x
Polski
Moje konto
Test wiedzy

Kontrakty na różnice kursowe oferują możliwość sprzedaży następujących aktywów:

Surowce
Akcje
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Indeksy