Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
4.508
1.7%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.304
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 4.586
Otwarcie* 4.615
Zmiana 1 r.* 12.84%
Zakres dzienny* 4.489 - 4.694
Zakres 52 tyg. 2.82-7.48
Średni wolumen (10 dni) 27.32K
Średni wolumen (3 miesiące) 787.83K
Kapitalizacja rynkowa 178.67M
Wskaźnik C/Z 23.30
Akcje w obrocie 38.33M
Przychód 788.24M
EPS 0.20
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 1.42
Data następnego sprawozdania Feb 15, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 4.508 -0.137 -2.95% 4.645 4.694 4.489
Feb 29, 2024 4.635 0.000 0.00% 4.635 4.733 4.487
Feb 28, 2024 4.635 0.029 0.63% 4.606 4.723 4.585
Feb 27, 2024 4.606 0.030 0.66% 4.576 4.694 4.576
Feb 26, 2024 4.576 -0.108 -2.31% 4.684 4.733 4.576
Feb 25, 2024 4.674 0.001 0.02% 4.673 4.811 4.673
Feb 23, 2024 4.684 0.098 2.14% 4.586 4.781 4.586
Feb 22, 2024 4.586 0.291 6.78% 4.295 4.674 4.265
Feb 21, 2024 4.294 -0.818 -16.00% 5.112 5.152 4.204
Feb 20, 2024 5.112 0.048 0.95% 5.064 5.122 5.015
Feb 19, 2024 5.064 0.107 2.16% 4.957 5.064 4.908
Feb 18, 2024 4.957 0.041 0.83% 4.916 4.957 4.916
Feb 16, 2024 5.005 0.039 0.79% 4.966 5.005 4.918
Feb 15, 2024 4.956 -0.088 -1.74% 5.044 5.064 4.916
Feb 14, 2024 5.025 -0.039 -0.77% 5.064 5.078 5.025
Feb 13, 2024 5.054 -0.057 -1.12% 5.111 5.112 5.024
Feb 12, 2024 5.072 -0.020 -0.39% 5.092 5.152 5.062
Feb 11, 2024 5.082 0.010 0.20% 5.072 5.083 5.062
Feb 9, 2024 5.005 0.039 0.79% 4.966 5.015 4.927
Feb 8, 2024 4.937 -0.283 -5.42% 5.220 5.220 4.927

The Reject Shop Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 819.34 788.241 778.688 820.645 793.687
Przychód 819.34 788.241 778.688 820.645 793.687
Koszt uzyskania przychodu (suma) 752.192 723.503 720.462 757.412 750.248
Zysk brutto 67.148 64.738 58.226 63.233 43.439
Całkowity koszt operacyjny 798.501 770.613 760.136 811.328 817.022
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 45.977 40.888 34.972 43.785 42.47
Depreciation / Amortization 1.373 1.108 1.564 3.257 2.363
Dochód operacyjny 20.839 17.628 18.552 9.317 -23.335
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -6.208 -6.374 -6.414 -7.691 -0.738
Dochód netto przed opodatkowaniem 14.631 11.254 12.138 1.626 -24.073
Dochód netto po opodatkowaniu 10.31 7.902 8.319 1.12 -16.899
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 10.31 7.902 8.319 1.12 -16.899
Dochód netto 10.31 7.902 8.319 1.12 -16.899
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 10.31 7.902 8.319 1.12 -16.899
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 10.31 7.902 8.319 1.12 -16.899
Rozwodniony dochód netto 10.31 7.902 8.319 1.12 -16.899
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 39.0436 39.1468 38.922 31.6491 29.752
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.26406 0.20186 0.21374 0.03539 -0.568
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.065 0 0 0 0.09714
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.27219 0.38959 0.29606 0.27048 -0.05142
Nadzwyczajny koszt (dochód) -1.041 5.114 3.138 6.874 21.941
Jul 2023 Jan 2023 Jul 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 379.642 439.698 363.562 424.679 344.352
Przychód 379.642 439.698 363.562 424.679 344.352
Koszt uzyskania przychodu (suma) 363.229 392.142 349.591 379.026 336.857
Zysk brutto 16.413 47.556 13.971 45.653 7.495
Całkowity koszt operacyjny 388.981 413.74 370.808 399.805 353.493
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 25.052 20.925 20.631 20.257 16.188
Depreciation / Amortization 0.7 0.673 0.586 0.522 0.448
Dochód operacyjny -9.339 25.958 -7.246 24.874 -9.141
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -4.158 -3.892 -3.428 -2.946 -3.086
Dochód netto przed opodatkowaniem -8.752 23.383 -10.674 21.928 -12.227
Dochód netto po opodatkowaniu -5.986 16.296 -7.448 15.35 -8.724
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -5.986 16.296 -7.448 15.35 -8.724
Dochód netto -5.986 16.296 -7.448 15.35 -8.724
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -5.986 16.296 -7.448 15.35 -8.724
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -5.986 16.296 -7.448 15.35 -8.724
Rozwodniony dochód netto -5.986 16.296 -7.448 15.35 -8.724
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 37.7841 38.9506 38.3267 38.9718 38.2766
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.15843 0.41838 -0.19433 0.39387 -0.22792
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.065 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.14678 0.43085 -0.18285 0.439 -0.21209
Inne netto 4.745 1.317
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 222.805 209.623 177.426 169.968 144.147
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 77.335 77.469 73.046 92.489 26.308
Gotówka 77.335 77.469 73.046 92.489 26.308
Suma portfela 135.55 113.014 99.834 70.85 110.791
Koszty zaliczkowe 2.961 3.151 1.793 1.765 1.486
Suma innych aktywów obrotowych 6.959 14.096 1.438 4.864 5.562
Suma aktywów 499.272 477.195 401.043 422.114 225.318
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 256.417 249.86 195.916 223.975 60.975
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 478.381 462.085 401.065 416.168 246.848
Amortyzacja skumulowana (suma) -221.964 -212.225 -205.149 -192.193 -185.873
Inne aktywa długoterminowe (suma) 20.05 17.712 27.701 28.171 20.196
Suma zobowiązań krótkoterminowych 169.878 156.415 150.577 165.482 84.273
Zobowiązania 52.202 43.105 36.555 40.75 39.783
Payable/Accrued 4.292 4.043
Naliczone koszty 25.964 27.455 27.154 21.314 16.602
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 19.5
Inne bieżące zobowiązania (suma) 7.407 7.835 9.565 15.569 4.345
Suma zobowiązań 317.337 300.392 244.312 279.051 99.996
Suma zadłużenia długoterminowego 144.124 139.645 89.823 110.165 0
Inne zobowiązania (suma) 3.335 4.332 3.912 3.404 15.723
Kapitał własny 181.935 176.803 156.731 143.063 125.322
Akcje zwykłe 67.598 70.326 70.326 70.326 46.247
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 110.231 97.54 89.054 79.269 77.6
Inny kapitał (suma) 4.106 8.937 -2.649 -6.532 1.475
Suma zobowiązań i kapitału własnego 499.272 477.195 401.043 422.114 225.318
Suma akcji zwykłych w obrocie 37.7761 38.3266 38.2766 38.1766 29.7592
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 84.305 78.02 77.303 83.557
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 144.124 139.645 89.823 110.165
Suma należności netto 0 1.893 1.315
Jul 2023 Jan 2023 Jul 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 222.805 238.19 209.623 216.26 177.426
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 77.335 83.883 77.469 106.397 73.046
Gotówka 77.335 83.883 77.469 106.397 73.046
Suma portfela 135.55 140.293 113.014 98.894 99.834
Koszty zaliczkowe 2.961 3.984 3.151 3.348 1.793
Suma innych aktywów obrotowych 6.959 10.03 14.096 6.503 1.438
Suma aktywów 499.272 503.979 477.195 434.092 401.043
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 256.417 246.261 249.86 195.997 195.916
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 478.381 463.526 462.085 405.202 401.065
Amortyzacja skumulowana (suma) -221.964 -217.265 -212.225 -209.205 -205.149
Inne aktywa długoterminowe (suma) 20.05 19.528 17.712 21.835 27.701
Suma zobowiązań krótkoterminowych 169.878 175.993 156.415 155.561 150.577
Zobowiązania 52.202 55.227 43.105 48.236 36.555
Naliczone koszty 14.761 19.443 16.332 22.228 22.308
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 84.305 78.891 78.02 70.286 77.303
Inne bieżące zobowiązania (suma) 18.61 22.432 18.958 14.811 4.289
Suma zobowiązań 317.337 317.741 300.392 256.327 244.312
Suma zadłużenia długoterminowego 144.124 138.387 139.645 97.466 89.823
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 144.124 138.387 139.645 97.466 89.823
Inne zobowiązania (suma) 3.335 3.361 4.332 3.3 3.912
Kapitał własny 181.935 186.238 176.803 177.765 156.731
Akcje zwykłe 67.598 67.75 70.326 70.326 70.326
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 110.231 114.509 97.54 105.6 89.054
Inny kapitał (suma) 4.106 3.979 8.937 1.839 -2.649
Suma zobowiązań i kapitału własnego 499.272 503.979 477.195 434.092 401.043
Suma akcji zwykłych w obrocie 37.7761 37.8124 38.3266 38.3266 38.2766
Suma należności netto 0 0 1.893 1.118 1.315
Payable/Accrued 10.122
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 116.14 87.095 167.38 8.83 36.417
Cash Receipts 867.065 856.557 902.71 873.056 880.337
Cash Payments -745.255 -752.633 -729.841 -858.738 -836.542
Cash Taxes Paid 0.704 -10.415 2.202 -4.75 -6.812
Zapłacone odsetki -6.502 -6.477 -7.708 -0.789 -0.61
Zmiany w kapitale obrotowym 0.128 0.063 0.017 0.051 0.044
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -16.451 -10.777 -10.681 -10.706 -17.353
Nakłady kapitałowe -16.451 -10.777 -10.681 -10.706 -17.353
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 0
Środki pieniężne z działalności finansowej -95.266 -95.761 -90.518 13.43 -19.926
Total Cash Dividends Paid 0 -6.07 -6.926
Emisja (wykup) długu netto -95.266 -95.761 -114.597 19.5 -13
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 4.423 -19.443 66.181 11.554 -0.862
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 0 -0.921
Emisja (wykup) akcji netto 0 25
Jan 2023 Jul 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 61.496 116.14 88.068 87.095 71.638
Cash Receipts 483.668 867.065 467.147 856.557 477.77
Cash Payments -418.333 -745.255 -374.009 -752.633 -396.593
Cash Taxes Paid -0.412 0.704 -2.124 -10.415 -6.211
Cash Interest Paid -3.892 -6.502 -2.969 -6.477 -3.368
Changes in Working Capital 0.465 0.128 0.023 0.063 0.04
Cash From Investing Activities -4.938 -16.451 -6.349 -10.777 -6.085
Capital Expenditures -4.938 -16.451 -6.349 -10.777 -6.085
Cash From Financing Activities -50.144 -95.266 -48.368 -95.761 -50.4
Issuance (Retirement) of Debt, Net -47.568 -95.266 -48.368 -95.761 -50.4
Net Change in Cash 6.414 4.423 33.351 -19.443 15.153
Financing Cash Flow Items 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2.576 0
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Kin Group Pty. Ltd. Corporation 20.2597 7769191 117696 2022-08-01
Bennelong Australian Equity Partners Pty. Ltd. Investment Advisor 16.3982 6288378 -61401 2022-08-01 LOW
Wilson Asset Management (International) Pty. Ltd. Investment Advisor 8.3436 3199610 518431 2023-08-17 LOW
Castle Point Funds Management Limited Investment Advisor 5.1132 1960806 -386718 2023-10-19
SCJ Pty. Ltd. Corporation 3.9116 1500000 900000 2022-08-01 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8545 711166 13045 2023-09-30 LOW
Reich (Andre) Individual Investor 1.0601 406540 -130302 2022-08-01
Dorothy Productions Pty. Ltd. Corporation 1.0431 400000 0 2022-08-01 LOW
NCH Pty. Ltd. Corporation 0.7144 273966 0 2022-08-01 LOW
Fegelson (Mike) Individual Investor 0.7041 270000 112300 2022-08-01
Wyong Rugby League Club Ltd. Corporation 0.5215 200000 -55000 2022-08-01 LOW
Macren Pty. Ltd. Corporation 0.3908 149860 149860 2022-08-01
Fisher (Steven) Individual Investor 0.3495 134039 35000 2022-08-26 LOW
Kgari Investments Pty. Ltd. Corporation 0.3223 123600 0 2022-08-01
Ace Property Holdings Pty. Ltd. Corporation 0.3129 120000 120000 2022-08-01 LOW
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.113 43332 0 2023-09-30 LOW
Perkins (Nicholas David) Individual Investor 0.1094 41938 4739 2022-08-31
Ward (Mark Andrew) Individual Investor 0.0592 22695 0 2023-07-02 LOW
Grant (David Campbell) Individual Investor 0.0548 21000 4000 2023-08-28 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.0489 18769 -114 2022-12-31 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Discount Stores with Grocery

245 Racecourse Road
Kensington
VICTORIA 3031
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

18,286.90 Price
+1.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Oil - Crude

79.49 Price
+1.850% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0266%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0485%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

XRP/USD

0.64 Price
+5.890% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

61,977.95 Price
-0.990% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję