Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
72
0%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:20

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 4
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.015687 %
Opłaty za pożyczoną część ($-2.98)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.015687%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.006535 %
Opłaty za pożyczoną część ($-1.24)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.006535%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 0.1
Waluta CHF
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Switzerland
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

SGS SA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 72
Otwarcie* 72
Zmiana 1 r.* -96.7%
Zakres dzienny* 72 - 73
Zakres 52 tyg. 71.74-94.40
Średni wolumen (10 dni) 350.66K
Średni wolumen (3 miesiące) 5.92M
Kapitalizacja rynkowa 13.85B
Wskaźnik C/Z 23.51
Akcje w obrocie 184.31M
Przychód 6.67B
EPS 3.15
Dywidenda (% przychodu) 4.32783
Beta 1.09
Data następnego sprawozdania Jan 26, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Nov 30, 2023 72 0 0.00% 72 73 71
Nov 29, 2023 72 -1 -1.37% 73 73 72
Nov 28, 2023 73 0 0.00% 73 73 72
Nov 27, 2023 73 0 0.00% 73 73 72
Nov 24, 2023 73 1 1.39% 72 73 72
Nov 23, 2023 72 0 0.00% 72 73 72
Nov 22, 2023 72 0 0.00% 72 72 71
Nov 21, 2023 71 -1 -1.39% 72 72 71
Nov 20, 2023 72 0 0.00% 72 72 71
Nov 17, 2023 72 0 0.00% 72 72 72
Nov 16, 2023 72 0 0.00% 72 73 72
Nov 15, 2023 73 1 1.39% 72 74 72
Nov 14, 2023 73 1 1.39% 72 73 71
Nov 13, 2023 72 -1 -1.37% 73 73 71
Nov 10, 2023 73 -1 -1.35% 74 74 72
Nov 9, 2023 74 1 1.37% 73 74 72
Nov 8, 2023 73 0 0.00% 73 73 73
Nov 7, 2023 73 0 0.00% 73 74 73
Nov 6, 2023 74 0 0.00% 74 74 73
Nov 3, 2023 74 0 0.00% 74 74 73

SGS SA Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Friday, January 26, 2024

Czas (UTC) (UTC)

10:59

Kraj

CH

Wydarzenie

Full Year 2023 SGS SA Earnings Release
Full Year 2023 SGS SA Earnings Release

Prognoza

-

Poprzedni

-
Tuesday, March 26, 2024

Czas (UTC) (UTC)

10:59

Kraj

CH

Wydarzenie

SGS SA Annual Shareholders Meeting
SGS SA Annual Shareholders Meeting

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 6642 6405 5604 6600 6706
Przychód 6642 6405 5604 6600 6706
Koszt uzyskania przychodu (suma) 399 385 352 386 387
Zysk brutto 6243 6020 5252 6214 6319
Całkowity koszt operacyjny 5744 5428 4809 5518 5760
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 4677 4428 3926 4688 4745
Depreciation / Amortization 503 497 449 487 316
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 -14 -33 -205 1
Other Operating Expenses, Total 165 132 115 162 311
Dochód operacyjny 898 977 795 1082 946
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -44 -38 -44 -62 -36
Inne netto -5 -15 -9 -3 -2
Dochód netto przed opodatkowaniem 849 924 742 1017 908
Dochód netto po opodatkowaniu 630 655 505 702 690
Udział mniejszościowy -42 -42 -25 -42 -47
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 588 613 480 660 643
Dochód netto 588 613 480 660 643
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 588 613 480 660 643
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 588 613 480 660 643
Korekta rozwodnienia 0
Rozwodniony dochód netto 588 613 480 660 643
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 186.75 187.5 187.9 188.8 190.65
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 3.14859 3.26933 2.55455 3.49576 3.37267
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.2 3.2 3.2 3.2 3.12
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 3.42674 3.36385 2.79723 1.48493 3.67161
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 3284 3387 3255 3311 3094
Przychód 3284 3387 3255 3311 3094
Koszt uzyskania przychodu (suma) 195 206 193 198 187
Zysk brutto 3089 3181 3062 3113 2907
Całkowity koszt operacyjny 2861 2912 2832 2764 2664
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1674 1666 1665 1604 1576
Depreciation / Amortization 247 266 255 251 248
Nadzwyczajny koszt (dochód) -2 0 0
Other Operating Expenses, Total 745 776 719 711 653
Dochód operacyjny 423 475 423 547 430
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -31 -30 -19 -31 -22
Dochód netto przed opodatkowaniem 392 445 404 516 408
Dochód netto po opodatkowaniu 291 336 294 365 290
Udział mniejszościowy -19 -24 -18 -24 -18
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 272 312 276 341 272
Dochód netto 272 312 276 341 272
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 272 312 276 341 272
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 272 312 276 341 272
Rozwodniony dochód netto 272 312 276 341 272
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 185 186.275 187.225 187.725 187.275
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 1.47027 1.67494 1.47416 1.81649 1.45241
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 3.2 0 3.2 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 1.55052 1.88572 1.53635 1.9333 1.48277
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 3235 2954 3113 2964 3301
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1623 1479 1775 1474 1751
Gotówka 0 40 40
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1623 1479 1766 1425 1702
Inwestycje krótkoterminowe 0 9 9 9
Suma należności netto 1331 1230 1113 1235 1261
Należności z handlu netto 1074 1006 925 1019 1037
Suma portfela 269 234 217 240 272
Suma innych aktywów obrotowych 12 11 8 15 17
Suma aktywów 7122 7007 6908 6327 6068
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1484 1530 1462 1537 969
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 4079 4114 3911 3986 3337
Amortyzacja skumulowana (suma) -2595 -2584 -2449 -2449 -2368
Wartość netto firmy 1755 1778 1651 1281 1224
Wartości niematerialne netto 350 382 333 187 202
Inwestycje długoterminowe 20 26 34 35 36
Należności długoterminowe 4 6 17 29 19
Inne aktywa długoterminowe (suma) 274 331 298 294 317
Suma zobowiązań krótkoterminowych 2862 2169 2637 1778 1975
Zobowiązania 360 368 322 336 362
Naliczone koszty 618
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1171 437 1014 192 378
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1331 1364 1301 1250 617
Suma zobowiązań 6440 5890 5848 4813 4400
Suma zadłużenia długoterminowego 3275 3370 2860 2689 2112
Zadłużenie długoterminowe 2833 2889 2390 2199 2110
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 442 481 470 490 2
Odroczony podatek dochodowy 79 92 53 23 30
Udział mniejszościowy 81 85 74 81 75
Inne zobowiązania (suma) 143 174 224 242 208
Kapitał własny 682 1117 1060 1514 1668
Akcje zwykłe 7 7 8 8 8
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 2644 2650 2830 2915 3154
Treasury Stock - Common -279 -8 -230 -30 -191
Inny kapitał (suma) -1690 -1532 -1548 -1379 -1303
Suma zobowiązań i kapitału własnego 7122 7007 6908 6327 6068
Suma akcji zwykłych w obrocie 184.226 187.292 186.731 188.81 188.768
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 2784 3235 2780 2954 2756
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1053 1623 1118 1480 1177
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1053 1623 1118 1480 1169
Suma należności netto 1404 1343 1360 1240 1313
Należności z handlu netto 963 988 975 928 951
Suma portfela 327 269 302 234 266
Suma innych aktywów obrotowych
Suma aktywów 6608 7122 6795 7007 6822
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1418 1484 1540 1530 1546
Wartości niematerialne netto 340 350 357 382 372
Inne aktywa długoterminowe (suma) 299 278 330 337 339
Suma zobowiązań krótkoterminowych 3016 2862 2748 2169 2181
Payable/Accrued 670 671 646 687 690
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1399 1171 1121 437 499
Inne bieżące zobowiązania (suma) 947 1020 981 1045 992
Suma zobowiązań 6322 6440 6095 5890 5961
Suma zadłużenia długoterminowego 2995 3275 3001 3370 3430
Zadłużenie długoterminowe 2582 2833 2522 2889 2928
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 413 442 479 481 502
Udział mniejszościowy 92 81 99 85 95
Inne zobowiązania (suma) 143 143 165 174 191
Kapitał własny 286 682 700 1117 861
Inny kapitał (suma) -1772 -1690 -1568 -1532 -1447
Suma zobowiązań i kapitału własnego 6608 7122 6795 7007 6822
Suma akcji zwykłych w obrocie 184.309 184.226 187.292 187.292 186.731
Inwestycje krótkoterminowe 0 8
Wartość netto firmy 1745 1755 1761 1778 1774
Inwestycje długoterminowe 22 20 27 26 35
Odroczony podatek dochodowy 76 79 82 92 64
Akcje zwykłe 7 7 7 7 8
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 2322 2644 2325 2650 2477
Treasury Stock - Common -271 -279 -64 -8 -177
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 630 655 505 702 690
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1030 1169 1186 1149 1074
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 437 432 397 430 258
Amortization 66 65 52 57 58
Pozycje niepieniężne 309 331 299 269 238
Cash Taxes Paid 250 270 253 306 265
Zapłacone odsetki 64 66 63 87 60
Zmiany w kapitale obrotowym -412 -314 -67 -309 -170
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -369 -520 -655 -100 -314
Nakłady kapitałowe -332 -338 -263 -292 -313
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -37 -182 -392 192 -1
Środki pieniężne z działalności finansowej -448 -904 -181 -1303 -370
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -116 -119 -101 -142 -105
Total Cash Dividends Paid -599 -599 -598 -589 -573
Emisja (wykup) akcji netto -268 0 -208 -23 -93
Emisja (wykup) długu netto 535 -186 726 -549 401
Skutki różnic kursowych walut -70 -31 -50 -23 -30
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 143 -286 300 -277 360
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 630 294 655 290 505
Cash From Operating Activities 1030 263 1169 342 1186
Cash Taxes Paid 250 137 270 150 253
Cash Interest Paid 64 32 66 38 63
Changes in Working Capital 400 -31 514 52 681
Cash From Investing Activities -369 -153 -520 -241 -655
Capital Expenditures -332 -156 -338 -151 -263
Other Investing Cash Flow Items, Total -37 3 -182 -90 -392
Cash From Financing Activities -448 -444 -904 -711 -181
Financing Cash Flow Items -116 -44 -119 -53 -101
Total Cash Dividends Paid -599 -599 -599 -599 -598
Issuance (Retirement) of Stock, Net -268 -51 0 0 -208
Issuance (Retirement) of Debt, Net 535 250 -186 -59 726
Foreign Exchange Effects -70 -28 -31 13 -50
Net Change in Cash 143 -362 -286 -597 300
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Desmarais & Frère Family Other Insider Investor 19.11 35807525 0 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.1672 9682150 0 2023-06-30 LOW
UBS Asset Management (Switzerland) Investment Advisor 2.3286 4363321 -51971 2023-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2576 4230229 -54987 2023-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.0554 3851375 143675 2022-12-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.9421 3639039 54938 2023-09-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.7291 3239969 -353 2023-09-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.6735 3135757 50564 2023-09-30 LOW
Credit Suisse Funds AG Investment Advisor/Hedge Fund 1.5888 2977028 5654 2023-09-30 LOW
Zürcher Kantonalbank (Asset Management) Bank and Trust 1.3741 2574735 11060 2023-09-30 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.2068 2261319 2823 2023-09-30 LOW
Nordea Investment Management AB (Denmark) Investment Advisor 0.9105 1705970 304 2023-09-30 LOW
Evenlode Investment Management Limited Investment Advisor 0.8733 1636304 53870 2023-09-30 LOW
Walter Scott & Partners Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8243 1544447 0 2023-09-30 LOW
Banque de Luxembourg Investments Investment Advisor 0.8099 1517493 0 2023-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8028 1504283 80 2023-09-30 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.5704 1068825 -65950 2022-06-30 LOW
Bank Vontobel AG (Private Banking) Bank and Trust 0.4876 913600 0 2023-07-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4589 859915 3221 2023-08-31 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4229 792463 -45790 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

SGS Company profile

O firmie SGS SA

SGS SA to firma z siedzibą w Szwajcarii, która świadczy usługi w zakresie inspekcji, weryfikacji, testowania i certyfikacji. Inspekcja obejmuje sprawdzanie stanu i wagi towarów handlowych przy przeładunku, kontrolę jakości i ilości oraz zgodność z wymogami prawnymi. Usługi testowania są świadczone za pośrednictwem globalnej sieci ośrodków testujących i polegają na sprawdzaniu jakości, bezpieczeństwa i wydajności produktów pod kątem zgodności z normami zdrowotnymi, bezpieczeństwa i prawnymi. Usługi certyfikacyjne potwierdzają, że produkty, procesy, systemy lub usługi są zgodne z krajowymi lub międzynarodowymi normami i przepisami albo normami określonymi przez klienta. Weryfikacja koncentruje się na zapewnieniu, że produkty i usługi są zgodne z globalnymi normami i lokalnymi przepisami. Dodatkowo, Spółka oferuje usługi szkoleniowe poprzez Akademię SGS.

Obecna cena akcji SGS SA wynosi 72 CHF. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Diamondback Energy, Inc., Volvo B, Valneva SE, Vera Bradley, SolarWinds Corporation oraz Applied Opt. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Testing Laboratories

Place des Alpes 1
P.O. Box 2152
GENEVE
GENEVE 1211
CH

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

74.50 Price
-1.560% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0136%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0083%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.040

US100

16,001.20 Price
+0.470% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

XRP/USD

0.62 Price
+0.860% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Gold

2,072.25 Price
+1.760% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0193%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0111%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję