Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 76% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
6.957
0.71%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 15:30

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.141
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.021388 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.06)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.021388%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.000834 %
Opłaty za pożyczoną część ($-0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.000834%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta EUR
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Germany
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 7.007
Otwarcie* 6.997
Zmiana 1 r.* -36.28%
Zakres dzienny* 6.897 - 7.072
Zakres 52 tyg. N/A
Średni wolumen (10 dni) N/A
Średni wolumen (3 miesiące) N/A
Kapitalizacja rynkowa N/A
Wskaźnik C/Z N/A
Akcje w obrocie N/A
Przychód N/A
EPS N/A
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta N/A
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Sep 22, 2023 6.957 0.000 0.00% 6.957 7.087 6.897
Sep 21, 2023 7.007 -0.060 -0.85% 7.067 7.142 6.932
Sep 20, 2023 7.182 -0.020 -0.28% 7.202 7.242 7.107
Sep 19, 2023 7.167 0.050 0.70% 7.117 7.262 7.082
Sep 18, 2023 7.172 -0.085 -1.17% 7.257 7.257 7.072
Sep 15, 2023 7.227 -0.204 -2.75% 7.431 7.536 7.177
Sep 14, 2023 7.427 0.240 3.34% 7.187 7.427 7.172
Sep 13, 2023 7.287 0.030 0.41% 7.257 7.337 7.127
Sep 12, 2023 7.207 -0.229 -3.08% 7.436 7.506 7.162
Sep 11, 2023 7.387 0.185 2.57% 7.202 7.531 7.202
Sep 8, 2023 7.167 -0.095 -1.31% 7.262 7.397 7.167
Sep 7, 2023 7.187 -0.085 -1.17% 7.272 7.357 7.187
Sep 6, 2023 7.342 -0.144 -1.92% 7.486 7.486 7.092
Sep 5, 2023 7.486 -0.035 -0.47% 7.521 7.651 7.277
Sep 4, 2023 7.451 0.094 1.28% 7.357 7.651 7.357
Sep 1, 2023 7.347 -0.204 -2.70% 7.551 7.626 7.282
Aug 31, 2023 7.536 0.104 1.40% 7.432 7.621 7.427
Aug 30, 2023 7.467 -0.069 -0.92% 7.536 7.686 7.396
Aug 29, 2023 7.561 0.075 1.00% 7.486 7.631 7.362
Aug 28, 2023 7.392 -0.035 -0.47% 7.427 7.641 7.302

LPKF LASER+ELECTRON. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 123.699 93.568 96.235 140.034 119.96
Przychód 123.699 93.568 96.235 140.034 119.96
Koszt uzyskania przychodu (suma) 84.035 65.502 64.708 93.283 87.814
Zysk brutto 39.664 28.066 31.527 46.751 32.146
Całkowity koszt operacyjny 116.92 93.509 88.697 120.788 113.136
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 19.941 16.152 12.863 16.262 16.505
Depreciation / Amortization 8.338 7.537 7.306 7.697 8.054
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 2.127 0.099 0.605 0.07 0.504
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0.077 0.064 -0.096 0.495 1.736
Other Operating Expenses, Total -3.098 -1.145 -1.389 -1.019 -1.477
Dochód operacyjny 6.779 0.059 7.538 19.246 6.824
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.367 -0.23 -0.233 -0.496 -0.85
Dochód netto przed opodatkowaniem 6.412 -0.17 7.305 18.75 5.974
Dochód netto po opodatkowaniu 1.659 -0.114 5.342 13.149 8.041
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 1.659 -0.114 5.342 13.149 8.041
Dochód netto 1.659 -0.114 5.342 13.149 8.041
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 1.659 -0.114 5.342 13.149 8.041
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 1.659 -0.114 5.342 13.149 8.041
Rozwodniony dochód netto 1.659 -0.114 5.342 13.149 8.041
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 24.4965 24.4965 24.4965 24.4965 24.4965
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.06772 -0.00465 0.21807 0.53677 0.32825
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.1 0.1 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.06977 -0.00296 0.21521 0.55094 0.43534
Badania i rozwój 5.5 5.3 4.7 4
Inne netto 0.001
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 27.678 20.235 36.901 31.254 29.75
Przychód 27.678 20.235 36.901 31.254 29.75
Koszt uzyskania przychodu (suma) 19.731 17.397 22.19 21.631 20.606
Zysk brutto 7.947 2.838 14.711 9.623 9.144
Całkowity koszt operacyjny 28.112 26.797 32.647 30.427 29.075
Badania i rozwój 1.25 1.5 1.2 1.3 1.5
Depreciation / Amortization 2.286 2.202 2.05 2.246 2.094
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0.1 -0.022 0.028 0.02 -0.075
Other Operating Expenses, Total 4.745 5.72 7.179 5.23 4.95
Dochód operacyjny -0.434 -6.562 4.254 0.827 0.675
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.089 -0.051 -0.149 -0.088 -0.078
Dochód netto przed opodatkowaniem -0.523 -6.613 4.105 0.739 0.597
Dochód netto po opodatkowaniu -0.796 -6.607 0.031 0.52 0.399
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -0.796 -6.607 0.031 0.52 0.399
Dochód netto -0.796 -6.607 0.031 0.52 0.399
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -0.796 -6.607 0.031 0.52 0.399
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -0.796 -6.607 0.031 0.52 0.399
Rozwodniony dochód netto -0.796 -6.607 0.031 0.52 0.399
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 26.5333 24.4704 28.2148 26 19.95
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.03 -0.27 0.0011 0.02 0.02
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.02755 -0.27058 0.00174 0.02054 0.01749
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 71.326 63.208 55.408 63.86 63.974
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 12.785 15.18 20.107 31.918 3.709
Gotówka
Środki pieniężne i ekwiwalenty 12.785 15.167 20.074 31.343 3.709
Suma należności netto 28.097 17.997 13.035 11.295 30.898
Należności z handlu netto 27.423 16.486 12.937 11.035 30.544
Suma portfela 27.677 28.536 19.845 19.153 25.715
Suma innych aktywów obrotowych 2.767 1.495 2.421 1.494 3.652
Suma aktywów 138.38 132.24 121.655 128.012 128.792
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 45.088 46.317 45.986 44.717 44.322
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 91.507 89.422 85.274 80.376 76.945
Amortyzacja skumulowana (suma) -46.419 -43.105 -39.288 -35.66 -32.623
Wartość netto firmy 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074
Wartości niematerialne netto 20.657 18.998 17.266 15.856 15.137
Należności długoterminowe 0.027 0.696 0.262 0.29 0.2
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1.208 2.947 2.659 3.215 5.085
Suma zobowiązań krótkoterminowych 39.577 35.825 21.804 28.245 32.569
Zobowiązania 7.505 7.213 7.629 5.612 6.877
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1.704 2.568 2.508 1.966 2.603
Inne bieżące zobowiązania (suma) 30.368 26.044 11.667 20.667 23.089
Suma zobowiązań 43.865 40.037 28.743 37.175 51.061
Suma zadłużenia długoterminowego 1.216 2.63 4.434 6.932 17.444
Zadłużenie długoterminowe 0.246 1.221 3.03 4.846 17.444
Odroczony podatek dochodowy 2.153 0.327 1.101 1.028 0.203
Inne zobowiązania (suma) 0.919 1.255 1.404 0.97 0.845
Kapitał własny 94.515 92.203 92.912 90.837 77.731
Akcje zwykłe 24.497 24.497 24.497 24.497 24.497
Dodatkowy wpłacony kapitał 15.463 15.463 15.463 15.463 15.463
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 52.9 51.241 53.803 50.577 37.47
Unrealized Gain (Loss) -0.208 -0.276 -0.361
Inny kapitał (suma) 1.863 1.278 -0.49 0.3 0.301
Suma zobowiązań i kapitału własnego 138.38 132.24 121.655 128.012 128.792
Suma akcji zwykłych w obrocie 24.4965 24.4965 24.4965 24.4965 24.4965
Inwestycje krótkoterminowe 0 0.013 0.033 0.575
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 0.97 1.409 1.404 2.086
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Suma aktywów obrotowych 64.704 71.326 65.465 65.785 64.175
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 7.726 12.785 4.772 7.941 6.936
Środki pieniężne i ekwiwalenty 7.726 12.785 4.772 7.941 6.936
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0
Suma należności netto 20.927 28.097 24.321 20.551 20.773
Należności z handlu netto 20.18 27.423 23.776 20.055 19.162
Suma portfela 32.05 27.677 33.628 33.975 33.615
Suma innych aktywów obrotowych 4.001 2.767 2.744 3.318 2.851
Suma aktywów 131.675 138.38 134.582 135.672 132.956
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 44.458 45.088 45.498 45.687 45.962
Wartości niematerialne netto 21.066 20.731 20.456 20.262 19.816
Należności długoterminowe 0.011 0.027 0.067 1.186 0.436
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1.436 1.208 3.096 2.752 2.567
Suma zobowiązań krótkoterminowych 39.353 39.577 36.469 38.158 35.603
Zobowiązania 6.587 7.505 4.906 4.049 6.279
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1.382 1.704 8.943 10.842 3.368
Inne bieżące zobowiązania (suma) 31.384 30.368 22.62 23.267 25.956
Suma zobowiązań 43.759 43.865 39.363 41.456 39.593
Suma zadłużenia długoterminowego 0.995 1.216 1.544 1.911 2.612
Zadłużenie długoterminowe 0.995 1.216 1.544 1.911 2.612
Odroczony podatek dochodowy 2.276 2.153 0.196 0.2 0.201
Inne zobowiązania (suma) 1.135 0.919 1.154 1.187 1.177
Kapitał własny 87.916 94.515 95.219 94.216 93.363
Akcje zwykłe 24.497 24.497 24.497 24.497 24.497
Dodatkowy wpłacony kapitał 15.463 15.463 15.463 15.463 15.463
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 46.293 52.9 52.869 52.349 51.949
Unrealized Gain (Loss) -0.208 -0.208 -0.276 -0.276 -0.276
Inny kapitał (suma) 1.871 1.863 2.666 2.183 1.73
Suma zobowiązań i kapitału własnego 131.675 138.38 134.582 135.672 132.956
Suma akcji zwykłych w obrocie 24.4965 24.4965 24.4965 24.4965 24.4965
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 1.659 -0.114 5.342 13.149 8.041
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 8.504 7.921 3.966 48.041 11.507
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 8.338 7.537 7.306 7.697 8.054
Pozycje niepieniężne 6.506 1.448 2.872 6.716 -0.316
Cash Taxes Paid 0.242 2.216 1.563 2.777 1.097
Zapłacone odsetki 0.392 0.248 0.254 0.478 0.855
Zmiany w kapitale obrotowym -7.999 -0.95 -11.554 20.479 -4.272
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -8.242 -8.623 -9.512 -5.791 -5.675
Nakłady kapitałowe -8.298 -8.685 -9.525 -5.797 -5.726
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 0.056 0.062 0.013 0.006 0.051
Środki pieniężne z działalności finansowej -3.092 -5.244 -5.404 -14.529 1.751
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -0.392 -0.248 -3.438 -1.294 -0.855
Total Cash Dividends Paid 0 -2.45
Emisja (wykup) długu netto -2.7 -2.546 -1.966 -13.235 -13.595
Skutki różnic kursowych walut 0.448 1.039 -0.317 -0.087 0.136
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -2.382 -4.907 -11.267 27.634 7.719
Emisja (wykup) akcji netto 0 16.201
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -6.607 1.659 1.628 1.108 0.708
Cash From Operating Activities -2.755 8.504 -9.529 -10.737 -6.977
Cash From Operating Activities 2.202 8.338 6.288 4.041 1.947
Non-Cash Items 0.265 6.506 1.605 0.704 0.605
Cash Taxes Paid 0.178 0.242 -0.042 -0.645 0.095
Cash Interest Paid 0.059 0.392 0.242 0.147 0.06
Changes in Working Capital 1.385 -7.999 -19.05 -16.59 -10.237
Cash From Investing Activities -1.873 -8.242 -6.172 -4.094 -2.089
Capital Expenditures -1.877 -8.298 -6.244 -4.165 -2.158
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.004 0.056 0.072 0.071 0.069
Cash From Financing Activities -0.677 -3.092 4.667 7.07 0.517
Financing Cash Flow Items -0.059 -0.392 -0.242 8.724 -0.06
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.618 -2.7 4.909 -1.654 0.577
Foreign Exchange Effects 0.246 0.448 0.639 0.535 0.318
Net Change in Cash -5.059 -2.382 -10.395 -7.226 -8.231
Total Cash Dividends Paid 0 0 0

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Photovoltaic Solar Systems & Equipment

Osteriede 7
GARBSEN
NIEDERSACHSEN 30827
DE

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

90.02 Price
+0.110% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0415%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0634%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.030

XRP/USD

0.51 Price
-1.370% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01192

ETH/USD

1,587.67 Price
-0.560% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 5.40

BTC/USD

26,370.15 Price
-1.030% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 85.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 555 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję