Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
25.930
1.85%
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Tuesday at 16:30

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.105
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.022085 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.20)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.022085%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.000137 %
Opłaty za pożyczoną część ($-0.03)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.000137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta EUR
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Netherlands
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 26.43
Otwarcie* 25.8
Zmiana 1 r.* -0.58%
Zakres dzienny* 25.715 - 25.98
Zakres 52 tyg. N/A
Średni wolumen (10 dni) N/A
Średni wolumen (3 miesiące) N/A
Kapitalizacja rynkowa N/A
Wskaźnik C/Z N/A
Akcje w obrocie N/A
Przychód N/A
EPS N/A
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta N/A
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 4, 2024 26.430 -0.425 -1.58% 26.855 27.020 26.360
Mar 1, 2024 27.135 -0.080 -0.29% 27.215 27.260 26.660
Feb 29, 2024 26.930 -0.360 -1.32% 27.290 27.330 26.695
Feb 28, 2024 27.280 -0.020 -0.07% 27.300 27.475 27.095
Feb 27, 2024 27.850 0.525 1.92% 27.325 27.895 27.325
Feb 26, 2024 27.845 -0.225 -0.80% 28.070 28.125 27.715
Feb 23, 2024 28.285 -0.350 -1.22% 28.635 28.680 28.135
Feb 22, 2024 28.445 0.050 0.18% 28.395 28.645 28.170
Feb 21, 2024 28.175 0.170 0.61% 28.005 28.335 27.780
Feb 20, 2024 27.675 -0.670 -2.36% 28.345 28.360 27.650
Feb 19, 2024 28.690 0.165 0.58% 28.525 28.730 28.510
Feb 16, 2024 28.900 -0.275 -0.94% 29.175 29.335 28.830
Feb 15, 2024 29.015 -0.055 -0.19% 29.070 29.115 28.795
Feb 14, 2024 29.015 -0.230 -0.79% 29.245 29.370 28.765
Feb 13, 2024 29.310 -0.295 -1.00% 29.605 29.885 29.275
Feb 12, 2024 29.555 0.420 1.44% 29.135 29.740 29.135
Feb 9, 2024 29.335 0.270 0.93% 29.065 29.640 29.065
Feb 8, 2024 29.435 0.450 1.55% 28.985 29.565 28.850
Feb 7, 2024 29.360 -0.065 -0.22% 29.425 29.810 29.340
Feb 6, 2024 29.400 0.575 1.99% 28.825 29.400 28.825

Prosus NV Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 5765 6237 5116 3330 2655
Przychód 5765 6237 5116 3330 2655
Koszt uzyskania przychodu (suma) 4108 4735 3455 2177 1600
Zysk brutto 1657 1502 1661 1153 1055
Całkowity koszt operacyjny 1168 -3330 5877 3510 1555
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 2248 2394 2614 1762 1317
Depreciation / Amortization 120
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -45 0 -9 27
Nadzwyczajny koszt (dochód) -5180 -10382 -198 -416 -1514
Other Operating Expenses, Total -8 -32 6 -4 5
Dochód operacyjny 4597 9567 -761 -180 1100
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 4922 8929 8093 3885 3353
Inne netto 32 53
Dochód netto przed opodatkowaniem 9519 18496 7332 3737 4506
Dochód netto po opodatkowaniu 9480 18441 7399 3662 4248
Udział mniejszościowy 90 139 50 109 71
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 9570 18580 7449 3771 4319
Suma pozycji nadzwyczajnych 542 153 -738
Dochód netto 10112 18733 7449 3771 3581
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 9570 18580 7449 3771 4319
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 10112 18733 7449 3771 3581
Rozwodniony dochód netto 10112 18733 7449 3771 3581
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 2958.52 3284.03 3537.83 3542.62 2590.34
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 3.23473 5.65768 2.10553 1.06447 1.66735
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 1.50348 2.51088 2.06915 0.9494 1.1167
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.07587 0 0
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Suma przychodu 2525 3240 3484 2753 2943
Przychód 2525 3240 3484 2753 2943
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1694 2414 2688 2047 2020
Zysk brutto 831 826 796 706 923
Całkowity koszt operacyjny -910 2078 5812 -9142 3690
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1144 1104 1207 1187 1693
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 0 -1 -44 -1
Nadzwyczajny koszt (dochód) -3746 -1434 1938 -12320 -30
Other Operating Expenses, Total -2 -6 -20 -12 8
Dochód operacyjny 3435 1162 -2328 11895 -747
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 3740 1182 5059 3870 5190
Dochód netto przed opodatkowaniem 7175 2344 2731 15765 4443
Dochód netto po opodatkowaniu 7152 2328 2715 15726 4382
Udział mniejszościowy 71 19 67 72 52
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 7223 2347 2782 15798 4434
Dochód netto 7577 2535 2842 15891 4434
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 7223 2347 2782 15798 4434
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 7577 2535 2842 15891 4434
Rozwodniony dochód netto 7577 2535 2842 15891 4434
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 2855.3 3061.73 3129.11 3438.95 3533.04
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 2.52968 0.76656 0.88907 4.59385 1.25501
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.07587 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 1.23416 0.30204 1.50351 1.02399 1.24663
Suma pozycji nadzwyczajnych 354 188 60 93
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 23371 15265 7145 9109 9970
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 20352 13070 5705 7856 9180
Gotówka 636 887 831 676
Środki pieniężne i ekwiwalenty 8401 8245 2404 3333 2135
Inwestycje krótkoterminowe 11315 3938 2470 3847 7045
Suma należności netto 1355 953 646 573 520
Należności z handlu netto 715 325 169 167 157
Suma portfela 324 470 321 213 148
Koszty zaliczkowe 158 191 111 85 98
Suma innych aktywów obrotowych 1182 581 362 382 24
Suma aktywów 65078 71338 55728 35764 32991
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 620 604 443 377 143
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 909 896 634 489 207
Amortyzacja skumulowana (suma) -289 -292 -191 -112 -64
Wartość netto firmy 1412 3372 2102 2169 2035
Wartości niematerialne netto 367 928 782 844 794
Inwestycje długoterminowe 38862 50582 44852 23191 20028
Należności długoterminowe 430 548 372 4 6
Inne aktywa długoterminowe (suma) 16 39 32 70 15
Suma zobowiązań krótkoterminowych 4405 4413 4007 2147 1575
Zobowiązania 356 549 344 291 244
Naliczone koszty 464 549 2677 1105 759
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 999 790 605 447 350
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 467 188 102 63 22
Inne bieżące zobowiązania (suma) 2119 2337 279 241 200
Suma zobowiązań 20485 20917 12659 6664 5741
Suma zadłużenia długoterminowego 15746 15811 8081 3712 3244
Zadłużenie długoterminowe 15596 15611 7908 3528 3239
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 150 200 173 184 5
Odroczony podatek dochodowy 83 208 195 187 176
Udział mniejszościowy 32 102 117 214 132
Inne zobowiązania (suma) 219 383 259 404 614
Kapitał własny 44593 50421 43069 29100 27250
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 15450 17642 42457 29171 25771
ESOP Debt Guarantee 1968 1687
Unrealized Gain (Loss) 2 641
Inny kapitał (suma) -2647 -1448
Suma zobowiązań i kapitału własnego 65078 71338 55728 35764 32991
Suma akcji zwykłych w obrocie 5167.45 5500.49 3518.72 3544.6 2587.45
Akcje zwykłe 39186 39190 612 606 599
Treasury Stock - Common -10043 -6411
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Suma aktywów obrotowych 23371 20125 15265 14957 7145
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 20998 15874 13570 13680 6035
Środki pieniężne i ekwiwalenty 9565 8483 9646 6189 3571
Inwestycje krótkoterminowe 11433 7391 3924 7491 2464
Suma należności netto 1395 1217 1160 891 771
Należności z handlu netto 526 479 276 174 150
Suma portfela 324 390 470 385 321
Suma innych aktywów obrotowych 654 2644 65 1 18
Suma aktywów 65078 62164 71338 70836 55728
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 620 541 604 488 443
Wartość netto firmy 1412 2336 3372 3830 2102
Wartości niematerialne netto 367 429 928 1025 782
Inwestycje długoterminowe 38862 38569 50582 50436 44852
Należności długoterminowe 430 146 548 75 372
Inne aktywa długoterminowe (suma) 16 18 39 25 32
Suma zobowiązań krótkoterminowych 4405 5593 4413 4788 4007
Zobowiązania 356 332 549 391 344
Naliczone koszty 1720 1573 1638 1696 3505
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 28 31 18 33 9
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 467 277 188 116 102
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1834 3380 2020 2552 47
Suma zobowiązań 20485 21237 20917 16188 12659
Suma zadłużenia długoterminowego 15768 15146 15861 10664 8081
Zadłużenie długoterminowe 15618 14999 15661 10501 7908
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 150 147 200 163 173
Odroczony podatek dochodowy 83 113 208 231 195
Udział mniejszościowy 32 144 102 20 117
Inne zobowiązania (suma) 197 241 333 485 259
Kapitał własny 44593 40927 50421 54648 43069
Akcje zwykłe 39186 39170 39190 39192 612
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 15450 5248 17642 18548 42457
Suma zobowiązań i kapitału własnego 65078 62164 71338 70836 55728
Suma akcji zwykłych w obrocie 5167.45 5382.81 5500.49 5610.77 3518.72
Treasury Stock - Common -10043 -3491 -6411 -3092
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Naspers Ltd Investment Advisor 41.8316 1112534000 -1333522126 2023-09-29 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.8447 75655503 24023111 2022-12-31 LOW
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 1.7771 47263756 -331001 2023-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6894 44929241 -21541 2023-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.0365 27567405 -440614 2023-09-30 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.8278 22016485 1232704 2023-09-30 LOW
First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8266 21984359 545345 2023-08-31 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.7857 20895366 -13960 2023-09-30 LOW
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7655 20359277 -92633 2023-08-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 0.7596 20202837 74196 2023-09-30 LOW
Bekker (J P) Individual Investor 0.7387 19646498 0 2023-09-18 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7251 19284077 26125 2023-09-30 LOW
GANÉ Aktiengesellschaft Investment Advisor 0.5081 13513520 3485608 2023-06-30 MED
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.428 11381731 -461952 2023-09-30 LOW
Allan Gray Proprietary Limited Investment Advisor 0.3857 10258965 -479763 2023-09-30 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3845 10224875 -2048 2023-09-30 LOW
Coronation Fund Managers Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3452 9179816 70699 2023-09-30 MED
Ninety One SA Pty Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3229 8589012 -602045 2023-09-30 MED
BNP Paribas Asset Management France SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.2929 7788666 -235516 2023-09-30 LOW
Davis Selected Advisers, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2567 6828111 -120824 2023-09-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Online Services (NEC)

Gustav Mahlerplein 5
Symphony Offices
AMSTERDAM
NOORD-HOLLAND 1082 MS
NL

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.65 Price
-0.960% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

18,121.40 Price
-0.490% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

78.30 Price
-0.200% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0264%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0483%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

BTC/USD

66,838.15 Price
-1.080% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję