Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel Ramsay Health Care Limited - RHCau CFD

50.92
0.65%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 23:06

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:06 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.24
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02273 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02273%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000812 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.15)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000812%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 50.59
Otwarcie* 51
Zmiana 1 r.* -24.68%
Zakres dzienny* 50.63 - 51.09
Zakres 52 tyg. 55.73-84.58
Średni wolumen (10 dni) 618.45K
Średni wolumen (3 miesiące) 15.18M
Kapitalizacja rynkowa 14.63B
Wskaźnik C/Z 56.79
Akcje w obrocie 227.80M
Przychód 13.21B
EPS 1.13
Dywidenda (% przychodu) 1.51776
Beta 0.82
Data następnego sprawozdania Feb 23, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 26, 2024 51.04 -0.01 -0.02% 51.05 51.14 50.60
Feb 25, 2024 51.06 -0.02 -0.04% 51.08 51.16 50.70
Feb 23, 2024 50.61 -0.16 -0.32% 50.77 50.86 50.30
Feb 22, 2024 50.77 0.27 0.53% 50.50 50.95 50.29
Feb 21, 2024 50.51 -0.49 -0.96% 51.00 51.10 50.13
Feb 20, 2024 50.99 0.65 1.29% 50.34 51.13 50.11
Feb 19, 2024 50.34 -1.09 -2.12% 51.43 51.44 50.09
Feb 18, 2024 51.44 -0.68 -1.30% 52.12 52.18 51.39
Feb 16, 2024 52.18 0.15 0.29% 52.03 52.40 51.97
Feb 15, 2024 52.03 0.40 0.77% 51.63 52.32 51.39
Feb 14, 2024 51.62 0.26 0.51% 51.36 52.10 51.08
Feb 13, 2024 51.41 0.10 0.19% 51.31 51.93 50.95
Feb 12, 2024 51.31 0.52 1.02% 50.79 51.41 50.36
Feb 11, 2024 50.78 -0.37 -0.72% 51.15 51.21 50.72
Feb 9, 2024 51.28 0.45 0.89% 50.83 51.43 50.63
Feb 8, 2024 50.83 0.49 0.97% 50.34 50.95 50.34
Feb 7, 2024 50.32 0.14 0.28% 50.18 50.83 49.96
Feb 6, 2024 50.17 0.07 0.14% 50.10 50.50 49.69
Feb 5, 2024 50.09 -0.33 -0.65% 50.42 50.81 50.06
Feb 4, 2024 50.41 -0.19 -0.38% 50.60 50.74 50.41

Ramsay Health Care Limited Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 15002.1 13210.2 12442.6 11983.4 11559.5
Przychód 15002.1 13210.2 12442.6 11983.4 11559.5
Koszt uzyskania przychodu (suma) 3896 3615.8 3465 3044.9 2934.89
Zysk brutto 11106.1 9594.4 8977.6 8938.5 8624.58
Całkowity koszt operacyjny 14035.9 12323.8 11346.5 11122.6 10592.4
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 9431 8309.5 7817.6 7571.8 7171.24
Depreciation / Amortization 989.1 927.6 899.4 893.2 485.678
Nadzwyczajny koszt (dochód) -280.2 -529.1 -835.5 -387.3 0.595
Dochód operacyjny 966.2 886.4 1096.1 860.8 967.069
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -514.3 -388.8 -387.2 -407.5 -156.222
Gain (Loss) on Sale of Assets 75.2 25.6 32.7 13.3 36.518
Inne netto 0 -0.4 -0.535
Dochód netto przed opodatkowaniem 527.1 523.2 741.6 466.2 846.83
Dochód netto po opodatkowaniu 345.6 363.9 483.8 306.6 572.391
Udział mniejszościowy -67.4 -105.2 -62.5 -25.2 -26.918
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 278.2 258.7 421.3 281.4 545.473
Dochód netto 298.1 274 449 284 545.473
Total Adjustments to Net Income -13 -9 -9.1 -11.3 -12.799
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 265.2 249.7 412.2 270.1 532.674
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 285.1 265 439.9 272.7 532.674
Rozwodniony dochód netto 285.1 265 439.9 272.7 532.674
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 228.4 228.3 228.4 208.9 202.307
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 1.16112 1.09374 1.80473 1.29296 2.633
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.75 0.97 1.515 0.625 1.515
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.50919 -1.23346 -0.62993 0.16465 2.78947
Suma pozycji nadzwyczajnych 19.9 15.3 27.7 2.6
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 15003.8 7127 13210.2 6469.9 6523.4
Przychód 15003.8 7127 13210.2 6469.9 6523.4
Koszt uzyskania przychodu (suma) 3896 1850.1 3615.8 1787.6 1740.6
Zysk brutto 11107.8 5276.9 9594.4 4682.3 4782.8
Całkowity koszt operacyjny 14037.6 6616 12323.8 5999.5 5949.7
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 9431 4516 8309.5 3955.4 3964.9
Depreciation / Amortization 1000.8 476.9 938.9 463.4 465.7
Nadzwyczajny koszt (dochód) -290.2 -227 -540.4 -206.9 -221.5
Dochód operacyjny 966.2 511 886.4 470.4 573.7
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -514.3 -222.6 -388.8 -178.2 -209.1
Gain (Loss) on Sale of Assets 75.2 50.1 25.6 11.5 -21.4
Dochód netto przed opodatkowaniem 527.1 338.5 523.2 303.7 343.2
Dochód netto po opodatkowaniu 345.6 236.5 363.9 208.8 218.2
Udział mniejszościowy -67.4 -42.1 -105.2 -49.9 -22.9
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 278.2 194.4 258.7 158.9 195.3
Dochód netto 298.1 194.4 274 158.9 223
Total Adjustments to Net Income -13 -5.3 -9 -4.5 -4.5
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 265.2 189.1 249.7 154.4 190.8
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 285.1 189.1 265 154.4 218.5
Rozwodniony dochód netto 285.1 189.1 265 154.4 218.5
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 228.4 228.2 228.3 228.2 228.468
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 1.16112 0.82866 1.09374 0.6766 0.83513
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.75 0.5 0.97 0.485 1.03
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.55298 -0.5057 -0.50493 0.1578 0.27829
Suma pozycji nadzwyczajnych 19.9 15.3 27.7
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 3895.8 3285.5 5351.4 4060.8 2919.2
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 656.1 314.2 1004.8 1503.7 745.5
Gotówka
Suma należności netto 2315.6 2372.3 1813.7 1931.5 1608.8
Należności z handlu netto 2266.9 2330.1 1801.4 1916.9 1589.5
Suma portfela 388.6 376.8 409.4 411 344.8
Koszty zaliczkowe 191.7 186.4 133 175.4 177
Suma innych aktywów obrotowych 343.8 35.8 1990.5 39.2 43.1
Suma aktywów 21030.2 19514.5 19324.6 18099.7 12639.8
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 10187.2 9436 8900.1 8925.1 4642.8
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 15843.1 14143.7 13167.7 12674.7 7039.3
Amortyzacja skumulowana (suma) -5655.9 -4707.7 -4267.6 -3749.6 -2396.5
Wartość netto firmy 5756.4 5385.6 3766.3 3783.4 3767
Wartości niematerialne netto 407.3 435.2 467.3 462.7 496.3
Inwestycje długoterminowe 83.6 338.9 300.4 328.4 333
Należności długoterminowe 126.9 79 70.6 78.1 79.7
Inne aktywa długoterminowe (suma) 573 554.3 468.5 461.2 401.8
Suma zobowiązań krótkoterminowych 3810.4 3747.6 3717.2 3772.9 2743.8
Zobowiązania 1484.3 1483.5 1164.6 1148.6 1035.3
Naliczone koszty 1646.2 1529.5 1061.6 993.6 865.9
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 486.8 397.6 419.9 380.1 107.1
Inne bieżące zobowiązania (suma) 193.1 337 1071.1 1250.6 735.5
Suma zobowiązań 16875.4 15581 15291.9 14347.2 10096.1
Suma zadłużenia długoterminowego 11399.5 10301.1 10131.8 9136.9 5487.5
Zadłużenie długoterminowe 5861.5 5173.5 5229 4195.5 5209.4
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 5538 5127.6 4902.8 4941.4 278.1
Odroczony podatek dochodowy 358.7 307.2 235.5 271.7 333.9
Udział mniejszościowy 668.4 592.7 518.1 483.4 479.4
Inne zobowiązania (suma) 638.4 632.4 689.3 682.3 1051.5
Kapitał własny 4154.8 3933.5 4032.7 3752.5 2543.7
Redeemable Preferred Stock 252.2 252.2 252.2 252.2 252.2
Akcje zwykłe 2216.4 2197.6 2197.6 2197.6 713.5
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1754 1556.1 1659.6 1380.9 1660.1
Treasury Stock - Common -67.8 -72.4 -76.7 -78.2 -82.1
Suma zobowiązań i kapitału własnego 21030.2 19514.5 19324.6 18099.7 12639.8
Suma akcji zwykłych w obrocie 228.2 227.8 227.8 227.7 200.8
Total Preferred Shares Outstanding 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Środki pieniężne i ekwiwalenty 656.1 314.2 1004.8 1503.7 745.5
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 3895.8 3580.9 3285.5 3138.3 5351.4
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 656.1 429.7 314.2 696.1 1004.8
Środki pieniężne i ekwiwalenty 656.1 429.7 314.2 1004.8
Suma należności netto 2315.6 2498.4 2372.3 1854.7 1813.7
Należności z handlu netto 2266.9 2452 2330.1 1844.7 1801.4
Suma portfela 388.6 392.8 376.8 410.9 409.4
Koszty zaliczkowe 191.7 193 186.4 144.4 133
Suma innych aktywów obrotowych 343.8 67 35.8 32.2 1990.5
Suma aktywów 21030.2 20358.7 19514.5 17153.6 19324.6
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 10187.2 9771.1 9436 8852.9 8900.1
Wartości niematerialne netto 6163.7 5961.9 5820.8 4320.6 4233.6
Inwestycje długoterminowe 83.6 329.5 338.9 331.2 300.4
Należności długoterminowe 126.9 153.8 79 77.6 70.6
Inne aktywa długoterminowe (suma) 573 561.5 554.3 433 468.5
Suma zobowiązań krótkoterminowych 3810.4 3740.7 3747.6 3310.6 3717.2
Payable/Accrued 3153.9 3014.2 3052 2624.1 3013.7
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 486.8 451.3 397.6 421.3 419.9
Inne bieżące zobowiązania (suma) 169.7 275.2 298 265.2 283.6
Suma zobowiązań 16875.4 16288.6 15581 13195.3 15291.9
Suma zadłużenia długoterminowego 11399.5 10965.8 10301.1 8426.1 10131.8
Zadłużenie długoterminowe 5861.5 5705.9 5173.5 3615.3 5229
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 5538 5259.9 5127.6 4810.8 4902.8
Odroczony podatek dochodowy 358.7 319.8 307.2 175.8 235.5
Udział mniejszościowy 668.4 644.5 592.7 551.3 518.1
Inne zobowiązania (suma) 638.4 617.8 632.4 731.5 689.3
Kapitał własny 4154.8 4070.1 3933.5 3958.3 4032.7
Redeemable Preferred Stock 252.2 252.2 252.2 252.2 252.2
Akcje zwykłe 2216.4 2197.6 2197.6 2197.6 2197.6
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1754 1689.7 1556.1 1581.2 1659.6
Treasury Stock - Common -67.8 -69.4 -72.4 -72.7 -76.7
Suma zobowiązań i kapitału własnego 21030.2 20358.7 19514.5 17153.6 19324.6
Suma akcji zwykłych w obrocie 228.2 227.8 227.8 227.8 227.8
Total Preferred Shares Outstanding 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Gotówka 696.1
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 715.5 1481.2 1680.7 903.293 994.687
Cash Receipts 13044 12866 12433.8 11253.2 9238.55
Cash Payments -11728 -11095 -10366.1 -9938.12 -7891.43
Cash Taxes Paid -229.3 -228.2 -203.4 -252.954 -238.245
Zapłacone odsetki -375.4 -367.5 -418.8 -158.844 -114.187
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 30 -2504.2 -656 -1752.29 -631.878
Nakłady kapitałowe -708.5 -628.9 -680.6 -593.793 -473.841
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 738.5 -1875.3 24.6 -1158.5 -158.037
Środki pieniężne z działalności finansowej -1410.9 584 -231.9 812.043 -14.934
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -21.2 -36.6 -12.6 359.288 -23.826
Total Cash Dividends Paid -351.9 -115.3 -322.5 -308.848 -293.22
Emisja (wykup) akcji netto 0 1467.1 -21.85 -52.319
Emisja (wykup) długu netto -1037.8 735.9 -1363.9 783.453 354.431
Skutki różnic kursowych walut -25.2 -59.9 -34.6 11.842 3.172
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -690.6 -498.9 758.2 -25.116 351.047
Zmiany w kapitale obrotowym 4.2 305.9 235.2
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 441.6 715.5 179.4 1481.2 1033.4
Cash Receipts 7042.7 13044 6539.1 12866 6589.6
Cash Payments -6424.5 -11728 -5871.9 -11095 -5743
Cash Taxes Paid -126.5 -229.3 -133.5 -228.2 -130.8
Cash Interest Paid -216.2 -375.4 -190.6 -367.5 -182.1
Changes in Working Capital 166.1 4.2 -163.7 305.9 499.7
Cash From Investing Activities -385.5 30 1528.2 -2504.2 -247.5
Capital Expenditures -371.2 -708.5 -388 -628.9 -304.3
Other Investing Cash Flow Items, Total -14.3 738.5 1916.2 -1875.3 56.8
Cash From Financing Activities 56.7 -1410.9 -2015.6 584 -875.2
Financing Cash Flow Items -7.8 -21.2 -5 -36.6 -1.9
Total Cash Dividends Paid -115.9 -351.9 -240.2 -115.3 -4.6
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 180.4 -1037.8 -1770.4 735.9 -868.7
Foreign Exchange Effects 2.7 -25.2 -0.7 -59.9 -25
Net Change in Cash 115.5 -690.6 -308.7 -498.9 -114.3
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Paul Ramsay Holdings Pty. Ltd. Corporation 18.7414 42999269 0 2022-09-05
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3878 7772705 -42881 2023-02-21 LOW
FIL Investment Management (Australia) Limited Investment Advisor 3.2215 7391343 7390958 2023-06-30 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.4178 5547185 5139 2022-09-23 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2019 5051948 -8577 2023-09-30 LOW
FIL Responsible Entity (Australia) Limited Investment Advisor 1.7804 4084886 4084886 2023-06-30 LOW
Siddle (Michael Stanley) Individual Investor 1.7024 3905919 0 2022-06-30
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.2019 2757511 29599 2023-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1936 2738621 124963 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 0.9604 2203523 -51275 2022-09-23 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.934 2142882 121865 2023-02-21 LOW
Argo Investments Limited Investment Advisor 0.8818 2023131 0 2022-09-05 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.6452 1480333 91636 2022-09-23 LOW
Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 0.5966 1368779 -546221 2022-09-05 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4765 1093224 -15 2023-09-30 LOW
BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.4688 1075524 57134 2023-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4467 1024853 -217608 2022-09-23 LOW
Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.4428 1015900 1015900 2022-09-05 LOW
Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.4347 997282 -64848 2022-09-05 LOW
HUB24 Ltd. Corporation 0.4298 986195 986195 2022-09-05 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Hospitals, Clinics & Primary Care Services

Level 7, Tower B,
7 Westbourne Street
ST LEONARDS
VICTORIA 2065
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

17,896.70 Price
-0.130% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

2,032.94 Price
-0.150% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0185%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0103%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

BTC/USD

51,573.55 Price
-0.510% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Oil - Crude

76.21 Price
-0.420% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0165%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0384%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję