Test wiedzy

IPO to pierwszy raz, gdy...

spółka oferuje udziały w ofercie publicznej na giełdzie papierów wartościowych
spółka zgłasza się do banku inwestycyjnego i oświadcza, że chce wejść do obrotu publicznego
udziały spółki są dostępne na rynku wtórnym
spółka oferuje udziały w ofercie publicznej na zagranicznej giełdzie