Test wiedzy

IPO to pierwszy raz, gdy...

spółka zgłasza się do banku inwestycyjnego i oświadcza, że chce wejść do obrotu publicznego
spółka oferuje udziały w ofercie publicznej na giełdzie papierów wartościowych
spółka oferuje udziały w ofercie publicznej na zagranicznej giełdzie
udziały spółki są dostępne na rynku wtórnym