Test wiedzy

Kto zyskuje jeśli obligacja osiąga termin zapadalności?

Każdy traci
Inwestor
Emitent CDS
Spółka, która wyemitowała obligację