Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym są kontrakty futures?

Wprowadzenie do kontraktów futures

To umowa, którą zawierasz z drugą stroną w sprawie przyszłego zakupu lub sprzedaży (stąd nazwa), po cenie uzgodnionej już teraz. Przedmiot umowy może być dowolny – akcje, towary i surowce, waluty, natomiast dostawa przedmiotu umowy może nastąpić za wiele miesięcy lub wcale. Istotą tych umów jest cena uzgadniana tu i teraz.

Gdzie słyszałeś o kontraktach futures?

Prawdopodobnie słyszałeś o nich w wiadomościach z rynków, w odniesieniu do takich towarów jak olej, pszenica lub metale. To dlatego, że ceny uzgodnione w umowach futures są postrzegane jako ważne wskaźniki szerszych trendów. Załóżmy, że cena ropy idzie w górę, co sugeruje, że koszty energii także wzrosną.

Co powinieneś wiedzieć o kontraktach futures?

Miliony z nas podpisały „kontrakty futures”, nawet nie zdając sobie z tego sprawy: umowa kupna domu (po uzgodnionej obecnie cenie i z końcową płatnością w ustalonym terminie) opiera się dokładnie na tej samej zasadzie.

Podstawowa różnica polega na tym, że kontrakty futures mogą być przedmiotem obrotu dealerów na rynkach.

Z tego wynika kolejna zasadnicza różnica: podczas gdy wszystkie kontrakty terminowe są finalizowane, w związku z koniecznością zakupu lub sprzedaży po ustalonej cenie, większość kontraktów futures przestaje istnieć przed uzgodnionym terminem. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ strona umowy, która ma większą szansę na zysk, anuluje kontrakt przed ustaloną datą.

Jak to możliwe? Strona wchodzi na rynek i kupuje przeciwieństwo takiego kontraktu – umowę kupna lub sprzedaży aktywów będących przedmiotem danego kontraktu. Powoduje to zamknięcie pierwotnej umowy i osiągnięcie zysku.

Stoi to w silnym kontraście z kontraktami terminowymi, które zazwyczaj kończą się realizacją dostawy.

Po zakończeniu każdej sesji kontrakty futures są wyceniane do wartości rynkowej, w celu dokonania codziennej wyceny ich pozycji w stosunku do wartości rynkowych. Od czasów kryzysu finansowego coraz większe wymagania spowodowały, że kontrakty futures są rozliczane na giełdzie częściej niż na rynkach pozagiełdowych, aby zapewnić większą przejrzystość.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować