Test wiedzy

Kto zyskuje jeśli obligacja osiąga termin zapadalności?

Emitent CDS
Inwestor
Każdy traci
Spółka, która wyemitowała obligację