Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
309.4
2.03%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 14:20

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
Warunki handlu
Spread 2.0
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.023944 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.55)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.023944%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.001722 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.33)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.001722%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta NOK
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Norway
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Schibsted ASA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 315.8
Otwarcie* 314.4
Zmiana 1 r.* 91.24%
Zakres dzienny* 309.4 - 315.6
Zakres 52 tyg. 171.60-326.40
Średni wolumen (10 dni) 102.83K
Średni wolumen (3 miesiące) 3.70M
Kapitalizacja rynkowa 67.34B
Wskaźnik C/Z 4.52
Akcje w obrocie 225.17M
Przychód 15.66B
EPS 66.90
Dywidenda (% przychodu) 0.66116
Beta 1.00
Data następnego sprawozdania Feb 7, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Apr 12, 2024 309.4 -3.8 -1.21% 313.2 317.0 309.2
Apr 11, 2024 314.6 -1.2 -0.38% 315.8 317.4 310.6
Apr 10, 2024 317.0 0.4 0.13% 316.6 322.4 315.2
Apr 9, 2024 319.8 -1.6 -0.50% 321.4 326.2 318.2
Apr 8, 2024 323.6 -10.8 -3.23% 334.4 341.6 322.6
Apr 5, 2024 338.6 8.0 2.42% 330.6 339.6 325.4
Apr 4, 2024 331.6 11.6 3.63% 320.0 333.2 320.0
Apr 3, 2024 327.8 9.4 2.95% 318.4 329.6 315.4
Apr 2, 2024 321.2 4.8 1.52% 316.4 325.4 311.6
Mar 27, 2024 324.6 8.2 2.59% 316.4 328.6 316.4
Mar 26, 2024 317.2 17.2 5.73% 300.0 318.0 300.0
Mar 25, 2024 302.4 -10.0 -3.20% 312.4 319.0 301.2
Mar 22, 2024 316.8 9.4 3.06% 307.4 322.6 306.4
Mar 21, 2024 292.2 -6.0 -2.01% 298.2 300.8 291.8
Mar 20, 2024 299.6 5.2 1.77% 294.4 300.4 282.6
Mar 19, 2024 303.4 -4.8 -1.56% 308.2 313.6 303.0
Mar 18, 2024 311.2 5.0 1.63% 306.2 314.8 303.2
Mar 15, 2024 309.6 4.2 1.38% 305.4 309.8 301.4
Mar 14, 2024 308.2 2.0 0.65% 306.2 308.8 293.6
Mar 13, 2024 309.2 4.6 1.51% 304.6 310.4 304.4

Schibsted B Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 15272 14623 12908 19075 18059
Przychód 15272 14623 12908 19075 18059
Koszt uzyskania przychodu (suma) 549 531 454 416 409
Zysk brutto 14723 14092 12454 18659 17650
Całkowity koszt operacyjny 37478 33021 11807 16981 16266
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 5929 5486 4905 7101 6598
Depreciation / Amortization 1116 983 829 1253 732
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 482 193 44 -1 -60
Nadzwyczajny koszt (dochód) 23014 19968 202 560 796
Other Operating Expenses, Total 6388 5860 5373 7652 7791
Dochód operacyjny -22206 -18398 1101 2094 1793
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 415 -201 -144 -124 -103
Inne netto -453 -19 -16 -22 -9
Dochód netto przed opodatkowaniem -22244 -18618 941 1948 1681
Dochód netto po opodatkowaniu -22498 -18898 1069 1196 716
Udział mniejszościowy -60 274 22 -247 -68
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -22558 -18624 1091 949 648
Dochód netto -22582 41341 858 949 648
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -22558 -18624 1091 949 648
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -22582 41341 858 949 648
Rozwodniony dochód netto -22582 41341 858 949 648
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 233.931 233.959 234.376 237.737 238.562
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -96.4302 -79.6037 4.65492 3.99181 2.71628
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2 2 2 0 2
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -32.4835 -24.1273 5.21513 5.5776 6.01941
Total Adjustments to Net Income 0 0
Suma pozycji nadzwyczajnych -24 59965 -233
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma przychodu 3853 4044 3776 3988 3756
Przychód 3853 4044 3776 3988 3756
Koszt uzyskania przychodu (suma) 95 114 125 138 125
Zysk brutto 3758 3930 3651 3850 3631
Całkowity koszt operacyjny -9632 5555 1770 3550 6737
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1443 1612 1572 1554 1389
Depreciation / Amortization 296 297 314 292 283
Nadzwyczajny koszt (dochód) -12984 810 -7199 -350 3182
Other Operating Expenses, Total 1563 1632 1663 1646 1588
Dochód operacyjny 13485 -1511 2006 438 -2981
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 1074 -357 177 566 -77
Inne netto -6 -1 -4 -445 -4
Dochód netto przed opodatkowaniem 14553 -1869 2179 559 -3062
Dochód netto po opodatkowaniu 14456 -1949 2170 487 -3137
Udział mniejszościowy -19 -21 -10 -9 -15
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 14437 -1970 2160 478 -3152
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 0 0 -24 0
Dochód netto 14437 -1970 2160 454 -3152
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 14437 -1969 2160 478 -3152
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 14437 -1969 2160 454 -3152
Rozwodniony dochód netto 14437 -1969 2160 454 -3152
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 225.165 227.898 230.442 233.549 234.175
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 64.1176 -8.63981 9.37328 2.04668 -13.46
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 2 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 6.83741 -6.32957 -10.9327 0.74109 -4.62773
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -45 1090 5295 270 170
Total Adjustments to Net Income 1 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 5945 3125 38646 7294 5322
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 3738 1108 1306 3866 1844
Środki pieniężne i ekwiwalenty 3738 1108 1306 3866 1844
Suma należności netto 2038 1820 1736 2802 3029
Należności z handlu netto 1587 1453 1355 2155 2160
Suma portfela 34 26 16 17 15
Koszty zaliczkowe 131 135 121 427 395
Suma innych aktywów obrotowych 4 36 35467 182 39
Suma aktywów 43708 64189 48478 32778 27325
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 2331 1875 2100 3063 806
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 4691 4165 4373 5682 3583
Amortyzacja skumulowana (suma) -2360 -2290 -2272 -2619 -2777
Wartość netto firmy 6279 5718 3628 12227 11729
Wartości niematerialne netto 4110 3595 2390 5142 4792
Inwestycje długoterminowe 23656 48637 994 4786 4367
Należności długoterminowe 12 18 19 17 0
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1375 1221 701 249 309
Suma zobowiązań krótkoterminowych 6288 6821 26209 6582 6430
Zobowiązania 335 398 360 735 1010
Naliczone koszty 1350 1232 1112 1565 1342
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 2049 3580 964 1441 389
Inne bieżące zobowiązania (suma) 2554 1611 23773 2841 3689
Suma zobowiązań 15095 13857 38300 22279 12914
Suma zadłużenia długoterminowego 6385 4829 4593 6921 3837
Zadłużenie długoterminowe 4630 3592 3090 4729 3837
Odroczony podatek dochodowy 502 576 351 944 901
Udział mniejszościowy 188 201 5675 6383 262
Inne zobowiązania (suma) 1732 1430 1472 1449 1484
Kapitał własny 28613 50332 10178 10499 14411
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 21453 44665 3966 3374 6854
Inny kapitał (suma) 7160 5667 6212 7125 7557
Suma zobowiązań i kapitału własnego 43708 64189 48478 32778 27325
Suma akcji zwykłych w obrocie 232.657 234.037 233.849 234.173 238.329
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1755 1237 1503 2192
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 4438 3823 4985 5945 2700
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1100 1487 2683 3738 287
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1100 1487 2683 3738 287
Suma należności netto 3321 2336 2302 2207 2413
Należności z handlu netto 3321 2336 2302 2207 2413
Suma innych aktywów obrotowych 17
Suma aktywów 56661 44247 46570 43708 44189
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 2502 2603 2539 2331 2394
Wartości niematerialne netto 10968 11279 11079 10389 10225
Inwestycje długoterminowe 37427 25177 26503 23523 27380
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1326 1365 1464 1520 1490
Suma zobowiązań krótkoterminowych 5408 5766 6456 6288 5635
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1580 1567 2348 2049 1977
Inne bieżące zobowiązania (suma) 3828 4199 4108 4239 3658
Suma zobowiązań 14332 14799 14972 15095 15582
Suma zadłużenia długoterminowego 6800 6883 6083 6385 7479
Zadłużenie długoterminowe 4906 4906 4142 4630 5670
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1894 1977 1941 1755 1809
Odroczony podatek dochodowy 499 535 530 502 564
Udział mniejszościowy 152 141 206 188 178
Inne zobowiązania (suma) 1473 1474 1697 1732 1726
Kapitał własny 42329 29448 31598 28613 28607
Inny kapitał (suma) 42329 29448 31598 28613 28607
Suma zobowiązań i kapitału własnego 56661 44247 46570 43708 44189
Suma akcji zwykłych w obrocie 225.165 227.898 230.442 232.657 234.008
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -22244 -18618 941 1948 1681
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1684 2498 2402 2844 1781
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 23971 21103 1226 1537 1479
Pozycje niepieniężne 14 -114 -825 -980 -1024
Cash Taxes Paid 941
Zmiany w kapitale obrotowym -57 127 1060 339 -355
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 2616 -5923 -6109 -2244 -953
Nakłady kapitałowe -1048 -951 -1069 -908 -817
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 3664 -4972 -5040 -1336 -136
Środki pieniężne z działalności finansowej -1672 1909 2624 1429 -608
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -121 -360 -151 1858 -189
Total Cash Dividends Paid -468 -468 0 -477 -417
Emisja (wykup) akcji netto -239 35 -82 -1060 -13
Emisja (wykup) długu netto -844 2702 2857 1108 11
Skutki różnic kursowych walut 2 -54 -105 -7 -2
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 2630 -1570 -1188 2022 218
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 2179 -22244 -22803 -19741 -13391
Cash From Operating Activities 215 1684 969 534 137
Cash From Operating Activities 23971 24079 20643 13796
Non-Cash Items -2017 14 -9 -191 -81
Cash Taxes Paid
Changes in Working Capital 53 -57 -298 -177 -187
Cash From Investing Activities -216 2616 -1377 -1103 -744
Capital Expenditures -235 -1048 -766 -530 -265
Other Investing Cash Flow Items, Total 19 3664 -611 -573 -479
Cash From Financing Activities -1062 -1672 -417 -249 847
Financing Cash Flow Items -210 -121 -118 -45 -33
Issuance (Retirement) of Stock, Net -499 -239 -36 -25 -33
Issuance (Retirement) of Debt, Net -353 -844 205 289 913
Foreign Exchange Effects 8 2 4 3 -11
Net Change in Cash -1055 2630 -821 -815 229
Cash Interest Paid
Total Cash Dividends Paid -468 -468 -468

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Schibsted B Company profile

O firmie Schibsted B

Schibsted ASA jest spółką z siedzibą w Norwegii, która działa jako spółka holdingowa dla Grupy Schibsted. Grupa jest zorganizowana w dwóch segmentach operacyjnych: Marketplaces i Media. Segment Marketplaces obejmuje działalność w zakresie internetowych serwisów ogłoszeniowych w Norwegii i Szwecji, w tym FINN.no i Blocket.se. Segment Media obejmuje działalność wydawniczą w Norwegii i Szwecji, w tym gazety VG, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Faedrelandsvennen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet i Omni, a także spółki takie jak Lendo, Prisjakt i Let's Deal. Spółka prowadzi działalność za pośrednictwem sieci spółek zależnych zlokalizowanych na całym świecie i dystrybuuje swoje produkty w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Firma jest właścicielem między innymi Yapo.cl. oraz udziałów w OLX Brazil.

Obecna cena akcji Schibsted B wynosi 309.8 NOK. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Auction Technology Group plc, Bloomin'' Brands, Inc., Trelleborg B, Sun Country Airlines Holdings, Inc., ONEOK oraz Twist Bioscience Corporation. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Consumer Publishing (NEC)

Akersgata 55
OSLO
OSLO 0180
NO

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

ETH/USD

3,087.51 Price
-4.320% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 6.00

BTC/USD

64,838.65 Price
-3.290% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 106.00

XRP/USD

0.50 Price
-8.150% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01168

Gold

2,344.52 Price
-1.190% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0193%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0110%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.50

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować