Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
123.65
0.63%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
Warunki handlu
Spread 0.30
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026179 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026179%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003957 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003957%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Novo Nordisk A/S ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 124.43
Otwarcie* 125.22
Zmiana 1 r.* -25.51%
Zakres dzienny* 123.65 - 125.89
Zakres 52 tyg. 65.59-108.98
Średni wolumen (10 dni) 4.22M
Średni wolumen (3 miesiące) 82.99M
Kapitalizacja rynkowa 367.07B
Wskaźnik C/Z 44.25
Akcje w obrocie 4.52B
Przychód 31.29B
EPS 2.43
Dywidenda (% przychodu) 0.47813
Beta 0.41
Data następnego sprawozdania Jan 31, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Apr 15, 2024 123.65 -2.03 -1.62% 125.68 125.98 123.43
Apr 12, 2024 124.43 -2.19 -1.73% 126.62 126.98 124.22
Apr 11, 2024 125.27 -0.26 -0.21% 125.53 125.71 124.08
Apr 10, 2024 124.85 1.56 1.27% 123.29 125.19 123.22
Apr 9, 2024 124.78 -1.24 -0.98% 126.02 126.64 124.13
Apr 8, 2024 127.40 0.47 0.37% 126.93 127.51 125.92
Apr 5, 2024 125.56 0.99 0.79% 124.57 126.09 124.50
Apr 4, 2024 123.82 -2.96 -2.33% 126.78 127.39 123.50
Apr 3, 2024 126.92 1.54 1.23% 125.38 128.05 125.28
Apr 2, 2024 126.37 1.67 1.34% 124.70 126.61 124.02
Apr 1, 2024 127.47 -1.49 -1.16% 128.96 128.96 127.07
Mar 28, 2024 128.33 0.01 0.01% 128.32 130.07 127.61
Mar 27, 2024 127.99 -0.32 -0.25% 128.31 128.57 127.22
Mar 26, 2024 129.32 -0.54 -0.42% 129.86 129.91 128.35
Mar 25, 2024 128.98 0.12 0.09% 128.86 130.17 128.63
Mar 22, 2024 128.68 -0.39 -0.30% 129.07 129.36 128.05
Mar 21, 2024 129.68 0.89 0.69% 128.79 131.00 127.04
Mar 20, 2024 130.25 -0.75 -0.57% 131.00 131.36 128.63
Mar 19, 2024 131.31 -0.67 -0.51% 131.98 132.09 130.45
Mar 18, 2024 132.63 1.09 0.83% 131.54 133.68 131.02

Novo Nisk Adr Repsg 1 Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 176954 140800 126946 122021 111831
Przychód 176954 140800 126946 122021 111831
Koszt uzyskania przychodu (suma) 28448 23658 20932 19559 17617
Zysk brutto 148506 117142 106014 102462 94214
Całkowity koszt operacyjny 102145 82156 72820 69538 64583
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 49932 40409 36108 35301 33656
Badania i rozwój 21761 16292 13713 13477 13568
Depreciation / Amortization 2478 1631 2178 856 1289
Nadzwyczajny koszt (dochód) 809 714 477 1200 -6
Other Operating Expenses, Total -1283 -548 -588 -855 -1541
Dochód operacyjny 74809 58644 54126 52483 47248
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -5566 558 -846 -3757 439
Inne netto -181 -122 -150 -173 -72
Dochód netto przed opodatkowaniem 69062 59080 53130 48553 47615
Dochód netto po opodatkowaniu 55525 47757 42138 38951 38628
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 55525 47757 42138 38951 38628
Dochód netto 55525 47757 42138 38951 38628
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 55525 47757 42138 38951 38628
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 55525 47757 42138 38951 38628
Korekta rozwodnienia
Rozwodniony dochód netto 55525 47757 42138 38951 38628
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 4544.6 4606.2 4680 4757.32 4848.83
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 12.2178 10.368 9.00385 8.1876 7.96645
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 5.55799 4.81518 3.96122 4.07135 4.1288
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 12.3609 10.4933 9.08468 8.38996 7.96545
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 54300 53367 48092 45566 41265
Przychód 54300 53367 48092 45566 41265
Koszt uzyskania przychodu (suma) 7856 8182 8262 7200 6069
Zysk brutto 46444 45185 39830 38366 35196
Całkowity koszt operacyjny 30412 28360 31005 25382 22874
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 15414 13483 15091 12609 11831
Badania i rozwój 7127 6728 8085 5633 5123
Other Operating Expenses, Total 15 -33 -433 -60 -149
Dochód operacyjny 23888 25007 17087 20184 18391
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 366 -270 -771 -2152 -1596
Dochód netto przed opodatkowaniem 24254 24737 16316 18032 16795
Dochód netto po opodatkowaniu 19428 19814 13592 14405 13318
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 19428 19814 13592 14405 13318
Dochód netto 19428 19814 13592 14405 13318
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 19428 19814 13592 14405 13318
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 19428 19814 13592 14405 13318
Rozwodniony dochód netto 19428 19814 13592 14405 13318
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 4502.6 4513.2 4608.8 4537 4552.2
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 4.31484 4.39023 2.94914 3.17501 2.92562
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 4.0269 0 2.00676 0 3.62596
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 4.31484 4.39023 2.94914 3.17501 2.92562
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 108194 85595 65809 62456 59067
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 23116 16362 12104 14966 15638
Gotówka 12195 9597 12104 14966 15638
Inwestycje krótkoterminowe 10921 6765
Suma należności netto 57505 46799 32184 29152 24836
Należności z handlu netto 50560 40643 27734 24912 22786
Suma portfela 24388 19621 18536 17641 16336
Koszty zaliczkowe 2053
Suma innych aktywów obrotowych 3185 2813 2985 697 204
Suma aktywów 241257 194508 144922 125612 110769
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 66671 55362 50269 50551 41891
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 111426 95887 86686 84420 72438
Amortyzacja skumulowana (suma) -44755 -40525 -36417 -33869 -30547
Wartości niematerialne netto 46324 38825 20657 5835 5145
Inwestycje długoterminowe 886 1078 1348 1444 1296
Należności długoterminowe 663 630 974 1205 477
Inne aktywa długoterminowe (suma) 13427 8672 5865 4121 2893
Suma zobowiązań krótkoterminowych 120940 99516 70273 58983 54164
Zobowiązania 15587 8870 5717 6358 6756
Naliczone koszty 875 590 598 478 7015
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 480 12862 6684 659 515
Inne bieżące zobowiązania (suma) 103012 76372 56499 50673 39878
Suma zobowiązań 157771 123762 81597 68019 58930
Suma zadłużenia długoterminowego 24318 12961 2897 3009 0
Odroczony podatek dochodowy 4685 5271 2502 80 118
Inne zobowiązania (suma) 7828 6014 5925 5947 4648
Kapitał własny 83486 70746 63325 57593 51839
Akcje zwykłe 456 462 470 480 490
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 80625 72934 63589 58291 54102
Treasury Stock - Common -6 -6 -8 -10 -11
Inny kapitał (suma) 2411 -2644 -726 -1168 -2742
Suma zobowiązań i kapitału własnego 241257 194508 144922 125612 110769
Suma akcji zwykłych w obrocie 3962.8 4015.07 4088 4167 4251
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 986 822 775 815
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 3543 3307 2897 3009
Wartość netto firmy 5092 4346
Zadłużenie długoterminowe 20775 9654
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 142199 137551 113943 108194 119482
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 47595 36408 27771 23574 37473
Gotówka 30144 21574 14936 12653 28465
Inwestycje krótkoterminowe 17451 14834 12835 10921 9008
Suma należności netto 61964 70521 57921 57505 53510
Należności z handlu netto 52602 61294 50502 50560 45563
Suma portfela 29534 28020 25615 24388 23222
Suma innych aktywów obrotowych 3106 2602 2636 2727 5277
Suma aktywów 300101 280753 250025 241257 242836
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 81461 75024 70014 66671 63641
Wartości niematerialne netto 55726 50749 50489 51416 46924
Inwestycje długoterminowe 1471 1479 1211 1343 1239
Należności długoterminowe 430 338 288 206 247
Inne aktywa długoterminowe (suma) 18814 15612 14080 13427 11303
Suma zobowiązań krótkoterminowych 172552 156618 131961 120940 130257
Zobowiązania 20106 17788 10050 15587 8310
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 480 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 6613 6289 1251 986 1833
Inne bieżące zobowiązania (suma) 145833 132541 120660 103887 120114
Suma zobowiązań 207110 190280 170151 157771 166156
Suma zadłużenia długoterminowego 19924 19415 24267 24318 24136
Zadłużenie długoterminowe 19924 19415 24267 20775 24136
Odroczony podatek dochodowy 7885 7627 7875 7061 5640
Inne zobowiązania (suma) 6749 6620 6048 5452 6123
Kapitał własny 92991 90473 79874 83486 76680
Akcje zwykłe 451 451 456 456 456
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 92545 90025 79424 80625 76228
Treasury Stock - Common -5 -3 -6 -6 -4
Suma zobowiązań i kapitału własnego 300101 280753 250025 241257 242836
Suma akcji zwykłych w obrocie 4523.62 3995.22 3960.95 3962.8 3955.07
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 3543
Inny kapitał (suma) 2411
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 55525 47757 42138 38951 38628
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 78887 55000 51951 46782 45028
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 7362 6025 5753 5661 3925
Pozycje niepieniężne 35847 24332 18841 16634 15085
Cash Taxes Paid 14515 14438 10106 10936 9614
Zapłacone odsetki 272 261 422 204 89
Zmiany w kapitale obrotowym -19847 -23114 -14781 -14464 -12610
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -24918 -31605 -22436 -11509 -12080
Nakłady kapitałowe -14753 -7385 -22081 -11231 -12410
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -10165 -24220 -355 -278 330
Środki pieniężne z działalności finansowej -51797 -25493 -32244 -35484 -34521
Total Cash Dividends Paid -25303 -21517 -20121 -19409 -19048
Emisja (wykup) akcji netto -24086 -19447 -16855 -15334 -15567
Skutki różnic kursowych walut -238 591 -456 -7 44
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1934 -1507 -3185 -218 -1529
Emisja (wykup) długu netto -2408 15471 4732 -741 94
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 19814 55525 41933 27528 14210
Cash From Operating Activities 29814 78887 71786 47547 23586
Cash From Operating Activities 1719 7362 5327 3286 1650
Non-Cash Items 25153 35847 39520 18991 11097
Cash Taxes Paid 6679 14515 9928 8229 5260
Cash Interest Paid 165 272 186 120 52
Changes in Working Capital -16872 -19847 -14994 -2258 -3371
Cash From Investing Activities -6647 -24918 -11068 -6107 -1907
Capital Expenditures -4801 -14753 -8580 -4355 -1780
Other Investing Cash Flow Items, Total -1846 -10165 -2488 -1752 -127
Cash From Financing Activities -20621 -51797 -44129 -29566 -19135
Financing Cash Flow Items 3393 2737
Total Cash Dividends Paid -18337 -25303 -25303 -15690 -15690
Issuance (Retirement) of Stock, Net -5199 -24086 -16547 -11927 -4477
Issuance (Retirement) of Debt, Net -478 -2408 -2279 -1949 -1705
Foreign Exchange Effects -263 -238 606 163 -55
Net Change in Cash 2283 1934 17195 12037 2489

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Nordisk ADR Company profile

O firmie Novo Nisk Adr Repsg 1

Novo Nordisk A/S jest globalną firmą medyczną zajmującą się leczeniem cukrzycy. Spółka zajmuje się również odkrywaniem, opracowywaniem, produkcją i wprowadzaniem na rynek produktów farmaceutycznych. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach biznesowych: opieki nad chorymi na cukrzycę i otyłość oraz biofarmaceutyków. Segment działalności w zakresie leczenia cukrzycy i otyłości obejmuje insulinę, GLP-1, inne produkty białkowe, takie jak glukagon, systemy i igły do podawania produktów białkowych oraz doustne leki przeciwcukrzycowe. Segment biofarmaceutyków Spółki obejmuje obszary leczenia hemofilii, terapii hormonem wzrostu i hormonalnej terapii zastępczej. Spółka oferuje również produkt Saxenda do leczenia otyłości. W swojej ofercie posiada szereg produktów, w tym NovoLog/NovoRapid; NovoLog Mix/NovoMix; Prandin/NovoNorm; NovoSeven; Norditropin oraz Vagifem. Na dzień 31 grudnia 2016 r. firma wprowadzała swoje produkty na rynek w ponad 180 krajach. Jej struktura regionalna składa się z dwóch jednostek handlowych: Ameryka Północna i International Operations.

Obecna cena akcji Novo Nisk Adr Repsg 1 wynosi 123.97 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Aterian, Inc., Ayro, Inc., Whole Earth Brands, Inc., United Fire, Krung Thai Bank Public Company Limited oraz Summer Infant, Inc.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Pharmaceuticals (NEC)

Novo Alle 1
BAGSVAERD
2880
DK

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

ETH/USD

3,098.43 Price
+0.850% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 6.00

BTC/USD

63,483.10 Price
-0.640% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 106.00

Gold

2,386.21 Price
+1.730% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0187%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0105%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.50

XRP/USD

0.50 Price
+1.500% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01168

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować