Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
7.17
1.41%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:05 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.03
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 7.07
Otwarcie* 7.09
Zmiana 1 r.* 1.72%
Zakres dzienny* 7.04 - 7.17
Zakres 52 tyg. 6.05-8.86
Średni wolumen (10 dni) 12.03M
Średni wolumen (3 miesiące) 256.15M
Kapitalizacja rynkowa 25.03B
Wskaźnik C/Z 10.30
Akcje w obrocie 3.36B
Przychód 9.88B
EPS 0.73
Dywidenda (% przychodu) 2.58742
Beta 1.84
Data następnego sprawozdania Feb 13, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 7.17 0.05 0.70% 7.12 7.18 7.09
Feb 29, 2024 7.11 0.05 0.71% 7.06 7.14 7.04
Feb 28, 2024 7.05 0.04 0.57% 7.01 7.10 6.99
Feb 27, 2024 7.02 0.00 0.00% 7.02 7.04 6.97
Feb 26, 2024 7.02 -0.08 -1.13% 7.10 7.10 7.02
Feb 25, 2024 7.11 -0.04 -0.56% 7.15 7.17 7.10
Feb 23, 2024 7.41 0.04 0.54% 7.37 7.43 7.35
Feb 22, 2024 7.38 -0.01 -0.14% 7.39 7.40 7.32
Feb 21, 2024 7.40 0.15 2.07% 7.25 7.42 7.25
Feb 20, 2024 7.24 -0.06 -0.82% 7.30 7.37 7.24
Feb 19, 2024 7.29 -0.08 -1.09% 7.37 7.38 7.26
Feb 18, 2024 7.38 0.02 0.27% 7.36 7.41 7.36
Feb 16, 2024 7.34 -0.09 -1.21% 7.43 7.43 7.33
Feb 15, 2024 7.42 0.10 1.37% 7.32 7.46 7.26
Feb 14, 2024 7.31 0.00 0.00% 7.31 7.37 7.27
Feb 13, 2024 7.32 0.00 0.00% 7.32 7.38 7.24
Feb 12, 2024 7.33 0.01 0.14% 7.32 7.39 7.28
Feb 11, 2024 7.33 0.03 0.41% 7.30 7.34 7.29
Feb 9, 2024 7.29 -0.02 -0.27% 7.31 7.40 7.28
Feb 8, 2024 7.31 0.03 0.41% 7.28 7.38 7.28

Santos Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 7987 4837 3512 4186 3773
Przychód 7987 4837 3512 4186 3773
Koszt uzyskania przychodu (suma) 3902 2984 2643 2698 2311
Zysk brutto 4085 1853 869 1488 1462
Całkowity koszt operacyjny 5039 3632 3818 3168 2667
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 158 82 93 66 89
Badania i rozwój 148 126 59 103 105
Depreciation / Amortization 0 1 1 2
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 163 387 118 219 101
Nadzwyczajny koszt (dochód) 344 66 889 65 64
Other Operating Expenses, Total 324 -13 15 16 -5
Dochód operacyjny 2948 1205 -306 1018 1106
Dochód netto przed opodatkowaniem 2948 1205 -306 1018 1106
Dochód netto po opodatkowaniu 2112 658 -357 674 630
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 2112 658 -357 674 630
Dochód netto 2112 658 -357 674 630
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 2112 658 -357 674 630
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 2112 658 -357 674 630
Rozwodniony dochód netto 2112 658 -357 674 630
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 3364.12 2150.5 2083.07 2099.51 2098.09
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.6278 0.30598 -0.17138 0.32103 0.30027
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.70106 0.32273 0.68312 0.34675 0.3365
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.227 0.14159 0.07102 0.11546 0.09435
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 3057 4144 3843 2725 2112
Przychód 3057 4144 3843 2725 2112
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1837 1990 1912 1499 1485
Zysk brutto 1220 2154 1931 1226 627
Całkowity koszt operacyjny 2081 2826 2213 1999 1633
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 70 95 63 50 32
Badania i rozwój 49 45 103 85 41
Depreciation / Amortization
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 34 48 115 289 98
Nadzwyczajny koszt (dochód) 23 310 34 68 -16
Other Operating Expenses, Total 68 338 -14 8 -7
Dochód operacyjny 976 1318 1630 726 479
Dochód netto przed opodatkowaniem 976 1318 1630 726 479
Dochód netto po opodatkowaniu 790 945 1167 304 354
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 790 945 1167 304 354
Dochód netto 790 945 1167 304 354
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 790 945 1167 304 354
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 790 945 1167 304 354
Rozwodniony dochód netto 790 945 1167 304 354
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 3291.67 3335.79 3392.44 2150.5 2094.67
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.24 0.28329 0.344 0.14136 0.169
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.085 0.151 0.076 0.08573 0.05769
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.24566 0.34992 0.35118 0.1546 0.16335
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 5128 4751 2696 2180 2226
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 2352 2976 1320 1071 1317
Gotówka 1502 1384 678 344 467
Inwestycje krótkoterminowe 0 1 4 850
Suma należności netto 879 995 583 577 562
Należności z handlu netto 598 745 416 371 396
Suma portfela 443 406 288 301 288
Koszty zaliczkowe 70 82 39 40 32
Suma innych aktywów obrotowych 1384 292 466 191 27
Suma aktywów 28856 30009 17656 16509 16811
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 20494 21647 12991 12806 12383
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 41260 40468 30695 28822 28158
Amortyzacja skumulowana (suma) -21179 -19209 -17952 -16134 -15894
Inwestycje długoterminowe 379 399 413 13 36
Należności długoterminowe 262 297 106 130 157
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1403 1452 1067 899 1528
Suma zobowiązań krótkoterminowych 3472 3011 1535 1319 1854
Zobowiązania 805 867 365 507 503
Naliczone koszty 116 99 92 56 55
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 938 1085 354 310 967
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1613 960 724 446 329
Suma zobowiązań 14013 16399 10429 8833 9532
Suma zadłużenia długoterminowego 4581 6964 4645 4111 3952
Zadłużenie długoterminowe 3979 6287 4309 3800 3891
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 602 677 336 311 61
Odroczony podatek dochodowy 1960 2350 904 811 1206
Inne zobowiązania (suma) 4000 4074 3345 2592 2520
Kapitał własny 14843 13610 7227 7676 7279
Akcje zwykłe 14652 15030 9013 9010 9031
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1055 -419 -865 -359 -774
Unrealized Gain (Loss)
Inny kapitał (suma) -864 -1001 -921 -975 -978
Suma zobowiązań i kapitału własnego 28856 30009 17656 16509 16811
Suma akcji zwykłych w obrocie 3313.3 3386.92 2083.07 2083.1 2082.98
Wartość netto firmy 1190 1463 383 481 481
Środki pieniężne i ekwiwalenty 850 1592 641 723
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 4527 5128 6018 4751 3696
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1931 2461 3364 2983 2418
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1840 2352 3279 2976 2417
Inwestycje krótkoterminowe 91 109 85 7 1
Suma należności netto 810 843 851 995 703
Należności z handlu netto 810 843 851 995 703
Suma portfela 455 443 470 406 294
Koszty zaliczkowe 30 70 51 82 22
Suma innych aktywów obrotowych 1301 1311 1282 285 259
Suma aktywów 28479 28856 29558 30009 18505
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 20627 20494 20297 21647 12568
Wartość netto firmy 1190 1190 1336 1463 383
Inwestycje długoterminowe 481 408 439 452 413
Należności długoterminowe 212 252 254 297 97
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1442 1384 1214 1399 1348
Suma zobowiązań krótkoterminowych 2912 3472 3851 3011 1708
Zobowiązania 807 1145 957 1215 825
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 877 938 1067 1085 373
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1228 1389 1827 711 510
Suma zobowiązań 13674 14013 15243 16399 11202
Suma zadłużenia długoterminowego 4856 4581 6012 6964 5264
Zadłużenie długoterminowe 4276 3979 5389 6287 4977
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 580 602 623 677 287
Odroczony podatek dochodowy 1874 1960 1847 2350 1104
Inne zobowiązania (suma) 4032 4000 3533 4074 3126
Kapitał własny 14805 14843 14315 13610 7303
Akcje zwykłe 14338 14652 14874 15030 9001
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 418 142 -559 -419 -623
Inny kapitał (suma) 49 49 -1001 -1075
Suma zobowiązań i kapitału własnego 28479 28856 29558 30009 18505
Suma akcji zwykłych w obrocie 3247.77 3313.3 3358.82 3386.92 2083.07
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 4480 2272 1476 2046 1578
Cash Receipts 8201 4700 3503 4266 3740
Cash Payments -2451 -1667 -1899 -1892 -1816
Cash Taxes Paid -885 -362 -159 -127 -82
Zapłacone odsetki -191 -183 -176 -227 -194
Zmiany w kapitale obrotowym -194 -216 207 26 -70
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -1669 -137 -1461 -1033 -2373
Nakłady kapitałowe -1707 -1103 -1465 -877 -576
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 38 966 4 -156 -1797
Środki pieniężne z działalności finansowej -3401 -481 246 -1251 890
Total Cash Dividends Paid -536 -221 -136 -251 -73
Emisja (wykup) akcji netto -420 -43 -31 -31 -10
Emisja (wykup) długu netto -2445 -217 413 -969 973
Skutki różnic kursowych walut -34 3 -9 -11 -10
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -624 1657 252 -249 85
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 4480 2137 2272 942 1476
Cash Receipts 8201 3963 4700 2057 3503
Cash Payments -2451 -1393 -1667 -868 -1899
Cash Taxes Paid -885 -311 -362 -137 -159
Cash Interest Paid -191 -83 -183 -84 -176
Changes in Working Capital -194 -39 -216 -26 207
Cash From Investing Activities -1669 -612 -137 -334 -1461
Capital Expenditures -1707 -778 -1103 -492 -1465
Other Investing Cash Flow Items, Total 38 166 966 158 4
Cash From Financing Activities -3401 -1129 -481 479 246
Total Cash Dividends Paid -536 -288 -221 -104 -136
Issuance (Retirement) of Stock, Net -420 -181 -43 -31 -31
Issuance (Retirement) of Debt, Net -2445 -660 -217 614 413
Foreign Exchange Effects -34 -22 3 11 -9
Net Change in Cash -624 374 1657 1098 252
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0976 165560037 81300508 2023-03-29 LOW
Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 4.9988 162349021 -17936350 2023-10-11 MED
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3611 109161621 4234208 2023-04-17 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.8542 60220645 -105560 2023-09-30 LOW
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 1.7914 58180178 -1258324 2023-01-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.6001 51966805 0 2023-01-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.1514 37395609 -50950 2023-04-17 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1066 35940857 985936 2023-09-30 LOW
FIL Investment Management (Australia) Limited Investment Advisor 0.7346 23859691 5433128 2023-09-30 HIGH
Argo Investments Limited Investment Advisor 0.7268 23604895 6155000 2023-01-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6794 22066283 0 2023-01-31 LOW
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 0.6732 21864576 0 2023-01-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6061 19685001 0 2023-01-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6028 19576208 297 2023-09-30 LOW
Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.5808 18864373 -641001 2023-01-31 LOW
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4432 14393778 449083 2023-09-30 MED
Firetrail Investments Pty Limited Investment Advisor 0.4296 13953969 -938570 2023-01-31 LOW
Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 0.4286 13920689 4330916 2023-01-31 LOW
MLC Asset Management Investment Advisor 0.4156 13498207 -110351 2023-06-30 LOW
HUB24 Ltd. Corporation 0.4059 13183500 13183500 2023-01-31 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Integrated Oil & Gas

Ground Floor Santos CTR
60 Flinders Street
ADELAIDE
SOUTH AUSTRALIA 5000
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Gold

2,083.15 Price
+1.890% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0191%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0108%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

US100

18,286.90 Price
+1.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

BTC/USD

62,108.00 Price
-0.870% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

XRP/USD

0.64 Price
+6.660% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję