i filmowej wraz z powierzchnią biurową, usługi prowadzenia studia.

Obecna cena akcji Fox Corporation - Class B wynosi 26.93 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: TR Property Investment Trust PLC, Alcon Inc., Citi Trends, Yum Brands, Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple oraz INC Research. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Television Broadcasting

1211 Avenue of the Americas
NEW YORK
NEW YORK 10036-8701
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

18,286.90 Price
+1.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

XRP/USD

0.63 Price
-2.390% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

62,197.55 Price
+0.270% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Gold

2,083.15 Price
+1.890% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0191%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0108%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję