Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Halving bitcoina w 2024 r.: co musisz wiedzieć

Kolejny halving (ang. przepołowienie) bitcoina jest prognozowany na 19-20 kwietnia 2024 roku. Dowiedz się, na czym polega halving bitcoina i jakie może mieć konsekwencje dla rynku kryptowalut.
Przejdź do strony handlu
Udostępnij artykuł


Halving bitcoina w 2024 r.: co musisz wiedzieć

Na czym polega Bitcoin halving?

Halving bitcoina to ustalone odgórnie wydarzenie, które występuje średnio raz na cztery lata. Polega ono na zmniejszeniu o połowę nagród, jakie otrzymują górnicy za weryfikację transakcji. Pierwsze trzy „przepołowienia” następowały po wydobyciu kolejnych serii 210 tys. bloków, a schemat ten będzie kontynuowany do czasu wprowadzenia do sieci maksymalnej puli 21 mln bitcoinów. 

Halving może mieć istotny wpływ na dynamikę podaży i popytu na bitcoina, co może oddziaływać na cenę kryptowaluty. Z tego względu zrozumienie sentymentu na rynku kryptowalut i przygotowanie się na potencjalną zmienność w nadchodzącym okresie będzie mieć kluczowe znaczenie dla inwestorów.

Halving bitcoina: najważniejsze wydarzenia

Kiedy nastąpi następny halving bitcoina?

Następny halving bitcoina jest szacowany na 19-20 kwietnia 2024 roku. W tym dniu liczba wydobytych bloków powinna osiągnąć 740 tys., a nagroda przyznawana za weryfikację transakcji zmniejszy się z 6,25 do 3,125 bitcoina. 

W jaki sposób halving może wpłynąć na inwestorów w bitcoina?

Jak wyjaśniliśmy wyżej, gdy następuje halving bitcoina, wartość nagród przyznawanych górnikom spada o 50%. W efekcie może to stanowić hamulec dla dalszego wydobycia i zaburzyć podaż monet, co potencjalnie może zwiększyć ich wartość. W ujęciu krótkoterminowym spadek podaży połączony z utrzymującą się lub rosnącą podażą może oznaczać, że nawet drobne zmiany nastrojów rynkowych będą miały znaczący wpływ na cenę waluty. 

Poprzednie przepołowienia zwiększyły widoczność bitcoina i innych kryptowalut w mediach i kulturze, wzmagając reakcje uczestników rynku na wahania cen i doniesienia branżowe. Warto jednak pamiętać, że historyczne wyniki nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych zmian cen. 

Dlaczego następuje halving bitcoina?

Halving bitcoina miał z założenia służyć kontrolowaniu podaży kryptowaluty w przyszłości. Jego intencją jest odzwierciedlenie rzadkości i rosnącej trudności w pozyskiwaniu surowców kopalnych, takich jak metale szlachetne, przynajmniej teoretyczne zapobieganie presjom inflacyjnym oraz zapewnienie potencjalnego wzrostu wartości monet z biegiem czasu. Mechanizm ten może również stanowić zachętę do stosowania i długoterminowego przetrzymywania aktywa. 

Dlaczego warto handlować CFD na halving bitcoina?

Handel na halvingu bitcoina polega na spekulowaniu na cenie kryptowaluty poprzez zajęcie długiej lub krótkiej pozycji w formie kontraktu CFDTa forma transakcji oznacza, że zamiast zakupu jednostek bitcoina, inwestor zajmuje pozycję na zmianę kierunku ceny na rynku bazowym.

Oto główne powody, dla których wielu inwestorów wybiera CFD na bitcoin zamiast bezpośredniego nabycia aktywa. 

  • Dźwignia finansowa: kontrakty CFD umożliwiają transakcje lewarowane, zwiększając ekspozycję na zmiany ceny i jednocześnie minimalizując nakład inwestycyjny. Przy zastosowaniu dźwigni finansowej inwestor musi pokryć jedynie niewielki procent wartości transakcji (określany mianem depozytu), zyskując przy tym ekspozycję na całą jej kwotę. W efekcie może to prowadzić do większych zysków, ale zwiększa również ryzyko utraty pieniędzy.
  • Krótka sprzedaż: kontrakty CFD umożliwiają spekulowanie zarówno na spadku, jak i wzroście ceny aktywa.
  • Brak wymogu portfela lub korzystania z giełdy: handel kontraktami CFD nie oznacza nabycia aktywa bazowego, co eliminuje konieczność zarządzania portfelami lub giełdami i umożliwia spekulowanie na kryptowalutach obok innych preferowanych klas aktywów.

Dlaczego warto handlować na halvingu bitcoina w Capital.com?

Misja wspierania klientów w dokonywaniu lepszych decyzji inwestycyjnych jest głównym motorem wszystkich naszych działań, a wielokrotnie nagradzana, przystępna platforma handlowa powstała z myślą o przybliżeniu tego celu. Oferujemy zaawansowane narzędzia, zintegrowane aktualności finansowe, indywidualne listy obserwowanych aktywów i wiele innych udogodnień wraz z całodobową obsługą klienta.  

Nie jesteśmy odosobnieni w przekonaniu, że nasza platforma i usługi przecierają nowe szlaki. Nieustannie odnoszone przez nas sukcesy w najbardziej prestiżowych galach i konkursach branżowych są najlepszym dowodem znaczenia naszej misji oraz wartości. 

W tym roku możemy pochwalić się najwyższymi wyróżnieniami w pięciu kategoriach w konkursie 2024 ForexBrokers.com Annual Awards:

Nagrody Capital.com

Jak handlować na halvingu bitcoina na naszej platformie

 Handel CFD na bitcoin w Capital.com zaczyna się od prostego procesu rejestracji. Po zatwierdzeniu konta, klient może przystąpić do spekulacji na zmianach ceny tej i innych kryptowalut, a także szerokiej gamy instrumentów opartych na walutach, akcjach, towarach oraz indeksach. 

Nasz długoterminowy sukces podkreśla znaczenie naszej misji wspierania klientów w podejmowaniu coraz lepszych decyzji. Dołącz już dziś do naszej społeczności liczącej ponad 500 tys. użytkowników.

Jak bitcoin historycznie reagował na halving

Poniższa ilustracja wskazuje poprzednie trzy daty, w których nastąpił halving bitcoina oraz zmiany ceny w następujących po nich okresach.

Cena bitcoina po kolejnych halvingach

Pierwszy halving: 28.11.2012

Pierwszy halving z dnia 28 listopada 2012 r. spowodował stopniowy wzrost ceny bitcoina z okolic 12 USD do 230 USD w kwietniu 2013 r., po którym nastąpił spadek do około 70 USD w połowie kwietnia. 

Drugi halving: 9.07.2016

Drugi halving z dnia 9 lipca 2016 r. poskutkował początkowym spadkiem ceny bitcoina z około 650 USD do 485 USD 3 sierpnia, a następnie stopniowym wzrostem do okolic 800 USD w połowie grudnia i gwałtowym przebiciem pułapu 1000 USD w nowym roku.

Trzeci halving: 11.05.2020

Trzeci halving z 11 maja 2020 r. wywołał początkowo delikatny wzrost ceny z okolic 8275 USD do 9250 USD, po którym nastąpiła stagnacja do lipca zakończona wzrostem do około 11 275 USD. Z nadejściem grudnia cena kryptowaluty wzrosła już powyżej 20 000 USD, by następnie przebić barierę 30 000 USD u progu 2021 roku. 

Wyniki historyczne nie są gwarancją przyszłych rezultatów. Źródło: Yahoo Finance

Prognozy dla bitcoina

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że cena bitcoina bywa bardzo zmienna, przez co wszelkie prognozy są z natury niepewne. Prognozy ceny po bitcoin halvingu pochodzące z przeprowadzonej w listopadzie i grudniu 2023 r. ankiety giełdy kryptowalutowej Bidget* sugerują, że około 53% inwestorów na świecie spodziewa się fluktuacji w przedziale od 30 do 60 tys. USD po czwartym halvingu kryptowaluty, zaś 30% uważa, że jej kurs może przekroczyć 60 tys. USD.

Ameryka Łacińska wyróżnia się jako najbardziej optymistyczny rynek, jeśli chodzi o bitcoin halving. Aż 46% tamtejszych inwestorów spodziewa się wzrostu ceny powyżej 60 tys. USD, a 49% prognozuje osiągnięcie przedziału od 30 do 60 tys. USD.

Warto zaznaczyć, że od czasu przeprowadzenia ankiety cena bitcoina przekroczyła już pułap 60 tys. USD w dniu 29 lutego 2024 r.

Prognozy ceny bitcoina w okresie 4. halvingu (kwiecień 2024)

*Dane pochodzą z ankiety przeprowadzonej w listopadzie i grudniu 2023 r. z udziałem 9748 światowych inwestorów na rynku kryptowalut. Prognozy nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Udostępnij artykuł

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować