Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
59.76
1.4%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:04 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:04 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.28
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 60.61
Otwarcie* 60.6
Zmiana 1 r.* 44.7%
Zakres dzienny* 59.67 - 61.52
Zakres 52 tyg. 36.69-56.85
Średni wolumen (10 dni) 511.25K
Średni wolumen (3 miesiące) 10.79M
Kapitalizacja rynkowa 4.82B
Wskaźnik C/Z 9.24
Akcje w obrocie 109.33M
Przychód 9.23B
EPS 4.77
Dywidenda (% przychodu) 7.17367
Beta 1.06
Data następnego sprawozdania Feb 14, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 59.79 -1.03 -1.69% 60.82 60.82 59.63
Feb 29, 2024 60.82 -0.11 -0.18% 60.93 61.58 60.82
Feb 28, 2024 60.92 -0.42 -0.68% 61.34 61.61 60.50
Feb 27, 2024 61.35 -0.48 -0.78% 61.83 62.09 61.13
Feb 26, 2024 61.83 -0.58 -0.93% 62.41 62.71 61.72
Feb 25, 2024 62.41 -0.33 -0.53% 62.74 63.08 62.32
Feb 23, 2024 62.41 0.36 0.58% 62.05 62.64 61.60
Feb 22, 2024 62.06 -0.27 -0.43% 62.33 62.80 61.89
Feb 21, 2024 62.33 -2.17 -3.36% 64.50 65.30 62.07
Feb 20, 2024 64.51 -0.44 -0.68% 64.95 65.28 64.32
Feb 19, 2024 64.95 0.63 0.98% 64.32 65.02 63.94
Feb 18, 2024 64.33 -0.11 -0.17% 64.44 64.69 63.69
Feb 16, 2024 64.51 -0.05 -0.08% 64.56 65.38 64.40
Feb 15, 2024 64.55 1.59 2.53% 62.96 65.14 62.91
Feb 14, 2024 62.95 0.94 1.52% 62.01 63.05 61.43
Feb 13, 2024 62.01 -0.01 -0.02% 62.02 65.36 61.49
Feb 12, 2024 62.03 2.71 4.57% 59.32 62.38 59.20
Feb 11, 2024 59.32 1.43 2.47% 57.89 59.77 57.30
Feb 9, 2024 56.50 0.66 1.18% 55.84 56.62 55.69
Feb 8, 2024 55.85 -0.26 -0.46% 56.11 56.22 55.38

JB Hi-Fi Limited Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 9626.4 9232 8916.1 7918.9 7095.3
Przychód 9626.4 9232 8916.1 7918.9 7095.3
Koszt uzyskania przychodu (suma) 7443.9 7151.6 6938.9 6224.8 5568.2
Zysk brutto 2182.5 2080.4 1977.2 1694.1 1527.1
Całkowity koszt operacyjny 8879.3 8456.7 8196.1 7470.9 6736
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1346.1 1225.7 1180.7 1141.2 1081.9
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 26.3 20.1 24.7 36.4 14.3
Nadzwyczajny koszt (dochód)
Other Operating Expenses, Total 63 59.3 51.8 68.5 71.6
Dochód operacyjny 747.1 775.3 720 448 359.3
Dochód netto przed opodatkowaniem 747.1 775.3 720 448 359.3
Dochód netto po opodatkowaniu 524.6 544.9 506.1 302.3 249.8
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 524.6 544.9 506.1 302.3 249.8
Dochód netto 524.6 544.9 506.1 302.3 249.8
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 524.6 544.9 506.1 302.3 249.8
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 524.6 544.9 506.1 302.3 249.8
Rozwodniony dochód netto 524.6 544.9 506.1 302.3 249.8
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 109.8 114.2 115.6 116 116.1
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 4.77778 4.77145 4.37803 2.60603 2.15159
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.12 3.16 2.87 1.89 1.42
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 4.78993 4.79915 4.42424 2.72412 2.16058
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 4347.9 5278.5 4370.2 4861.8 3974.9
Przychód 4347.9 5278.5 4370.2 4861.8 3974.9
Koszt uzyskania przychodu (suma) 3367.2 4076.7 3354.2 3797.4 3082.9
Zysk brutto 980.7 1201.8 1016 1064.4 892
Całkowity koszt operacyjny 4071 4808.3 4005.4 4451.3 3705.4
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 656.4 689.7 608.2 617.5 579.7
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 15.5 10.8 9.7 10.4 11.4
Other Operating Expenses, Total 31.9 31.1 33.3 26 31.4
Dochód operacyjny 276.9 470.2 364.8 410.5 269.5
Dochód netto przed opodatkowaniem 276.9 470.2 364.8 410.5 269.5
Dochód netto po opodatkowaniu 194.7 329.9 257 287.9 188.4
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 194.7 329.9 257 287.9 188.4
Dochód netto 194.7 329.9 257 287.9 188.4
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 194.7 329.9 257 287.9 188.4
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 194.7 329.9 257 287.9 188.4
Rozwodniony dochód netto 194.7 329.9 257 287.9 188.4
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 109.9 109.7 113 115.4 115.5
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 1.77161 3.00729 2.27434 2.4948 1.63117
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.15 1.97 1.53 1.63 1.07
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 1.77161 3.00729 2.27434 2.4948 1.63117
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 1399.3 1424.7 1340.5 1245.8 1294.9
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 177.3 125.6 263.2 251.5 119.2
Środki pieniężne i ekwiwalenty 119.2
Suma należności netto 146.5 132.6 102.8 220.3 254.4
Należności z handlu netto 60.8 66.5 57.7 58.2 67.6
Suma portfela 1040.9 1135.3 938.8 739.3 886.7
Koszty zaliczkowe 34.6 30.3 30.7 30.8
Suma innych aktywów obrotowych 0 0.9 5 3.9 34.6
Suma aktywów 3234.9 3161.4 3146.5 3152.3 2567.2
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 712.9 630.6 705.3 814.5 191.5
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 1830.6 1630.3 1548.1 1499.3
Amortyzacja skumulowana (suma) -1117.7 -999.7 -842.8 -684.8
Wartość netto firmy 747 747 747 747 747
Wartości niematerialne netto 284.4 284.4 284.4 284.4 290.3
Inne aktywa długoterminowe (suma) 91.3 74.7 69.3 60.6 43.5
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1184.9 1306.3 1246.5 1345.9 945.5
Zobowiązania 581.6 660.6 607.3 796.2 585.7
Payable/Accrued 30.4 22.4 21.5 35.3 39.2
Naliczone koszty 113.5 107.9 104 97
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 285.3 348.4 346.4 253.4 320.6
Suma zobowiązań 1815.3 1881.1 1838.1 2046.6 1523.1
Suma zadłużenia długoterminowego 481 437.4 464 577.6 439.1
Zadłużenie długoterminowe 49.8 59.4 0 0 439.1
Odroczony podatek dochodowy
Inne zobowiązania (suma) 149.4 137.4 127.6 123.1 138.5
Kapitał własny 1419.6 1280.3 1308.4 1105.7 1044.1
Akcje zwykłe 329.3 346.8 393 403.2 434.8
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1085.2 928.6 910 697.1 603.7
Inny kapitał (suma) 5.1 4.9 5.4 5.4 5.6
Suma zobowiązań i kapitału własnego 3234.9 3161.4 3146.5 3152.3 2567.2
Suma akcji zwykłych w obrocie 109.334 109.334 114.883 114.883 114.883
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 174.1 167 167.3 164 0
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 431.2 378 464 577.6 0
Gotówka 177.3 125.6 263.2 251.5
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 1399.3 1814.1 1424.7 2074.4 1340.5
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 177.3 391.2 125.6 844.5 263.2
Gotówka 177.3 391.2 125.6 844.5 263.2
Suma należności netto 146.5 174.3 132.6 133.1 102.8
Należności z handlu netto 60.8 80.7 66.5 80.6 57.7
Suma portfela 1040.9 1211.4 1135.3 1064.8 938.8
Suma innych aktywów obrotowych 34.6 37.2 31.2 32 35.7
Suma aktywów 3234.9 3598.6 3161.4 3870.9 3146.5
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 712.9 662.6 630.6 690.6 705.3
Wartość netto firmy 747 747 747 747 747
Wartości niematerialne netto 284.4 284.4 284.4 284.4 284.4
Inne aktywa długoterminowe (suma) 91.3 90.5 74.7 74.5 69.3
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1184.9 1624 1306.3 1852.2 1246.5
Zobowiązania 581.6 957.5 660.6 1170.6 607.3
Payable/Accrued 30.4 39.6 22.4 31.3 21.5
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 174.1 167.6 167 174.6 167.3
Inne bieżące zobowiązania (suma) 398.8 459.3 456.3 475.7 450.4
Suma zobowiązań 1815.3 2165.1 1881.1 2416.6 1838.1
Suma zadłużenia długoterminowego 481 397.9 437.4 433.2 464
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 431.2 397.9 378 433.2 464
Inne zobowiązania (suma) 149.4 143.2 137.4 131.2 127.6
Kapitał własny 1419.6 1433.5 1280.3 1454.3 1308.4
Akcje zwykłe 329.3 329.3 346.8 365.1 393
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1085.2 1098.7 928.6 1083.7 910
Inny kapitał (suma) 5.1 5.5 4.9 5.5 5.4
Suma zobowiązań i kapitału własnego 3234.9 3598.6 3161.4 3870.9 3146.5
Suma akcji zwykłych w obrocie 109.334 109.334 109.334 114.883 114.883
Zadłużenie długoterminowe 49.8 0 59.4 0 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 627.4 558.7 981.3 301.6 292.1
Cash Receipts 10194.5 9837.1 8759.3 7804.9 7551.9
Cash Payments -9283.5 -9096.7 -7624.5 -7373.8 -7130.5
Cash Taxes Paid -264.4 -158.7 -118.2 -116.4 -114.8
Zapłacone odsetki -20 -24.6 -36.4 -13.8 -15
Zmiany w kapitale obrotowym 0.8 1.6 1.1 0.7 0.5
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -57.4 -57.7 -43 -59.1 -54
Nakłady kapitałowe -57.6 -57.7 -43.1 -59.3 -54.4
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 0.2 0 0.1 0.2 0.4
Środki pieniężne z działalności finansowej -707.2 -489.3 -805.8 -195.4 -239.1
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -1.2 0 -0.1 -0.6 -0.8
Total Cash Dividends Paid -310.2 -310.2 -172.3 -157.4 -151.6
Emisja (wykup) akcji netto -278.2 -10.2 -31.6 -6.9 3
Emisja (wykup) długu netto -117.6 -168.9 -601.8 -30.5 -89.7
Skutki różnic kursowych walut -0.4 0 -0.2 0.1 0.2
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -137.6 11.7 132.3 47.2 -0.8
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 635.1 627.4 850.2 558.7 446.7
Cash Receipts 5791.5 10194.5 5342.4 9837.1 5425.1
Cash Payments -4984 -9283.5 -4324 -9096.7 -4881.3
Cash Taxes Paid -163.9 -264.4 -158.4 -158.7 -85
Cash Interest Paid -10.3 -20 -10.2 -24.6 -13.2
Changes in Working Capital 1.8 0.8 0.4 1.6 1.1
Cash From Investing Activities -34 -57.4 -30.9 -57.7 -28
Capital Expenditures -34.1 -57.6 -30.9 -57.7 -28
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.1 0.2 0 0
Cash From Financing Activities -336.1 -707.2 -237.8 -489.3 -197.5
Total Cash Dividends Paid -167.3 -310.2 -122.9 -310.2 -103.4
Issuance (Retirement) of Stock, Net -17.3 -278.2 -27.9 -10.2 -10.1
Issuance (Retirement) of Debt, Net -151.1 -117.6 -87 -168.9 -84
Foreign Exchange Effects 0.6 -0.4 -0.2 0 0.1
Net Change in Cash 265.6 -137.6 581.3 11.7 221.3
Financing Cash Flow Items -0.4 -1.2 0
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
AustralianSuper Pension Fund 14.5906 15952471 0 2023-08-07 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.2563 5746950 2696281 2023-08-07 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.7482 4098074 0 2023-08-07 LOW
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2636 3568249 -380331 2023-08-31 LOW
Airlie Funds Management Pty Ltd Investment Advisor 2.4256 2652058 -2825856 2023-03-13 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 2.1224 2320464 7416 2023-09-30 LOW
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 1.3723 1500375 0 2023-08-07 LOW
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.3316 1455925 0 2023-08-07 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1788 1288830 13996 2023-09-30 LOW
Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 1.0347 1131264 0 2023-08-07 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7968 871204 -130763 2023-08-31 LOW
MLC Asset Management Investment Advisor 0.7008 766193 -307 2023-06-30 LOW
BetaShares Capital Ltd. Investment Advisor 0.6669 729178 58594 2023-09-30 LOW
PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 0.6287 687361 14200 2023-01-31 LOW
Djerriwarrh Investments Ltd. Investment Advisor 0.6151 672500 192942 2023-08-07 LOW
VanEck Australia Pty Ltd. Investment Advisor 0.582 636325 -15554 2023-09-30 HIGH
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5651 617804 0 2023-08-07 LOW
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.527 576157 33848 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.4401 481175 -329142 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4062 444114 0 2023-08-07 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Computer & Electronics Retailers (NEC)

Podium Level
60 City Rd
SOUTHBANK
VICTORIA 3006
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

79.35 Price
+1.570% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0259%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0478%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.040

Gold

2,052.48 Price
+0.370% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0195%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0112%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.60 Price
-0.510% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

62,320.70 Price
+1.490% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję