Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 76% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
20.90
4.24%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.15
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026151 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026151%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003929 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003929%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 20.04
Otwarcie* 20.84
Zmiana 1 r.* -21.45%
Zakres dzienny* 20.83 - 21.63
Zakres 52 tyg. 24.61-64.38
Średni wolumen (10 dni) 4.02M
Średni wolumen (3 miesiące) 90.52M
Kapitalizacja rynkowa 3.79B
Wskaźnik C/Z 7.58
Akcje w obrocie 116.64M
Przychód 18.58B
EPS 4.29
Dywidenda (% przychodu) 6.15385
Beta 1.62
Data następnego sprawozdania Feb 27, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Sep 29, 2023 20.89 0.37 1.80% 20.52 21.64 20.47
Sep 28, 2023 20.04 0.55 2.82% 19.49 20.21 19.42
Sep 27, 2023 19.49 -0.34 -1.71% 19.83 20.17 19.36
Sep 26, 2023 19.74 -0.17 -0.85% 19.91 20.56 19.69
Sep 25, 2023 20.48 0.28 1.39% 20.20 20.67 20.11
Sep 22, 2023 20.49 -0.44 -2.10% 20.93 21.12 20.33
Sep 21, 2023 20.82 -0.19 -0.90% 21.01 21.47 20.70
Sep 20, 2023 21.24 -0.58 -2.66% 21.82 22.01 21.23
Sep 19, 2023 21.77 0.47 2.21% 21.30 21.85 21.27
Sep 18, 2023 21.36 -1.23 -5.44% 22.59 22.63 21.36
Sep 15, 2023 22.71 0.24 1.07% 22.47 23.07 22.43
Sep 14, 2023 22.70 0.16 0.71% 22.54 23.03 22.28
Sep 13, 2023 22.39 -0.72 -3.12% 23.11 23.14 22.25
Sep 12, 2023 23.37 -0.35 -1.48% 23.72 24.23 23.24
Sep 11, 2023 23.80 -0.40 -1.65% 24.20 24.38 23.61
Sep 8, 2023 24.14 0.55 2.33% 23.59 24.36 23.23
Sep 7, 2023 23.77 -0.69 -2.82% 24.46 24.49 23.64
Sep 6, 2023 24.71 0.09 0.37% 24.62 25.04 24.20
Sep 5, 2023 25.04 -0.53 -2.07% 25.57 25.96 24.97
Sep 1, 2023 26.37 -0.36 -1.35% 26.73 27.01 26.31

Kohl'S Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 18098 19433 15955 19974 20229
Przychód 18098 19433 15955 19974 20229
Koszt uzyskania przychodu (suma) 11457 11437 10173 12140 12199
Zysk brutto 6641 7996 5782 7834 8030
Całkowity koszt operacyjny 17852 17954 16217 18866 18931
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 5587 5478 4893 5705 5601
Depreciation / Amortization 808 838 874 917 964
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 201 277 104 167
Dochód operacyjny 246 1479 -262 1108 1298
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -304 -260 -284 -207 -256
Dochód netto przed opodatkowaniem -58 1219 -546 901 1042
Dochód netto po opodatkowaniu -19 938 -163 691 801
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -19 938 -163 691 801
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 0
Dochód netto -19 938 -163 691 801
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -19 938 -163 691 801
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -19 938 -163 691 801
Rozwodniony dochód netto -19 938 -163 691 801
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 120 148 154 158 165
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.15833 6.33784 -1.05844 4.37342 4.85455
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2 1.5 1.204 2.68 2.44
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.15833 7.35811 0.11071 4.87823 5.63258
Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
Suma przychodu 3895 3571 6019 4277 4087
Przychód 3895 3571 6019 4277 4087
Koszt uzyskania przychodu (suma) 2242 2047 4444 2541 2332
Zysk brutto 1653 1524 1575 1736 1755
Całkowity koszt operacyjny 3732 3473 6321 4077 3821
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1304 1238 1677 1334 1283
Depreciation / Amortization 186 188 200 202 206
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 0 0
Dochód operacyjny 163 98 -302 200 266
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -89 -84 -78 -81 -77
Dochód netto przed opodatkowaniem 74 14 -380 119 189
Dochód netto po opodatkowaniu 58 14 -273 97 143
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 58 14 -273 97 143
Dochód netto 58 14 -273 97 143
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 58 14 -273 97 143
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 58 14 -273 97 143
Rozwodniony dochód netto 58 14 -273 97 143
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 111 111 108 119 128
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.52252 0.12613 -2.52778 0.81513 1.11719
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.5 0.5 0.5 0.5
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.52252 0.12613 -2.52778 0.81513 1.11719
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 3736 5023 5835 4649 4835
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 153 1587 2271 723 934
Środki pieniężne i ekwiwalenty 153 1587 2271 723 934
Suma należności netto 224 205 802 15 29
Suma portfela 3189 3067 2590 3537 3475
Koszty zaliczkowe 170 164 172 374 397
Suma aktywów 14345 15054 15337 14555 12469
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 10230 9552 9087 9743 7428
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 18718 17613 16670 16745 15390
Amortyzacja skumulowana (suma) -8488 -8061 -7583 -7002 -7962
Inne aktywa długoterminowe (suma) 46 39 42 163 206
Suma zobowiązań krótkoterminowych 3115 3286 3022 2769 2730
Zobowiązania 1330 1683 1476 1206 1187
Naliczone koszty 963 1026 1092 1057 1034
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 85 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 369 118 115 124 115
Inne bieżące zobowiązania (suma) 368 459 339 382 394
Suma zobowiązań 10582 10393 10141 9105 6942
Suma zadłużenia długoterminowego 4423 4043 3838 3223 3384
Zadłużenie długoterminowe 1637 1910 2451 1856 1861
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 2786 2133 1387 1367 1523
Odroczony podatek dochodowy 129 206 302 260 184
Inne zobowiązania (suma) 2915 2858 2979 2853 644
Kapitał własny 3763 4661 5196 5450 5527
Akcje zwykłe 4 4 4 4 4
Dodatkowy wpłacony kapitał 3479 3375 3319 3272 3204
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 13995 14257 13468 13745 13395
Treasury Stock - Common -13715 -12975 -11595 -11571 -11076
Inny kapitał (suma) 0
Suma zobowiązań i kapitału własnego 14345 15054 15337 14555 12469
Suma akcji zwykłych w obrocie 111 131 158 156 163
Należności długoterminowe 333 440 373
Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
Suma aktywów obrotowych 4159 3736 5434 4630 4763
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 286 153 194 222 646
Środki pieniężne i ekwiwalenty 286 153 194 222 646
Suma portfela 3526 3189 4874 4034 3736
Suma innych aktywów obrotowych 347 394 366 374 381
Suma aktywów 14710 14345 16234 15623 15253
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 10171 10230 10435 10524 10014
Inne aktywa długoterminowe (suma) 380 379 365 469 476
Suma zobowiązań krótkoterminowych 3554 3115 4486 3370 3394
Zobowiązania 1310 1330 2014 1497 1679
Naliczone koszty 1275 1331 1545 1534 1443
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 765 85 668 79 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 204 369 259 260 272
Suma zobowiązań 10990 10582 12138 11079 10797
Suma zadłużenia długoterminowego 4347 4423 4538 4577 4330
Zadłużenie długoterminowe 1637 1637 1747 1747 1746
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 2710 2786 2791 2830 2584
Odroczony podatek dochodowy 129 129 165 194 209
Inne zobowiązania (suma) 2960 2915 2949 2938 2864
Kapitał własny 3720 3763 4096 4544 4456
Akcje zwykłe 2 4 4 4 4
Dodatkowy wpłacony kapitał 3489 3479 3319 3406 3395
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 2798 13995 14324 14285 14207
Treasury Stock - Common -2569 -13715 -13551 -13151 -13150
Suma zobowiązań i kapitału własnego 14710 14345 16234 15623 15253
Suma akcji zwykłych w obrocie 111 111 117 128 128
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Dochód netto/linia startowa -19 938 -163 691 801
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 282 2271 1338 1657 2107
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 808 838 874 917 964
Deferred Taxes -84 -92 18 51 -31
Pozycje niepieniężne 166 400 335 272 240
Cash Taxes Paid 111 370 419 172 308
Zapłacone odsetki 284 246 254 193 282
Zmiany w kapitale obrotowym -589 187 274 -274 133
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -783 -570 -137 -837 -572
Nakłady kapitałowe -826 -605 -334 -855 -578
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 43 35 197 18 6
Środki pieniężne z działalności finansowej -933 -2385 347 -1031 -1909
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -27 -38 -41 -31 -34
Total Cash Dividends Paid -239 -147 -108 -423 -400
Emisja (wykup) akcji netto -657 -1354 -8 -469 -360
Emisja (wykup) długu netto -10 -846 504 -108 -1115
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -1434 -684 1548 -211 -374
Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
Net income/Starting Line 14 -19 254 157 14
Cash From Operating Activities -202 282 -425 -546 -460
Cash From Operating Activities 188 808 608 406 200
Deferred Taxes 1 -84 -41 -12 2
Non-Cash Items 30 166 130 87 52
Cash Taxes Paid 2 111 53 49 5
Cash Interest Paid 60 284 190 137 45
Changes in Working Capital -435 -589 -1376 -1184 -728
Cash From Investing Activities -94 -783 -702 -544 -217
Capital Expenditures -94 -826 -733 -548 -221
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 43 31 4 4
Cash From Financing Activities 429 -933 -266 -275 -264
Financing Cash Flow Items -12 -27 -21 -20 -18
Total Cash Dividends Paid -55 -239 -184 -127 -63
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -657 -657 -157 -158
Issuance (Retirement) of Debt, Net 496 -10 596 29 -25
Net Change in Cash 133 -1434 -1393 -1365 -941

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: General Department Stores

N56W17000 Ridgewood Dr
MENOMONEE FALLS
WISCONSIN 53051-5660
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

27,065.35 Price
+0.450% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 85.00

Oil - Crude

90.04 Price
-1.230% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0661%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0881%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.030

ETH/USD

1,676.64 Price
+0.400% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 5.40

XRP/USD

0.52 Price
-3.610% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01192

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 555 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję