Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel 3I GROUP PLC ORD 73 19/22P - III CFD

22.535
2.36%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.460
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.025261 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.80)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.025261%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003344 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.64)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003344%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta GBP
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

3i Group PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 22.015
Otwarcie* 22.375
Zmiana 1 r.* 70.67%
Zakres dzienny* 22.255 - 22.555
Zakres 52 tyg. 12.71-21.87
Średni wolumen (10 dni) 2.65M
Średni wolumen (3 miesiące) 44.46M
Kapitalizacja rynkowa 21.16B
Wskaźnik C/Z 4.68
Akcje w obrocie 973.35M
Przychód 4.73B
EPS 4.64
Dywidenda (% przychodu) 2.5874
Beta 1.24
Data następnego sprawozdania May 9, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 4, 2023 22.015 -0.200 -0.90% 22.215 22.535 22.015
Dec 1, 2023 22.085 -0.290 -1.30% 22.375 22.455 22.085
Nov 30, 2023 22.155 0.220 1.00% 21.935 22.355 21.855
Nov 29, 2023 22.115 0.340 1.56% 21.775 22.255 21.775
Nov 28, 2023 21.965 0.295 1.36% 21.670 22.005 21.620
Nov 27, 2023 21.620 -0.020 -0.09% 21.640 21.945 21.620
Nov 24, 2023 21.755 0.305 1.42% 21.450 21.800 21.450
Nov 23, 2023 21.520 -0.180 -0.83% 21.700 21.790 21.500
Nov 22, 2023 21.560 0.180 0.84% 21.380 21.820 21.380
Nov 21, 2023 21.490 0.010 0.05% 21.480 21.610 21.390
Nov 20, 2023 21.490 -0.090 -0.42% 21.580 21.730 21.470
Nov 17, 2023 21.340 0.220 1.04% 21.120 21.690 21.100
Nov 16, 2023 20.900 -0.200 -0.95% 21.100 21.340 20.830
Nov 15, 2023 21.000 0.380 1.84% 20.620 21.100 20.620
Nov 14, 2023 20.680 0.450 2.22% 20.230 20.720 20.200
Nov 13, 2023 20.350 0.120 0.59% 20.230 20.430 20.000
Nov 10, 2023 20.260 0.130 0.65% 20.130 20.440 19.945
Nov 9, 2023 19.980 -0.310 -1.53% 20.290 20.760 19.595
Nov 8, 2023 20.150 0.575 2.94% 19.575 20.440 19.575
Nov 7, 2023 19.810 0.115 0.58% 19.695 19.970 19.610

3I GROUP PLC ORD 73 19/22P Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 4777 4194 1980 342 1136
Przychód 4777 4194 1980 342 1136
Koszt uzyskania przychodu (suma) 38 46 6 23 0
Zysk brutto 4739 4148 1974 319 1136
Całkowity koszt operacyjny 202 176 125 127 -94
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 100 92 79 73 85
Depreciation / Amortization 6 7 7 7 3
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 26 5 9 -9 -6
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 2 0 1 4
Other Operating Expenses, Total 32 24 24 32 -180
Dochód operacyjny 4575 4018 1855 215 1230
Dochód netto przed opodatkowaniem 4575 4018 1855 215 1230
Dochód netto po opodatkowaniu 4573 4013 1855 214 1242
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 4573 4013 1855 214 1242
Suma pozycji nadzwyczajnych
Dochód netto 4573 4013 1855 214 1242
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 4573 4013 1855 214 1242
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 4573 4013 1855 214 1242
Korekta rozwodnienia 0
Rozwodniony dochód netto 4573 4013 1855 214 1242
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 965.502 968.637 967.293 964.326 971.793
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 4.73639 4.14294 1.91772 0.22192 1.27805
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.53 0.465 0.385 0.35 0.35
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 4.73639 4.145 1.91772 0.22295 1.28073
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Suma przychodu 2965 1812 1912 2282 653
Przychód 2965 1812 1912 2282 653
Całkowity koszt operacyjny 150 52 93 83 52
Depreciation / Amortization
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 48 -22 -12 17 -5
Other Operating Expenses, Total 73 65 69 56 53
Dochód operacyjny 2815 1760 1819 2199 601
Dochód netto przed opodatkowaniem 2815 1760 1819 2199 601
Dochód netto po opodatkowaniu 2814 1759 1816 2197 601
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 2814 1759 1816 2197 601
Dochód netto 2814 1759 1816 2197 601
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 2814 1759 1816 2197 601
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 2814 1759 1816 2197 601
Rozwodniony dochód netto 2814 1759 1816 2197 601
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 966.947 964.057 969.194 968.079 969.722
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 2.91019 1.82458 1.87372 2.26944 0.61977
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2975 0.2325 0.2725 0.1925 0.21
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 2.91019 1.82458 1.87372 2.26944 0.61977
Koszt uzyskania przychodu (suma) 29 9 36 10 4
Zysk brutto 2936 1803 1876 2272 649
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 281 378 257 930 1111
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 162 212 216 771 1033
Środki pieniężne i ekwiwalenty 162 212 216 771 983
Inwestycje krótkoterminowe 0 50
Suma należności netto 41 52 10 9 47
Suma innych aktywów obrotowych 78 114 31 150 31
Suma aktywów 17819 13948 10334 8567 8721
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 12 16 21 24 4
Wartość netto firmy
Wartości niematerialne netto 5 6 8 9 11
Inwestycje długoterminowe 17362 13433 9915 7390 6821
Należności długoterminowe 3 9 9 11 605
Inne aktywa długoterminowe (suma) 156 106 124 203 169
Suma zobowiązań krótkoterminowych 120 324 84 122 121
Zobowiązania 110 115 79 114 119
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 5 205 4 4
Inne bieżące zobowiązania (suma) 5 4 1 4 2
Suma zobowiązań 975 1194 1170 810 812
Suma zadłużenia długoterminowego 780 784 988 591 575
Zadłużenie długoterminowe 775 775 975 575 575
Inne zobowiązania (suma) 74 85 97 96 115
Kapitał własny 16844 12754 9164 7757 7909
Akcje zwykłe 719 719 719 719 719
Dodatkowy wpłacony kapitał 790 789 788 788 787
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 15445 11352 7726 6330 6448
ESOP Debt Guarantee -108 -100 -64 -78 -42
Inny kapitał (suma) -2 -6 -5 -2 -3
Suma zobowiązań i kapitału własnego 17819 13948 10334 8567 8721
Suma akcji zwykłych w obrocie 973.313 973.239 973.167 973.075 973.001
Odroczony podatek dochodowy 1 1 1 1 1
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 5 9 13 16
Sep 2023 Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021
Suma aktywów obrotowych 155 281 62 378 66
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 41 162 38 212 37
Środki pieniężne i ekwiwalenty 41 162 38 212 37
Inwestycje krótkoterminowe
Suma należności netto 25 41 2 52 2
Suma innych aktywów obrotowych 89 78 22 114 27
Suma aktywów 19648 17819 15561 13948 12323
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 23 12 14 16 19
Wartości niematerialne netto 4 5 6 6 7
Inwestycje długoterminowe 19314 17362 15368 13433 12099
Należności długoterminowe 3 3 10 9 11
Inne aktywa długoterminowe (suma) 149 156 101 106 121
Suma zobowiązań krótkoterminowych 105 120 434 324 71
Zobowiązania 92 110 70 115 65
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 9 5 359 205 5
Inne bieżące zobowiązania (suma) 4 5 5 4 1
Suma zobowiązań 1403 975 1321 1194 1150
Suma zadłużenia długoterminowego 1220 780 782 784 986
Zadłużenie długoterminowe 1208 775 775 775 975
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 12 5 7 9 11
Odroczony podatek dochodowy 1 1 1 1 1
Inne zobowiązania (suma) 77 74 104 85 92
Kapitał własny 18245 16844 14240 12754 11173
Akcje zwykłe 719 719 719 719 719
Dodatkowy wpłacony kapitał 791 790 790 789 789
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 16832 15445 12839 11352 9714
ESOP Debt Guarantee -92 -108 -108 -100 -46
Inny kapitał (suma) -5 -2 0 -6 -3
Suma zobowiązań i kapitału własnego 19648 17819 15561 13948 12323
Suma akcji zwykłych w obrocie 973.344 973.313 973.282 973.239 973.205
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 727 490 -559 169 488
Pozycje niepieniężne 306 336 -598 186 -264
Cash Taxes Paid -1 1 -10 10
Zapłacone odsetki 54 52 46 42 39
Zmiany w kapitale obrotowym 421 154 39 -17 752
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 -1 47 -53
Nakłady kapitałowe 0 -1 -3 -3
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 0 50 -50
Środki pieniężne z działalności finansowej -773 -498 7 -465 -423
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -54 -52 -46 -40 -37
Total Cash Dividends Paid -485 -389 -338 -363 -358
Emisja (wykup) akcji netto -29 -53 1 -58 -28
Emisja (wykup) długu netto -205 -4 390 -4
Skutki różnic kursowych walut -3 4 -2 37 -1
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -49 -4 -555 -212 11
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Cash From Operating Activities 727 -10 490 42 -559
Non-Cash Items 306 -13 336 28 -598
Cash Taxes Paid 0 -1 1 1
Cash Interest Paid 54 20 52 19 46
Changes in Working Capital 421 3 154 14 39
Cash From Investing Activities 0 -1
Capital Expenditures 0 -1
Other Investing Cash Flow Items, Total 0
Cash From Financing Activities -773 -169 -498 -224 7
Financing Cash Flow Items -54 -20 -52 -19 -46
Total Cash Dividends Paid -485 -262 -389 -203 -338
Issuance (Retirement) of Stock, Net -29 -29 -53 1
Issuance (Retirement) of Debt, Net -205 142 -4 -2 390
Foreign Exchange Effects -3 5 4 3 -2
Net Change in Cash -49 -174 -4 -179 -555
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 11.4216 111171740 14009444 2023-04-20 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.4285 43104309 0 2023-04-20 LOW
Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 3.5112 34175832 -149103 2023-04-20 MED
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8817 28048580 -1247567 2023-04-20 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.5809 25120699 -651745 2023-10-01 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.848 17987550 1482355 2023-10-01 LOW
Borrows (Simon Alexander) Individual Investor 1.6954 16502204 212232 2023-06-28 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.2542 12208072 4686386 2023-09-04 LOW
3I Group Employee Trust Corporation 1.1301 11000000 1000000 2023-03-31 LOW
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 0.8931 8693136 0 2023-06-01 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.8469 8243301 167899 2023-10-01 LOW
FMR Investment Management (U.K.) Limited Investment Advisor 0.8425 8200523 84173 2023-08-31 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8378 8155015 2510321 2023-09-15 LOW
Fidelity International Investment Advisor 0.7776 7568368 0 2023-10-01 LOW
Eleva Capital SAS Investment Advisor 0.7466 7267386 386718 2023-07-31 MED
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7305 7110074 0 2023-10-01 LOW
INVESCO Asset Management (Japan) Ltd. Investment Advisor 0.7157 6965827 6950217 2022-11-11 LOW
M&G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.6527 6353366 108487 2023-10-01 LOW
Caisse de Depot et Placement du Quebec Pension Fund 0.6031 5870146 165074 2023-10-01 LOW
Marathon-London Investment Advisor 0.5542 5394020 0 2023-10-01 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

3i Group Plc Company profile

O firmie 3I GROUP PLC ORD 73 19/22P

3i Group PLC jest spółką inwestycyjną z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Spółka prowadzi dwa uzupełniające się rodzaje działalności: Private Equity i Infrastructure, specjalizujące się w podstawowych rynkach inwestycyjnych w Europie Północnej i Ameryce Północnej. Działalność Private Equity obejmuje inwestycje i zarządzanie aktywami w celu generowania zwrotu z kapitału i koncentruje się na sektorach usług konsumenckich, przemysłowych i biznesowych. Działalność w zakresie infrastruktury obejmuje inwestycje i zarządzanie aktywami w celu generowania zwrotu z kapitału oraz dochodów pieniężnych i koncentruje się na Wielkiej Brytanii i Europie. Firma oferuje również rozwiązania w zakresie oprogramowania w celu ujednolicenia rozdrobnionych danych i zapewnienia użytecznych rozwiązań.

Obecna cena akcji 3I GROUP PLC ORD 73 19/22P wynosi 22.525 GBP. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Paramount Resources Ltd., Talkspace, Inc., Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp., Akoya Biosciences, Inc., Cidara Therapeutics, Inc. oraz Hess Corp. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Investment Management & Fund Operators (NEC)

16 Palace Street
LONDON
SW1E 5JD
GB

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

43,026.30 Price
+2.070% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Gold

2,017.84 Price
-0.670% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0200%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0118%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

Oil - Crude

73.50 Price
+0.580% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0224%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0005%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.040

XRP/USD

0.62 Price
-1.160% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję