Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
16.976
2.8%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 23:05

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:05 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.078
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 17.465
Otwarcie* 17.226
Zmiana 1 r.* 13.11%
Zakres dzienny* 16.677 - 17.375
Zakres 52 tyg. 8.92-15.69
Średni wolumen (10 dni) 1.49M
Średni wolumen (3 miesiące) 29.30M
Kapitalizacja rynkowa 7.81B
Wskaźnik C/Z 45.61
Akcje w obrocie 524.64M
Przychód 9.70B
EPS 0.33
Dywidenda (% przychodu) 2.35215
Beta 2.09
Data następnego sprawozdania Feb 21, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 5, 2024 16.986 0.180 1.07% 16.806 17.006 16.797
Mar 4, 2024 16.806 -0.380 -2.21% 17.186 17.405 16.617
Mar 3, 2024 17.196 -0.080 -0.46% 17.276 17.306 17.076
Mar 1, 2024 17.465 0.509 3.00% 16.956 17.485 16.956
Feb 29, 2024 16.966 0.369 2.22% 16.597 17.096 16.577
Feb 28, 2024 16.597 1.228 7.99% 15.369 16.647 15.309
Feb 27, 2024 15.369 -0.209 -1.34% 15.578 15.778 15.000
Feb 26, 2024 15.569 -0.269 -1.70% 15.838 15.858 15.519
Feb 25, 2024 15.838 -0.100 -0.63% 15.938 15.978 15.808
Feb 23, 2024 15.888 -0.100 -0.63% 15.988 16.028 15.888
Feb 22, 2024 15.988 0.040 0.25% 15.948 16.048 15.888
Feb 21, 2024 15.938 0.070 0.44% 15.868 16.028 15.699
Feb 20, 2024 15.878 0.020 0.13% 15.858 16.018 15.728
Feb 19, 2024 15.868 0.000 0.00% 15.868 16.068 15.768
Feb 18, 2024 15.858 0.229 1.47% 15.629 15.878 15.629
Feb 16, 2024 15.639 -0.070 -0.45% 15.709 15.798 15.639
Feb 15, 2024 15.709 0.220 1.42% 15.489 15.778 15.449
Feb 14, 2024 15.479 0.100 0.65% 15.379 15.479 15.279
Feb 13, 2024 15.379 -0.230 -1.47% 15.609 15.679 15.239
Feb 12, 2024 15.609 -0.040 -0.26% 15.649 15.689 15.499

Worley Limited Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 11331 9699 9516 13044 6916
Przychód 11331 9699 9516 13044 6916
Koszt uzyskania przychodu (suma) 10602 9076 9014 12244 6413
Zysk brutto 729 623 502 800 503
Całkowity koszt operacyjny 11093 9355 9289 12663 6618
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 201 184 146 169 105
Nadzwyczajny koszt (dochód) 290 95 129 250 100
Dochód operacyjny 238 344 227 381 298
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -94 -56 -90 -138 -61
Inne netto 2 6 10 24 8
Dochód netto przed opodatkowaniem 146 294 147 267 245
Dochód netto po opodatkowaniu 46 177 85 189 167
Udział mniejszościowy -9 -5 1 -17 -12
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 37 172 86 172 155
Dochód netto 37 172 86 171 152
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 37 172 86 172 155
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 37 172 86 171 152
Rozwodniony dochód netto 37 172 86 171 152
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 529.603 527.068 526.446 523.644 419.508
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.06986 0.32633 0.16336 0.32847 0.36948
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.5 0.5 0.5 0.5 0.275
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.42579 0.43599 0.47868 0.81353 0.6007
Suma pozycji nadzwyczajnych -1 -3
Other Operating Expenses, Total 0
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 5940 5391 5040 4659 4640.8
Przychód 5940 5391 5040 4659 4640.8
Koszt uzyskania przychodu (suma) 5536 5066 4693 4383 4365
Zysk brutto 404 325 347 276 275.8
Całkowity koszt operacyjny 5666 5427 4844 4511 4515.7
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 100 101 102 82 71.2
Nadzwyczajny koszt (dochód) 30 260 49 46 79.5
Dochód operacyjny 274 -36 196 148 125.1
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -56 -38 -31 -25 -34.3
Inne netto 2 0 3 3 8.8
Dochód netto przed opodatkowaniem 220 -74 168 126 99.6
Dochód netto po opodatkowaniu 142 -96 97 80 63.3
Udział mniejszościowy -6 -3 -4 -1 0.4
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 136 -99 93 79 63.7
Dochód netto 136 -99 93 79 63.7
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 136 -99 93 79 63.7
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 136 -99 93 79 63.7
Rozwodniony dochód netto 136 -99 93 79 63.7
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 533.934 525.273 529.33 524.806 529.279
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.25471 -0.18847 0.17569 0.15053 0.12035
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.29098 0.3522 0.22914 0.20981 0.2989
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 3149 3047 2867 3212.9 3518
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 416 507 522 466.9 457
Gotówka 416 507 522 466.9 457
Suma należności netto 2383 2274 2018 2060.5 2784
Należności z handlu netto 1910 1880 1618 1865.1 2491
Koszty zaliczkowe 157 99 100 101.9 142
Suma innych aktywów obrotowych 193 167 227 583.6 135
Suma aktywów 10518 10396 10155 11081 11306
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 633 617 618 783 462
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 1809 1720 1620 1208
Amortyzacja skumulowana (suma) -1176 -1103 -1002 -746
Wartość netto firmy 5440 5404 5220 5422.1 5447
Wartości niematerialne netto 628 751 836 979.8 1078
Inwestycje długoterminowe 196 189 172 197.7 213
Należności długoterminowe 135 128 169 182.4 192
Inne aktywa długoterminowe (suma) 337 260 273 303.1 396
Suma zobowiązań krótkoterminowych 2425 2793 2466 3126.2 2910
Zobowiązania 684 631 639 881
Naliczone koszty 1150 974 956 1211
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 33 0 2
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 90 564 213 625.9 163
Inne bieżące zobowiązania (suma) 501 624 625 1030.3 653
Suma zobowiązań 4911 4717 4609 5199.8 5308
Suma zadłużenia długoterminowego 2158 1605 1813 1661.6 1973
Zadłużenie długoterminowe 1987 1428 1614 1379.2 1973
Odroczony podatek dochodowy 82 90 60 111.6 159
Udział mniejszościowy -6 4 38 59.3 35
Inne zobowiązania (suma) 252 225 232 241.1 231
Kapitał własny 5607 5679 5546 5881.2 5998
Akcje zwykłe 5351 5341 5321 5301.4 5283
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 414 642 733 918.4 945
Inny kapitał (suma) -158 -304 -508 -338.6 -230
Suma zobowiązań i kapitału własnego 10518 10396 10155 11081 11306
Suma akcji zwykłych w obrocie 525.987 524.644 523.08 521.477 520.042
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 171 177 199 282.4 0
Payable/Accrued 1470
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 3149 3174 3047 2804 2867
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 416 479 507 562 522
Gotówka 416 479 507 562 522
Suma należności netto 2383 2134 2274 1914 2018
Należności z handlu netto 1910 1722 1880 1506 1618
Koszty zaliczkowe 157 175 99 121 100
Suma innych aktywów obrotowych 193 386 167 207 227
Suma aktywów 10518 10315 10396 10104 10155
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 633 608 617 595 618
Wartość netto firmy 5440 5259 5404 5281 5220
Wartości niematerialne netto 628 658 751 788 836
Inwestycje długoterminowe 196 195 189 188 172
Należności długoterminowe 135 131 128 172 169
Inne aktywa długoterminowe (suma) 337 290 260 276 273
Suma zobowiązań krótkoterminowych 2425 2873 2793 2482 2466
Payable/Accrued 1429 1453 1350 1103 1284
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 33
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 90 562 564 526 213
Inne bieżące zobowiązania (suma) 906 858 879 853 936
Suma zobowiązań 4911 4875 4717 4502 4609
Suma zadłużenia długoterminowego 2158 1751 1605 1685 1813
Zadłużenie długoterminowe 1987 1594 1428 1515 1614
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 171 157 177 170 199
Odroczony podatek dochodowy 82 30 90 69 60
Udział mniejszościowy -6 2 4 38 38
Inne zobowiązania (suma) 252 219 225 228 232
Kapitał własny 5607 5440 5679 5602 5546
Akcje zwykłe 5351 5351 5341 5341 5321
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 414 406 642 683 733
Inny kapitał (suma) -158 -317 -304 -422 -508
Suma zobowiązań i kapitału własnego 10518 10315 10396 10104 10155
Suma akcji zwykłych w obrocie 525.987 525.987 524.644 524.641 523.08
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 316 533 829 236.3 259.7
Cash Receipts 9863 10087 13847 6707.9 5186.6
Cash Payments -9443 -9446 -12856 -6437.4 -4849.7
Cash Taxes Paid -58 -52 -53 -35.6 -31.1
Zapłacone odsetki -51 -63 -121 -40.8 -53.8
Zmiany w kapitale obrotowym 5 7 12 42.2 7.7
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -62 -92 -104 -3828 -399.1
Nakłady kapitałowe -53 -80 -64 -37.2 -41.7
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -9 -12 -40 -3790.8 -357.4
Środki pieniężne z działalności finansowej -250 -414 -718 3800.9 166.1
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -9 -28 -21 -29.6 -18.9
Total Cash Dividends Paid -262 -261 -208 -98.8 -27.3
Emisja (wykup) długu netto 21 -125 -489 1083.5 -103.4
Skutki różnic kursowych walut 22 -24 -9 4.7 6.9
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 26 3 -2 213.9 33.6
Emisja (wykup) akcji netto 0 2845.8 315.7
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 100 316 89 533 253.4
Cash Receipts 5454 9863 4980 10087 5582.8
Cash Payments -5297 -9443 -4833 -9446 -5274.8
Cash Taxes Paid -25 -58 -39 -52 -22.7
Cash Interest Paid -38 -51 -21 -63 -34.4
Changes in Working Capital 6 5 2 7 2.5
Cash From Investing Activities -29 -62 -17 -92 -33.2
Capital Expenditures -28 -53 -24 -80 -31.3
Other Investing Cash Flow Items, Total -1 -9 7 -12 -1.9
Cash From Financing Activities -81 -250 8 -414 -175.6
Financing Cash Flow Items -5 -9 -4 -28 -14.7
Total Cash Dividends Paid -131 -262 -131 -261 -130
Issuance (Retirement) of Debt, Net 55 21 143 -125 -30.9
Foreign Exchange Effects -7 22 7 -24 -37.1
Net Change in Cash -17 26 87 3 7.5
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Dar Al-Handasah Shair and Partners Holdings Ltd. Corporation 23.5016 123794870 5250013 2023-02-20 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 6.5967 34748359 -6057315 2023-05-09 LOW
Grill (John Michael) Individual Investor 6.5185 34336128 0 2022-08-01
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9915 10490411 37331 2023-09-30 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.3133 6917916 -15653 2023-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2308 6483250 1317331 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.8264 4353271 43743 2023-09-30 LOW
Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.7692 4051662 864722 2022-08-01 LOW
T. Rowe Price International Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 0.7454 3926596 -1158014 2023-09-30 LOW
Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.5813 3062175 -61167 2022-08-01 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5563 2930178 52367 2023-09-30 LOW
Nikko Asset Management Europe Ltd. Investment Advisor 0.4965 2615246 61480 2023-08-31 LOW
VanEck Australia Pty Ltd. Investment Advisor 0.4294 2261947 27287 2023-09-30 HIGH
Mutual Trust Pty. Ltd. Investment Advisor 0.3895 2051569 2051569 2022-08-01 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3806 2004895 -61240 2023-09-30 LOW
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.3147 1657799 658745 2022-08-01 LOW
MLC Asset Management Investment Advisor 0.3112 1639072 4594 2023-06-30 LOW
Taylor Square Designs Pty. Ltd. Corporation 0.2703 1423641 0 2022-08-01
FIL Investment Management (Australia) Limited Investment Advisor 0.2307 1215360 190221 2023-09-30 HIGH
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2037 1072921 5615 2023-09-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Construction & Engineering (NEC)

Level 17, 141 Walker Street
NORTH SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2060
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Gold

2,123.32 Price
+0.370% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0189%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0107%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.29

US100

18,142.00 Price
-0.370% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.66 Price
-0.240% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

67,044.30 Price
-0.790% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję