Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
263.26
4.48%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 09:10

Mon: 09:10 - 00:00

Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.69
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026179 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026179%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003957 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003957%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 251.96
Otwarcie* 251.96
Zmiana 1 r.* 117.36%
Zakres dzienny* 251.96 - 263.69
Zakres 52 tyg. 69.29-253.05
Średni wolumen (10 dni) 1.51M
Średni wolumen (3 miesiące) 39.41M
Kapitalizacja rynkowa 15.11B
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 193.13M
Przychód 11.69B
EPS -1.09
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 1.72
Data następnego sprawozdania Jan 31, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 263.26 8.61 3.38% 254.65 263.74 249.45
Feb 29, 2024 254.65 2.90 1.15% 251.75 257.25 249.26
Feb 28, 2024 249.75 -1.74 -0.69% 251.49 253.31 248.04
Feb 27, 2024 247.95 -4.35 -1.72% 252.30 255.67 247.95
Feb 26, 2024 252.50 -2.54 -1.00% 255.04 256.45 249.95
Feb 23, 2024 255.74 8.24 3.33% 247.50 256.19 244.95
Feb 22, 2024 243.95 1.40 0.58% 242.55 248.98 242.55
Feb 21, 2024 242.55 0.71 0.29% 241.84 245.30 234.35
Feb 20, 2024 239.65 -6.30 -2.56% 245.95 246.64 237.95
Feb 16, 2024 244.95 0.00 0.00% 244.95 248.49 238.79
Feb 15, 2024 242.55 1.25 0.52% 241.30 247.46 238.80
Feb 14, 2024 238.98 1.31 0.55% 237.67 244.33 235.58
Feb 13, 2024 237.80 4.35 1.86% 233.45 238.55 224.95
Feb 12, 2024 233.45 -6.50 -2.71% 239.95 240.12 231.17
Feb 9, 2024 238.95 0.18 0.08% 238.77 242.04 237.65
Feb 8, 2024 238.77 -0.73 -0.30% 239.50 244.17 234.86
Feb 7, 2024 239.50 8.23 3.56% 231.27 242.91 223.57
Feb 6, 2024 231.27 6.12 2.72% 225.15 248.36 221.96
Feb 5, 2024 223.95 1.53 0.69% 222.42 227.42 218.95
Feb 2, 2024 218.95 -3.10 -1.40% 222.05 224.23 218.39

Spotify Technology SA Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 11727 9668 7880 6764 5259
Przychód 11727 9668 7880 6764 5259
Koszt uzyskania przychodu (suma) 8801 7077 5865 5042 3906
Zysk brutto 2926 2591 2015 1722 1353
Całkowity koszt operacyjny 12386 9574 8173 6837 5303
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 2196 1582 1466 1180 903
Badania i rozwój 1347 887 819 601 493
Nadzwyczajny koszt (dochód) 2 3 5 1
Dochód operacyjny -659 94 -293 -73 -44
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 293 178 -411 -54 -134
Inne netto -4 -23 -5 -4 5
Dochód netto przed opodatkowaniem -370 249 -709 -131 -173
Dochód netto po opodatkowaniu -430 -34 -581 -186 -78
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -430 -34 -581 -186 -78
Dochód netto -430 -34 -581 -186 -78
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -430 -34 -581 -186 -78
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -430 -34 -581 -186 -78
Rozwodniony dochód netto -430 -34 -581 -186 -78
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 192.935 191.298 187.583 180.961 177.154
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -2.22873 -0.17773 -3.09729 -1.02785 -0.44029
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -2.22199 -0.16754 -3.07996 -1.02785 -0.43662
Depreciation / Amortization 40 25 18 14
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma przychodu 3357 3177 3042 3166 3036
Przychód 3357 3177 3042 3166 3036
Koszt uzyskania przychodu (suma) 2472 2388 2273 2365 2286
Zysk brutto 885 789 769 801 750
Całkowity koszt operacyjny 3325 3424 3198 3397 3264
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 484 514 470 620 592
Badania i rozwój 369 398 401 402 376
Depreciation / Amortization 9 10 13 10
Nadzwyczajny koszt (dochód) 115 44 -3
Dochód operacyjny 32 -247 -156 -231 -228
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 41 6 -47 -60 90
Inne netto 0 -3 0 -6
Dochód netto przed opodatkowaniem 73 -241 -206 -291 -144
Dochód netto po opodatkowaniu 65 -302 -225 -270 -166
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 65 -302 -225 -270 -166
Dochód netto 65 -302 -225 -270 -166
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 65 -302 -225 -270 -166
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 65 -302 -225 -270 -166
Rozwodniony dochód netto 65 -302 -225 -270 -166
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 198.012 194.42 193.562 193.231 193.077
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.32826 -1.55334 -1.16242 -1.39729 -0.85976
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.32826 -1.16886 -1.01466 -1.40738 -0.85976
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 4352 4372 2366 2231 2246
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 3350 3500 1747 1757 1806
Środki pieniężne i ekwiwalenty 2483 2744 1151 1065 891
Inwestycje krótkoterminowe 867 756 596 692 915
Suma należności netto 695 626 468 406 402
Należności z handlu netto 502 437 319 297 273
Suma innych aktywów obrotowych 218 172 104 68 38
Suma aktywów 7636 7170 6326 5122 4336
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 765 809 757 780 197
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 1215 1137 983 936 277
Amortyzacja skumulowana (suma) -450 -328 -226 -156 -80
Wartość netto firmy 1168 894 736 478 146
Wartości niematerialne netto 127 89 97 58 28
Inwestycje długoterminowe 1138 916 2277 1497 1646
Inne aktywa długoterminowe (suma) 86 90 93 78 73
Suma zobowiązań krótkoterminowych 3516 3226 2900 2439 2147
Zobowiązania 588 534 434 377 295
Naliczone koszty 2093 1841 1748 1431 1076
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 7
Inne bieżące zobowiązania (suma) 835 851 718 624 776
Suma zobowiązań 5235 5051 3521 3085 2242
Suma zadłużenia długoterminowego 1683 1781 577 622 0
Zadłużenie długoterminowe 1128 1202 0
Odroczony podatek dochodowy 5 0 2 2
Inne zobowiązania (suma) 31 44 44 22 93
Kapitał własny 2401 2119 2805 2037 2094
Akcje zwykłe 0 0.12226 0.12101 0.11718 0
Dodatkowy wpłacony kapitał 4789 4746 4583 4192 3801
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -3647 -3220 -3290 -2709 -2505
ESOP Debt Guarantee 1265 869 680 494 334
Unrealized Gain (Loss) 143 -29 1064 445 557
Inny kapitał (suma) 113 12.8777 -57.121 -15.1172 -16
Suma zobowiązań i kapitału własnego 7636 7170 6326 5122 4336
Suma akcji zwykłych w obrocie 193.293 192.152 190.213 184.326 180.856
Treasury Stock - Common -262 -260 -175 -370 -77
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 555 579 577 622
Koszty zaliczkowe 89 74 47
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 4695 4329 4293 4352 4659
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 3715 3416 3438 3350 3666
Środki pieniężne i ekwiwalenty 2618 2550 2443 2483 2851
Inwestycje krótkoterminowe 1097 866 995 867 815
Suma należności netto 755 640 560 695 650
Należności z handlu netto 516 427 361 502 462
Koszty zaliczkowe 124 109 90 89 127
Suma innych aktywów obrotowych 101 164 205 218 216
Suma aktywów 7592 7312 7529 7636 7632
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 618 624 744 765 835
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 1251 1220 1221 1215 1278
Amortyzacja skumulowana (suma) -633 -596 -477 -450 -443
Wartość netto firmy 1180 1148 1155 1168 1261
Wartości niematerialne netto 98 105 115 127 153
Inwestycje długoterminowe 903 1015 1134 1138 630
Inne aktywa długoterminowe (suma) 98 91 88 86 94
Suma zobowiązań krótkoterminowych 3701 3546 3459 3516 3558
Zobowiązania 655 623 592 588 695
Naliczone koszty 2108 2053 2025 2093 2020
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 938 870 842 835 843
Suma zobowiązań 5453 5258 5187 5235 5399
Suma zadłużenia długoterminowego 1729 1689 1702 1683 1805
Zadłużenie długoterminowe 1209 1167 1156 1128 1197
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 520 522 546 555 608
Inne zobowiązania (suma) 17 17 20 31 34
Kapitał własny 2139 2054 2342 2401 2233
Akcje zwykłe 0 0 0 0 0.12226
Dodatkowy wpłacony kapitał 4931 4899 4864 4789 4789
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -4112 -4177 -3875 -3647 -3379
Treasury Stock - Common -262 -262 -262 -262 -262
ESOP Debt Guarantee 1537 1468 1370 1265 1178
Inny kapitał (suma) 99 74 98 113 246.878
Suma zobowiązań i kapitału własnego 7592 7312 7529 7636 7632
Suma akcji zwykłych w obrocie 195.139 193.293 193.293 193.293 192.152
Unrealized Gain (Loss) -54 52 147 143 -340
Odroczony podatek dochodowy 6 6 6 5 2
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -430 -34 -581 -186 -78
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 46 361 259 573 344
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 118 94 86 71 21
Amortization 53 33 25 16 11
Pozycje niepieniężne 173 357 471 248 130
Cash Taxes Paid 43 6 8 4 9
Zapłacone odsetki 53 50 55 37
Zmiany w kapitale obrotowym 132 -89 258 424 260
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -423 -187 -372 -218 -22
Nakłady kapitałowe -25 -85 -78 -135 -125
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -398 -102 -294 -83 103
Środki pieniężne z działalności finansowej -40 1250 285 -203 92
Emisja (wykup) akcji netto 41 109 319 -195 91
Emisja (wykup) długu netto -43 1188 -24 -17
Skutki różnic kursowych walut 156 169 -86 22 0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -261 1593 86 174 414
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -38 -47 -10 9 1
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -225 -430 -160 6 131
Cash From Operating Activities 59 46 116 76 37
Cash From Operating Activities 31 118 86 56 27
Amortization 13 53 35 21 10
Non-Cash Items 169 173 31 -18 -65
Cash Taxes Paid 10 43 25 21 13
Cash Interest Paid 10 53 40 26 13
Changes in Working Capital 71 132 124 11 -66
Cash From Investing Activities -122 -423 -322 -213 -156
Capital Expenditures -2 -25 -20 -15 -10
Other Investing Cash Flow Items, Total -120 -398 -302 -198 -146
Cash From Financing Activities 49 -40 -19 2 22
Financing Cash Flow Items -11 -38 -29 -19 -9
Issuance (Retirement) of Stock, Net 75 41 41 41 41
Issuance (Retirement) of Debt, Net -15 -43 -31 -20 -10
Foreign Exchange Effects -26 156 332 177 74
Net Change in Cash -40 -261 107 42 -23
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 12.9021 25177054 -2317627 2023-06-30 LOW
Lorentzon (Martin) Individual Investor 11.0056 21476145 487594 2022-12-31
Tencent Holdings Ltd Corporation 8.5231 16631969 0 2022-12-31 LOW
Ek (Daniel G) Individual Investor 7.4303 14499407 407743 2022-12-31
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.2632 8319151 366400 2023-06-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 3.129 6105823 -2580775 2023-06-30 LOW
Technology Crossover Ventures Venture Capital 2.3423 4570754 0 2023-06-30 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.66 3239323 197525 2023-06-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.5846 3092174 3092174 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.462 2853002 206277 2023-06-30 LOW
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Investment Advisor 1.448 2825600 -150000 2023-09-30 LOW
SRS Investment Management, LLC Hedge Fund 1.1302 2205383 0 2023-06-30 LOW
AMF Tjänstepension AB Pension Fund 1.0377 2025000 25000 2023-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.9415 1837235 143191 2023-06-30 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.9334 1821511 -582718 2023-06-30 LOW
ValueAct Capital Management, L.P. Hedge Fund 0.922 1799141 -450000 2023-06-30 LOW
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8811 1719453 1716358 2023-06-30 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.8034 1567721 9463 2023-06-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7986 1558285 421122 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.72 1405043 175576 2023-06-30 HIGH

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Online Services (NEC)

5 Place De La Gare
LUXEMBOURG
1616
LU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

18,286.90 Price
+1.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Oil - Crude

79.49 Price
+1.850% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0266%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0485%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Gold

2,083.15 Price
+1.890% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0191%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0108%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

BTC/USD

61,994.85 Price
-1.060% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję