Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
245.42
0.33%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:20

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Własność
Warunki handlu
Spread 2.16
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.015664 %
Opłaty za pożyczoną część ($-0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $2,000.00
Money from leverage ~ $1,000.00

Przejdź na platformę
-0.015664%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.006558 %
Opłaty za pożyczoną część ($-0.07)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $2,000.00
Money from leverage ~ $1,000.00

Przejdź na platformę
-0.006558%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta CHF
Depozyt zabezpieczający 50%
Giełda papierów wartościowych Switzerland
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 244.62
Otwarcie* 244.23
Zmiana 1 r.* -0.89%
Zakres dzienny* 244.23 - 248.42
Zakres 52 tyg. N/A
Średni wolumen (10 dni) N/A
Średni wolumen (3 miesiące) N/A
Kapitalizacja rynkowa N/A
Wskaźnik C/Z N/A
Akcje w obrocie N/A
Przychód N/A
EPS N/A
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta N/A
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 29, 2024 244.62 -2.00 -0.81% 246.62 247.42 243.23
Feb 28, 2024 245.62 0.60 0.24% 245.02 247.42 243.83
Feb 27, 2024 245.02 1.19 0.49% 243.83 245.42 241.03
Feb 26, 2024 244.62 -3.00 -1.21% 247.62 247.82 243.23
Feb 23, 2024 246.82 3.59 1.48% 243.23 247.02 242.63
Feb 22, 2024 244.23 0.80 0.33% 243.43 246.02 240.63
Feb 21, 2024 243.43 -3.19 -1.29% 246.62 246.62 242.23
Feb 20, 2024 246.62 2.00 0.82% 244.62 247.82 243.63
Feb 19, 2024 244.62 1.99 0.82% 242.63 246.02 240.83
Feb 16, 2024 239.83 2.00 0.84% 237.83 241.63 237.83
Feb 15, 2024 238.83 -0.80 -0.33% 239.63 240.23 236.63
Feb 14, 2024 239.43 -1.00 -0.42% 240.43 240.83 237.43
Feb 13, 2024 239.43 1.00 0.42% 238.43 242.83 238.43
Feb 12, 2024 238.43 1.80 0.76% 236.63 239.63 235.43
Feb 9, 2024 236.63 -1.20 -0.50% 237.83 238.83 234.44
Feb 8, 2024 237.63 -2.20 -0.92% 239.83 243.23 237.43
Feb 7, 2024 240.43 -2.00 -0.82% 242.43 243.83 240.03
Feb 6, 2024 242.83 -1.00 -0.41% 243.83 244.62 238.63
Feb 5, 2024 243.23 -4.39 -1.77% 247.62 248.82 241.63
Feb 2, 2024 246.62 0.00 0.00% 246.62 249.62 245.22

Roche Holding AG-BR Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 63281 62801 58323 61466 56846
Przychód 63281 62801 58323 61466 56846
Koszt uzyskania przychodu (suma) 18511 19348 15900 17377 16445
Zysk brutto 44770 43453 42423 44089 40401
Całkowity koszt operacyjny 45805 44646 39780 43918 42077
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 12124 12100 12075 13208 12453
Badania i rozwój 14050 13707 12151 11690 11048
Depreciation / Amortization 378 351 446 268 183
Nadzwyczajny koszt (dochód) 2569 376 426 2677 3945
Other Operating Expenses, Total -1827 -1236 -1218 -1302 -1997
Dochód operacyjny 17476 18155 18543 17548 14769
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -1040 -677 -463 -758 -419
Inne netto -109 -80 -115 -176 -202
Dochód netto przed opodatkowaniem 16327 17398 17965 16614 14148
Dochód netto po opodatkowaniu 13531 14935 15068 14108 10830
Udział mniejszościowy -1110 -1005 -773 -611 -365
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 12421 13930 14295 13497 10465
Suma pozycji nadzwyczajnych 35
Dochód netto 12421 13930 14295 13497 10500
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 12421 13930 14295 13497 10465
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 12421 13930 14295 13497 10500
Korekta rozwodnienia -1 -1 -1 -2 -1
Rozwodniony dochód netto 12420 13929 14294 13495 10499
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 808 860 865 864 860
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 15.3713 16.1965 16.5249 15.6192 12.1674
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 9.5 9.3 9.1 9 8.7
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 17.9847 16.5778 16.9515 18.2807 15.702
Jun 2023 Dec 2022
Suma przychodu 29779 30986
Przychód 29779 30986
Koszt uzyskania przychodu (suma) 7619 8949
Zysk brutto 22160 22037
Całkowity koszt operacyjny 20015 25057
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 6505 6479
Badania i rozwój 6449 7422
Depreciation / Amortization 170 196
Nadzwyczajny koszt (dochód) 814 2584
Other Operating Expenses, Total -1542 -573
Dochód operacyjny 9764 5929
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -500 -568
Inne netto -90 -19
Dochód netto przed opodatkowaniem 9174 5342
Dochód netto po opodatkowaniu 7563 4370
Udział mniejszościowy -426 -479
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 7137 3891
Dochód netto 7137 3891
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 7137 3891
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 7137 3891
Korekta rozwodnienia 0 -1
Rozwodniony dochód netto 7137 3890
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 804 806
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 8.87687 4.8263
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 9.5
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 9.73715 7.42355
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 33816 35627 32942 31254 32244
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 9767 13031 12334 11858 13118
Gotówka 2841 5028 4536 4769 4139
Środki pieniężne i ekwiwalenty 2150 1822 1191 1306 2542
Inwestycje krótkoterminowe 4776 6181 6607 5783 6437
Suma należności netto 13866 12651 11740 12150 11487
Należności z handlu netto 11527 10719 10056 10343 9687
Suma portfela 8605 7715 7194 6055 6621
Koszty zaliczkowe 1202 1869 1153 795 683
Suma innych aktywów obrotowych 376 361 521 396 335
Suma aktywów 88151 92317 86138 83091 78517
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 24208 24412 23270 23318 21818
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 49408 48205 45664 45041 41822
Amortyzacja skumulowana (suma) -25200 -23793 -22394 -21723 -20004
Wartość netto firmy 10820 10809 9249 12456 8948
Wartości niematerialne netto 9685 12117 12017 8358 9346
Inwestycje długoterminowe 971 1069 1276 739 602
Należności długoterminowe 125 133 125 128 132
Inne aktywa długoterminowe (suma) 8526 8150 7259 6838 5427
Suma zobowiązań krótkoterminowych 27239 38416 25401 24119 23033
Zobowiązania 3861 3844 3317 3176 2847
Naliczone koszty 12180 12497 11205 11214 10676
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 2191 14618 2189 1694 722
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 2071 833 2126 341 1971
Inne bieżące zobowiązania (suma) 6936 6624 6564 7694 6817
Suma zobowiązań 60159 67828 49797 50344 50895
Suma zadłużenia długoterminowego 22282 17101 11096 13547 16077
Zadłużenie długoterminowe 21391 16076 10220 12668 16075
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 891 1025 876 879 2
Odroczony podatek dochodowy 645 628 353 298 384
Udział mniejszościowy 4023 3856 3432 3120 2744
Inne zobowiązania (suma) 5970 7827 9515 9260 8657
Kapitał własny 27992 24489 36341 32747 27622
Akcje zwykłe 107 160 160 160 160
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 38937 34161 45571 40524 34935
Unrealized Gain (Loss) -59 -60 106 15 28
Inny kapitał (suma) -10993 -9772 -9496 -7952 -7501
Suma zobowiązań i kapitału własnego 88151 92317 86138 83091 78517
Suma akcji zwykłych w obrocie 799.181 800.403 853.126 855.756 854.428
Jun 2023 Dec 2022
Suma aktywów obrotowych 30976 33816
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 7509 9767
Środki pieniężne i ekwiwalenty 3720 4991
Inwestycje krótkoterminowe 3789 4776
Suma należności netto 11359 11919
Należności z handlu netto 11089 11606
Suma portfela 8496 8605
Suma innych aktywów obrotowych 3612 3525
Suma aktywów 84370 88151
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 23895 24208
Wartość netto firmy 10564 10820
Wartości niematerialne netto 9129 9685
Inne aktywa długoterminowe (suma) 9806 9622
Suma zobowiązań krótkoterminowych 26208 27239
Payable/Accrued 4055 4556
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 2060 2191
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 2981 1769
Inne bieżące zobowiązania (suma) 17112 18723
Suma zobowiązań 57855 60159
Suma zadłużenia długoterminowego 20345 21391
Zadłużenie długoterminowe 20345 21391
Odroczony podatek dochodowy 671 645
Udział mniejszościowy 3829 4023
Inne zobowiązania (suma) 6802 6861
Kapitał własny 26515 27992
Akcje zwykłe 107 107
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 38333 38937
Unrealized Gain (Loss) -72 -59
Inny kapitał (suma) -11853 -10993
Suma zobowiązań i kapitału własnego 84370 88151
Suma akcji zwykłych w obrocie 798.652 799.181
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Shareholder Group of Roche Holding AG Corporation 64.9708 69318000 -2700000 2023-02-28
Oeri (Maja) Individual Investor 7.5844 8091900 0 2022-12-31 LOW
Florida State Board of Administration Pension Fund 0.9344 996916 -296025 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8977 957712 -18022 2023-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.691 737243 1732 2023-09-30 LOW
UBS Asset Management (Switzerland) Investment Advisor 0.6591 703225 6571 2023-09-30 LOW
Zürcher Kantonalbank (Asset Management) Bank and Trust 0.5457 582169 -9909 2023-09-30 LOW
Credit Suisse Funds AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.4866 519144 986 2023-09-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4016 428461 12102 2023-09-30 LOW
PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 0.3931 419413 -153082 2023-01-31 LOW
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company Pension Fund 0.2686 286618 -188123 2022-12-31 MED
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.206 219833 37 2023-08-31 LOW
Schwan (Severin) Individual Investor 0.2024 215956 12364 2022-12-31
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.1705 181855 -24376 2022-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1665 177603 30 2023-09-30 LOW
Bank Vontobel AG (Private Banking) Bank and Trust 0.1573 167800 0 2023-07-31 LOW
PensionDanmark A/S Pension Fund 0.1392 148563 -6820 2023-08-31 MED
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.1382 147464 -61 2023-08-31 HIGH
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1192 127140 41059 2023-06-30 LOW
zCapital AG Investment Advisor 0.1032 110100 -6900 2023-08-31 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Pharmaceuticals (NEC)

Grenzacherstrasse 124
BASEL
BASEL-STADT 4058
CH

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Gold

2,085.41 Price
+1.940% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0191%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0108%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

Oil - Crude

79.80 Price
+2.300% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0482%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

XRP/USD

0.60 Price
-0.320% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

62,063.75 Price
+0.820% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję