Test wiedzy

Czy swapy stóp procentowych są przedmiotem obrotu na giełdach?

Nie
Tak