Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest rating kredytowy?

Czytaj dalej szczegółowe informacje na temat ratingu

Każdy, kto kiedykolwiek pożyczał pieniądze, podlegał ocenie lub ratingowi kredytowemu, czyli weryfikacji wiarygodności kredytowej, która może ulegać zmianom w czasie. Jednak dla rynków finansowych najistotniejsze są ratingi dużych korporacji, organów samorządowych i suwerennych rządów.

Gdzie słyszałeś o ratingach kredytowych?

Kiedy w wyniku kryzysu finansowego kraje takie jak Wielka Brytania, Francja i Stany Zjednoczone straciły swoje wysokie pozycje w ratingach kredytowych, informacje o tym zagościły na pierwszych stronach gazet na całym świecie. Ratingi kredytowe wpływają istotnie na stopę procentową naliczaną od obligacji emitenta.

Co powinieneś wiedzieć o ratingach kredytowych?

Największymi agencjami ratingowymi są Moody’s, Standard & Poor’s i Fitch. Każda z nich ma nieco inny system klasyfikacji, ale AAA to zawsze najwyższa ocena, a wszyscy emitenci z ocenami B są uważani za junk-bond, czyli za podmioty obciążone wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Obligacje zweryfikowane jako D są bardzo ryzykowne, a ich emitenci nie uzyskują wiarygodności kredytowej.

Jeśli dług ma wysoką ocenę wiarygodności kredytowej, oznacza to, że wysoce prawdopodobne jest, że firma lub rząd, który go posiada, będzie w stanie zapłacić swoje zobowiązania za czas, więc jest to stosunkowo bezpieczna inwestycja, ale zazwyczaj z niższą rentownością. Dług z niską oceną to inwestycja tylko dla doświadczonych inwestorów spekulatywnych, gotowych do większego ryzyka w zamian za wyższą rentowność takich obligacji.

Chociaż agencje są opłacane przez korporacje, instytucje lub rządy poddawane ratingowi, są one zobowiązane do obiektywnej oceny ich kondycji finansowej i zdolności do spłaty zadłużenia, przeprowadzanej z należytą starannością (due diligence). Z tego powodu agencje te znalazły się w ogniu krytyki w następstwie kryzysu finansowego z 2008 roku, ponieważ sformułowały wysokie ratingi w odniesieniu do nierentownych inwestycji.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję