Rynki
Polski
Test wiedzy

Kto zyskuje jeśli obligacja osiąga termin zapadalności?

Każdy traci
Emitent CDS
Inwestor
Spółka, która wyemitowała obligację