Test wiedzy

Które z poniższych jest wysoce niepłynne?

Bilety na koncert Justina Biebera i Beyonce
Złożone instrumenty finansowe, takie jak instrumenty pochodne
Gotówka
Akcje Apple lub Unilever