Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
1.4720
2%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:06

Mon - Fri: 00:06 - 06:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
Warunki handlu
Spread 0.0110
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.022685 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.31)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.022685%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000767 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.15)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000767%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 1.502
Otwarcie* 1.472
Zmiana 1 r.* 2.43%
Zakres dzienny* 1.4571 - 1.482
Zakres 52 tyg. 1.86-2.91
Średni wolumen (10 dni) 796.67K
Średni wolumen (3 miesiące) 16.42M
Kapitalizacja rynkowa 621.11M
Wskaźnik C/Z 22.74
Akcje w obrocie 243.39M
Przychód 196.83M
EPS 0.11
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 0.46
Data następnego sprawozdania May 23, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Apr 19, 2024 1.4720 0.0000 0.00% 1.4720 1.4820 1.4571
Apr 18, 2024 1.5020 0.0549 3.79% 1.4471 1.5120 1.4421
Apr 17, 2024 1.4571 -0.0199 -1.35% 1.4770 1.4770 1.4571
Apr 16, 2024 1.4720 -0.0150 -1.01% 1.4870 1.4970 1.4571
Apr 15, 2024 1.4820 -0.0299 -1.98% 1.5119 1.5469 1.4820
Apr 12, 2024 1.5469 0.0500 3.34% 1.4969 1.5519 1.4820
Apr 11, 2024 1.4920 -0.0349 -2.29% 1.5269 1.5369 1.4920
Apr 10, 2024 1.5170 0.0150 1.00% 1.5020 1.5219 1.4970
Apr 9, 2024 1.5070 0.0300 2.03% 1.4770 1.5219 1.4770
Apr 8, 2024 1.4920 -0.0349 -2.29% 1.5269 1.5319 1.4920
Apr 5, 2024 1.5219 -0.0150 -0.98% 1.5369 1.5369 1.5120
Apr 4, 2024 1.5319 -0.0699 -4.36% 1.6018 1.6018 1.5219
Apr 3, 2024 1.5968 0.0499 3.23% 1.5469 1.6018 1.5419
Apr 2, 2024 1.5469 -0.0399 -2.51% 1.5868 1.5868 1.5219
Apr 1, 2024 1.5868 -0.0299 -1.85% 1.6167 1.6168 1.5718
Mar 28, 2024 1.6218 -0.0049 -0.30% 1.6267 1.6367 1.6068
Mar 27, 2024 1.6267 0.0049 0.30% 1.6218 1.6517 1.6167
Mar 26, 2024 1.6168 -0.0598 -3.57% 1.6766 1.6766 1.6118
Mar 25, 2024 1.6716 0.0399 2.45% 1.6317 1.6816 1.6168
Mar 24, 2024 1.6317 -0.0050 -0.31% 1.6367 1.6467 1.5618

OFX Group Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 228.864 158.418 134.692 138.341 130.23
Przychód 228.864 158.418 134.692 138.341 130.23
Koszt uzyskania przychodu (suma) 14.772 11.391 16.762 13.187 12.665
Zysk brutto 214.092 147.027 117.93 125.154 117.565
Całkowity koszt operacyjny 191.371 125.757 119.059 113.574 108.679
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 152.477 100.79 89.128 86.332 85.757
Depreciation / Amortization 13.172 9.97 11.111 10.521 8.906
Other Operating Expenses, Total 5.325 3.01 0.699 1.887 1.351
Dochód operacyjny 37.493 32.661 15.633 24.767 21.551
Dochód netto przed opodatkowaniem 37.493 32.661 15.633 24.767 21.551
Dochód netto po opodatkowaniu 31.411 25.012 12.085 20.331 17.083
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 31.411 25.012 12.085 20.331 17.083
Dochód netto 31.411 25.012 12.085 20.331 17.083
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 31.411 25.012 12.085 20.331 17.083
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 31.411 25.012 12.085 20.331 17.083
Rozwodniony dochód netto 31.411 25.012 12.085 20.331 17.083
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 252.724 251.356 250.825 249.119 248.13
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.12429 0.09951 0.04818 0.08161 0.06885
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.0081 0.047 0.0592
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.12429 0.09951 0.04818 0.08383 0.06885
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 5.625 0.596 1.359 1.647
Korekta rozwodnienia 0
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Suma przychodu 116.186 112.678 84.151 74.267 72.885
Przychód 116.186 112.678 84.151 74.267 72.885
Koszt uzyskania przychodu (suma) 7.373 7.399 5.754 5.637 8.883
Zysk brutto 108.813 105.279 78.397 68.63 64.002
Całkowity koszt operacyjny 97.644 93.727 65.641 60.116 60.886
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 73.563 71.652 53.494 47.647 46.341
Depreciation / Amortization 7.641 5.531 4.69 5.28 5.139
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 2.949 2.676 -0.039 0.635 0.652
Other Operating Expenses, Total 6.118 6.469 1.742 0.917 -0.129
Dochód operacyjny 18.542 18.951 18.51 14.151 11.999
Dochód netto przed opodatkowaniem 18.542 18.951 18.51 14.151 11.999
Dochód netto po opodatkowaniu 16.738 14.673 14.117 10.895 9.217
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 16.738 14.673 14.117 10.895 9.217
Dochód netto 16.738 14.673 14.117 10.895 9.217
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 16.738 14.673 14.117 10.895 9.217
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 16.738 14.673 14.117 10.895 9.217
Rozwodniony dochód netto 16.738 14.673 14.117 10.895 9.217
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 252.9 252.547 251.096 251.617 252.259
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.06618 0.0581 0.05622 0.0433 0.03654
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.06618 0.0581 0.05622 0.0433 0.03654
Korekta rozwodnienia 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 436.861 301.87 275.261 235.809 181.263
Gotówka 68.191 59.103 33.454 28.771 26.112
Środki pieniężne i ekwiwalenty 368.67 242.767 241.807 207.038 155.151
Suma należności netto 8.481 5.473 11.31 11.086 5.837
Koszty zaliczkowe 7.565 5.595 5.463 3.144 3.346
Suma aktywów 661.429 405.006 372.979 353.83 261.954
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 14.868 7.638 14.953 19.49 18.708
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 16.569 14.3 13.341 13.193 12.26
Amortyzacja skumulowana (suma) -14.426 -13.064 -12.287 -10.914 -9.058
Wartości niematerialne netto 37.742 19.873 16.327 14.832 11.019
Należności długoterminowe 25.613 25.144 27.119 32.276 32.457
Inne aktywa długoterminowe (suma) 7.083 0 2.099 0.206
Other Assets, Total 52.666 34.385 22.546 35.094 9.118
Zobowiązania
Naliczone koszty 24.242 15.796 9.562 11.311 3.903
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0 0.047 0
Suma zobowiązań 517.319 301.113 292.688 277.843 192.305
Suma zadłużenia długoterminowego 79.142 8.348 17.302 21.143 18.025
Odroczony podatek dochodowy 3.062 2.375 1.239 0 0.379
Inne zobowiązania (suma) 410.873 274.547 264.585 245.389 169.998
Kapitał własny 144.11 103.893 80.291 75.987 69.649
Akcje zwykłe 31.6 28.576 28.99 28.774 29.113
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 112.128 78.402 52.531 47.14 40.529
Inny kapitał (suma) 0.382 -3.085 -1.23 0.073 0.007
Suma zobowiązań i kapitału własnego 661.429 405.006 372.979 353.83 261.954
Suma akcji zwykłych w obrocie 243.599 242.625 243.872 242.958 242.523
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 13.959 8.348 17.302 21.143 18.025
Inwestycje długoterminowe 5.173 5.028 0
Zadłużenie długoterminowe 65.183 0
Wartość netto firmy 65.377
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 436.861 423.219 301.87 277.092 275.261
Gotówka 68.191 67.235 59.103 40.929 33.454
Środki pieniężne i ekwiwalenty 368.67 355.984 242.767 236.163 241.807
Suma należności netto 8.481 12.795 5.473 11.867 11.31
Koszty zaliczkowe 7.565 6.758 5.595 4.367 5.463
Suma aktywów 661.429 733.967 405.006 369.412 372.979
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 14.868 9.407 7.638 7.495 14.953
Wartości niematerialne netto 103.119 98.83 19.873 19.283 16.327
Należności długoterminowe 25.613 25.707 25.144 22.216 27.119
Inne aktywa długoterminowe (suma) 7.083 7.212 0
Other Assets, Total 52.666 145.813 34.385 22.406 22.546
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 10.98 16.076 7.744 6.17 4.261
Suma zobowiązań 517.319 606.848 301.113 277.975 292.688
Suma zadłużenia długoterminowego 79.142 86.699 8.348 9.222 17.302
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 13.959 8.499 8.348 9.222 17.302
Odroczony podatek dochodowy 3.062 7.018 2.375 1.875 1.239
Inne zobowiązania (suma) 424.135 497.055 282.646 260.708 269.886
Kapitał własny 144.11 127.119 103.893 91.437 80.291
Akcje zwykłe 31.6 31.554 28.576 28.212 28.99
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 112.128 93.249 78.402 63.834 52.531
Inny kapitał (suma) 0.382 2.316 -3.085 -0.609 -1.23
Suma zobowiązań i kapitału własnego 661.429 733.967 405.006 369.412 372.979
Suma akcji zwykłych w obrocie 243.599 243.387 242.625 242.442 243.872
Inwestycje długoterminowe 5.173 4.226 5.028 4.686
Zadłużenie długoterminowe 65.183 78.2
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Dochód netto/linia startowa 31.411 24.458 12.085 20.331 17.083
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 47.016 47.595 26.582 30.505 22.409
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 13.172 9.97 11.111 10.521 8.906
Deferred Taxes -6.397 1.136 3.338 -2.272 0.29
Pozycje niepieniężne 1.994 0.163 3.17 2.296 0.102
Zmiany w kapitale obrotowym 6.836 11.868 -3.122 -0.371 -3.972
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -94.956 -15.665 -3.964 -10.1 -31.231
Nakłady kapitałowe -20.872 -11.472 -9.121 -10.281 -8.963
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -74.084 -4.193 5.157 0.181 -22.268
Środki pieniężne z działalności finansowej 58.028 -6.175 -12.774 -17.688 -12.386
Total Cash Dividends Paid 0 -7.79 -13.984 -13.633
Skutki różnic kursowych walut -1 -0.106 -5.161 -0.058 0.068
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 9.088 25.649 4.683 2.659 -21.14
Emisja (wykup) akcji netto 1.956 -2.039 0.216 -0.339 4.753
Emisja (wykup) długu netto 56.072 -4.136 -5.2 -3.365 -3.506
Cash Taxes Paid 0.047 -0.047 0
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 31.411 14.673 24.458 10.895 12.085
Cash From Operating Activities 47.016 20.071 47.595 19.592 26.582
Cash From Operating Activities 13.172 5.531 9.97 5.28 11.111
Deferred Taxes -6.397 -2.569 1.136 0.635 3.338
Non-Cash Items 1.994 -1.501 0.163 3.187 3.17
Changes in Working Capital 6.836 3.937 11.868 -0.405 -3.122
Cash From Investing Activities -94.956 -85.305 -15.665 -6.817 -3.964
Capital Expenditures -20.872 -84.742 -11.472 -5.565 -9.121
Other Investing Cash Flow Items, Total -74.084 -0.563 -4.193 -1.252 5.157
Cash From Financing Activities 58.028 75.272 -6.175 -4.928 -12.774
Total Cash Dividends Paid 0 0 -7.79
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.956 1.958 -2.039 -2.411 0.216
Issuance (Retirement) of Debt, Net 56.072 73.314 -4.136 -2.517 -5.2
Foreign Exchange Effects -1 -1.906 -0.106 -0.372 -5.161
Net Change in Cash 9.088 8.132 25.649 7.475 4.683
Cash Taxes Paid 0.047 -0.047 0

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Transaction & Payment Services

L 19 60 Margaret St
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

17,037.80 Price
-1.980% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 7.0

ETH/USD

3,065.00 Price
-0.520% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 6.00

BTC/USD

63,933.10 Price
-0.270% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 106.00

XRP/USD

0.52 Price
+2.440% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01167

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować