Moje konto
Test wiedzy

Kto zyskuje jeśli obligacja osiąga termin zapadalności?

Inwestor
Każdy traci
Spółka, która wyemitowała obligację
Emitent CDS