Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Twój kompleksowy przewodnik po handlu kryptowalutami

Rynek kryptowalut przyciąga zarówno inwestorów detalicznych jak i instytucjonalnych. Na początku 2021 roku, traderzy mieli możliwość handlu na ponad 10,000 wysoce zmiennych kryptowalutach. W tym przewodniku analizujemy wszystko czego potrzebujesz, aby komfortowo handlować kryptowalutami za pomocą kontraktów CFD.

Handel kryptowalutami zyskuje na popularności wśród inwestorów detalicznych. Na rynku znaleźć można tysiące cyfrowych monet, ogromny wybór giełd, platform i zasobów poświęconych inwestowaniu w te elektroniczne aktywa.

Jak działa handel kryptowalutami i od czego należy zacząć?

W tym przewodniku omówimy najważniejsze zagadnienia, począwszy od tego, co decyduje o kursach kryptowalut, po dostępne instrumenty finansowe, strategie i inne przydatne informacje.

Czym jest handel kryptowalutami?

Handel krypowalutami polega na spekulowaniu na kursach kryptowalut względem dolara amerykańskiego i innych walut fiducjarnych bądź kryptowalut w celu czerpania zysków z ich wysokiej zmienności cen. Wysoka zmienność sprawia, że kryptowaluty należą do ryzykownych aktywów. Ich ceny mogą ulegać gwałtownym zmianom wbrew oczekiwaniom inwestora, powodując straty.

Handel kryptowalutami może też obejmować kupno i sprzedaż instrumentów pochodnych z zamiarem spekulowania na fluktuacjach ceny.

Kryptowaluta to zdecentralizowana waluta elektroniczna oparta na systemie weryfikacji transakcji peer-to-peer (P2P) bez udziału nadrzędnego serwera. Jako że kryptowaluty funkcjonują w zdecentralizowanych sieciach komputerowych, nie są one emitowane i kontrolowane przez żaden organ centralny.

Obrót walutami znacząco różni się od handlu kryptowalutami, ponieważ same kryptowaluty funkcjonują inaczej niż waluty fiducjarne, takie jak funt brytyjski (GBP) czy dolar amerykański (USD). Waluty fiducjarne są emitowane przez władze państwowe i objęte gwarancją oraz nadzorem banku centralnego.

Istnieją różne giełdy, na których inwestorzy detaliczni mogą kupować i sprzedawać kryptowaluty – od giełd P2P, po scentralizowane i zdecentralizowane giełdy (DEX).

W przeciwieństwie do tradycyjnych walut, kryptowaluty funkcjonują jako współdzielony cyfrowy akt własności przechowywany w systemie blockchain. Aby przekazać jednostki kryptowaluty, właściciel wysyła je do portfela elektronicznegoinnego użytkownika.

Inwestorzy mogą również korzystać z instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty na różnice kursowe (CFD), opcji i kontraktów futures, aby spekulować na cenach monet bez konieczności ich nabywania. Kontrakty CFD umożliwiają zajmowanie długich lub krótkich pozycji, aby czerpać zyski odpowiednio ze wzrostu lub spadku ceny. Należy jednak pamiętać, że kontrakty CFD wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej, który potęguje zarówno potencjalny zysk, jak i straty.

Handel monetami i tokenami kryptowalut

Podstawy handlu kryptowalutami

Podobnie jak w przypadku innych aktywów, transakcja kryptowalutowa zachodzi pomiędzy nabywcą a sprzedawcą. Jeżeli liczba zleceń kupna przekracza liczbę ofert sprzedaży, cena kryptowaluty zazwyczaj wzrasta w odpowiedzi na zwiększony popyt. Z kolei przewaga zleceń sprzedaży wiąże się zazwyczaj ze spadkiem ceny wskutek niższego popytu.

Wartość bitcoina i tzw. altcoinów zmienia się co sekundę na otwartym, stale aktywnym rynku. Istnieją różne metody handlu kryptowalutami, od kupna monet i tokenów na giełdach z zamiarem późniejszej wymiany na waluty fiducjarne i spekulacji na parach kryptowalut w celu czerpania zysków na fluktuacjach spreadów cen, po kupno i sprzedaż instrumentów pochodnych.

Warto mieć na uwadze, że kryptowaluty należą do wysoce zmiennych aktywów, co oznacza, że trendy cenowe mogą szybko zmieniać się na niekorzyść inwestora, powodując straty. Bardziej złożone transakcje naturalnie wiążą się z proporcjonalnie większym ryzykiem.

Jak działają kryptowaluty?

Kryptowaluty to cyfrowe monety przechowywane w sieci blockchain, który wykorzystuje techniki kryptograficzne do zabezpieczania i weryfikacji transakcji, a także kontrolowania podaży.

Sieci blockchain to cyfrowe bazy danych przechowujące rejestry transakcji kryptowalutowych w segmentach nazywanych blokami, które wymagają złożonych obliczeń matematycznych do zapisu i weryfikacji. Monety i tokeny kryptowalutowe są przechowywane na giełdach lub w portfelach elektronicznych objętych silnymi zabezpieczeniami w postaci unikalnych par publicznych i prywatnych kluczy do weryfikacji właściciela środków.

Kryptowaluty umożliwiają korzystanie z funkcji i aplikacji sieci blockchain, kupowanie produktów i usług, a przy tym mogą też stanowić aktywa inwestycyjne.

Historia kryptowalut sięga 2009 roku, kiedy miała miejsce premiera bitcoina (BTC). Pierwsza zdecentralizowana kryptowaluta została stworzona przez osobę lub grupę posługującą się pseudonimem Satoshi Nakamoto. Od tego czasu kryptowaluty zyskały uznanie inwestorów i stały się pełnoprawną klasą aktywów.

Łączna kapitalizacja rynku kryptowalut osiągnęła w 2021 roku rekordowe 2,954 trylionów USD, zaś liczba tokenów dostępnych jako aktywa inwestycyjne wynosiła wówczas 9929. W listopadzie 2022 roku liczba monet wzrosła do 21 612.

Sukces bitcoina utorował drogę dla wielu innych alternatywnych kryptowalut (określanych z angielskiego terminem „altcoin”), które mają w założeniu zniwelować wady bitcoina, takie jak energochłonny proces przetwarzania transakcji (tzw. mining) i wysokie koszty utrzymania sieci, a także obniżyć opłaty transakcyjne i stworzyć zdrową konkurencję.

Zarys rozwoju rynku kryptowalut

Mimo że systemy poszczególnych kryptowalut różnią się pod względem celów i mechanizmów działania, bitcoin i altcoiny posiadają cztery zasadnicze cechy wspólne:

 • Decentralizacja

Kryptowaluty nie podlegają nadzorowi centralnych organów, co odróżnia je od walut fiducjarnych, które są kontrolowane przez władze państwowe oraz banki centralne. Transakcje kryptowalutowe są obsługiwane i weryfikowane w ramach otwartej, rozproszonej sieci.

 • Nienaruszalność i nieodwracalność

Nienaruszalność kryptowalut opiera się na założeniu, że prawo do przenoszenia aktywów kryptowalutowych powinno przysługiwać wyłącznie posiadaczowi prywatnego klucza. Ponadto wszystkie transakcje są rejestrowane w sieci blockchain, a jej mechanizm ustalania konsensusu powinien zapobiegać ukrywaniu lub modyfikacji jakichkolwiek transakcji.

 • Anonimowość

Posiadacze kryptowalut nie muszą z reguły ujawniać swoich danych osobowych podczas wykonywania transakcji, używając jedynie tożsamości i portfeli elektronicznych do bezpiecznego uwierzytelniania transakcji. Warto jednak zaznaczyć, że adresy portfeli do przechowywania kryptowalut nie są całkowicie anonimowe, a jedynie „pseudonimizowane”, co oznacza, że zastępują one prawdziwe dane właściciela portfela w systemie blockchain. Istnieją jednak kryptowaluty oferujące większą anonimowość (tzw. privacy coins), jak na przykład zcash (ZEC) czy monero (XMR).

 • Rzadkość i ograniczona podaż

Waluty fiducjarne odznaczają się nieograniczoną podażą, co umożliwia bankom centralnym manipulowanie ich wartością w ramach polityki monetarnej. Z drugiej strony, wiele kryptowalut posiada ograniczoną podaż, która jest odgórnie zakodowana w ich algorytmach i może wywoływać efekt deflacyjny. Niektóre popularne kryptowaluty, takie jak bitcoin, posiadają limitowaną maksymalną podaż, podczas gdy inne zwiększają liczbę jednostek w obiegu według ustalonego harmonogramu lub przewidują możliwość przyszłego zwiększenia podaży w zależności od losów projektu.

Jak powstają kryptowaluty?

Wyróżnia się dwa główne sposoby generowania monet i tokenów kryptowalut: mining oraz staking.

Mining kryptowalut

Mining to proces wprowadzania nowych monet do obiegu w sieci blockchain za pośrednictwem mechanizmu ustalania konsensusu proof of work (dowód pracy) w procesie weryfikacji transakcji i tworzenia nowych bloków. Jednym z przykładów kryptowalut wykorzystujących mechanizm dowodu pracy do generowania nowych monet jest bitcoin.

 • Weryfikacja transakcji

Komputery przeznaczone do miningu wybierają oczekujące transakcje z puli i weryfikują, czy zlecający posiada wystarczające środki do sfinalizowania operacji.

 • Tworzenie bloków

Komputery do miningu kompilują zweryfikowane transakcje w nowy blok i przystępują do rozwiązywania skomplikowanego algorytmu, aby wygenerować kryptograficzny link do bloku. Po wygenerowaniu linku odpowiedzialny komputer dodaje nowy blok do katalogu i dystrybuuje aktualizację w sieci blockchain.

Wraz z każdym nowym blokiem w sieci generowane są nowe monety wypłacane jako nagroda za pracę jego twórcy.

JAK DZIAŁA MINING KRYPTOWALUT

Staking kryptowalut

Staking to alternatywny proces wprowadzania monet do obiegu, który opiera się mechanizmie ustalania konsensusu proof of stake (dowód stawki). Kryptowaluta ethereum pierwotnie wykorzystywała mechanizm dowodu pracy, jednak w 2022 roku ukończyła transfer do mechanizmu dowodu stawki.

Zamiast rozwiązywania złożonych algorytmów kryptograficznych do obsługi nowych bloków, w sieciach blockchain stosujących staking uczestnicy „zastawiają” własne monety w zamian za prawo do weryfikacji transakcji. Po wyłonieniu uczestnika odpowiedzialnego za obsługę bloku otrzymuje on nowo wygenerowane monety w zamian za wniesienie stawki.

JAK DZIAŁA STAKING KRYPTOWALUT

Rodzaje kryptowalut

Kryptowaluty można podzielić na trzy główne kategorie: bitcoin, altcoiny i tokeny.

 • Bitcoin

Bitcoin to pierwsza i po dziś dzień największa kryptowaluta na świecie pod względem wartości i kapitalizacji rynku. Jako międzynarodowy system płatności elektronicznych, bitcoin umożliwia wykonywanie bezpośrednich transakcji między stronami bez udziału pośredników takich jak banki. Zwolennicy cyfrowej waluty często określają ją mianem alternatywy dla walut fiducjarnych i złota, lecz przedstawiciele organów regulacyjnych odrzucają to porównanie, wskazując na związany z nią znacznie wyższy poziom ryzyka.

 • Altcoiny

Altcoiny to zbiorcza nazwa dla kryptowalut innych niż bitcoin, którego mogą się różnić od swojego protoplasty w wielu względach. Niektóre opierają się na odrębnych modelach ekonomicznych, a inne wykorzystują zmodyfikowane algorytmy bazowe lub rozmiary bloków.

Altcoiny posiadają bardzo zróżnicowany zakres zastosowań. Przykładowo, Ethereum – pierwszy na świecie programowalny blockchain – umożliwia deweloperom tworzenie i dystrybucję zdecentralizowanych aplikacji (dApps) oraz inteligentnych kontraktów. Z kolei IOTA (MIOTA) powstała jako nowy system transferu danych i przeprowadzania transakcji w kontekście gospodarki opartej na urządzeniach i tzw. Internetu rzeczy (IoT).

 • Tokeny

W przeciwieństwie do bitcoina tokeny nie posiadają własnej sieci blockchain, a jedynie występują jako element systemów innych kryptowalut. Blockchain ethereum zawiera obecnie największą liczbę wprowadzonych tokenów, takich jak chainlink (LINK) czy basic attention token (BAT). Ciekawym przykładem jest również NEO, określany często jako chiński rywal ethereum i platforma obsługi zdecentralizowanych aplikacji oraz inteligentnych kontraktów. Blockchain NEO zawiera wiele tokenów, takich jak gas (GAS) oraz nash exchange (NEX).

Poza głównymi kategoriami kryptowalut wyróżnia się też wiele podtypów, w zależności od ich indywidualnych charakterystyk. Poniżej przedstawimy cztery pojęcia stosowane powszechnie do kategoryzacji kryptowalut pod względem ich charakterystyk:

 • Stablecoiny

Stablecoiny to kryptowaluty, które opierają się fluktuacjom ceny i z założenia mają stanowić cyfrową wersję walut fiducjarnych. Ceny stablecoinów są ustalane odgórnie względem walut fiducjarnych lub innych aktywów w stosunku 1:1. Tether (USDT), USD coin (USDC) oraz binance USD (BUSD) to największe stablecoiny pod względem kapitalizacji, które podążają za kursem dolara amerykańskiego (1 jednostka stanowi równowartość 1 USD).

Stablecoiny mogą być zabezpieczane rezerwami walutami fiducjarnych lub kryptowalut, a także algorytmami utrzymującymi stały kurs wymiany. Warto jednak wspomnieć o głośnym przypadku załamania kursu wymiany stablecoina terra USD (tzw. depeg), który pokazał, że ten mechanizm zabezpieczenia bywa niekiedy zawodny.

 • Privacy coiny

Privacy coiny takie jak zcash (ZEC), monero (XMR) i dash (DASH) skupiają się na zapewnianiu poufności transakcji. Stosują one różne mechanizmy przetwarzania transakcji w sieci blockchain, których celem jest zapobieganie ujawnieniu danych mogących umożliwiać identyfikację nadawcę i odbiorcę środków.

 • Tokeny giełdowe

Tokeny giełdowe to kryptowaluty stworzone przez giełdy kryptowalutowe do użytku głównie wewnątrz platformy operatora, aby ułatwić wykonywanie transakcji i opłacanie usług. Wśród przykładów wymienić można binance coin (BNB), huobi token (HT) oraz kucoin (KSC).

 • Waluty cyfrowe banków centralnych (CBDC)

Waluty cyfrowe banków centralnych (CBDC) są tworzone i podlegają gwarancji banku centralnego. Bank Ludowy Chin pracuje obecnie nad wprowadzeniem cyfrowej wersji juana, zaś Bank Anglii zasugerował możliwość wypromowania cyfrowego funta pod żartobliwą nazwą „britcoin”.

Co wpływa na ceny kryptowalut?

Podobnie jak w przypadku wszystkich aktywów i produktów, wartość kryptowalut jest zależna od popytu i podaży. Istnieje też wiele czynników, które mogą wpływać na zainteresowanie inwestorów i spekulantów poszczególnymi kryptowalutami oraz podaż monet i tokenów w obiegu.

Podaż i popyt

Tak samo jak w przypadku innych aktywów handlowych, cena kryptowalut jest zależna od dynamiki podaży i popytu. Jeżeli popyt przerasta podaż, będzie to skutkować wzrostem ceny, natomiast spadek popytu prowadzi analogicznie do spadku ceny. Ograniczenia podaży mają również dodatni wpływ na cenę.

Każda kryptowaluta stosuje mechanizm kontrolowania podaży ustalany jeszcze przed jej wdrożeniem – zazwyczaj w formie statutu (określanego terminem whitepaper) w witrynie projektu. Kryptowaluty takie jak bitcoin stosują limity maksymalnej podaży i tempa wprowadzania do obiegu nowych monet. Inne monety mogą nie posiadać ograniczonej podaży, emitując określone zasoby monet na przestrzeni miesięcy bądź lat.

podaż i popyt

Cena bitcoina wzrastała w ostatnich latach w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych i detalicznych, co przełożyło się na wzrost popytu przewyższający tempo wprowadzania do obiegu nowych monet. Popyt na kryptowaluty może wzrastać w ramach reakcji na zapowiedzi nowych funkcji, ulepszeń, wprowadzenia na giełdę czy nawiązania współpracy z podmiotami mogącymi rozszerzyć ich zasięg.

Popularnym mechanizmem ograniczania liczby monet wprowadzanych do obiegu wskutek miningu stało się tak zwane palenie monet, które polega na wysyłaniu monet do nieaktywnych portfeli w sieci blockchain.

Mimo że kryptowaluta ether nie posiada ustalonego limitu podaży, w ramach aktualizacji EIP-1559 z 2021 roku wprowadzono możliwość palenia monet ETH, aby usunąć je z obiegu.

Koszt produkcji

Mining kryptowalut wymaga kosztownego sprzętu komputerowego i pochłania spore ilości energii elektrycznej. Ponadto im więcej użytkowników jednocześnie zajmuje się miningiem w sieci blockchain, tym trudniejsze stają się obliczenia kryptograficzne, co naturalnie spowalnia tempo generowania monet. Takie rozwiązanie ma na celu utrzymanie stałej prędkości tworzenia nowych bloków, jednak skutkiem utrudnień w miningu kryptowaluty jest wzrost ponoszonych kosztów.

Jeżeli cena kryptowaluty spadnie poniżej kosztu produkcji, część użytkowników może zrezygnować z miningu, co w efekcie spowolni tempo wprowadzania do obiegu nowych monet. Ewentualna hossa na danej kryptowalucie wyprowadzająca jej cenę powyżej kosztu produkcji może przyciągnąć natomiast więcej minerów szukających zarobku z wygenerowanych monet.

Po spadku ceny bitcoina w 2022 roku na tle szerszej bessy na rynku kryptowalut, wiele firm zajmujących się miningiem poniosło dotkliwe straty. Akcje spółek Core Scientific (CORZ) i Argo Blockchain (ARB) spadły nawet do poziomów budzących obawy związane z ich możliwym bankructwem.

Dostępność na giełdach

Mniejsze kryptowaluty są zwykle notowane tylko na kilku giełdach, co ogranicza dostęp do nich inwestorom. Jeśli dodatkowo cechują się niskim wolumenem transakcji, mogą mieć szeroki spread cen kupna-sprzedaży, co może dodatkowo zniechęcać potencjalnych inwestorów. Jeżeli jednak mała kryptowaluta trafi na giełdy z dużą liczbą uczestników, wzrost popytu wywołany zwiększoną dostępnością może wywindować jej cenę.

Konkurencja

Nowe kryptowaluty pojawiają się przez cały czas i choć poszczególne projekty mogą mieć trudności z wyróżnieniem się z tłumu, niektórym udało się wystartować dzięki wprowadzeniu ulepszeń lub alternatyw dla istniejących sieci, bądź udostępnieniu nowych usług. Wraz ze wzrostem zainteresowania nową kryptowalutą, jej cena często zaczyna rosnąć, a efektem ubocznym może być spadek zainteresowania konkurencyjnymi projektami.

Przykładowo, kryptowaluta cardano przyjęła strategię stworzenia konkurencji dla ethereum. Podobnie jak szerzej znany rywal, platforma obsługuje inteligentne kontrakty i zdecentralizowane aplikacje.

Inflacja walut fiducjarnych

Inwestorzy mogą kupować kryptowaluty jako środek tezauryzacji stanowiący zabezpieczenie przed inflacją walut fiducjarnych. Taki trend prowadzi do wzrostu popytu i podnosi cenę kryptowaluty.

Zarządzanie

Kryptowaluty ze stabilnymi mechanizmami zarządzania zazwyczaj wzbudzają większe zaufanie inwestorów niż projekty pozbawione przejrzystego systemu podejmowania decyzji i wprowadzania zmian. Jednakże, jeśli system zarządzania kryptowalutą wprowadza ulepszenia zbyt wolno, inwestorzy mogą stracić zainteresowanie projektem.

Regulacje prawne

]Inwestorzy ceniący sobie zdecentralizowany charakter kryptowalut mogą być niechętni wizji objęcia branży nadzorem regulacyjnym przez organy rządowe, co może przełożyć się na spadek zainteresowania kupnem monet i tokenów, jeżeli taki obrót sytuacji stanie się prawdopodobny.

Podjęte w Chinach decyzje o wprowadzeniu ścisłego nadzoru nad rynkiem powodowały kilkukrotnie krach cen kryptowalut w ostatnich latach z powodu ograniczeń w obrocie tymi aktywami. W efekcie również zaplecze miningowe przeniosło się do innych krajów, takich jak Stany Zjednoczone.

Dobrym przykładem jest cena monety Ripple XRP, która ucierpiała znacząco wskutek procesu sądowego wytoczonego przez amerykańską Securities and Exchange Commission. Organ regulacyjny oskarżył Ripple o wprowadzanie w błąd inwestorów w XRP, czemu operator naturalnie się sprzeciwił.

Widmo regulacji rynku kryptowalut w Stanach Zjednoczonych wprowadziło dodatkową niepewność, choć przyjęcie jasnych zasad mogłoby zwiększyć przejrzystość branży i przełożyć się na wzrost popytu za sprawą powracających inwestorów.

Jak handlować kryptowalutami

Inwestorzy mają do dyspozycji różne instrumenty handlowe, a ich wiedza, doświadczenie i podejście do inwestowania pomagają ustalić, jak handlować kryptowalutami w optymalny sposób.

 SpotETFy powiązane z futuresOpcjeKontrakty futuresKontrakty CFD
Przedział czasowyDługi i krótki terminDługi i krótki terminKrótki terminKrótki terminKrótki termin
PlatformyGiełdy kryptowalutGiełdy ETFGiełdy opcjiGiełdy futuresMaklerzy CFD
Nabycie aktywów bazowychTakNieNieNieNie
Kierunek pozycjiTylko długieDługie i krótkieDługie i krótkieDługie i krótkieDługie i krótkie
Data wygaśnięciaNieNie TakNie

Handel kontraktami CFD

Alternatywnym sposobem handlu kryptowalutami bez nabywania aktywów bazowych są kontrakty na różnice kursowe (CFD).

Kontrakty CFD to instrumenty pochodne, na podstawie których makler zgadza się wypłacić inwestorowi różnicę w wartości aktywów bazowych między datą otwarcia i zamknięcia kontraktu. Inwestor może przyjąć długą pozycję, jeżeli prognozuje wzrost ceny aktywów, bądź krótką pozycję, jeśli spodziewa się spadku ceny.

Przykładowo, wybierając kontrakt CFD na bitcoin, inwestor spekuluje na zmianach ceny BTC/USD. Należy też wspomnieć, że kontrakty CFD wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej, określany również jako handel z depozytem zabezpieczającym, co oznacza, że inwestor może otworzyć pozycję na większą kwotę niż jego kapitał własny, pożyczając środki od maklera. W efekcie dźwignia finansowa może potęgować potencjalne straty i skutkować otrzymaniem wezwania do uzupełnienia depozytu.

Capital.com oferuje 50% poziome depozytu zabezpieczającego (czyli współczynnik dźwigni 2:1), przez co inwestor potrzebuje tylko 50 USD, aby otworzyć pozycję na BTC o wartości 100 USD.

Handel bitcoinem (btc) z depozytem

W przeciwieństwie do kontraktów typu futures, kontrakty CFD nie mają ustalonej daty wygaśnięcia. Ponadto, ze względu na opłaty overnight pobierane za utrzymywanie pozycji z dnia na dzień, kontrakty CFD nie są zwykle traktowane jako inwestycje długoterminowe.

Handel na rynku spot

Handel spot kryptowalutami obejmuje kupno i sprzedaż monet i tokenów na giełdzie po bieżących cenach rynkowych. Podczas gdy niektórzy inwestorzy skupiają się na przechowywaniu kupionych jednostek waluty (określanym slangowo jako hodling z zamiarem późniejszej sprzedaży, handel spot kryptowalutami skupia się na transakcjach krótkoterminowych.

W przeciwieństwie do kontraktów CFD, handel spot kryptowalutami na giełdach nie zapewnia inwestorom dostępu do dźwigni finansowej. Ponadto gracze na rynku spot nabywają bezpośrednio jednostki kryptowalut, zamiast korzystania z instrumentów pochodnych.

Kontrakty typu futures i opcje

Kontrakty futures to instrumenty pochodne zawierane między dwoma inwestorami z zamiarem spekulacji na cenie aktywów bazowych w ustalonym terminie w przyszłości. Kontrakty futures na kryptowaluty są dopuszczone do obrotu giełdowego, a w przypadku bitcoina występują nawet na Chicago Mercantile Exchange (CME). Kontrakty umożliwiają spekulację na cenie wybranych kryptowalut bez konieczności kupna aktywów bazowych.

Pierwsze kontakty futures na bitcoin zostały wprowadzone na Chicago Board Options Exchange (CBOE) w grudniu 2017 roku, ale wycofano je z giełdy po krótkim czasie. Giełda Chicago Mercantile Exchange również wprowadziła kontrakty futures na bitcoin w grudniu 2017 roku i obsługuje je do dziś za pośrednictwem platformy elektronicznej Globex. W lutym 2021 roku CME wprowadziła również futures na ether.

Kontrakty opcyjne są innym typem instrumentów pochodnych oferującym możliwość kupna lub sprzedaży aktywów po określonej cenie. W przeciwieństwie do kontraktów typu futures, opcje nie narzucają jednak obowiązku dokonania kupna lub sprzedaży. Kontrakt umożliwiający zakup określa się jako opcję kupna, natomiast kontrakt sprzedaży nosi nazwę opcji sprzedaży.

Jeżeli inwestor spodziewa się wzrostu ceny bitcoina, może nabyć opcję kupna, by czerpać zysk ze zwyżkującej ceny kryptowaluty. Jeśli natomiast prognozuje spadek ceny, może nabyć opcję sprzedaży i zarobić na zniżkującym kursie. Należy jednak pamiętać, że ceny bitcoina mogą podlegać poważnym fluktuacjom i zmieniać się w nieoczekiwany sposób, powodując straty.

Handel funduszami ETF

Kryptowalutowy fundusz giełdowy (ETF) odwzorowuje cenę monet lub tokenów kryptowalut. Obrót jednostkami funduszy ETF odbywa się na giełdach, a ich ceny zmieniają się w trakcie sesji.

Fundusz ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) był pierwszym ETF-em kryptowalutowym wprowadzonym na amerykańską giełdę w październiku 2021 roku. BITO podąża za cenami kontraktów futures na bitcoin zamiast ceny spot kryptowaluty. W czerwcu 2022 roku w ślad za nim pojawił się ETF do krótkiej sprzedaży bitcoina, ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI), który spekuluje na spadek cen kryptowaluty. Fundusz BITI również oparty jest na kontraktach futures.

Wnioski rejestracyjne funduszy ETF na ceny spot kryptowalut były jak dotąd odrzucane przez US Securities and Exchange Commission (SEC). Kilka ETF-ów na bitcoin i produktów giełdowych (ETP) zostało poprzednio dopuszczone do obrotu w Kanadzie, a na europejskich giełdach występują ETF-y i ETP na bitcoin, jak np. Euronext.

Na czym polega strategia handlu kryptowalutami?

Istnieje szeroki zakres strategii handlowych, które można wdrożyć w ramach inwestycji kryptowalutowych. Inwestorzy tworzą strategie handlowe w oparciu o analizy, które mogą obejmować stosowanie zleceń stop loss lub take profit i ograniczanie rozmiaru transakcji i utrzymywanie równowagi aktywów, podobnie jak w przypadku akcji, towarów, indeksów, czy też walut. Choć trudno byłoby wskazać, która kryptowaluta jest najlepsza do handlu, spekulacja na rynku kryptowalut podparta solidną strategią może ułatwić wybór optymalnego rozwiązania w zależności od celu i ograniczyć ryzyko.

Różne strategie handlu kryptowalutami

Strategia day trading

Jedna z najpopularniejszych aktywnych strategii handlu kryptowalutami, day trading, zakłada ciągłe monitorowanie aktywnych pozycji. Day trading zakłada otwieranie i zamykanie pozycji tego samego dnia celem spekulacji na krótkoterminowych zmianach cen aktywów.

W kontekście rynków kryptowalutowych, które pozostają otwarte przez cały czas, pojęcie handlu jednodniowego trochę się rozmywa. Z reguły określa ono krótkoterminowe podejście do transakcji, opierające się na otwieraniu i zamykaniu pozycji w okresie do 24 godzin.

Strategia swing trading

Swing trading jest strategią handlu o dłuższym okresie realizacji. Stosujący ją inwestorzy zazwyczaj utrzymują pozycje dłużej niż dzień, ale krócej niż miesiąc. Swing trading opiera się na poszukiwaniu zysków w falach zmienności cen, które mogą trwać przez kilka dni, a nawet tygodni. Strategia wykorzystuje często połączenie analizy fundamentalnej oraz technicznej przy podejmowaniu decyzji.

Stosujący tę strategię inwestor mógłby kupić kryptowalutę, jeżeli spodziewałby się zwyżek jej ceny w nadchodzących miesiącach, np. wskutek zapowiedzianej modernizacji sieci blockchain, jak miało to miejsce w przypadku ethereum (tzw. merge).

Strategia trend trading

Określana również terminem position trading, strategia trend trading sugeruje utrzymywanie pozycji przez dłuższy czas, najczęściej kilka miesięcy. Inwestorzy stosujący handel na trendach próbują czerpać zyski z trendów kierunkowych kryptowaluty.

Przykładowo, mogą oni otwierać długie pozycje przy trendzie zwyżkowym lub krótkie przy zniżkowym. Przy podejmowaniu decyzji inwestorzy opierają się na czynnikach fundamentalnych określających ceny aktywów i biorą w rozwagę wydarzenia o długofalowych skutkach. Stosując tę strategię należy zawsze brać pod uwagę ryzyko odwrócenia trendu.

Scalping

Scalping (skalpowanie) to szybka strategia handlowa, która unika wyczekiwania dużych zmian lub trendów, skupiając się na niewielkich fluktuacjach cen. Skalperzy starają się określić możliwe punkty wejścia dla pozycji bez stosowania analiz technicznych i fundamentalnych, opierając się wyłącznie na głębokości rynku i czerpaniu korzyści z jego wysokiej aktywności.

Scalping uznawany jest za zaawansowaną strategię handlu, która nie jest zalecana dla początkujących. Podejście to jest często wykorzystywane przez tak zwane „wieloryby”, czyli inwestorów posiadających wystarczającą ilość aktywów, by samodzielnie wpłynąć na sytuację rynkową. Jako że procentowy zysk z transakcji jest stosunkowo niski, inwestorzy w tej strategii skłaniają się ku otwieraniu większych pozycji.

Strategia range trading

Inwestorzy stosujący tę strategię skupiają się na analizie technicznej w celu identyfikowania poziomów podparcia i oporu w cenie kryptowalut, czyli przedziału, w którym będzie się zamykać bieżący trend rynkowy.

Stosujący tę strategię inwestor zdecyduje się na kupno, gdy cena zbliży się do poziomu podparcia i sprzedaż po osiągnięciu ceny bliskiej punktowi oporu. Będzie on również wypatrywać wyłamań ceny poza ustalony zakres podparcia i oporu.

Strategia high-frequency trading

Handel o wysokiej częstotliwości (HFT) jest zaawansowaną strategią inwestycyjną wykorzystującą algorytmy i roboty do automatycznego otwierania i zamykania pozycji. Strategia HFT łączy zagadnienia z dziedziny informatyki i matematyki ze złożonymi koncepcjami rynkowymi, przez co nie jest przeznaczona dla początkujących inwestorów indywidualnych.

Sukces inwestorów wykorzystujących tę strategię opiera się na bardzo krótkim czasie realizacji zleceń. Wśród instytucji stosujących strategię HFT wymienić można Virtu Financial, Citadel Securities, Tower Research.

Strategia dollar-cost averaging

Ponieważ nawet przy stosowaniu narzędzi analizy technicznej trudno wyczuć optymalny czas realizacji transakcji na rynku, tj. kupna przy minimalnej cenie i sprzedaży przy maksymalnej, niektórzy inwestorzy stosują alternatywne podejście określane jako dollar cost averaging (uśrednianie kosztu w dolarach). Ta strategia sprawdza się zazwyczaj przy inwestycjach długoterminowych, a nie krótkotrwałej spekulacji.

Podobnie jak w przypadku rynku akcji, strategia obejmuje kupno kryptowaluty w regularnych odstępach czasu i z pominięciem czynnika ceny. W efekcie uśredniona cena zakupu będzie zawsze niższa od szczytowej, oferując potencjalny zysk. Zaletą podejścia jest wyeliminowanie stresu związanego z wyznaczaniem czasu zakupu aktywów, jednak wciąż wymaga ono analizy trendów rynkowych w celu podjęcia decyzji o sprzedaży.

Przykładowo, inwestor na rynku kryptowalut może przeznaczyć 50 USD na zakup wybranej monety pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca w ramach strategii uśredniania kosztu.

Jak handlować kontraktami CFD na kryptowaluty

Jesteś zainteresowany kontraktami CFD na kryptowaluty? Zarejestruj konto w serwisie dostawcy kontraktów CFD, takiego jak Capital.com. Przy pomocy pojedynczego konta możesz handlować kontraktami CFD na kryptowaluty, akcje, towary i waluty.

Aby przystąpić do transakcji, wystarczy wykonać następujące kroki:

 1. Utwórz, zweryfikuj i zaloguj się na swoje konto handlowe
 2. Wpłać depozyt w walucie fiducjarnej i wybierz preferowany kontrakt CFD na kryptowalutę
 3. Skorzystaj z preferowanej strategii handlowej i narzędzi tworzenia wykresów, aby zidentyfikować okazje do kupna i sprzedaży
 4. Otwórz pierwszą długą lub krótką pozycję i rozważ stosowanie narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia stop loss lub gwarantowany stop loss w celu ograniczenia potencjalnych strat
 5. Monitoruj transakcję przy użyciu analizy technicznej i fundamentalnej w oparciu o wybraną strategię
 6. Zamknij pozycję zgodnie z wytycznymi stosowanej strategii

Przykład handlu kontraktami CFD na kryptowaluty

Jak działa handel kontraktami CFD na kryptowaluty w praktyce? Przygotowaliśmy prosty przykład z omówieniem możliwych skutków transakcji.

Transakcja CFD: sprzedaż etheru (ETH)

12 maja 2021 roku moneta ethereum (znana jako ether) osiągnęła rekordową cenę 4362 USD, zaś w sierpniu 2022 roku spadła do około 1800 USD. Przyjmijmy, że inwestor wierzy w odbicie ceny i postanawia założyć długą pozycję, tj. kupno etheru w parze z dolarem amerykańskim (ETH/USD).

W naszym przykładzie bieżąca cena rynkowa etheru wynosi 2500 USD, a inwestor decyduje się na kupno pięciu kontraktów (każdy o równowartości 1 ETH), aby otworzyć transakcję po tej cenie (bez dźwigni, czyli 1:1)

Rezultat A: zyskowna transakcja

Jeżeli prognoza inwestora okaże się trafna i cena etheru wzrośnie, transakcja będzie zyskowna. Przypuśćmy, że nowa cena ETH wyniesie 3008 USD. W takiej sytuacji inwestor może zamknąć pozycję z zyskiem, sprzedając pięć kontraktów w cenie 3000 USD (nieco mniej niż cena średnia ze względu na spread).

Ponieważ cena rynkowa zmieniła się o 500 USD na korzyść inwestora (3000 USD - 2500 USD), zysk ze sprzedaży kontraktów na ETH wyniesie: 5 x 500 USD = 2500 USD

Zyskowna transakcja

Rezultat B: stratna transakcja

Rynki kryptowalutowe są ekstremalnie zmienne, więc kierunek cen może obrócić się na niekorzyść inwestora. Jeżeli cena etheru spadnie, pozycja może zostać zamknięta ze stratą.

Przyjmijmy, że inwestor postanowił zamknąć transakcję po spadku ceny do 2008 USD. Wówczas sprzedaje on pięć kontraktów w cenie 2000 USD (nieco mniej niż cena średnia ze względu na spread).

Cena rynkowa zmieniła się o 500 USD na niekorzyść inwestora (2500 USD - 2000 USD), co oznacza, że strata wyniesie 5 x 500 USD = 2500 USD

Stratna transakcja

Zalety i wady kontraktów CFD na kryptowaluty

Handel kryptowalutami przy użyciu kontraktów CFD posiada kilka nietypowych charakterystyk związanych z płynnością rynków CFD, zastosowaniem dźwigni finansowej i możliwością przyjmowania zarówno długich, jak i krótkich pozycji.

Zalety kontraktów CFD

 • Płynność

Płynność jest miarą możliwości spieniężenia aktywów bez wpływu na ich cenę rynkową. Bardziej płynne rodzaje aktywów oferują też korzystniejszą cenę i krótszy czas realizacji transakcji. Rynek kryptowalut jest uważany za niepłynny, po części z powodu rozproszenia zleceń na wiele giełd, czego oznaką są różnice w cenie.

Oznacza to, że stosunkowo niewielka liczba transakcji może mieć duży wpływ na rynek, co przyczynia się do zmienności kryptowalut. Handlując kontraktami CFD na kryptowaluty inwestor może o wiele łatwiej zdobyć ekspozycję, ponieważ nie nabywa aktywów bazowych, a jedynie instrumenty pochodne.

 • Dźwignia finansowa

Kontrakty CFD umożliwiają prowadzenie handlu z depozytem zabezpieczającym. Oznacza to, że inwestor musi pokryć tylko część sumy transakcji, pożyczając pozostały kapitał od swojego maklera. Takie rozwiązanie ułatwia dostęp do rynku, zwiększa ekspozycję i potęguje rezultat transakcji. Ten rodzaj handlu może być szczególnie atrakcyjny w przypadku kryptowalut, zważywszy na wysoką zmienność ich cen, jednak niesie też ze sobą większe ryzyko. Należy bowiem pamiętać, że dźwignia finansowa może potęgować również straty.

 • Możliwość zajęcia długiej lub krótkiej pozycji

Przy bezpośrednim nabyciu kryptowaluty inwestor może czerpać zysk wyłącznie ze zwyżek na rynku. Handel kontraktami CFD w Capital.com pozwala potencjalnie czerpać zyski zarówno przy hossie, jak i bessie na rynku z uwagi na możliwość krótkiej sprzedaży CFD na kryptowaluty. Niemniej jednak, jeżeli cena zmieni się na niekorzyść inwestora, może on ponieść straty.

Wady kontraktów CFD

 • Dźwignia finansowa i wysoki poziom ryzyka

Handel z dźwignią może potęgować potencjalne zyski, ale zwiększa przy tym ryzyko i może skutkować równie dotkliwymi stratami oraz wezwaniami do uzupełnienia depozytu. Handel kontraktami CFD jest uważany za ryzykowną formę inwestycji. Z tego powodu inwestorzy powinni dokładnie zapoznać się z mechanizmem dźwigni finansowej przed przystąpieniem do transakcji.

 • Opłaty overnight

Maklerzy CFD z reguły pobierają opłaty za utrzymywanie pozycji z dnia na dzień w celu obsługi pożyczki klienta w ramach mechanizmu handlu z dźwignią. W efekcie utrzymywanie pozycji CFD między sesjami giełdowymi bywa kosztowne, przez co sprawdzają się one raczej jako inwestycje krótkoterminowe.

 • Brak tytułu własności do aktywów bazowych

Inwestorzy korzystający z kontraktów CFD nie nabywają aktywów bazowych, ani związanych z tym praw własności. Oznacza to również, że nie mogą przenieść pozycji na CFD do innego maklera lub giełdy.

Dlaczego warto handlować kryptowalutami w Capital.com

Zaawansowana technologia SI w sercu platformy: użytkownicy mają dostęp do spersonalizowanego zbioru aktualności z treściami dopasowanymi do własnych preferencji. Sieć neuronowa analizuje zachowania użytkowników w aplikacji, sugerując filmy i artykuły związane z indywidualną strategią inwestycyjną. W ten sposób inwestorzy mogą dostosować swoje decyzje w handlu kontraktami CFD.

Handel z depozytem: dzięki opcji handlu z depozytem zabezpieczającym Capital.com umożliwia inwestowanie w kontrakty CFD na kryptowaluty nawet przy ograniczonym wkładzie własnym. Należy jednak pamiętać, że kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, co oznacza potencjalnie większe zyski, jak i straty.

Handel na różnicach kursowych: wybierając CFD na kryptowaluty, inwestor nie nabywa aktywów bazowych, a jedynie spekuluje na wzroście lub spadku ceny określonej kryptowaluty. Kontrakty CFD umożliwiają zajęcie krótkiej lub długiej pozycji, stosowanie zleceń typu stop i limit losses, a także realizowanie indywidualnych scenariuszy inwestycyjnych.

Handel CFD przypomina tradycyjne inwestowanie na giełdzie w kwestii obieranych strategii, ale stanowi rodzaj inwestycji krótkoterminowej ze względu na opłaty za utrzymywanie pozycji z dnia na dzień. Ponadto niesie on ze sobą większe ryzyko ze względu na mechanizm dźwigni finansowej, która może przemnażać zarówno zyski, jak i straty.

Kompleksowa analiza: wersja przeglądarkowa platformy pozwala inwestorom kształtować własną metodykę analizy rynku i stawiać prognozy z pomocą przejrzystych wskaźników technicznych. Capital.com dostarcza aktualne dane rynkowe w czasie rzeczywistym i oferuje różne formaty wykresów na komputerach oraz urządzeniach iOS lub Android.

Zarejestruj się w Capital.com i zacznij korzystać z naszej platformy internetowej lub pobierz aplikację, aby móc handlować kontraktami CFD bez względu na miejsce i czas. Wystarczą zaledwie 3 minuty, aby otworzyć konto i uzyskać dostęp do informacji o najpopularniejszych rynkach.

Godziny handlu kryptowalutami

Kiedy najlepiej handlować kryptowalutami? W przeciwieństwie do giełd papierów wartościowych i towarów, które nie działają w weekendy, giełda kryptowalut nie posiada określonych godzin pracy. Obrót kryptowalutami trwa nieustannie przez cały tydzień we wszystkich regionach świata. Największą liczbę transakcji obserwuje się między 8 a 16 czasu lokalnego.

Transakcje na rynku kryptowalutowym mogą być realizowane szybciej w godzinach większej płynności. W okresach niskiej aktywności otwieranie i zamykanie pozycji w pożądanych cenach może być trudniejsze.

W Capital.com obrót kontraktami CFD na kryptowaluty odbywa się w następujących godzinach (UTC):

 • Pon. - Pt.: 00:00 - 21:00, 21:05 - 00:00

 • Sb.: 00:00 - 05:00, 07:00-21:00

 • Nd.: 22:05 - 00:00

Dokładne godziny handlu poszczególnymi kryptowalutami można znaleźć na dedykowanej stronie rynku w naszej witrynie lub platformie.

Częste pytania

Czy handel krypto jest zyskowny?

Ceny kryptowalut cechują się wysoką zmiennością, co oferuje inwestorom możliwość spekulacji na ich fluktuacjach. Wysoka zmienność wiąże się jednak również z dużym ryzykiem strat w przypadku krachu na rynku.

Jak handlować kryptowalutami?

Handel kryptowalutami odbywa się przy użyciu różnych instrumentów, w tym poprzez bezpośredni zakup i sprzedaż monet na giełdach, handel kontraktami futures, opcjami i kontraktami na różnice kursowe (CFD), bądź jednostkami funduszy giełdowych (ETF).

Czy handel kryptowalutami jest bezpieczny?

Rynki kryptowalutowe nie są objęte nadzorem regulacyjnych, co stwarza ryzyko, że niektóre monety lub tokeny mogą okazać się próbą oszustwa. Zaleca się korzystanie z giełd kryptowalut o nieposzlakowanej reputacji, które wdrażają dodatkowe zabezpieczenia, takie jak weryfikacja tożsamości.

Czy kryptowaluty są bardziej ryzykowne niż akcje?

Handel kryptowalutami jest bardziej ryzykowny niż obrót akcjami, ponieważ rynek kryptowalut nie jest do końca ugruntowany i ma tendencje do ekstremalnej zmienności. Dodatkowo, w przeciwieństwie do kryptowalut, giełdy papierów wartościowych i spółki prowadzące sprzedaż akcji podlegają nadzorowi organów regulacyjnych. Niemniej jednak wszelkie formy inwestowania wiążą się z ryzykiem i mogą przynosić straty, jeżeli rynek zwróci się przeciwko pozycji inwestora.

Jak zacząć handlować kryptowalutami?

Aby zacząć handlować kryptowalutami, wystarczy otworzyć konto i sfinansować je w wybranej walucie fiducjarnej. Następnie należy wybrać preferowane monety lub tokeny, wyznaczyć odpowiednią strategię handlu i stosować narzędzia analizy technicznej i fundamentalnej przy podejmowaniu decyzji o otwarciu i zamknięciu pozycji.

Jak przewidzieć ceny kryptowalut?

Inwestorzy mogą korzystać z narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej, aby spróbować przewidzieć ruchy cen kryptowalut w przyszłości. Należy jednak pamiętać, że wysoka zmienność na rynku utrudnia dokładną prognozę, a analitycy i algorytmy prognostyczne mogą się mylić.

Jaka była pierwsza kryptowaluta?

Bitcoin był pierwszą kryptowalutą, wydaną w styczniu 2009 roku przez anonimowego dewelopera posługującego się pseudonimem Satoshi Nakamoto. Według stanu z sierpnia 2022 roku jest to wciąż największa kryptowaluta pod względem wartości rynkowej.

Udostępnij artykuł

Najczęściej handlowane

+1.470%
+3.920%
+1.430%
+6.630%
+1.900%

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję