Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
17.08
0.95%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 23:06

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:06 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.14
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 16.92
Otwarcie* 16.98
Zmiana 1 r.* 7.47%
Zakres dzienny* 16.79 - 17.11
Zakres 52 tyg. N/A
Średni wolumen (10 dni) N/A
Średni wolumen (3 miesiące) N/A
Kapitalizacja rynkowa N/A
Wskaźnik C/Z N/A
Akcje w obrocie N/A
Przychód N/A
EPS N/A
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta N/A
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 5, 2024 17.09 0.20 1.18% 16.89 17.10 16.85
Mar 4, 2024 16.88 -0.06 -0.35% 16.94 16.95 16.79
Mar 3, 2024 16.94 0.01 0.06% 16.93 17.02 16.89
Mar 1, 2024 16.92 -0.07 -0.41% 16.99 17.09 16.92
Feb 29, 2024 16.99 -0.23 -1.34% 17.22 17.24 16.70
Feb 28, 2024 17.21 0.45 2.68% 16.76 17.29 16.71
Feb 27, 2024 16.76 -0.21 -1.24% 16.97 17.07 16.72
Feb 26, 2024 16.97 -0.08 -0.47% 17.05 17.19 16.91
Feb 25, 2024 17.04 0.11 0.65% 16.93 17.15 16.93
Feb 23, 2024 16.90 0.05 0.30% 16.85 17.02 16.85
Feb 22, 2024 16.85 -0.06 -0.35% 16.91 16.97 16.78
Feb 21, 2024 16.92 0.18 1.08% 16.74 17.01 16.70
Feb 20, 2024 16.80 0.09 0.54% 16.71 16.85 16.67
Feb 19, 2024 16.70 -0.21 -1.24% 16.91 16.92 16.70
Feb 18, 2024 16.91 0.17 1.02% 16.74 16.91 16.68
Feb 16, 2024 16.67 0.00 0.00% 16.67 16.73 16.54
Feb 15, 2024 16.67 -0.07 -0.42% 16.74 16.92 16.64
Feb 14, 2024 16.74 0.61 3.78% 16.13 16.79 16.08
Feb 13, 2024 16.14 -0.18 -1.10% 16.32 16.39 16.04
Feb 12, 2024 16.33 0.03 0.18% 16.30 16.34 16.24

Orica Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 7096.4 5207.9 5143 5878 5373.8
Przychód 7096.4 5207.9 5143 5878 5373.8
Koszt uzyskania przychodu (suma) 5755.2 4071.3 3831.5 4343 3962.2
Zysk brutto 1341.2 1136.6 1311.5 1535 1411.6
Całkowity koszt operacyjny 6721.6 5255.8 4839.3 5409.2 5131
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 463.2 454 449.1 531.3 506.4
Depreciation / Amortization 385.8 358.1 320.7 276.4 266.9
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -24.6 -36.8 -33.2 -36.3 -17
Nadzwyczajny koszt (dochód) 181.3 403.9 166.7 139.9 208.2
Other Operating Expenses, Total -39.3 5.3 104.5 154.9 204.3
Dochód operacyjny 374.8 -47.9 303.7 468.8 242.8
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -114.6 -110.1 -110.9 -109.7 -121.3
Dochód netto przed opodatkowaniem 274.5 -153.2 144.7 359.1 121.5
Dochód netto po opodatkowaniu 133.6 -178.5 79.7 250.5 13.4
Udział mniejszościowy 11.1 -9.9 -9.2 -5.4 -13.6
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 144.7 -188.4 70.5 245.1 -0.2
Dochód netto 60.1 -173.8 82.3 245.1 -48.1
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 144.7 -188.4 70.5 245.1 -0.2
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 60.1 -173.8 82.3 245.1 -48.1
Rozwodniony dochód netto 60.1 -173.8 82.3 245.1 -48.1
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 417.372 406.756 397.11 381.624 378.215
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.34669 -0.46318 0.17753 0.64225 -0.00053
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.35 0.24 0.33 0.55 0.4205
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.92963 1.09747 0.87004 1.24625 0.78077
Suma pozycji nadzwyczajnych -84.6 14.6 11.8 0 -47.9
Inne netto 14.3 4.8 -48.1
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Suma przychodu 3998.4 4050.4 3046 2584.7 2404.2
Przychód 3998.4 4050.4 3046 2584.7 2404.2
Koszt uzyskania przychodu (suma) 3240.8 3306.6 2448.6 2010.4 1883.9
Zysk brutto 757.6 743.8 597.4 574.3 520.3
Całkowity koszt operacyjny 3762.6 3769.2 2952.4 2763.7 2277
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 274.8 244.2 219 216.1 227.6
Depreciation / Amortization 182.7 207 178.8 148.4 182.1
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -9.7 -10.3 -14.3 -17.6 -16.6
Nadzwyczajny koszt (dochód) 84.4 37 144.3 431.8 -11.8
Other Operating Expenses, Total -10.4 -15.3 -24 -25.4 11.8
Dochód operacyjny 235.8 281.2 93.6 -179 127.2
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -82.1 -57 -43.3 -63.7 -41.3
Dochód netto przed opodatkowaniem 153.7 224.2 50.3 -242.7 85.9
Dochód netto po opodatkowaniu 82.4 144.9 -11.3 -256.7 75.2
Udział mniejszościowy 40.2 -1 12.1 -8.4 -1.5
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 122.6 143.9 0.8 -265.1 73.7
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 0.8 -85.4 14.6 5.3
Dochód netto 122.6 144.7 -84.6 -250.5 79
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 122.6 143.9 0.8 -265.1 73.7
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 122.6 144.7 -84.6 -250.5 79
Rozwodniony dochód netto 122.6 144.7 -84.6 -250.5 79
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 453.54 426.507 408.237 406.756 407.661
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.27032 0.33739 0.00196 -0.65174 0.18079
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.126 0.22 0.13 0.165 0.075
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.45641 0.44595 0.35102 0.52611 0.21071
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 3095.1 3309.5 2391.6 2664 1835.8
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1152.1 1255.3 551 920.5 412.6
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1152.1 1255.3 551 920.5 412.6
Suma należności netto 909.8 1029.9 790.3 976.8 765.8
Należności z handlu netto 759.2 903.1 678.2 837.7 681.6
Suma portfela 868.1 872.6 635.8 610 587.5
Suma innych aktywów obrotowych 165.1 151.7 414.5 156.7 69.9
Suma aktywów 8767.2 8367.8 7365.7 8203.5 7391.5
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 3360.3 3082.3 3040.2 3267 3135.3
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 7322.8 6716.5 6429.4 6405.6
Amortyzacja skumulowana (suma) -3962.5 -3634.2 -3389.2 -3138.6
Wartość netto firmy 1063.5 877 896.7 1186.5
Wartości niematerialne netto 342.9 265.9 253.7 253.8 1483
Inwestycje długoterminowe 326.5 323.8 290.4 301.6 301.3
Należności długoterminowe 54.6 56.6 33.8 46.3 63
Inne aktywa długoterminowe (suma) 524.3 452.7 459.3 484.3 573.1
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1959.8 2480.2 1668.8 2169.4 1644.8
Zobowiązania 984.5 1091.7 876.5 739.7 863.2
Naliczone koszty 117 108.4 105.6 103.3
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 2.1 2.4 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 72.8 713.3 59.3 680 60.9
Inne bieżące zobowiązania (suma) 785.5 566.8 625.3 644 720.7
Suma zobowiązań 4778.5 4682 4639.4 5310.9 4594.7
Suma zadłużenia długoterminowego 2299.4 1693.7 2261.8 2357.3 2226
Zadłużenie długoterminowe 2075.4 1511.7 2069 2123.6 2226
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 224 182 192.8 233.7
Odroczony podatek dochodowy 46.8 47.2 39.6 42 73.4
Udział mniejszościowy 63.1 43.4 66.1 47.8 57.2
Inne zobowiązania (suma) 409.4 417.5 603.1 694.4 593.3
Kapitał własny 3988.7 3685.8 2726.3 2892.6 2796.8
Akcje zwykłe 3421.2 3389.7 2686.1 2659.1 2138
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 727.6 585.8 576.1 783.2 658.8
Inny kapitał (suma) -160.1 -289.7 -535.9 -549.7
Suma zobowiązań i kapitału własnego 8767.2 8367.8 7365.7 8203.5 7391.5
Suma akcji zwykłych w obrocie 455.492 452.808 407.513 405.879 380.577
Sep 2023 Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021
Suma aktywów obrotowych 3095.1 2926 3309.5 2317.2 2391.6
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1152.1 681.1 1255.3 494.1 551
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1152.1 681.1 1255.3 494.1 551
Suma należności netto 909.8 1031.1 1029.9 852.8 790.3
Należności z handlu netto 759.2 829.4 903.1 705.9 678.2
Suma portfela 868.1 1026.9 872.6 808.6 635.8
Suma innych aktywów obrotowych 165.1 186.9 151.7 161.7 414.5
Suma aktywów 8767.2 8304.6 8367.8 7091.1 7365.7
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 3360.3 3098.1 3082.3 2897.2 3040.2
Wartości niematerialne netto 1406.4 1416 1142.9 1127 1150.4
Inwestycje długoterminowe 326.5 322.9 323.8 286.5 290.4
Należności długoterminowe 54.6 60.2 56.6 54.9 33.8
Inne aktywa długoterminowe (suma) 524.3 481.4 452.7 408.3 459.3
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1959.8 1749.4 2480.2 1638.7 1668.8
Zobowiązania 984.5 1012.3 1091.7 938.5 876.5
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 3.4
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 72.8 64.4 713.3 159 58
Inne bieżące zobowiązania (suma) 902.5 672.7 675.2 541.2 730.9
Suma zobowiązań 4778.5 4526.9 4682 4476.1 4639.4
Suma zadłużenia długoterminowego 2299.4 2236.7 1693.7 2211.3 2261.8
Zadłużenie długoterminowe 2075.4 2041.9 1511.7 2032.1 2069
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 224 194.8 182 179.2 192.8
Odroczony podatek dochodowy 46.8 42.9 47.2 45.6 39.6
Udział mniejszościowy 63.1 52.6 43.4 36.3 66.1
Inne zobowiązania (suma) 409.4 445.3 417.5 544.2 603.1
Kapitał własny 3988.7 3777.7 3685.8 2615 2726.3
Akcje zwykłe 3421.2 3410.6 3389.7 2697.2 2686.1
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 727.6 633.9 585.8 451.1 576.1
Inny kapitał (suma) -160.1 -266.8 -289.7 -533.3 -535.9
Suma zobowiązań i kapitału własnego 8767.2 8304.6 8367.8 7091.1 7365.7
Suma akcji zwykłych w obrocie 455.492 454.14 452.808 408.831 407.513
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
AustralianSuper Pension Fund 14.1091 64265668 -5219895 2023-06-28 LOW
Cooper Investors Pty Ltd. Investment Advisor 6.1744 28123715 5347378 2023-07-14 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0185 22858902 150076 2023-07-07 LOW
Perpetual Investment Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 4.989 22724345 -172069 2023-08-21 MED
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9639 22609984 -1384009 2022-11-01 LOW
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8561 13009397 559237 2023-09-13 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.5179 11469000 3848648 2022-10-19 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.4983 6824625 43353 2023-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.2482 5685355 5090768 2023-09-13 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.2176 5545958 0 2023-07-31 LOW
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0752 4897558 0 2023-07-31 LOW
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.0514 4788942 0 2022-10-19 LOW
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.9579 4363365 421130 2022-10-19 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.865 3939812 2682488 2022-10-19 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8061 3671942 79304 2023-09-30 LOW
Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.7318 3333432 3333432 2022-10-19 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6115 2785374 1957978 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5955 2712657 37 2023-09-30 LOW
Argo Investments Limited Investment Advisor 0.561 2555364 0 2022-10-19 LOW
VanEck Australia Pty Ltd. Investment Advisor 0.5503 2506505 49670 2023-09-30 HIGH

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Explosives

1 Nicholson St
MELBOURNE
VICTORIA 3002
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.65 Price
-0.900% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

66,898.95 Price
-0.980% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

US100

18,100.40 Price
-0.630% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

2,126.30 Price
+0.580% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0189%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0107%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję