Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
41.50
1.47%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.18
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.022099 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.20)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.022099%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.000123 %
Opłaty za pożyczoną część ($-0.02)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.000123%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta EUR
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych France
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

STMicroelectronics NV ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 42.1
Otwarcie* 42.23
Zmiana 1 r.* -4.84%
Zakres dzienny* 41.37 - 42.32
Zakres 52 tyg. 35.15-50.46
Średni wolumen (10 dni) 1.54M
Średni wolumen (3 miesiące) 33.27M
Kapitalizacja rynkowa 36.77B
Wskaźnik C/Z 9.74
Akcje w obrocie 903.87M
Przychód 15.93B
EPS 4.14
Dywidenda (% przychodu) 0.47017
Beta 1.35
Data następnego sprawozdania Jan 25, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 23, 2024 41.50 -0.58 -1.38% 42.08 42.38 41.37
Feb 22, 2024 42.10 0.23 0.55% 41.87 42.89 41.87
Feb 21, 2024 40.94 -0.26 -0.63% 41.20 41.37 40.22
Feb 20, 2024 41.00 -0.58 -1.39% 41.58 41.72 40.67
Feb 19, 2024 41.69 0.02 0.05% 41.67 42.08 41.64
Feb 16, 2024 42.42 0.09 0.21% 42.33 43.06 42.00
Feb 15, 2024 42.08 -0.02 -0.05% 42.10 42.71 41.95
Feb 14, 2024 41.65 0.30 0.73% 41.35 41.81 41.28
Feb 13, 2024 41.61 -0.76 -1.79% 42.37 42.56 41.22
Feb 12, 2024 42.99 0.16 0.37% 42.83 43.13 42.71
Feb 9, 2024 42.55 0.70 1.67% 41.85 42.64 41.75
Feb 8, 2024 41.66 0.86 2.11% 40.80 41.82 40.64
Feb 7, 2024 40.34 -0.36 -0.88% 40.70 40.86 40.22
Feb 6, 2024 40.85 -0.57 -1.38% 41.42 41.62 40.62
Feb 5, 2024 41.00 0.92 2.30% 40.08 41.33 39.86
Feb 2, 2024 40.15 -0.34 -0.84% 40.49 40.58 39.88
Feb 1, 2024 40.38 -0.42 -1.03% 40.80 41.23 40.38
Jan 31, 2024 40.91 0.31 0.76% 40.60 41.04 40.56
Jan 30, 2024 41.00 0.01 0.02% 40.99 41.48 40.86
Jan 29, 2024 40.81 -0.06 -0.15% 40.87 41.07 40.59

STMicroelectronics NV Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 16128 12761 10219 9556 9664
Przychód 16128 12761 10219 9556 9664
Koszt uzyskania przychodu (suma) 8720 7669 6705 6158 6078
Zysk brutto 7408 5092 3514 3398 3586
Całkowity koszt operacyjny 11594 10309 8986 8521 8309
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1401 1296 1103 1079 1088
Badania i rozwój 1390 1333 1223 1165 1091
Depreciation / Amortization 84 77 65 59 55
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 29 28 -34 16 27
Nadzwyczajny koszt (dochód) 144 64 155 178 21
Other Operating Expenses, Total -174 -158 -231 -134 -51
Dochód operacyjny 4534 2452 1233 1035 1355
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 246 -435 -460 -571 357
Inne netto 66 7 23 46 48
Dochód netto przed opodatkowaniem 4846 2024 796 510 1760
Dochód netto po opodatkowaniu 4329 1717 696 388 1635
Udział mniejszościowy -6 -6 -2 -1 -6
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 4323 1711 694 387 1629
Dochód netto 4323 1711 694 387 1629
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 4323 1711 694 387 1629
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 4323 1711 694 387 1629
Korekta rozwodnienia
Rozwodniony dochód netto 4323 1711 694 387 1629
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 912.27 923.755 909.731 901.96 906.783
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 4.73873 1.85222 0.76286 0.42907 1.79646
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.24 0.24 0.24 0.168 0.24
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 4.89051 1.91375 0.91953 0.58174 1.84461
Jul 2023 Dec 2022 Jul 2022 Dec 2021 Jul 2021
Suma przychodu 8573 8745 7383 6753 6008
Przychód 8573 8745 7383 6753 6008
Koszt uzyskania przychodu (suma) 4394 4704 4016 3936 3732
Zysk brutto 4179 4041 3367 2817 2276
Całkowity koszt operacyjny 6269 6117 5477 5244 5065
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 827 722 706 675 644
Badania i rozwój 927 685 762 648 739
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -9 -7 50 24 13
Nadzwyczajny koszt (dochód) 180 101 43 46 19
Other Operating Expenses, Total -50 -88 -100 -85 -82
Dochód operacyjny 2304 2628 1906 1509 943
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -320 -76 322 -374 -61
Dochód netto przed opodatkowaniem 2076 2611 2235 1134 890
Dochód netto po opodatkowaniu 1730 2383 1946 943 774
Udział mniejszościowy -4 -5 -1 -3 -3
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 1726 2378 1945 940 771
Dochód netto 1726 2378 1945 940 771
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 1726 2378 1945 940 771
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 1726 2378 1945 940 771
Rozwodniony dochód netto 1726 2378 1945 940 771
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 907.519 914.208 910.333 938.909 908.602
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 1.90189 2.60116 2.13658 1.00116 0.84856
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.12 0.12 0.12 0.12
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 2.06718 2.70199 2.17771 1.04633 0.86483
Korekta rozwodnienia
Inne netto 92 59 7 -1 8
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 9818 7834 7669 6274 5872
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 4518 3516 3720 2734 2596
Gotówka 262 342 369 906 128
Środki pieniężne i ekwiwalenty 2996 2883 2637 1691 2138
Inwestycje krótkoterminowe 1260 291 714 137 330
Suma należności netto 2430 2174 1823 1667 1489
Należności z handlu netto 1970 1759 1465 1380 1277
Suma portfela 2583 1978 1838 1693 1567
Koszty zaliczkowe 125 118 109 103 170
Suma innych aktywów obrotowych 162 48 179 77 50
Suma aktywów 20987 16413 15306 12704 11803
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 8272 5778 4778 4219 3715
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 26513 23798 22943 20859 20009
Amortyzacja skumulowana (suma) -18241 -18020 -18165 -16640 -16294
Wartość netto firmy 279 295 312 158 103
Wartości niematerialne netto 1465 1407 1294 1191 1220
Inwestycje długoterminowe 36 39 35 35 80
Należności długoterminowe 450 506 623 358 391
Inne aktywa długoterminowe (suma) 667 554 595 469 422
Suma zobowiązań krótkoterminowych 4666 2965 3754 3108 2127
Zobowiązania 2122 1582 1166 950 981
Naliczone koszty 1001 871 829 680 670
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 944 198 850 924 146
Inne bieżące zobowiązania (suma) 599 314 909 554 330
Suma zobowiązań 7547 6896 7056 5618 4741
Suma zadłużenia długoterminowego 1878 2539 1963 1407 1758
Zadłużenie długoterminowe 1687 2391 1821 1200 1758
Odroczony podatek dochodowy 139 48 63 49 15
Udział mniejszościowy 64 64 58 68 65
Inne zobowiązania (suma) 800 1280 1218 986 776
Kapitał własny 13440 9517 8250 7086 7062
Akcje zwykłe 1157 1157 1157 1157 1157
Dodatkowy wpłacony kapitał 2283 2283 2272 2189 2185
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 8367 4539 3191 2751 2640
Treasury Stock - Common -268 -200 -93 -328 -141
ESOP Debt Guarantee 1589 1380 1160 987 838
Unrealized Gain (Loss) -18 -4 -3 -1 -3
Inny kapitał (suma) 330 362 566 331 386
Suma zobowiązań i kapitału własnego 20987 16413 15306 12704 11803
Suma akcji zwykłych w obrocie 903.866 906.518 905.415 891.435 898.305
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 191 148 142 207
Jul 2023 Dec 2022 Jul 2022 Dec 2021 Jul 2021
Suma aktywów obrotowych 10836 9818 8466 7834 8432
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 4563 4518 3443 3516 4249
Gotówka 299 262 205 342 535
Środki pieniężne i ekwiwalenty 2812 2996 2823 2883 3214
Inwestycje krótkoterminowe 1452 1260 415 291 500
Suma należności netto 2848 2648 2702 2334 2214
Należności z handlu netto 1984 1970 2074 1759 1571
Suma portfela 3047 2583 2316 1978 1967
Suma innych aktywów obrotowych 203 69 5 6 2
Suma aktywów 22957 20987 18140 16413 16332
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 9354 8272 6881 5778 5186
Wartość netto firmy 279 279 276 295 304
Wartości niematerialne netto 1419 1465 1468 1407 1352
Inwestycje długoterminowe 49 36 35 39 37
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1020 1117 1014 1060 1021
Suma zobowiązań krótkoterminowych 5044 4666 3719 2965 4173
Zobowiązania 1990 2122 1998 1582 1366
Naliczone koszty 851 844 658 775 658
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 894 885 133 143 938
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1309 815 930 465 1211
Suma zobowiązań 8015 7547 7148 6896 7834
Suma zadłużenia długoterminowego 1617 1687 2250 2391 2291
Zadłużenie długoterminowe 1617 1687 2250 2391 2291
Zobowiązania w leasingu kapitałowym
Odroczony podatek dochodowy 159 139 67 48 47
Udział mniejszościowy 68 64 65 64 61
Inne zobowiązania (suma) 1127 991 1047 1428 1262
Kapitał własny 14942 13440 10992 9517 8498
Akcje zwykłe 1157 1157 1157 1157 1157
Dodatkowy wpłacony kapitał 2283 2283 2283 2283 2272
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 9675 8367 6043 4539 3640
Treasury Stock - Common -241 -268 -149 -200 -300
ESOP Debt Guarantee 1711 1589 1476 1380 1263
Unrealized Gain (Loss) -23 -18 -5 -4 -4
Inny kapitał (suma) 380 330 187 362 470
Suma zobowiązań i kapitału własnego 22957 20987 18140 16413 16332
Suma akcji zwykłych w obrocie 903.866 907.613 906.518 903.272
Koszty zaliczkowe 175
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 4329 1717 696 388 1635
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 5579 3462 2458 2197 2113
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1509 1349 1262 1221 1071
Deferred Taxes 0 20 -67 -10 50
Pozycje niepieniężne -63 571 578 714 -338
Cash Taxes Paid 416 279 138 130 60
Zapłacone odsetki 7 8 12 19 12
Zmiany w kapitale obrotowym -196 -195 -11 -116 -305
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -4979 -1865 -2339 -1457 -1498
Nakłady kapitałowe -3978 -2274 -1654 -1535 -1599
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -1001 409 -685 78 101
Środki pieniężne z działalności finansowej -556 -1369 279 -386 -104
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -6 -6 -6 1 -4
Total Cash Dividends Paid -212 -205 -168 -214 -216
Emisja (wykup) długu netto 8 -673 578 77 178
Skutki różnic kursowych walut -11 -9 1 -13 -4
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 33 219 399 341 507
Emisja (wykup) akcji netto -346 -485 -125 -250 -62
Dec 2022 Jul 2022 Dec 2021 Jul 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 4329 1946 1717 774 696
Cash From Operating Activities 5579 2200 3462 1477 2458
Cash From Operating Activities 1509 719 1349 663 1262
Deferred Taxes 0 88 20 11 -67
Non-Cash Items -63 -230 571 127 578
Cash Taxes Paid 416 58 279 78 138
Cash Interest Paid 7 4 8 4 12
Changes in Working Capital -196 -323 -195 -98 -11
Cash From Investing Activities -4979 -2007 -1865 -847 -2339
Capital Expenditures -3978 -1867 -2274 -1049 -1654
Other Investing Cash Flow Items, Total -1001 -140 409 202 -685
Cash From Financing Activities -556 -385 -1369 117 279
Financing Cash Flow Items -6 -6 -6
Total Cash Dividends Paid -212 -103 -205 -90 -168
Issuance (Retirement) of Stock, Net -346 -173 -485 -313 -125
Issuance (Retirement) of Debt, Net 8 -109 -673 520 578
Foreign Exchange Effects -11 -5 -9 -4 1
Net Change in Cash 33 -197 219 743 399
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
STMicroelectronics Holding N.V. Holding Company 27.5112 250704754 103601 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 7.2079 65684356 18260697 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0693 18857067 52303 2023-09-30 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 1.7929 16338569 -2287349 2023-09-30 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.6687 15206820 701174 2023-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.5658 14269103 -4064175 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.411 12857811 -78808 2023-09-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.9904 9025483 -6876 2023-09-30 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.8714 7940741 -183255 2023-09-30 LOW
DNCA Investments Investment Advisor 0.7787 7095793 -619874 2023-09-30 LOW
BNP Paribas Asset Management France SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.7091 6461828 -58492 2023-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5342 4867772 -2758 2023-09-30 LOW
Oddo BHF Asset Management S.A.S Investment Advisor/Hedge Fund 0.4421 4028579 -19490 2023-09-30 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.4171 3800630 -162140 2023-09-30 LOW
Allianz Global Investors GmbH Investment Advisor 0.4047 3687582 6405 2023-08-31 LOW
Robeco Institutional Asset Management B.V. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4038 3679390 -242301 2023-09-30 LOW
CPR Asset Management Investment Advisor 0.3524 3211338 215087 2023-08-31 MED
Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.344 3134535 31347 2023-09-30 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.3377 3077556 3824 2023-09-30 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3371 3072297 -355 2023-08-31 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

STMicroelectronics Company profile

O firmie STMicroelectronics NV

STMicroelectronics N.V. jest szwajcarską firmą produkującą półprzewodniki. Projektuje, rozwija, produkuje i sprzedaje szereg produktów, w tym elementy dyskretne i standardowe oraz układy scalone dedykowane do konkretnych zastosowań (ASIC) w aplikacjach analogowych, cyfrowych i sygnałów mieszanych. Segmenty działalności firmy obejmują Grupę Automotive and Discrete (ADG), Grupę Analog, MEMS and Sensors (AMS) oraz Grupę Microcontrollers and Digital ICs (MDG). Segment ADG obejmuje wszystkie dedykowane układy scalone (IC) dla przemysłu motoryzacyjnego oraz tranzystory dyskretne i tranzystory mocy. Segment AMS obejmuje analogowe układy scalone o niskim poborze mocy dla wszystkich rynków, produkty inteligentnego zasilania, kontrolery ekranów dotykowych, rozwiązania łączności o niskim poborze mocy dla Internetu rzeczy (IoT) oraz produkty konwersji mocy. Segment AMS obejmuje mikrokontrolery ogólnego przeznaczenia i mikrokontrolery bezpieczne oraz pamięci Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory.

Industry: Semiconductors (NEC)

Schiphol Boulevard 265
SCHIPHOL
NOORD-HOLLAND 1118 BH
NL

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

51,656.75 Price
+1.090% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Gold

2,035.76 Price
+0.560% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0185%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0103%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

XRP/USD

0.55 Price
+1.200% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Oil - Crude

76.56 Price
-2.240% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0163%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0382%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję