Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
5.157
0.59%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:06 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.016
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 5.127
Otwarcie* 5.127
Zmiana 1 r.* -19.6%
Zakres dzienny* 5.117 - 5.187
Zakres 52 tyg. 4.21-6.23
Średni wolumen (10 dni) 9.95M
Średni wolumen (3 miesiące) 216.47M
Kapitalizacja rynkowa 11.66B
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 1.88B
Przychód 9.11B
EPS -0.46
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 1.39
Data następnego sprawozdania Feb 23, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 5.157 0.000 0.00% 5.157 5.187 5.147
Feb 29, 2024 5.167 0.010 0.19% 5.157 5.187 5.117
Feb 28, 2024 5.157 -0.040 -0.77% 5.197 5.197 5.097
Feb 27, 2024 5.197 0.110 2.16% 5.087 5.207 5.077
Feb 26, 2024 5.087 -0.190 -3.60% 5.277 5.307 5.087
Feb 25, 2024 5.287 -0.020 -0.38% 5.307 5.307 5.227
Feb 23, 2024 5.297 0.170 3.32% 5.127 5.357 5.087
Feb 22, 2024 5.117 -0.490 -8.74% 5.607 5.697 5.087
Feb 21, 2024 5.607 -0.100 -1.75% 5.707 5.797 5.557
Feb 20, 2024 5.717 -0.010 -0.17% 5.727 5.757 5.697
Feb 19, 2024 5.737 -0.080 -1.38% 5.817 5.827 5.687
Feb 18, 2024 5.817 -0.020 -0.34% 5.837 5.867 5.817
Feb 16, 2024 5.837 -0.030 -0.51% 5.867 5.887 5.817
Feb 15, 2024 5.877 0.150 2.62% 5.727 5.897 5.707
Feb 14, 2024 5.727 0.020 0.35% 5.707 5.747 5.697
Feb 13, 2024 5.717 -0.010 -0.17% 5.727 5.767 5.687
Feb 12, 2024 5.737 0.020 0.35% 5.717 5.747 5.697
Feb 11, 2024 5.707 0.020 0.35% 5.687 5.727 5.677
Feb 9, 2024 5.707 0.010 0.18% 5.697 5.727 5.697
Feb 8, 2024 5.707 0.060 1.06% 5.647 5.737 5.617

Qantas Airways Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 19815 9108 5934 14045 17966
Przychód 19815 9108 5934 14045 17966
Koszt uzyskania przychodu (suma) 8961 4370 2529 6683 8168
Zysk brutto 10854 4738 3405 7362 9798
Całkowity koszt operacyjny 17126 9998 7932 16482 16492
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 5761 4082 2647 5279 5933
Depreciation / Amortization 1762 1801 1877 2045 1996
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 42 104 96 53 -23
Nadzwyczajny koszt (dochód) 3 -652 541 2101 -199
Other Operating Expenses, Total 597 293 242 321 617
Dochód operacyjny 2689 -890 -1998 -2437 1474
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -163 -277 -279 -242 -250
Inne netto -54 -24 -22 -29 -32
Dochód netto przed opodatkowaniem 2472 -1191 -2299 -2708 1192
Dochód netto po opodatkowaniu 1744 -860 -1692 -1964 840
Udział mniejszościowy 2 0 0 0
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 1746 -860 -1692 -1964 840
Dochód netto 1746 -860 -1692 -1964 840
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 1746 -860 -1692 -1964 840
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 1746 -860 -1692 -1964 840
Rozwodniony dochód netto 1746 -860 -1692 -1964 840
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1877 1886 1882 1518 1634
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.93021 -0.45599 -0.89904 -1.29381 0.51408
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.25
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.93134 -0.6807 -0.71219 -0.30982 0.5378
Korekta rozwodnienia 0
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 9906 9909 6034 3074 3604
Przychód 9906 9909 6034 3074 3604
Koszt uzyskania przychodu (suma) 4530 4431 2976 1394 1567
Zysk brutto 5376 5478 3058 1680 2037
Całkowity koszt operacyjny 8768 8358 6450 3548 4306
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 2948 2813 2386 1696 1509
Depreciation / Amortization 882 880 917 884 924
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 23 21 77 27 32
Nadzwyczajny koszt (dochód) 2 -1 14 -666 124
Other Operating Expenses, Total 383 214 80 213 150
Dochód operacyjny 1138 1551 -416 -474 -702
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -101 -116 -153 -148 -155
Dochód netto przed opodatkowaniem 1037 1435 -569 -622 -857
Dochód netto po opodatkowaniu 743 1001 -404 -456 -629
Udział mniejszościowy 0 2 0 0
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 743 1003 -404 -456 -629
Dochód netto 743 1003 -404 -456 -629
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 743 1003 -404 -456 -629
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 743 1003 -404 -456 -629
Rozwodniony dochód netto 743 1003 -404 -456 -629
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1851 1903 1886 1886 1883
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.4014 0.52706 -0.21421 -0.24178 -0.33404
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.40218 0.5267 -0.20938 -0.47131 -0.29124
Korekta rozwodnienia 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 5105 5633 3430 4952 4188
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 3393 3984 2397 3520 2157
Gotówka 1204 556 470 982 627
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1967 2787 1751 2538 1530
Suma należności netto 1056 1111 584 659 1101
Należności z handlu netto 875 988 579 318 885
Suma portfela 290 270 279 306 364
Suma innych aktywów obrotowych 115 62 170 346 410
Suma aktywów 20354 19653 17807 20026 20535
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 13152 11181 11896 13166 14195
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 32640 30588 30697 31574
Amortyzacja skumulowana (suma) -19488 -19407 -17531 -17379
Wartość netto firmy 270 270 162 209
Wartości niematerialne netto 417 508 745 888 1016
Inwestycje długoterminowe 176 256 242 163 313
Należności długoterminowe 57 50 101 124 77
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1177 1755 1393 571 537
Suma zobowiązań krótkoterminowych 12097 10558 7595 8304 9018
Zobowiązania 2732 2474 1813 2351 2366
Naliczone koszty 975 850 1389 898
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1380 1053 1352 1392 1069
Inne bieżące zobowiązania (suma) 7010 6181 4430 3172 4685
Suma zobowiązań 20349 19850 17367 18503 17524
Suma zadłużenia długoterminowego 5346 6179 6877 7143 5820
Zadłużenie długoterminowe 4370 5291 5861 5825 4527
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 976 888 1016 1318 1293
Odroczony podatek dochodowy 0 694
Udział mniejszościowy 5 7 3 3 3
Inne zobowiązania (suma) 2901 3106 2892 3053 1989
Kapitał własny 5 -197 440 1523 3011
Akcje zwykłe 2186 3186 3186 3104 1871
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -2016 -3943 -2728 -1303 1282
Treasury Stock - Common -106 -8 -18 -51 -152
Inny kapitał (suma) -59 568 -227 10
Suma zobowiązań i kapitału własnego 20354 19653 17807 20026 20535
Suma akcji zwykłych w obrocie 1707.75 1884.44 1882.95 1854.19 1466.18
Koszty zaliczkowe 251 206 121 156
Inwestycje krótkoterminowe 222 641 176
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 5105 6121 5633 4220 3430
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 3393 4447 3984 2921 2397
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1967 3368 2787 2123 1751
Inwestycje krótkoterminowe 222 302 641 216 176
Suma należności netto 1056 1089 1111 843 584
Należności z handlu netto 1046 1080 1102 837 579
Suma portfela 290 293 269 286 279
Suma innych aktywów obrotowych 366 292 269 170 170
Suma aktywów 20354 19880 19653 18238 17807
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 13152 11363 11181 11339 11896
Wartości niematerialne netto 687 726 778 680 745
Inwestycje długoterminowe 176 163 256 269 242
Należności długoterminowe 57 48 50 105 101
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1177 1459 1755 1625 1393
Suma zobowiązań krótkoterminowych 12097 11486 10558 8150 7595
Zobowiązania 2732 2718 2474 1896 1813
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1380 1268 1053 1347 1352
Inne bieżące zobowiązania (suma) 7985 7500 7031 4907 4430
Suma zobowiązań 20349 19869 19850 18226 17367
Suma zadłużenia długoterminowego 5346 5331 6179 7022 6877
Zadłużenie długoterminowe 4370 4441 5291 6037 5861
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 976 890 888 985 1016
Udział mniejszościowy 5 5 7 3 3
Inne zobowiązania (suma) 2901 3047 3106 3051 2892
Kapitał własny 5 11 -197 12 440
Akcje zwykłe 2186 2786 3186 3186 3186
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -2075 -2773 -3375 -3170 -2728
Treasury Stock - Common -106 -2 -8 -4 -18
Suma zobowiązań i kapitału własnego 20354 19880 19653 18238 17807
Suma akcji zwykłych w obrocie 1707.75 1816.86 1884.44 1886.04 1882.95
Gotówka 1204 777 556 582 470
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2670 -386 1083 3164 3413
Cash Receipts 12236 7507 14460 19050 18107
Cash Payments -9278 -6726 -12870 -15425 -14461
Cash Taxes Paid -1 0 -259 -168 -3
Zapłacone odsetki -252 -256 -228 -262 -161
Zmiany w kapitale obrotowym -35 -911 -20 -31 -69
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -240 -722 -1571 -1563 -2201
Nakłady kapitałowe -906 -747 -1549 -1944 -1959
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 666 25 -22 381 -242
Środki pieniężne z działalności finansowej -1310 -181 1853 -1150 -1296
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -1 0 -88
Total Cash Dividends Paid 0 -204 -363 -249
Emisja (wykup) akcji netto -2 58 894 -735 -913
Emisja (wykup) długu netto -1307 -239 1163 36 -134
Skutki różnic kursowych walut 2 -10 -2 12 3
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1122 -1299 1363 463 -81
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 2811 2670 137 -386 -861
Cash Receipts 10731 12236 3821 7507 2747
Cash Payments -7852 -9278 -3514 -6726 -3163
Cash Taxes Paid -1 -1 0 0 141
Cash Interest Paid -117 -252 -128 -256 -126
Changes in Working Capital 50 -35 -42 -911 -460
Cash From Investing Activities -717 -240 415 -722 -514
Capital Expenditures -701 -906 -286 -747 -547
Other Investing Cash Flow Items, Total -16 666 701 25 33
Cash From Financing Activities -1296 -1310 -72 -181 468
Total Cash Dividends Paid 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -403 -2 0 58 58
Issuance (Retirement) of Debt, Net -893 -1307 -72 -242 410
Foreign Exchange Effects 4 2 4 -10 -7
Net Change in Cash 802 1122 484 -1299 -914
Financing Cash Flow Items -1 3
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 5.7604 99334816 0 2023-08-18 MED
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0561 52701480 47894037 2023-10-26 LOW
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.5485 26703204 -2208693 2023-10-24 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.4885 25668456 -1133063 2023-09-30 LOW
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 1.4562 25111899 -6206358 2023-08-18 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4158 24414135 -1034889 2023-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2239 21105335 9391421 2022-12-31 LOW
MLC Asset Management Investment Advisor 0.9544 16458932 -214929 2023-06-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8542 14729870 -1210108 2023-10-24 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.7555 13029051 -1337859 2023-10-24 LOW
Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.7252 12505698 2162936 2023-08-18 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7238 12482461 1364752 2023-10-24 LOW
BlackRock (Singapore) Limited Investment Advisor 0.6605 11390401 -165033 2023-10-24 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.6538 11274979 9779340 2023-10-26 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.6421 11072195 2969726 2023-03-31 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 0.4636 7993996 0 2023-09-30 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 0.4196 7235687 -90708 2023-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3772 6504932 -544 2023-09-30 LOW
Firetrail Investments Pty Limited Investment Advisor 0.3219 5550378 -1051974 2023-01-31 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.2906 5011251 10372 2023-09-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Airlines (NEC)

10 Bourke Road
MASCOT
NEW SOUTH WALES 2020
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

61,691.15 Price
-0.460% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

XRP/USD

0.62 Price
-3.400% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

18,286.90 Price
+1.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Oil - Crude

79.49 Price
+1.850% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0266%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0485%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję