Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
124.67
1.42%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:06 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.32
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 122.93
Otwarcie* 122.29
Zmiana 1 r.* 5.38%
Zakres dzienny* 122.29 - 125.23
Zakres 52 tyg. 87.60-127.63
Średni wolumen (10 dni) 1.63M
Średni wolumen (3 miesiące) 32.86M
Kapitalizacja rynkowa 158.85B
Wskaźnik C/Z 6.46
Akcje w obrocie 1.62B
Przychód 90.53B
EPS 16.33
Dywidenda (% przychodu) 9.10654
Beta 0.51
Data następnego sprawozdania Feb 22, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 124.87 0.40 0.32% 124.47 125.18 124.44
Feb 29, 2024 124.46 2.13 1.74% 122.33 125.31 122.27
Feb 28, 2024 122.34 -2.15 -1.73% 124.49 124.66 122.05
Feb 27, 2024 124.50 4.04 3.35% 120.46 124.68 120.32
Feb 26, 2024 120.46 -3.91 -3.14% 124.37 124.61 120.39
Feb 25, 2024 124.36 0.62 0.50% 123.74 124.62 123.55
Feb 23, 2024 124.27 -0.39 -0.31% 124.66 124.84 123.80
Feb 22, 2024 124.66 0.86 0.69% 123.80 125.18 123.77
Feb 21, 2024 123.79 -0.88 -0.71% 124.67 126.00 122.94
Feb 20, 2024 124.67 -5.20 -4.00% 129.87 130.09 123.37
Feb 19, 2024 129.82 -1.60 -1.22% 131.42 131.61 128.90
Feb 18, 2024 131.41 0.85 0.65% 130.56 131.82 130.56
Feb 16, 2024 128.58 -0.28 -0.22% 128.86 129.04 128.00
Feb 15, 2024 128.86 0.70 0.55% 128.16 129.07 126.24
Feb 14, 2024 128.12 0.84 0.66% 127.28 129.01 127.28
Feb 13, 2024 127.31 -2.22 -1.71% 129.53 129.58 126.74
Feb 12, 2024 129.52 0.87 0.68% 128.65 129.79 128.57
Feb 11, 2024 128.64 -0.03 -0.02% 128.67 128.87 128.42
Feb 9, 2024 129.96 0.37 0.29% 129.59 130.25 129.44
Feb 8, 2024 129.59 0.32 0.25% 129.27 130.32 129.00

Rio Tinto Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 55554 63495 44611 43165 40522
Przychód 55554 63495 44611 43165 40522
Koszt uzyskania przychodu (suma) 16296 12822 10474 12161 13022
Zysk brutto 39258 50673 34137 31004 27500
Całkowity koszt operacyjny 35823 33747 28121 31699 22929
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 9664 9324 7202 7121 7308
Badania i rozwój 972 791 670 669 533
Depreciation / Amortization 5010 4697 4279 4384 4015
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 1387 1174 1258 1084 1144
Nadzwyczajny koszt (dochód) -484 48 1292 3799 -5180
Other Operating Expenses, Total 2978 4891 2946 2481 2087
Dochód operacyjny 19731 29748 16490 11466 17593
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 274 1441 -859 -259 709
Inne netto -1343 -356 -240 -88 -135
Dochód netto przed opodatkowaniem 18662 30833 15391 11119 18167
Dochód netto po opodatkowaniu 13076 22575 10400 6972 13925
Udział mniejszościowy -656 -1481 -631 1038 -287
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 12420 21094 9769 8010 13638
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 0
Dochód netto 12420 21094 9769 8010 13638
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 12420 21094 9769 8010 13638
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 12420 21094 9769 8010 13638
Rozwodniony dochód netto 12420 21094 9769 8010 13638
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1629.6 1628.9 1628.6 1642.1 1731.7
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 7.6215 12.9498 5.9984 4.8779 7.8755
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 4.83853 7.8877 4.67069 3.99368 2.97278
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 7.47423 13.5803 6.98882 7.23951 4.59606
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 26667 25779 29775 30412 33083
Przychód 26667 25779 29775 30412 33083
Całkowity koszt operacyjny 19420 18254 17569 18101 15646
Badania i rozwój 710 529 367 402 324
Nadzwyczajny koszt (dochód) 1175 157 0 331 0
Other Operating Expenses, Total 17535 17568 17202 17368 15322
Dochód operacyjny 7247 7525 12206 12311 17437
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 275 -162 612 684 819
Inne netto -592 -1016 -503 -211 -207
Dochód netto przed opodatkowaniem 6930 6347 12315 12784 18049
Dochód netto po opodatkowaniu 4947 3663 9448 9507 13068
Udział mniejszościowy 170 -151 -505 -726 -755
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 5117 3512 8943 8781 12313
Dochód netto 5117 3512 8943 8781 12313
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 5117 3512 8943 8781 12313
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 5117 3512 8943 8781 12313
Rozwodniony dochód netto 5117 3512 8943 8781 12313
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1630.14 1630.38 1628.96 1629.31 1628.49
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 3.139 2.1541 5.49 5.38939 7.561
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.73909 2.19062 2.64791 4.06807 3.81963
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 3.69733 2.31663 5.49 6.17132 7.58311
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 18973 24432 20855 17303 20168
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 8935 15288 13058 10639 13465
Gotówka 1344 1150 978 740
Środki pieniężne i ekwiwalenty 6775 11463 9231 7049 10033
Inwestycje krótkoterminowe 2160 2481 2677 2612 2692
Suma należności netto 3825 3117 3441 2924 3070
Należności z handlu netto 3478 2241 2543 2097 2167
Suma portfela 6213 5436 3917 3463 3447
Koszty zaliczkowe 529 305 219 186
Suma innych aktywów obrotowych 62 134 58
Suma aktywów 96774 102896 97390 87802 90949
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 64734 64927 62882 57372 56361
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 126355 122614 113350 104294
Amortyzacja skumulowana (suma) -61428 -59732 -55978 -47933
Wartość netto firmy 826 879 946 922 912
Wartości niematerialne netto 3645 2832 2755 2637 2779
Inwestycje długoterminowe 3704 3822 4061 4259 4607
Należności długoterminowe 1893 556 743 506 415
Inne aktywa długoterminowe (suma) 2999 5448 5148 4803 5707
Suma zobowiązań krótkoterminowych 11603 12627 11607 11125 10571
Zobowiązania 3450 3175 2959 3247
Naliczone koszty 3243 3316 2884 2699
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 2 0 0 1
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1215 1136 584 1022 311
Inne bieżące zobowiązania (suma) 2341 4796 4532 4260 4313
Suma zobowiązań 46140 51464 50336 47270 47263
Suma zadłużenia długoterminowego 11056 12395 13247 13093 12440
Zadłużenie długoterminowe 10148 11356 12302 12086 12401
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 908 1039 945 1007 39
Odroczony podatek dochodowy 3164 3503 3239 3220 3673
Udział mniejszościowy 2107 5158 4849 4710 6137
Inne zobowiązania (suma) 18210 17781 17394 15122 14442
Kapitał własny 50634 51432 47054 40532 43686
Akcje zwykłe 3537 3777 3988 3655 3688
Dodatkowy wpłacony kapitał 4322 4320 4314 4313 4312
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 42775 44970 38471 35081 38722
Unrealized Gain (Loss) 0 0 0
Inny kapitał (suma) -1635 281 -2517 -3036
Suma zobowiązań i kapitału własnego 96774 102896 97390 87802 90949
Suma akcji zwykłych w obrocie 1620.86 1619.35 1618.11 1621.13 1649.43
Payable/Accrued 8047
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 20778 18973 23417 24432 25765
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 10506 8935 13914 15350 16940
Środki pieniężne i ekwiwalenty 9179 6775 11412 12807 14027
Inwestycje krótkoterminowe 1327 2160 2502 2543 2913
Suma należności netto 3849 3825 3705 3646 4377
Należności z handlu netto 3544 3478 3645 3574 4322
Suma portfela 6423 6213 5798 5436 4448
Suma aktywów 97556 96774 101905 102896 103441
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 63101 64734 64379 64927 63835
Wartość netto firmy 776 826 849 879 945
Wartości niematerialne netto 3697 3645 3607 2832 2809
Inwestycje długoterminowe 3978 3704 3869 4032 4347
Należności długoterminowe 1927 1893 2179 2223 2166
Inne aktywa długoterminowe (suma) 3299 2999 3605 3571 3574
Suma zobowiązań krótkoterminowych 10446 11603 13109 12627 12076
Payable/Accrued 7630 8047 7986 7733 7523
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 3 2 4
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 474 1215 1407 1136 550
Inne bieżące zobowiązania (suma) 2342 2341 3713 3756 3999
Suma zobowiązań 45931 46140 51348 51464 50466
Suma zadłużenia długoterminowego 13604 11056 11449 12395 12954
Zadłużenie długoterminowe 12673 10148 11449 12395 12954
Odroczony podatek dochodowy 3078 3164 3729 3503 3501
Udział mniejszościowy 1732 2107 6541 5158 5194
Inne zobowiązania (suma) 17071 18210 16520 17781 16741
Kapitał własny 51625 50634 50557 51432 52975
Akcje zwykłe 3471 3537 3592 3777 3906
Dodatkowy wpłacony kapitał 4324 4322 4322 4320 4320
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 43830 42775 42643 43335 44749
Suma zobowiązań i kapitału własnego 97556 96774 101905 102896 103441
Suma akcji zwykłych w obrocie 1627.1 1620.86 1620.5 1619.35 1619
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 931 908
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 13076 22575 10400 6972 13925
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 16134 25345 15875 14912 11821
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 5010 4697 4279 4384 4015
Pozycje niepieniężne 5537 7743 7428 8349 -1753
Cash Taxes Paid 6909 8494 5289 4549 3602
Zapłacone odsetki 573 438 569 537 612
Zmiany w kapitale obrotowym -7489 -9670 -6232 -4793 -4366
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -6707 -7159 -6556 -5501 1321
Nakłady kapitałowe -6750 -7384 -6189 -5488 -5430
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 43 225 -367 -13 6751
Środki pieniężne z działalności finansowej -15473 -15862 -7130 -12219 -12951
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -2903 72 130 105 37
Total Cash Dividends Paid -11727 -15357 -6132 -10334 -5356
Emisja (wykup) akcji netto 0 0 -208 -1552 -5386
Emisja (wykup) długu netto -843 -577 -920 -438 -2246
Skutki różnic kursowych walut 15 100 165 -54 151
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -6031 2424 2354 -2862 342
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 13076 9413 22575 13068 10400
Cash From Operating Activities 16134 10474 25345 13661 15875
Cash From Operating Activities 5010 2459 4697 2307 4279
Non-Cash Items 5537 2483 7743 4038 7428
Cash Taxes Paid 6909 3813 8494 4629 5289
Cash Interest Paid 573 217 438 208 569
Changes in Working Capital -7489 -3881 -9670 -5752 -6232
Cash From Investing Activities -6707 -4022 -7159 -3307 -6556
Capital Expenditures -6750 -3146 -7384 -3336 -6189
Other Investing Cash Flow Items, Total 43 -876 225 29 -367
Cash From Financing Activities -15473 -7822 -15862 -6691 -7130
Financing Cash Flow Items -2903 23 72 34 130
Total Cash Dividends Paid -11727 -7595 -15357 -6435 -6132
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 -208
Issuance (Retirement) of Debt, Net -843 -250 -577 -290 -920
Foreign Exchange Effects 15 -26 100 -21 165
Net Change in Cash -6031 -1396 2424 3642 2354
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Aluminum Corporation of China Ltd Corporation 10.32 38309516 0 2023-02-03 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.001 18564679 -1100558 2023-02-03 LOW
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.4812 12922619 1869691 2023-05-26 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.408 12651069 729428 2022-05-23 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.8935 7029064 60404 2023-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.556 5776305 599300 2023-05-26 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.4619 5426888 -369447 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.3799 5122351 167875 2022-05-23 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0119 3756190 -85913 2022-05-23 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8485 3149626 -54879 2022-05-23 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7457 2768015 797 2023-09-30 LOW
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.7169 2661397 -31660 2023-02-03 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.592 2197650 13213 2023-09-30 LOW
Argo Investments Limited Investment Advisor 0.5919 2197139 100000 2023-02-03 LOW
Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.5593 2076027 89003 2023-02-03 LOW
Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 0.5159 1915141 -5890 2023-02-03 LOW
FIL Investment Management (Australia) Limited Investment Advisor 0.4987 1851396 231054 2023-09-30 HIGH
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.452 1677818 13773 2023-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.4356 1616886 -9180 2023-09-30 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3515 1304790 -130600 2023-05-26 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Diversified Mining

Level 7, 360 Collins Street
MELBOURNE
VICTORIA 3000
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

61,493.35 Price
-0.030% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

XRP/USD

0.60 Price
-1.100% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Oil - Crude

80.19 Price
+2.610% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0259%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0478%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

US100

18,181.80 Price
+0.900% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję