Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
3.119
0.8%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.052
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.025261 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.80)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.025261%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003343 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.64)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003343%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta GBP
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

3I Infrastructure PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 3.144
Otwarcie* 3.167
Zmiana 1 r.* -2.22%
Zakres dzienny* 3.07 - 3.167
Zakres 52 tyg. 2.77-3.47
Średni wolumen (10 dni) 1.20M
Średni wolumen (3 miesiące) 20.33M
Kapitalizacja rynkowa 3.09B
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 922.35M
Przychód -100.00B
EPS -100.00K
Dywidenda (% przychodu) 3.4403
Beta 0.59
Data następnego sprawozdania May 8, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 7, 2023 3.144 0.005 0.16% 3.139 3.199 3.124
Dec 6, 2023 3.192 0.053 1.69% 3.139 3.197 3.134
Dec 5, 2023 3.199 -0.015 -0.47% 3.214 3.214 3.104
Dec 4, 2023 3.174 -0.050 -1.55% 3.224 3.229 3.169
Dec 1, 2023 3.214 -0.035 -1.08% 3.249 3.249 3.179
Nov 30, 2023 3.239 0.055 1.73% 3.184 3.247 3.174
Nov 29, 2023 3.219 0.045 1.42% 3.174 3.249 3.174
Nov 28, 2023 3.224 0.000 0.00% 3.224 3.234 3.164
Nov 27, 2023 3.179 -0.010 -0.31% 3.189 3.229 3.164
Nov 24, 2023 3.184 0.000 0.00% 3.184 3.229 3.164
Nov 23, 2023 3.204 -0.030 -0.93% 3.234 3.264 3.164
Nov 22, 2023 3.322 0.083 2.56% 3.239 3.334 3.239
Nov 21, 2023 3.307 0.033 1.01% 3.274 3.334 3.249
Nov 20, 2023 3.339 0.055 1.67% 3.284 3.359 3.284
Nov 17, 2023 3.342 0.063 1.92% 3.279 3.344 3.234
Nov 16, 2023 3.287 0.048 1.48% 3.239 3.307 3.194
Nov 15, 2023 3.264 0.065 2.03% 3.199 3.269 3.169
Nov 14, 2023 3.184 0.149 4.91% 3.035 3.189 2.990
Nov 13, 2023 3.010 0.035 1.18% 2.975 3.065 2.975
Nov 10, 2023 3.020 -0.010 -0.33% 3.030 3.040 2.955

3i Infrastructure PLC Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 497 517 221 255 322.7
Przychód 497 517 221 255 322.7
Koszt uzyskania przychodu (suma) 92 100 32 46 64
Zysk brutto 405 417 189 209 258.7
Całkowity koszt operacyjny 93 110 15 31 63.6
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1.15 1.15 0.97 0.89 0.78
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -4 5 -20 -19 -4.1
Other Operating Expenses, Total 3.85 3.85 2.03 3.11 2.92
Dochód operacyjny 404 407 206 224 259.1
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -10 -3 -0.6
Dochód netto przed opodatkowaniem 394 404 206 224 258.5
Dochód netto po opodatkowaniu 394 404 206 224 258.5
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 394 404 206 224 258.5
Dochód netto 394 404 206 224 258.5
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 394 404 206 224 258.5
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 394 404 206 224 258.5
Rozwodniony dochód netto 394 404 206 224 258.5
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 922.4 891.4 891.4 847.6 810.4
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.42715 0.45322 0.2311 0.26428 0.31898
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1115 0.1045 0.098 0.092 0.0865
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.42715 0.45322 0.2311 0.26428 0.31898
Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020 Mar 2020
Suma przychodu 223 294 99 122 115
Przychód 223 294 99 122 115
Koszt uzyskania przychodu (suma) 71 34 21 13 32
Zysk brutto 152 260 78 109 83
Całkowity koszt operacyjny 66 44 -23 38 -2
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -6 8 -46 24 -36
Other Operating Expenses, Total 1 2 2 1 2
Dochód operacyjny 157 250 122 84 117
Dochód netto przed opodatkowaniem 154 250 122 84 117
Dochód netto po opodatkowaniu 154 250 122 84 117
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 154 250 122 84 117
Dochód netto 154 250 122 84 117
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 154 250 122 84 117
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 154 250 122 84 117
Rozwodniony dochód netto 154 250 122 84 117
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 891.4 891.4 891.4 891.4 884.8
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.17276 0.28046 0.13686 0.09423 0.13223
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05225 0.05225 0.049 0.049 0.046
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.17276 0.28046 0.13686 0.09423 0.13223
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -3
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 37 141 593 540 263.4
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 5 17 462 413 256.8
Środki pieniężne i ekwiwalenty 5 17 462 413 256.8
Inwestycje krótkoterminowe
Suma należności netto 4 102 106 100 1
Koszty zaliczkowe 0 2 0 1 2.6
Suma innych aktywów obrotowych 28 20 25 26 3
Suma aktywów 3707 3020 2415 2298 1965
Inwestycje długoterminowe 3641 2873 1804 1652 1697
Inne aktywa długoterminowe (suma) 29 6 18 7 4.6
Suma zobowiązań krótkoterminowych 47 41 13 14 57.4
Naliczone koszty
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 8 12 4 8 18.6
Suma zobowiązań 606 316 25 29 63.2
Suma zadłużenia długoterminowego 501 231 0 0 0
Zadłużenie długoterminowe 501 231
Inne zobowiązania (suma) 58 44 12 15 5.8
Kapitał własny 3101 2704 2390 2269 1901.8
Akcje zwykłe 879 779 779 779 560.4
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 2222 1925 1611 1490 1341.4
Suma zobowiązań i kapitału własnego 3707 3020 2415 2298 1965
Suma akcji zwykłych w obrocie 922.35 891.434 891.434 891.434 810.434
Zobowiązania 39 29 9 6 38.8
Należności z handlu netto 0 100 105 99
Należności długoterminowe 0 99
Sep 2023 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020
Suma aktywów obrotowych 20 141 379 593 467
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 6 17 252 462 355
Środki pieniężne i ekwiwalenty 6 17 252 462 355
Suma należności netto 4 104 109 106 103
Należności z handlu netto 4 104 109 106 103
Suma innych aktywów obrotowych 10 20 18 25 9
Suma aktywów 3940 3020 2630 2415 2339
Inwestycje długoterminowe 3892 2873 2241 1804 1767
Należności długoterminowe 0 103
Inne aktywa długoterminowe (suma) 28 6 10 18 2
Suma zobowiązań krótkoterminowych 51 41 19 13 14
Zobowiązania 34 29 15 9 6
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 17 12 4 4 8
Suma zobowiązań 699 316 34 25 27
Suma zadłużenia długoterminowego 628 231 0 0 0
Inne zobowiązania (suma) 20 44 15 12 13
Kapitał własny 3241 2704 2596 2390 2312
Akcje zwykłe 879 779 779 779 779
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 2362 1925 1817 1611 1533
Suma zobowiązań i kapitału własnego 3940 3020 2630 2415 2339
Suma akcji zwykłych w obrocie 922.35 891.434 891.434 891.434 891.434
Zadłużenie długoterminowe 628 231
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -259 -578 136 16 46.2
Pozycje niepieniężne -13 27 6 -16 -16
Zapłacone odsetki 16 6 2 3 3.9
Zmiany w kapitale obrotowym -246 -605 130 32 62.2
Środki pieniężne z działalności finansowej 257 135 -87 140 -70.8
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -18 -6 -2 -7 -3.9
Total Cash Dividends Paid -97 -90 -85 -76 -66.9
Emisja (wykup) akcji netto 102 0 223
Emisja (wykup) długu netto 270 231 0 0 0
Skutki różnic kursowych walut -10 -2 -0.6
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -12 -445 49 156 -25.2
Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020 Mar 2020
Cash From Operating Activities -578 -165 136 -16 16
Non-Cash Items 27 6 6 1 -16
Cash Interest Paid 6 1 2 1 3
Changes in Working Capital -605 -171 130 -17 32
Cash From Financing Activities 135 -45 -87 -42 140
Financing Cash Flow Items -6 -1 -2 -1 -7
Total Cash Dividends Paid -90 -44 -85 -41 -76
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 223
Issuance (Retirement) of Debt, Net 231 0 0
Net Change in Cash -445 -210 49 -58 156
Foreign Exchange Effects -2
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
3i Investments plc. Private Equity 29.1909 269242685 0 2023-04-30 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 5.5692 51367262 2248489 2023-04-30 LOW
Foresight Group LLP Venture Capital 1.9283 17785858 -269032 2023-09-30 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 1.2077 11139527 794327 2023-08-31 LOW
Aegon Asset Management Ltd Investment Advisor 1.1442 10553727 89141 2023-08-31 LOW
Waverton Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1359 10477246 -278681 2023-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0522 9705424 -36238 2023-08-31 LOW
M&G Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.0064 9282642 4453 2023-07-31 LOW
Gravis Capital Management Limited Investment Advisor 0.7935 7319103 0 2023-09-30 LOW
abrdn Investments Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7847 7237536 -10433 2023-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7056 6508195 21804 2023-09-30 LOW
Sanlam Investments UK Limited Investment Advisor 0.6433 5933456 0 2023-09-30 LOW
RBC Brewin Dolphin Investment Advisor/Hedge Fund 0.4811 4437706 0 2023-05-31 LOW
Sarasin & Partners LLP Investment Advisor 0.4157 3834231 -87204 2023-09-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.413 3808938 68612 2023-09-30 LOW
Troy Asset Management Limited Investment Advisor 0.4069 3753440 -106191 2023-06-30 LOW
Close Brothers Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.4057 3742375 0 2023-09-30 LOW
HSBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3413 3147989 55123 2022-12-31 LOW
Brompton Asset Management LLP Investment Advisor 0.3296 3039797 194327 2023-09-30 MED
abrdn Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.321 2960608 -138500 2023-08-31 MED

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

3i Infrastructure Company profile

O firmie 3i Infrastructure PLC

3i Infrastructure plc jest zamkniętą spółką inwestycyjną, która inwestuje w przedsiębiorstwa i aktywa związane z infrastrukturą. Celem Spółki jest zapewnienie akcjonariuszom trwałego całkowitego zwrotu z inwestycji w infrastrukturę. Spółka inwestuje w spółki prywatne, które nie są notowane na aktywnym rynku. W skład segmentu portfela wchodzą spółki infrastruktury ekonomicznej, portfel projektów oraz fundusz India. Spółka inwestuje w różnych sektorach, takich jak usługi komunalne, komunikacja, opieka zdrowotna, transport, energia i zasoby naturalne oraz infrastruktura społeczna w Wielkiej Brytanii, Europie i Azji. 3i Investments plc, spółka zależna 3i Group plc (3i Group), pełni funkcję Menedżera Inwestycyjnego Spółki.

Obecna cena akcji 3i Infrastructure PLC wynosi 3.124 GBP. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Makita Corporation, Cogent, Ziff Davis, Inc., American Outdoor Brands, Inc., NEC Corporation oraz Mediterranean Towers Ltd.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Closed End Funds

12 Castle Street
SAINT HELIER
JE2 3RT
JE

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

43,750.00 Price
+0.700% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

XRP/USD

0.67 Price
+3.220% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Oil - Crude

71.07 Price
+1.700% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0212%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0007%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Gold

1,996.74 Price
-1.620% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0198%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0116%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję