Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
15.289
1.23%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:05 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.072
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 15.479
Otwarcie* 14.96
Zmiana 1 r.* 17.02%
Zakres dzienny* 14.96 - 15.299
Zakres 52 tyg. 9.85-12.38
Średni wolumen (10 dni) 3.67M
Średni wolumen (3 miesiące) 81.39M
Kapitalizacja rynkowa 15.04B
Wskaźnik C/Z 23.08
Akcje w obrocie 1.26B
Przychód 16.17B
EPS 0.52
Dywidenda (% przychodu) 3.36134
Beta 0.88
Data następnego sprawozdania Feb 8, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 15.289 0.089 0.59% 15.200 15.319 15.170
Feb 29, 2024 15.200 0.140 0.93% 15.060 15.279 15.060
Feb 28, 2024 15.060 -0.439 -2.83% 15.499 15.629 14.930
Feb 27, 2024 15.489 0.070 0.45% 15.419 15.529 15.220
Feb 26, 2024 15.419 -0.169 -1.08% 15.588 15.753 15.239
Feb 25, 2024 15.579 0.409 2.70% 15.170 15.579 15.170
Feb 23, 2024 15.120 -0.040 -0.26% 15.160 15.239 15.089
Feb 22, 2024 15.150 0.290 1.95% 14.860 15.210 14.860
Feb 21, 2024 14.860 -0.149 -0.99% 15.009 15.170 14.760
Feb 20, 2024 15.000 -0.379 -2.46% 15.379 15.409 15.000
Feb 19, 2024 15.369 1.008 7.02% 14.361 15.519 14.331
Feb 18, 2024 14.371 0.000 0.00% 14.371 14.411 14.351
Feb 16, 2024 14.361 -0.109 -0.75% 14.470 14.521 14.301
Feb 15, 2024 14.461 -0.060 -0.41% 14.521 14.571 14.411
Feb 14, 2024 14.511 0.190 1.33% 14.321 14.561 14.231
Feb 13, 2024 14.321 -0.110 -0.76% 14.431 14.461 14.271
Feb 12, 2024 14.441 0.180 1.26% 14.261 14.460 14.231
Feb 11, 2024 14.261 -0.040 -0.28% 14.301 14.321 14.241
Feb 9, 2024 14.251 -0.020 -0.14% 14.271 14.271 14.162
Feb 8, 2024 14.261 0.139 0.98% 14.122 14.311 14.122

Suncorp Group Limited Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 18354 16169 14187 14772 15560
Całkowity koszt operacyjny 14943 13768 12148 12819 12563
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity)
Depreciation / Amortization 206 207 229 258 169
Nadzwyczajny koszt (dochód) 17 -14 -40 282 22
Other Operating Expenses, Total 0 45 187 43 72
Dochód operacyjny 3411 2401 2039 1953 2997
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -1769 -1564 -530 -1002 -1467
Dochód netto przed opodatkowaniem 1642 837 1509 951 1530
Dochód netto po opodatkowaniu 1159 699 1048 646 1074
Udział mniejszościowy -11 -18 -15 -19 -20
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 1148 681 1033 627 1054
Dochód netto 1148 681 1033 913 175
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 1148 681 1033 627 1054
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 1148 681 1033 913 175
Korekta rozwodnienia 54 37 29 39 45
Rozwodniony dochód netto 1202 718 1062 952 220
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1357.65 1399.17 1380.05 1400.25 1380.17
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.88536 0.51316 0.76954 0.47563 0.79628
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.6 0.4 0.66 0.36 0.72091
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.89419 0.5048 0.74941 0.61243 0.80747
Total Premiums Earned 14636 14052 11842 12196 12245
Net Investment Income 3718 2117 2345 2576 3315
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 14720 13530 11772 12236 12300
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 286 -879
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 10092 8262 8935 7234 6835
Całkowity koszt operacyjny 8154 6789 7441 6327 5827
Depreciation / Amortization 108 98 108 99 114
Nadzwyczajny koszt (dochód) 15 2 2 -16 -57
Other Operating Expenses, Total 0 0 -13 58 94
Dochód operacyjny 1938 1473 1494 907 1008
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -1106 -663 -1230 -334 -225
Dochód netto przed opodatkowaniem 832 810 264 573 783
Dochód netto po opodatkowaniu 590 569 298 401 548
Udział mniejszościowy -2 -9 -5 -13 -5
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 588 560 293 388 543
Suma pozycji nadzwyczajnych 0
Dochód netto 588 560 293 388 543
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 588 560 293 388 543
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 588 560 293 388 543
Rozwodniony dochód netto 642 560 330 388 572
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1407.19 1308.11 1456.25 1342.1 1410.24
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.45623 0.4281 0.22661 0.2891 0.40561
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.27 0.33 0.17 0.23 0.4
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.46379 0.42917 0.2275 0.28076 0.37732
Total Premiums Earned 7945 6691 7804 6248 5832
Net Investment Income 2147 1571 1131 986 1003
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 8031 6689 7344 6186 5676
Korekta rozwodnienia 54 37 29
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Środki pieniężne i ekwiwalenty 3908 1418 1200 1046 1086
Suma należności netto 1788 2490 1495 567 499
Suma aktywów 114983 106378 96857 95744 96235
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 604 712 504 576 208
Wartość netto firmy 4721 4719 4724 4724 4731
Wartości niematerialne netto 585 563 531 551 729
Inwestycje długoterminowe 92369 85535 80133 78946 79624
Inne aktywa długoterminowe (suma) 488 592 288 282 242
Other Assets, Total 6047 6380 4307 5461 5591
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 53697 49717 1763 1498 2272
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 11015 7569 3520 2920
Inne bieżące zobowiązania (suma) 3045 1925 1892 1833 2395
Suma zobowiązań 101669 93625 83433 82981 83122
Suma zadłużenia długoterminowego 13019 14121 21122 12833 13629
Zadłużenie długoterminowe 13019 14121 21122 12483 13629
Odroczony podatek dochodowy 144 127 121 115 155
Udział mniejszościowy 33 30 24 21 20
Inne zobowiązania (suma) 1141 1301 41353 46560 45221
Kapitał własny 13314 12753 13424 12763 13113
Akcje zwykłe 12384 12325 12558 12539 12874
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1048 532 747 184 212
Treasury Stock - Common -51 -76
Unrealized Gain (Loss) -36 -39 25 -3 15
Inny kapitał (suma) -82 -65 94 94 88
Suma zobowiązań i kapitału własnego 114983 106378 96857 95744 96235
Suma akcji zwykłych w obrocie 1266.54 1262.6 1282.97 1279.65 1260.84
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 350
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Środki pieniężne i ekwiwalenty 3908 2436 1418 1025 1200
Suma należności netto 1788 4837 2490 4004 1495
Suma aktywów 114983 110184 106378 99452 96857
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 604 670 712 558 504
Wartości niematerialne netto 5306 5294 5282 5267 5255
Inwestycje długoterminowe 92369 87197 85535 80796 80133
Inne aktywa długoterminowe (suma) 488 515 592 322 288
Other Assets, Total 6047 5266 6380 3827 4307
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 53697 52659 49717 46136 1763
Inne bieżące zobowiązania (suma) 3045 1869 1925 1577 1892
Suma zobowiązań 101669 97041 93625 86520 83433
Suma zadłużenia długoterminowego 24034 23309 21690 20499 21122
Zadłużenie długoterminowe 24034 23309 21690 20499 21122
Odroczony podatek dochodowy 144 146 127 129 121
Udział mniejszościowy 33 33 30 37 24
Inne zobowiązania (suma) 1141 1139 1301 1162 41353
Kapitał własny 13314 13143 12753 12932 13424
Akcje zwykłe 12384 12337 12325 12321 12558
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 930 825 428 640 866
Treasury Stock - Common -19 -29
Suma zobowiązań i kapitału własnego 114983 110184 106378 99452 96857
Suma akcji zwykłych w obrocie 1266.54 1264.08 1262.6 1262.6 1282.97
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2485 4344 3400 1842 -1879
Cash Receipts 1810 2050 2546 3034 3040
Cash Payments -14227 -12637 -13617 -12990 -14178
Cash Taxes Paid -589 -451 -321 -373 -497
Zapłacone odsetki -339 -603 -1055 -1485 -1421
Zmiany w kapitale obrotowym 15830 15985 15847 13656 11177
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -2238 -1399 88 -62 -240
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -2238 -1399 88 -62 -240
Środki pieniężne z działalności finansowej 903 -1672 -3399 -2043 1257
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -141 -99 -657 -25 -31
Total Cash Dividends Paid -905 -428 -897 -1062 -865
Emisja (wykup) długu netto 2199 -1145 -1845 -956 2153
Skutki różnic kursowych walut 1 -1 -1 4 -4
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1151 1272 88 -259 -866
Emisja (wykup) akcji netto -250
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 1639 2485 2158 4344 3240
Cash Receipts 1429 1810 920 2050 1068
Cash Payments -8440 -14227 -7277 -12637 -6800
Cash Taxes Paid -217 -589 -343 -451 -289
Cash Interest Paid -478 -339 -180 -603 -353
Changes in Working Capital 9345 15830 9038 15985 9614
Cash From Investing Activities 523 -2238 59 -1399 -458
Other Investing Cash Flow Items, Total 523 -2238 59 -1399 -458
Cash From Financing Activities 1294 903 104 -1672 -1725
Financing Cash Flow Items -52 -141 -40 -99 -50
Total Cash Dividends Paid -199 -905 -615 -428 -119
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -250 -250 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1545 2199 1009 -1145 -1556
Foreign Exchange Effects -1 1 1 -1 1
Net Change in Cash 3455 1151 2322 1272 1058
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.0947 77418312 -5288130 2023-06-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.3809 68352072 5163074 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.9634 50346074 5530196 2023-08-16 LOW
FIL Investment Management (Australia) Limited Investment Advisor 3.0897 39247311 0 2023-06-30 HIGH
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.1771 27654433 5163764 2022-12-31 LOW
FIL Responsible Entity (Australia) Limited Investment Advisor 1.8947 24068126 0 2023-06-30 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.8207 23127160 181639 2023-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.2349 15685846 1924082 2023-08-16 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.808 10264189 39828 2023-09-30 LOW
Zürcher Kantonalbank (Asset Management) Bank and Trust 0.7448 9460631 114292 2023-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5949 7556447 288 2023-09-30 LOW
Argo Investments Limited Investment Advisor 0.5901 7496097 0 2023-06-30 LOW
BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.5896 7490004 201822 2023-09-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5332 6773347 -3805 2023-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.523 6643352 0 2023-09-30 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5121 6505000 -785329 2023-06-30 LOW
Australian Ethical Investment Ltd. Investment Advisor 0.4359 5537149 5537149 2022-12-31 MED
MLC Asset Management Investment Advisor 0.4096 5202970 -573844 2023-06-30 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3641 4624997 -2188 2023-08-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3438 4367394 23542 2023-09-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Property & Casualty Insurance (NEC)

Level 23,
80 Ann Street
BRISBANE
QUEENSLAND 4000
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.62 Price
-3.880% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

18,286.90 Price
+1.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Gold

2,083.15 Price
+1.890% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0191%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0108%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

BTC/USD

61,688.75 Price
-0.520% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję