x
Polski
Moje konto
Test wiedzy

Kto zyskuje jeśli obligacja osiąga termin zapadalności?

Każdy traci
Inwestor
Spółka, która wyemitowała obligację
Emitent CDS