Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Co to jest swap ryzyka kredytowego?

Swap ryzyka kredytowego (lub CDS) jest powiązany ze spółką lub rządem, które wyemitowały obligacje na rynkach kapitałowych, ale nie jest przez nie sprzedawany.

Sprzedawca CDS, bank lub inna instytucja finansowa, otrzymuje regularne płatności – podobne do składki ubezpieczeniowej – od kupującego, które mają zrekompensować możliwość niewykupienia obligacji przez jej emitenta.

Oto jak działa ten mechanizm: Posiadasz pięcioletnią obligację wystawioną przez Delta SA o wartości nominalnej 1000 $, z płatnościami kuponowymi w wysokości 100 $ rocznie. Chcesz uzyskać ochronę, obawiając się, że Delta SA może nie wywiązać się z płatności w ramach obligacji – kupujesz więc swap ryzyka kredytowego w Banku Beta. Bank pobiera opłatę w wysokości 20 $ rocznie, aż nastąpi termin wykupu obligacji Delta SA i spółka w całości zapłaci Ci Twoją należność lub do momentu, kiedy nie wywiąże się z płatności.

Jeśli obligacja stanie się zapadalna, odzyskasz wartość nominalną 1.000 $ i otrzymasz płatności odsetkowe na sumę 500 $, minus 100 $ (5 rocznych płatności po 20 $) zapłaconych Bankowi Beta za CDS.

Ale powiedzmy, że spółka Delta SA nie wywiązała się z płatności po 3 latach od emisji obligacji. Na warunkach Twojego swapu ryzyka kredytowego, Bank Beta zapłaci Ci wartość nominalną obligacji oraz za pozostające do zapłaty dwa lata płatności odsetkowych, a kontrakt CDS zostanie rozwiązany.

Nie musisz posiadać obligacji Delta SA, żeby kupić CDS, który się do nich odnosi. Uważasz, że spółka jest w słabej kondycji finansowej i że niewywiązanie się z płatności jest prawdopodobne, więc kupujesz CDS od Banku Beta, który i tak zapłaci Ci wartość nominalną obligacji, niezależnie czy ją posiadasz, czy nie. Takie transakcje zwane są czasem nagimi swapami ryzyka kredytowego.

Kto wygrywa?

Wystawca CDS wygrywa, jeśli obligacja staje się zapadalna – Bank Beta z przykładu otrzymywałby od Ciebie 100 $ przez 5 lat, co oznacza przeniesienie przez Ciebie części zysku z obligacji.

Wystawca CDS przegrywa, jeśli emitent obligacji nie wywiąże się z płatności: otrzymujesz zysk 100 $ rocznie z obligacji, do momentu niewywiązania się, a Bank Beta płaci Ci 1.000 $ jako wartość nominalną Twojej obligacji oraz pozostające do zapłaty płatności odsetkowe – 200 $, jeśli do terminu zapadalności pozostały dwa lata. W przypadku nagich swapów wygrywasz tylko, jeśli emitent obligacji okaże się niewypłacalny.

Test wiedzy

Kto zyskuje jeśli obligacja osiąga termin zapadalności?

Inwestor
Emitent CDS
Spółka, która wyemitowała obligację
Każdy traci
Previous lesson

Opcje

Następna lekcja

Co to są papiery wartościowe zabezpieczone aktywami?

Szukasz dodatkowych informacji?

computer
Centrum edukacji

Znajdziesz tu wszystko, co warto wiedzieć, od szczegółowych poradników po strategie inwestycyjne.

figure
computer
Przewodniki handlu

Our in-depth guides will provide you some insights into the wide variety of financial instruments, their unique features and how to use them in your trading portfolio.

Glosariusz inwestycyjny

97

Oto liczba terminów w naszym glosariuszu. Czy wiesz, co oznaczają skróty CFD, IPO i ETF? Rozszerz swoją wiedzę dzięki naszemu glosariuszowi.

Pokaż wszystko

Termin dnia

Arkusz zleceń

Arkusz zleceń to elektroniczny rejestr zamówień kupna-sprzedaży na konkretne papiery wartościowe na wszystkich poziomach cenowych. Jest aktualizowany w czasie rzeczywistym i stanowi ważny wskaźnik głębi rynku. Arkusz zleceń pomaga...

Czytaj dalej
Najpopularniejszy termin

Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe to możliwość poniesienia strat na skutek ruchów cenowych na rynku. Rodzaj ryzyka rynkowego zależy od rodzaju inwestycji, na przykład ryzyko kapitałowe to ryzyko poniesienia strat w akcjach, a ryzyko walutowe oznacza ryzyko...

Czytaj dalej

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 630 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować