Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
12.93
2.29%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:06 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:06 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.03
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 12.64
Otwarcie* 12.75
Zmiana 1 r.* 23.19%
Zakres dzienny* 12.64 - 13.15
Zakres 52 tyg. 6.60-11.59
Średni wolumen (10 dni) 5.76M
Średni wolumen (3 miesiące) 126.18M
Kapitalizacja rynkowa 11.95B
Wskaźnik C/Z 28.04
Akcje w obrocie 1.16B
Przychód 3.74B
EPS 0.37
Dywidenda (% przychodu) 2.08535
Beta 0.92
Data następnego sprawozdania Feb 8, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 12.91 0.06 0.47% 12.85 13.08 12.84
Feb 29, 2024 12.85 0.16 1.26% 12.69 13.22 12.66
Feb 28, 2024 12.70 0.05 0.40% 12.65 12.88 12.58
Feb 27, 2024 12.66 0.05 0.40% 12.61 12.86 12.41
Feb 26, 2024 12.60 -0.32 -2.48% 12.92 12.96 12.55
Feb 25, 2024 12.91 0.07 0.55% 12.84 13.00 12.84
Feb 23, 2024 12.74 -0.19 -1.47% 12.93 12.95 12.66
Feb 22, 2024 12.92 0.14 1.10% 12.78 13.09 12.69
Feb 21, 2024 12.78 -0.36 -2.74% 13.14 13.15 12.69
Feb 20, 2024 13.14 0.01 0.08% 13.13 13.26 13.12
Feb 19, 2024 13.12 -0.06 -0.46% 13.18 13.18 12.96
Feb 18, 2024 13.17 -0.07 -0.53% 13.24 13.34 13.16
Feb 16, 2024 13.11 -0.01 -0.08% 13.12 13.21 13.02
Feb 15, 2024 13.11 0.24 1.86% 12.87 13.14 12.66
Feb 14, 2024 12.86 0.08 0.63% 12.78 12.90 12.71
Feb 13, 2024 12.78 -0.51 -3.84% 13.29 13.38 12.71
Feb 12, 2024 13.28 0.10 0.76% 13.18 13.37 13.16
Feb 11, 2024 13.19 0.08 0.61% 13.11 13.23 13.09
Feb 9, 2024 13.18 0.08 0.61% 13.10 13.28 13.05
Feb 8, 2024 13.11 -0.10 -0.76% 13.21 13.49 13.09

Northern Star Resources Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 4131.1 3806.3 2760.5 1971.65 1401.17
Przychód 4131.1 3806.3 2760.5 1971.65 1401.17
Koszt uzyskania przychodu (suma) 3528.3 3260.8 2183.7 1447.56 1100.93
Zysk brutto 602.8 545.5 576.8 524.088 300.233
Całkowity koszt operacyjny 3286.3 3164.3 1176.6 1627.02 1186.38
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 121.7 106.3 84.4 66.302 50.651
Depreciation / Amortization 3.1 4.8 8.2 7.031 2.952
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 11.3 -4.6 -1903.8 8.796 -2.404
Nadzwyczajny koszt (dochód) -405.3 -219.2 777.4 77.489 16.891
Other Operating Expenses, Total 24 12.6 20.7 11.922 11.819
Dochód operacyjny 844.8 642 1583.9 344.632 214.784
Dochód netto przed opodatkowaniem 844.8 642 1583.9 344.632 214.784
Dochód netto po opodatkowaniu 585.2 452.1 1032.5 258.327 154.711
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 585.2 452.1 1032.5 258.327 154.711
Suma pozycji nadzwyczajnych
Dochód netto 585.2 452.1 1032.5 258.327 154.711
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 585.2 452.1 1032.5 258.327 154.711
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 585.2 452.1 1032.5 258.327 154.711
Rozwodniony dochód netto 585.2 452.1 1032.5 258.327 154.711
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1164.07 1168.54 903.584 695.259 644.758
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.50272 0.38689 1.14267 0.37156 0.23995
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.265 0.215 0.19 0.17 0.135
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.26154 0.2548 1.70351 0.4551 0.25882
Badania i rozwój 3.2 3.6 6 7.916 5.54
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 2182.4 1948.7 1941.6 1864.7 1649.28
Przychód 2182.4 1948.7 1941.6 1864.7 1649.28
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1727.1 1801.2 1652.8 1608 1409.85
Zysk brutto 455.3 147.5 288.8 256.7 239.427
Całkowity koszt operacyjny 1407.6 1878.7 1720.3 1444 336.044
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 69.6 55.3 54.5 55.4 52.669
Badania i rozwój 1.646
Depreciation / Amortization 2.1 1 2.5 2.3 4.05
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 10.9 0.4 -2.6 -2 -1910.06
Nadzwyczajny koszt (dochód) -415.1 9.8 24.9 -244.1 764.281
Other Operating Expenses, Total 13 11 -11.8 24.4 13.609
Dochód operacyjny 774.8 70 221.3 420.7 1313.24
Dochód netto przed opodatkowaniem 774.8 70 221.3 420.7 1313.24
Dochód netto po opodatkowaniu 537.5 47.7 175.3 276.8 847.973
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 537.5 47.7 175.3 276.8 847.973
Dochód netto 537.5 47.7 175.3 276.8 847.973
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 537.5 47.7 175.3 276.8 847.973
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 537.5 47.7 175.3 276.8 847.973
Rozwodniony dochód netto 537.5 47.7 175.3 276.8 847.973
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1164.73 1163.41 1164.2 1172.88 1063.11
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.46148 0.041 0.15058 0.236 0.79764
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.155 0.11 0.115 0.1 0.095
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.21424 0.04674 0.16752 0.09907 1.26185
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 2066.5 1429.3 1838 1111.43 453.826
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1133.3 571.1 771.9 679.904 263.134
Gotówka 1133.3 571.1 771.9 675.445 263.134
Inwestycje krótkoterminowe 0 4.459 0
Suma należności netto 169.2 134.9 223.3 90.862 65.577
Należności z handlu netto 116.4 58.2 25.3 72.493 47.318
Suma portfela 714.9 679.2 583.9 289.654 113.631
Koszty zaliczkowe 49.1 44.1 54.6 49.19 8.439
Suma innych aktywów obrotowych 204.3 1.815 3.045
Suma aktywów 12316.2 11176.9 11249.3 3811.39 1643.83
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 9305.1 9209.6 8976.8 2331.82 1123.48
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 3163.7 137.8 2042.6 1090.7 712.809
Amortyzacja skumulowana (suma) -866.7 -359.2 -256.439 -211.725
Inwestycje długoterminowe 190.5 184.3 23.2 24.464 50.888
Należności długoterminowe 9.7 5.6 0
Inne aktywa długoterminowe (suma) 667.1 264.3 405.7 334.243 2.771
Suma zobowiązań krótkoterminowych 626.1 776.3 771.6 638.227 218.481
Zobowiązania 39.9 37.8 46.981 59.941
Naliczone koszty 334.8 84.4 289.3 149.374 104.861
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 139 120.6 86.5 361.283 23.899
Inne bieżące zobowiązania (suma) 112.4 231.8 358 80.589 29.78
Suma zobowiązań 3832.7 2929.9 3270.8 1667.63 528.9
Suma zadłużenia długoterminowego 1183.1 390.9 801.6 449.779 24.505
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 86.5 93 91.8 55 24.505
Odroczony podatek dochodowy 1367.4 1108 925.3 131.564 65.569
Inne zobowiązania (suma) 656.1 654.7 772.3 448.057 220.345
Kapitał własny 8483.5 8247 7978.5 2143.76 1114.94
Akcje zwykłe 6317.1 6435 6435.1 1323.9 473.708
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 2117.7 1778.5 1545.4 816.851 637.677
Unrealized Gain (Loss) 13.1 13 13.2 -14.827 -6.601
Suma zobowiązań i kapitału własnego 12316.2 11176.9 11249.3 3811.39 1643.83
Suma akcji zwykłych w obrocie 1150.2 1165.13 1163.69 740.151 639.593
Wartości niematerialne netto 77.3 83.8 5.6 9.436 12.867
Inny kapitał (suma) 35.6 20.5 -15.2 17.834 10.151
Zadłużenie długoterminowe 1096.6 297.9 709.8 394.779
Payable/Accrued 339.5
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 2066.5 1314.1 1429.3 1378 1838
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1133.3 409.5 571.1 528 771.9
Środki pieniężne i ekwiwalenty 771.9
Inwestycje krótkoterminowe 0
Suma należności netto 169.2 170.3 134.9 263 223.3
Należności z handlu netto 116.4 87.1 58.2 63 25.3
Suma portfela 714.9 668 679.2 540 583.9
Koszty zaliczkowe 49.1 66.3 44.1 47 54.6
Suma aktywów 12316.2 11103.9 11176.9 11163 11249.3
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 9305.1 9258.8 9209.6 9128 8976.8
Wartości niematerialne netto 77.3 80.6 83.8 88 5.6
Inwestycje długoterminowe 190.5 201.8 184.3 205 23.2
Należności długoterminowe 10.1 15.5 5.6 0
Inne aktywa długoterminowe (suma) 666.7 233.1 264.3 364 405.7
Suma zobowiązań krótkoterminowych 626.1 607.6 776.3 712 771.6
Payable/Accrued 311.6 302.6 339.5 298 296.5
Naliczone koszty 101 82.5 84.4 82 89.3
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 139 149 120.6 95 86.5
Inne bieżące zobowiązania (suma) 74.5 73.5 231.8 237 299.3
Suma zobowiązań 3832.7 3050.2 2929.9 3027 3270.8
Suma zadłużenia długoterminowego 1183.1 636.3 390.9 528 801.6
Zadłużenie długoterminowe 1096.6 562.1 297.9 406 709.8
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 86.5 74.2 93 122 91.8
Odroczony podatek dochodowy 1367.4 1138.3 1108 1004 925.3
Inne zobowiązania (suma) 656.1 668 654.7 783 772.3
Kapitał własny 8483.5 8053.7 8247 8136 7978.5
Akcje zwykłe 6317.1 6310.5 6435 6427 6435.1
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 2117.7 1699.8 1778.5 1694 1545.4
Unrealized Gain (Loss) 13.1 15.7 13 17 13.2
Inny kapitał (suma) 35.6 27.7 20.5 -2 -15.2
Suma zobowiązań i kapitału własnego 12316.2 11103.9 11176.9 11163 11249.3
Suma akcji zwykłych w obrocie 1150.2 1149.95 1165.13 1164.61 1163.69
Suma innych aktywów obrotowych 0 204.3
Gotówka 1133.3 409.5 571.1 528
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1599.2 1073.6 710.442 379.197 353.061
Cash Receipts 3695 2726 1939.69 1359.25 966.77
Cash Payments -2173.8 -1421.6 -1182.87 -892.979 -520.486
Cash Taxes Paid 86.4 -140.9 -41.283 -90.35 -100.111
Zapłacone odsetki -9.1 -16.8 -9.357 -1.66 -0.527
Zmiany w kapitale obrotowym 0.7 -73.1 4.264 4.937 7.415
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -881.3 -257.1 -1670.32 -648.136 -247.294
Nakłady kapitałowe -1028.7 -693.1 -362.681 -286.842 -196.167
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 147.4 436 -1307.64 -361.294 -51.127
Środki pieniężne z działalności finansowej -927.4 -718.6 1384.78 89.597 -65.83
Total Cash Dividends Paid -218.3 -310.5 -48.67 -70.34 -63.333
Emisja (wykup) akcji netto -19.4 -2.2 803.128 177.395 4.626
Emisja (wykup) długu netto -689.7 -405.9 630.32 -17.458 -7.123
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -200.8 94.6 411.081 -176.818 39.937
Skutki różnic kursowych walut 8.7 -3.3 -13.821 2.524
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 470.7 1599.2 644.3 1073.6 426.482
Cash Receipts 1921.3 3695 1822.8 2726 1154.88
Cash Payments -1292 -2173.8 -1110.3 -1421.6 -624.809
Cash Taxes Paid 1.4 86.4 -59.2 -140.9 -62.363
Cash Interest Paid -10.3 -9.1 -5.7 -16.8 -8.506
Changes in Working Capital -149.7 0.7 -3.3 -73.1 -32.721
Cash From Investing Activities -549.1 -881.3 -340.5 -257.1 -222.941
Capital Expenditures -548.7 -1028.7 -471.2 -693.1 -222.145
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.4 147.4 130.7 436 -0.796
Cash From Financing Activities -89.3 -927.4 -551.1 -718.6 -559.743
Total Cash Dividends Paid -131.6 -218.3 -107.3 -310.5 -199.96
Issuance (Retirement) of Stock, Net -133.4 -19.4 -17.5 -2.2 0.308
Issuance (Retirement) of Debt, Net 175.7 -689.7 -426.3 -405.9 -360.091
Foreign Exchange Effects 6.1 8.7 3 -3.3 -3.65
Net Change in Cash -161.6 -200.8 -244.3 94.6 -359.852
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 6.5165 74889197 -3699568 2023-08-22 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 5.3373 61337380 -10753546 2023-04-20 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0446 57973117 12102 2022-12-20 LOW
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0825 35424421 1080385 2022-06-21 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.0337 34863950 728145 2023-04-20 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.5016 17256527 177216 2023-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.4619 16799932 260394 2023-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.3828 15891187 1430797 2023-09-30 LOW
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 1.3179 15145968 -2719339 2023-08-22 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.2442 14298864 -1136313 2023-04-20 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2361 14205173 1814443 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.2077 13878669 -3407054 2022-06-21 LOW
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.0525 12095000 -1944691 2023-04-20 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.0145 11659287 312 2023-08-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6856 7878790 210869 2023-09-30 LOW
Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.6835 7854377 190153 2023-08-22 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6157 7075946 396 2023-09-30 LOW
First Eagle Investment Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5828 6697689 3213842 2023-08-31 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5708 6559286 -60877 2023-09-30 LOW
1832 Asset Management L.P. Investment Advisor 0.5007 5753654 -10198 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Gold Mining

The Colonnade Corporate Centre
L 1 388 Hay St
SUBIACO
WESTERN AUSTRALIA 6008
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

78.87 Price
+1.040% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0264%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0483%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

US100

18,026.90 Price
+0.000% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.60 Price
-0.400% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

62,097.90 Price
+0.980% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję