Polski
Moje konto
Test wiedzy

Kontrakty na różnice kursowe oferują możliwość sprzedaży następujących aktywów:

Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Surowce
Akcje
Indeksy