Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest rynek regulowany?

Czytaj dalej o rynku regulowanym

Rynek regulowany to rynek znajdujący się w jakimś stopniu pod kontrolą lub nadzorem rządu lub upoważnionego organu publicznego. Większość rynków finansowych, takich jak giełdy papierów wartościowych, to rynki regulowane, chociaż rynki pozagiełdowe zazwyczaj mają niewielkie uregulowania, a nawet mogą być nieuregulowane.

Gdzie słyszałeś o rynkach regulowanych?

Jako inwestor dowiesz się o przepisach obowiązujących Twojego doradcę finansowego i wpływających na rynki, na których inwestujesz, takich jak rynki akcji czy surowców. Media finansowe dyskutują na temat proponowanych lub istniejących regulacji oraz interesów grup lobbystycznych, sprzeciwiających się wszelkiemu wzrostowi „ciężaru regulacji”.

Co powinieneś wiedzieć o rynkach regulowanych?

Do niedawna rynki finansowe opierały się na własnych regulacjach: opracowywały własne zbiory przepisów, nad których przestrzeganiem czuwały zazwyczaj komitety złożone z czynnych finansistów. Zmiana nastąpiła jeszcze przed kryzysem finansowym. Na przykład od 2004 roku obowiązuje dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID). Od czasów kryzysu regulacja rynków finansowych znacznie wzrosła w Europie i Ameryce Północnej. Zostały określone szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, a także postawiono wymóg przedstawiania sprawozdań dotyczących pozycji rynkowych. Jedynie transakcje indywidualne, takie jak obrót walutami lub instrumentami rynku pieniężnego, w bardzo niewielkim stopniu odczuły wpływ tych zmian.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 630 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować