Cursus 3

Het abc van derivaten en optiecontracten