Test wiedzy

Kto zyskuje jeśli obligacja osiąga termin zapadalności?

Emitent CDS
Każdy traci
Inwestor
Spółka, która wyemitowała obligację