x
Polski
Moje konto
Test wiedzy

Które z poniższych jest wysoce niepłynne?

Gotówka
Bilety na koncert Justina Biebera i Beyonce
Akcje Apple lub Unilever
Złożone instrumenty finansowe, takie jak instrumenty pochodne