Test wiedzy

Kontrakty na różnice kursowe oferują możliwość sprzedaży następujących aktywów:

Surowce
Wszystkie podane odpowiedzi są poprawne
Akcje
Indeksy