Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest IPO?

Rozdział 1: Wprowadzenie

IPO jest to pierwszy raz, kiedy spółka publicznie oferuje swoje udziały lub akcje (lub dokonuje „emisji”) na giełdzie papierów wartościowych.

Skrót IPO oznacza „pierwszą ofertę publiczną”, ale często mówi się też o debiucie giełdowym.

Jakie giełdy mamy na myśli? Może to być giełda londyńska, nowojorska, Euronext, giełda w Hongkongu lub Szanghaju (a jest ich przecież dużo więcej). Natomiast jeżeli nie jest to jedno z wielkich przedsiębiorstw, będzie to raczej giełda, która specjalizuje się w mniejszych spółkach, taka jak londyński Alternatywny Rynek Inwestycyjny (AIM).

Rozdział 2: Dlaczego IPO?

Jest wiele powodów. Podstawowym jest po prostu chęć zdobycia dodatkowego kapitału poprzez publiczną emisję akcji. Zwykle ma to napędzić ekspansję, czy to poprzez rozbudowę istniejącej działalności, czy przez przejęcie innych.

Ale są też inne powody. Jednym z nich jest dystrybucja ryzyka związanego z działalnością spółki wśród szerszej rzeszy inwestorów niż jej założyciele i pierwsi wspólnicy.

Poza tym pierwotni udziałowcy danej spółki mogą chcieć spieniężyć swoje udziały. Przykładowo spółka private equity zainwestowała w przedsiębiorstwo, a teraz chcę zrealizować zysk z inwestycji – może to zrobić poprzez IPO. Jest to wygodny sposób na wyjście z inwestycji.

Rozdział 3: Jak zarządzać IPO?

Spółka, która planuje IPO, często rozpoczyna przygotowania wiele miesięcy, a czasem lat, z wyprzedzeniem. Musi bowiem zapewnić zgodność swojej księgowości, zarządzania i procedur wewnętrznych z zasadami giełdy papierów wartościowych, na której będzie notowana.

Przy wsparciu porad maklera, firmy handlującej papierami wartościowymi lub banku inwestycyjnego, który specjalizuje się w emisjach i jest upoważniony do ich przeprowadzania, spółka i jej doradcy najpierw przygotowują dokument sprzedaży lub „prospekt”. Określa on wszystkie szczegóły dotyczące spółki, jest dokumentacją sprzedaży w ramach IPO.

Następnie spółka ogłasza swój zamiar emisji akcji w gazetach lub w Internecie i poprzez swoich doradców. Często adresatami oferty kupna udziałów lub akcji będą instytucje, takie jak fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne.

Wraz z bankami inwestycyjnymi mogą one także gwarantować emisję akcji, co oznacza, że zobowiązują się odkupić akcje, jeśli te nie sprzedadzą się w trakcie IPO. Doradcy spółki postarają się określić cenę akcji na poziomie, na którym z pewnością się sprzedadzą, tak żeby gwaranci emisji nie musieli ich skupywać. Jednak czasem mogą się pomylić.

Rozdział 4: Co dzieje się potem?

Życie nie jest już takie samo. Po IPO akcje spółki są notowane na wybranej przez nią giełdzie. Oznacza to, że będzie ona musiała zaakceptować wyższy poziom publicznego nadzoru i zainteresowania ze strony mediów – na dobre i na złe!

Jeśli odniesie sukces, wartość akcji będzie wzrastać, a wszyscy akcjonariusze osiągną zysk. Wśród akcjonariuszy często znajduje się zarząd spółki i jej założyciele, a czasem także pracownicy, jeśli także kupili lub otrzymali akcje w momencie IPO.

Sprawy nie zawsze idą dobrze. Czasem cena spada. Innymi razy, szczególnie w przypadku małych spółek, inwestorzy nie wykazują dużego zainteresowania kupnem i sprzedażą ich akcji – wtedy akcje stają się „niepłynne”. Jest to ryzyko, które musi podjąć każda firma wchodząca na giełdę.

Nawiasem mówiąc, jeśli myślisz że tylko małe spółki dokonują IPO, to polecamy Twojej uwadze kilka sporych liczb: w 2014 r. chińska grupa Ali Baba z branży zakupów i usług internetowych przeprowadziła największe IPO w historii. Pozyskała 25 miliardów dolarów. Pokonała nawet Facebook, który wszedł na rynek w 2012 r. i pozyskał 16 miliardów dolarów.

Teraz już wiesz...

Co oznacza IPO ✔
Dlaczego spółki dokonują emisji ✔
Jak zarządza się IPO ✔
Co może stać się z cenami akcji ✔

Test wiedzy

IPO to pierwszy raz, gdy...

spółka oferuje udziały w ofercie publicznej na giełdzie papierów wartościowych
spółka oferuje udziały w ofercie publicznej na zagranicznej giełdzie
spółka zgłasza się do banku inwestycyjnego i oświadcza, że chce wejść do obrotu publicznego
udziały spółki są dostępne na rynku wtórnym
Następna lekcja

Co to są akcje?

Szukasz dodatkowych informacji?

computer
Centrum edukacji

Znajdziesz tu wszystko, co warto wiedzieć, od szczegółowych poradników po strategie inwestycyjne.

figure
computer
Przewodniki handlu

Our in-depth guides will provide you some insights into the wide variety of financial instruments, their unique features and how to use them in your trading portfolio.

Glosariusz inwestycyjny

97

Oto liczba terminów w naszym glosariuszu. Czy wiesz, co oznaczają skróty CFD, IPO i ETF? Rozszerz swoją wiedzę dzięki naszemu glosariuszowi.

Pokaż wszystko

Termin dnia

Obrót pozagiełdowy (OTC)

Rynek pozagiełdowy (OTC) nie ma konkretnej lokalizacji, w przeciwieństwie do Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (LSE), zajmującej ogromny budynek w centrum Londynu. Rynek pozagiełdowy kontrolują dealerzy, ponieważ właśnie oni...

Czytaj dalej
Najpopularniejszy termin

Wykres

Wykresy służą do prezentowania wszelkich danych, od papierów wartościowych i towarów aż po zyski przedsiębiorstw. Grafiki, tabele i diagramy to różnego rodzaju wykresy, stosowane do lepszego zilustrowania...

Czytaj dalej

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 630 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować