x
Polski
Moje konto
Test wiedzy

Kontrakty na różnice kursowe oferują możliwość sprzedaży następujących aktywów:

Akcje
Indeksy
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Surowce