x
Polski
Moje konto
Test wiedzy

IPO to pierwszy raz, gdy...

udziały spółki są dostępne na rynku wtórnym
spółka oferuje udziały w ofercie publicznej na giełdzie papierów wartościowych
spółka oferuje udziały w ofercie publicznej na giełdzie papierów wartościowych
spółka sięga po bank inwestycyjny i oświadcza, że chce wejść do obrotu publicznego