Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
1.960
2.73%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 23:05

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:05 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.015
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02273 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02273%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000812 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.15)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000812%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 2.015
Otwarcie* 2.005
Zmiana 1 r.* -3.37%
Zakres dzienny* 1.955 - 2.005
Zakres 52 tyg. 1.56-2.15
Średni wolumen (10 dni) 9.09M
Średni wolumen (3 miesiące) 250.85M
Kapitalizacja rynkowa 8.88B
Wskaźnik C/Z 7.32
Akcje w obrocie 4.55B
Przychód 1.18B
EPS 0.27
Dywidenda (% przychodu) 5.33333
Beta 1.74
Data następnego sprawozdania Feb 15, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 26, 2024 1.955 -0.029 -1.46% 1.984 1.985 1.950
Feb 25, 2024 1.985 -0.020 -1.00% 2.005 2.005 1.980
Feb 23, 2024 2.005 -0.009 -0.45% 2.014 2.015 2.005
Feb 22, 2024 2.005 0.035 1.78% 1.970 2.015 1.970
Feb 21, 2024 1.970 0.010 0.51% 1.960 2.005 1.960
Feb 20, 2024 1.965 0.006 0.31% 1.959 2.005 1.955
Feb 19, 2024 1.955 -0.080 -3.93% 2.035 2.045 1.945
Feb 18, 2024 2.035 -0.010 -0.49% 2.045 2.045 2.025
Feb 16, 2024 2.045 0.001 0.05% 2.044 2.045 2.015
Feb 15, 2024 2.045 0.001 0.05% 2.044 2.075 2.025
Feb 14, 2024 2.045 0.031 1.54% 2.014 2.055 1.995
Feb 13, 2024 2.015 -0.039 -1.90% 2.054 2.065 1.995
Feb 12, 2024 2.055 -0.009 -0.44% 2.064 2.065 2.045
Feb 11, 2024 2.065 -0.020 -0.96% 2.085 2.085 2.065
Feb 9, 2024 2.075 0.010 0.48% 2.065 2.075 2.065
Feb 8, 2024 2.075 0.021 1.02% 2.054 2.085 2.045
Feb 7, 2024 2.045 0.020 0.99% 2.025 2.065 2.025
Feb 6, 2024 2.035 0.045 2.26% 1.990 2.035 1.990
Feb 5, 2024 1.995 0.000 0.00% 1.995 2.015 1.990
Feb 4, 2024 2.005 -0.010 -0.50% 2.015 2.015 2.005

Vicinity Centres Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 1281.4 1182.4 1169.2 1216.3 1286.5
Przychód 1281.4 1182.4 1169.2 1216.3 1286.5
Koszt uzyskania przychodu (suma) 349.7 325.4 299 311.5 354.3
Zysk brutto 931.7 857 870.2 904.8 932.2
Całkowity koszt operacyjny 490.3 514.7 531.4 1019.7 492
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 96.4 119.1 185.6 231.3 95.5
Depreciation / Amortization 4.9 5.5 6.1 6.1 3.7
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 22.6 0 430.7 0
Other Operating Expenses, Total 39.3 42.1 40.7 40.1 38.5
Dochód operacyjny 791.1 667.7 637.8 196.6 794.5
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -525 539.9 -887 -1989.2 -453.4
Inne netto 0 2.1 3.7 5
Dochód netto przed opodatkowaniem 266.1 1207.6 -247.1 -1788.9 346.1
Dochód netto po opodatkowaniu 271.5 1215.2 -258 -1801 346.1
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 271.5 1215.2 -258 -1801 346.1
Dochód netto 271.5 1215.2 -258 -1801 346.1
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 271.5 1215.2 -258 -1801 346.1
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 271.5 1215.2 -258 -1801 346.1
Rozwodniony dochód netto 271.5 1215.2 -258 -1801 346.1
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 4560.5 4561.3 4551.5 3807.8 3837.2
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.05953 0.26642 -0.05668 -0.47298 0.0902
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.12 0.104 0.1 0.077 0.159
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.05953 0.26964 -0.05846 -0.4013 0.0902
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 643.2 638.2 599 583.4 586
Przychód 643.2 638.2 599 583.4 586
Koszt uzyskania przychodu (suma) 184.9 164.8 183.2 142.2 160.9
Zysk brutto 458.3 473.4 415.8 441.2 425.1
Całkowity koszt operacyjny 257.8 232.5 242.6 272.1 250.5
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 50.2 38.9 33.5 85.6 65.1
Depreciation / Amortization 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9
Other Operating Expenses, Total 20.3 26.3 23.2 18.9 21.6
Dochód operacyjny 385.4 405.7 356.4 311.3 335.5
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -306.5 -218.5 208.6 331.3 -204
Inne netto 0 0 1.9
Dochód netto przed opodatkowaniem 78.9 187.2 565 642.6 133.4
Dochód netto po opodatkowaniu 95.2 176.3 565 650.2 136.1
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 95.2 176.3 565 650.2 136.1
Dochód netto 95.2 176.3 565 650.2 136.1
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 95.2 176.3 565 650.2 136.1
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 95.2 176.3 565 650.2 136.1
Rozwodniony dochód netto 95.2 176.3 565 650.2 136.1
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 4558.4 4562.6 4562.5 4560.1 4552.2
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.02088 0.03864 0.12384 0.14258 0.0299
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0625 0.0575 0.057 0.047 0.066
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.02088 0.03864 0.12384 0.14581 0.02813
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 0 0 22.6 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 356.5 182.2 156.6 360.9 140.7
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 192.9 55.6 47.2 227.4 34.9
Środki pieniężne i ekwiwalenty 192.9 55.6 47.2 227.4 34.9
Inwestycje krótkoterminowe
Suma należności netto 80.2 87.7 78.9 102 67.9
Należności z handlu netto 48.3 60 30 49.6 34.2
Suma portfela
Koszty zaliczkowe 15.5 14.5 12.7 14.7 16
Suma innych aktywów obrotowych 67.9 24.4 17.8 16.8 21.9
Suma aktywów 15584.6 15552.6 14297.8 15239.4 16993.6
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 28 30.6 29.7 35.8 10.4
Wartość netto firmy 0 427
Wartości niematerialne netto 164.2 164.2 164.2 164.2 164.2
Inwestycje długoterminowe 14725.9 14880.2 13773.7 14329 16021.9
Należności długoterminowe 0.9 1.7 1 6.5
Inne aktywa długoterminowe (suma) 309.1 293.7 172.6 349.5 222.9
Suma zobowiązań krótkoterminowych 660.7 349.8 562.5 356.3 930.8
Payable/Accrued 109.9 117.1 97.1 72.9 68.4
Naliczone koszty 108.8 105.3 73.6 51.4 95.4
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 328.4 48.9 34.1 181.1 417.4
Inne bieżące zobowiązania (suma) 113.6 78.5 357.7 50.9 349.6
Suma zobowiązań 4946.5 4667.5 4416.5 4679.8 5404.5
Suma zadłużenia długoterminowego 4133 4092.7 3636.3 4066.4 4241.9
Zadłużenie długoterminowe 3750.5 3712.5 3281.9 3778 4034.6
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 382.5 380.2 354.4 288.4 207.3
Inne zobowiązania (suma) 152.8 225 217.7 257.1 231.8
Kapitał własny 10638.1 10885.1 9881.3 10559.6 11589.1
Akcje zwykłe 9102.2 9102.2 9102.2 9069.9 8006.9
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1535.9 1782.9 779.1 1489.7 3582.2
Suma zobowiązań i kapitału własnego 15584.6 15552.6 14297.8 15239.4 16993.6
Suma akcji zwykłych w obrocie 4552.2 4552.2 4552.2 4529.6 3771.8
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 356.5 161 182.2 327.2 156.6
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 192.9 51.9 55.6 58.2 47.2
Środki pieniężne i ekwiwalenty 192.9 51.9 55.6 58.2 47.2
Suma należności netto 80.2 74.2 87.7 106.2 109.4
Należności z handlu netto 48.3 51.3 60 59.2 109.4
Suma aktywów 15584.6 15623.6 15552.6 15170.7 14297.8
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 28 30.1 30.6 28.6 29.7
Wartości niematerialne netto 164.2 164.2 164.2 164.2 164.2
Inwestycje długoterminowe 14725.9 14938.5 14880.2 14456.1 13773.7
Inne aktywa długoterminowe (suma) 309.1 328 293.7 192.3 173.6
Suma zobowiązań krótkoterminowych 660.7 264.8 349.8 295.4 562.5
Payable/Accrued 195.4 171.4 196.9 152.7 148.2
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 328.4 25.3 48.9 74.2 34.1
Inne bieżące zobowiązania (suma) 136.9 68.1 104 68.5 380.2
Suma zobowiązań 4946.5 4820 4667.5 4638.2 4416.5
Suma zadłużenia długoterminowego 4133 4262.3 4092.7 4195.8 3636.3
Zadłużenie długoterminowe 3750.5 3898.5 3712.5 3842.6 3281.9
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 382.5 363.8 380.2 353.2 354.4
Inne zobowiązania (suma) 152.8 292.9 225 147 217.7
Kapitał własny 10638.1 10803.6 10885.1 10532.5 9881.3
Akcje zwykłe 9102.2 9102.2 9102.2 9102.2 9102.2
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1535.9 1701.4 1782.9 1430.3 779.1
Suma zobowiązań i kapitału własnego 15584.6 15623.6 15552.6 15170.7 14297.8
Suma akcji zwykłych w obrocie 4552.2 4552.2 4552.2 4552.2 4552.2
Koszty zaliczkowe 15.5 19.7 14.5 16.8
Suma innych aktywów obrotowych 67.9 15.2 24.4 146
Należności długoterminowe 0.9 1.8 1.7 2.3
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 589.5 646.8 472 662.1 706.1
Cash Receipts 1318.2 1286.6 1200.5 1440.1 1474.3
Cash Payments -561.6 -498.9 -545.8 -614 -597.5
Zapłacone odsetki -181.3 -160.8 -192.4 -187.5 -181.3
Zmiany w kapitale obrotowym 14.2 19.9 9.7 23.5 10.6
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -512.3 -125.5 -175.2 268.6 -305
Nakłady kapitałowe -1.6 -1.2 -1.2 -1.5 -5.4
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -510.7 -124.3 -174 270.1 -299.6
Środki pieniężne z działalności finansowej -68.8 -701.5 -104.3 -937.9 -401.2
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -5.7 -2.1 -79.8 -11.7 -6.8
Total Cash Dividends Paid -514.3 -154.8 -589.2 -622.1 -654
Emisja (wykup) długu netto 451.2 -577.2 -519.3 -48.6 490.4
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 8.4 -180.2 192.5 -7.2 -0.1
Emisja (wykup) akcji netto 0 32.6 1084 -255.5 -230.8
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 333.5 589.5 241.3 646.8 308.2
Cash Receipts 759.1 1318.2 598.8 1286.6 598.3
Cash Payments -340.6 -561.6 -271.5 -498.9 -236.5
Cash Interest Paid -91.3 -181.3 -90 -160.8 -64.8
Changes in Working Capital 6.3 14.2 4 19.9 11.2
Cash From Investing Activities -171.3 -512.3 -495.6 -125.5 -70.5
Capital Expenditures -0.6 -1.6 -0.8 -1.2 -0.3
Other Investing Cash Flow Items, Total -170.7 -510.7 -494.8 -124.3 -70.2
Cash From Financing Activities -165.9 -68.8 265.3 -701.5 -398.4
Financing Cash Flow Items -7.5 -5.7 -4.4 -2.1 -0.6
Total Cash Dividends Paid -259.4 -514.3 -300.4 -154.8 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 32.6 32.6
Issuance (Retirement) of Debt, Net 101 451.2 570.1 -577.2 -430.4
Net Change in Cash -3.7 8.4 11 -180.2 -160.7
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 8.8617 403407130 2995609 2023-07-31 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 8.5577 389569636 0 2023-07-31 LOW
UniSuper Limited Pension Fund 8.096 368551567 0 2023-07-31 LOW
Pinnacle Investment Management Group Ltd Investment Advisor 4.9771 226570813 -1083093 2023-08-11 LOW
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6111 164389453 0 2023-07-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7971 127331907 457120 2023-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.6889 122404489 0 2023-07-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.0838 94858865 0 2023-07-31 LOW
Rosslynbridge Proprietary Limited Corporation 2.0225 92069814 0 2023-07-31
Besgan No.4 Pty. Ltd. Corporation 1.9444 88515564 0 2022-07-29
Besgan No.3 Pty. Ltd. Corporation 1.9444 88515564 0 2022-07-29
Besgan No.2 Pty. Ltd. Corporation 1.9444 88515564 0 2022-07-29
Besgan No.1 Pty. Ltd. Corporation 1.9444 88515564 0 2022-07-29
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.7528 79792925 0 2023-07-31 LOW
Allowater Pty. Ltd. Corporation 1.3976 63624571 0 2023-07-31
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0785 49094639 -8034133 2022-12-31 LOW
Ledburn Pty. Ltd. Corporation 1.0413 47401628 0 2023-07-31
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0124 46088858 172024 2023-09-30 LOW
Braybridge Pty. Ltd. Corporation 0.959 43656447 0 2022-07-29
VanEck Australia Pty Ltd. Investment Advisor 0.9357 42597002 -146846 2023-09-30 HIGH

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Retail REITs

Level 4, Chadstone Tower One
1341 Dandenong Road
MELBOURNE
VICTORIA 3148
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

76.00 Price
-0.700% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0165%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0384%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Gold

2,035.21 Price
-0.030% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0185%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0103%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

BTC/USD

51,350.60 Price
-0.870% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

XRP/USD

0.54 Price
-1.210% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję