Moje konto
Test wiedzy

Kto zyskuje jeśli obligacja osiąga termin zapadalności?

Spółka, która wyemitowała obligację
Każdy traci
Inwestor
Emitent CDS