Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
2.424
1.25%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:04 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:04 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.022
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 2.394
Otwarcie* 2.384
Zmiana 1 r.* -27.14%
Zakres dzienny* 2.364 - 2.434
Zakres 52 tyg. 2.55-3.97
Średni wolumen (10 dni) 1.64M
Średni wolumen (3 miesiące) 39.95M
Kapitalizacja rynkowa 2.21B
Wskaźnik C/Z 78.95
Akcje w obrocie 653.26M
Przychód 2.16B
EPS 0.04
Dywidenda (% przychodu) 7.04478
Beta 1.88
Data następnego sprawozdania Feb 22, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 2.394 0.001 0.04% 2.393 2.394 2.364
Feb 29, 2024 2.384 -0.020 -0.83% 2.404 2.424 2.364
Feb 28, 2024 2.394 -0.040 -1.64% 2.434 2.444 2.384
Feb 27, 2024 2.424 -0.080 -3.19% 2.504 2.524 2.424
Feb 26, 2024 2.514 -0.059 -2.29% 2.573 2.573 2.494
Feb 25, 2024 2.574 0.000 0.00% 2.574 2.594 2.564
Feb 23, 2024 2.524 -0.029 -1.14% 2.553 2.554 2.514
Feb 22, 2024 2.554 0.011 0.43% 2.543 2.594 2.473
Feb 21, 2024 2.544 0.270 11.87% 2.274 2.623 2.254
Feb 20, 2024 2.274 0.020 0.89% 2.254 2.274 2.224
Feb 19, 2024 2.254 -0.050 -2.17% 2.304 2.304 2.254
Feb 18, 2024 2.294 0.000 0.00% 2.294 2.304 2.294
Feb 16, 2024 2.304 0.000 0.00% 2.304 2.304 2.284
Feb 15, 2024 2.304 0.040 1.77% 2.264 2.324 2.254
Feb 14, 2024 2.264 0.050 2.26% 2.214 2.264 2.204
Feb 13, 2024 2.204 -0.060 -2.65% 2.264 2.284 2.194
Feb 12, 2024 2.274 -0.020 -0.87% 2.294 2.294 2.194
Feb 11, 2024 2.284 0.000 0.00% 2.284 2.314 2.274
Feb 9, 2024 2.284 0.030 1.33% 2.254 2.294 2.244
Feb 8, 2024 2.244 0.060 2.75% 2.184 2.264 2.174

IOOF Holdings Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 2003.9 2156.4 1302.4 1100.3 1120.66
Przychód 2003.9 2156.4 1302.4 1100.3 1120.66
Koszt uzyskania przychodu (suma) 552.6 668.5 493.9 477.2 468.686
Zysk brutto 1451.3 1487.9 808.5 623.1 651.978
Całkowity koszt operacyjny 1972.8 2140 1398.4 1031.6 1156.09
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 1060.7 1123.5 536 418.8 364.063
Depreciation / Amortization 124.1 126.8 88.1 68.8 46.722
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 44.8 15.9 11.9 14.7 12.851
Nadzwyczajny koszt (dochód) 185.9 199.6 256.4 50.7 262.65
Other Operating Expenses, Total 4.7 5.7 12.1 1.4 1.115
Dochód operacyjny 31.1 16.4 -96 68.7 -35.423
Dochód netto przed opodatkowaniem 31.1 16.4 -96 68.7 -35.423
Dochód netto po opodatkowaniu 4.2 27.6 -152.8 52.8 -29.993
Udział mniejszościowy 0.2 0 0 -1.4 -4.847
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 4.4 27.6 -152.8 51.4 -34.84
Suma pozycji nadzwyczajnych 47 9.2 10.2 89.8 63.4
Dochód netto 51.4 36.8 -142.6 141.2 28.56
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 4.4 27.6 -152.8 51.4 -34.84
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 51.4 36.8 -142.6 141.2 28.56
Rozwodniony dochód netto 51.4 36.8 -142.6 141.2 28.56
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 658.1 652.2 589.3 380.89 380.518
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.00669 0.04232 -0.25929 0.13495 -0.09156
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.186 0.236 0.175 0.26236 0.34538
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.28886 0.34483 0.07399 0.26464 0.3571
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 1004.5 999.4 988.7 1148.1 662.1
Przychód 1004.5 999.4 988.7 1148.1 662.1
Koszt uzyskania przychodu (suma) 265.1 287.5 306.7 361.6 246.7
Zysk brutto 739.4 711.9 682 786.5 415.4
Całkowity koszt operacyjny 981.8 991 1037.4 1103.3 865.4
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 529.6 531.1 538.8 574 280.4
Depreciation / Amortization 60.9 63.2 76.7 61.8 45.5
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 23 21.8 6.6 9.2 5.8
Nadzwyczajny koszt (dochód) 100.5 85.4 104.6 95 265.4
Other Operating Expenses, Total 2.7 2 4 1.7 21.6
Dochód operacyjny 22.7 8.4 -48.7 44.8 -203.3
Dochód netto przed opodatkowaniem 22.7 8.4 -48.7 44.8 -188
Dochód netto po opodatkowaniu 7.5 -3.3 -8.6 22 -206.6
Udział mniejszościowy 0.2 -0.1 0
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 7.7 -3.3 -8.7 22 -206.6
Dochód netto 6.3 45.1 0.5 27 -196.4
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 7.7 -3.3 -8.7 22 -206.6
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 6.3 45.1 0.5 27 -196.4
Rozwodniony dochód netto 6.3 45.1 0.5 27 -196.4
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 660.8 655.4 650.7 650.5 647.6
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.01165 -0.00504 -0.01337 0.03382 -0.31902
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.093 0.093 0.118 0.118 0.095
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.16268 0.12466 0.14584 0.17786 -0.00185
Inne netto 15.3
Suma pozycji nadzwyczajnych -1.4 48.4 9.2 5 10.2
Korekta rozwodnienia 0 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 399.5 518 670.7 374.73 97.442
Gotówka 399.5 518 670.7 374.73 97.442
Suma należności netto 302.1 667.4 672.5 603.227 332.338
Należności z handlu netto 97.5 84.6 145.2 78.814 48.238
Koszty zaliczkowe 16.265 15.307
Suma aktywów 5004.8 5514.3 5756.5 4250.09 3705.25
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 146 208.1 145.8 134.443 36.01
Wartość netto firmy 1804.5 1850.9 1465.4 936.891
Wartości niematerialne netto 2503.4 802.2 891.6 525.054 364.707
Inwestycje długoterminowe 341.4 1328.3 1410 1078.76 1027.4
Należności długoterminowe 60.8 66.7 51.208 841.496
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1254.1 76.6 0 0.994 53.656
Other Assets, Total 58.3 48.4 48.3
Zobowiązania 195.8 467.2 372.3 120.566 90.235
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 30.9 31.8 21.4 18.746 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1105.4 10.2 0 27.434
Suma zobowiązań 2674.5 3113.2 3263.3 2512.26 2056.05
Suma zadłużenia długoterminowego 906.5 928.9 752.1 553.506 426.503
Zadłużenie długoterminowe 775.6 771.3 648.6 457.858 426.503
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 130.9 157.6 103.5 95.648
Odroczony podatek dochodowy 51.1 21.4 32 20.261 5.895
Udział mniejszościowy -0.5 -0.2 -0.2 -0.229 7.663
Inne zobowiązania (suma) 385.3 1653.9 2085.7 1799.41 1498.32
Kapitał własny 2330.3 2401.1 2493.2 1737.83 1649.19
Akcje zwykłe 3043.3 3017.2 3000.6 1970.85 1971
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -708.2 -614.5 -505.4 -319.27 -338.271
Treasury Stock - Common -7.2 -3.6 -4.6 -5.023 -7.89
Unrealized Gain (Loss) 1.5 2 2.4 91.3 24.326
Inny kapitał (suma) 0.9 0 0.2 -0.027 0.03
Suma zobowiązań i kapitału własnego 5004.8 5514.3 5756.5 4250.09 3705.25
Suma akcji zwykłych w obrocie 660.619 653.26 648.532 350.214 379.847
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 329.2 361.2 260.6 217.443
Amortyzacja skumulowana (suma) -183.2 -153.1 -114.8 -83
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 505.6 512.9 518 645 670.7
Gotówka 505.6 512.9 518 645 670.7
Suma należności netto 302.1 348.4 667.4 746 672.5
Należności z handlu netto 97.5 94.6 84.6 137.8 145.2
Koszty zaliczkowe 25.4
Suma aktywów 5004.8 5129.9 5514.3 5774 5756.5
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 146 186.7 208.1 220.6 145.8
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 329.2 347.7 361.2 357.1 260.6
Amortyzacja skumulowana (suma) -183.2 -161 -153.1 -136.5 -114.8
Wartość netto firmy 1804.5 1804.5 2147.6 1850.9
Wartości niematerialne netto 2503.4 765.1 802.2 481.5 891.6
Inwestycje długoterminowe 341.4 1377.9 1328.3 1345.3 1410
Należności długoterminowe 55.3 60.8 62.9 66.7
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1148 28.6 76.6 72.4 0
Zobowiązania 195.8 227.4 467.2 377.9 372.3
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 30.9 31.8 29.1 21.4
Suma zobowiązań 2674.5 2748.7 3113.2 3315.2 3263.3
Suma zadłużenia długoterminowego 906.5 958.8 928.9 963.5 752.1
Zadłużenie długoterminowe 775.6 781.2 771.3 793.4 648.6
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 130.9 177.6 157.6 170.1 103.5
Odroczony podatek dochodowy 51.1 59 21.4 32
Udział mniejszościowy -0.5 -0.3 -0.2 0 -0.2
Inne zobowiązania (suma) 385.3 1503.8 1653.9 1944.7 2085.7
Kapitał własny 2330.3 2381.2 2401.1 2458.8 2493.2
Akcje zwykłe 3043.3 3031.6 3017.2 2996 3000.6
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -708.2 -648 -614.5 -540.6 -505.4
Treasury Stock - Common -7.2 -4.5 -3.6 -4.6
Unrealized Gain (Loss) 1.5 2 2 2.9 2.4
Inny kapitał (suma) 0.9 0.1 0 0.5 0.2
Suma zobowiązań i kapitału własnego 5004.8 5129.9 5514.3 5774 5756.5
Suma akcji zwykłych w obrocie 660.619 657.356 653.26 648.532 648.532
Other Assets, Total 58.3 50.5 48.4 27.3 48.3
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1105.4 0 10.2 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -18.3 137.8 133.9 157.22 216.388
Cash Receipts 2231 1409.5 1325.3 1211.46 960.541
Cash Payments -1826.5 -1139.9 -1124.1 -990.573 -680.691
Cash Taxes Paid -45.8 -38.1 -47.9 -130.023 -86.613
Zmiany w kapitale obrotowym -377 -93.7 -19.4 66.36 23.151
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -68.3 -738.8 250.3 -414.692 -442.905
Nakłady kapitałowe -47.2 -16.4 -21.3 -29.974 -10.63
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -21.1 -722.4 271.6 -384.718 -432.275
Środki pieniężne z działalności finansowej -66.1 895.4 -106.8 229.264 140.274
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -15.1 -27.8 0 -8.148 -13.045
Total Cash Dividends Paid -134.7 -115 -122.5 -184.055 -175.645
Emisja (wykup) akcji netto 0 1043.9 0 -7.914 536.388
Emisja (wykup) długu netto 83.7 -5.7 15.7 429.381 -207.424
Skutki różnic kursowych walut 0 1.6 -0.1 0.031 -0.019
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -152.7 296 277.3 -28.177 -86.262
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities -53 -18.3 -39.5 137.8 2.7
Cash Receipts 972 2231 1194.8 1409.5 679
Cash Payments -826.3 -1826.5 -1052.5 -1139.9 -589.1
Cash Taxes Paid -29 -45.8 -37 -38.1 -39.4
Changes in Working Capital -169.7 -377 -144.8 -93.7 -47.8
Cash From Investing Activities 118.7 -68.3 -27.5 -738.8 9.1
Capital Expenditures -15.2 -47.2 -30.7 -16.4 -4.8
Other Investing Cash Flow Items, Total 133.9 -21.1 3.2 -722.4 13.9
Cash From Financing Activities -96.6 -66.1 41.3 895.4 512.9
Financing Cash Flow Items -21.5 -15.1 -12 -27.8 -20.5
Total Cash Dividends Paid -62.7 -134.7 -74.7 -115 -40.3
Issuance (Retirement) of Stock, Net -2.1 0 0 1043.9 1043.9
Issuance (Retirement) of Debt, Net -10.3 83.7 128 -5.7 -470.2
Net Change in Cash -30.7 -152.7 -25.7 296 524.7
Foreign Exchange Effects 0.2 0 1.6
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Tanarra Capital Pty Ltd Private Equity 14.3659 95766648 11338468 2023-10-04 LOW
Host-Plus Pty Limited Pension Fund 9.0372 60244483 8895397 2023-10-09 LOW
MLC Investments Limited Pension Fund 8.3468 55641797 55634778 2023-06-08 LOW
Australian Retirement Trust Pension Fund 8.1602 54397772 7671513 2023-10-04 LOW
First Sentier Investors Investment Advisor 6.046 40303943 4792879 2023-09-12 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.915 32764974 2650501 2022-08-25 LOW
Tyndall Asset Management Investment Advisor 4.8228 32150331 -2489693 2023-06-13
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.9072 26046251 570363 2023-09-25 LOW
Antares Capital Partners Limited Investment Advisor 3.7421 24945770 24945770 2023-06-08 MED
Trust Company (Australia) Ltd. Corporation 3.6624 24414295 0 2022-08-25 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9874 19915038 272478 2023-09-30 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.9734 13155339 306565 2023-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.1672 7780670 1268760 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1025 7349457 92947 2023-09-30 LOW
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Holding Company 1.0816 7209984 1903208 2023-09-12 LOW
Aigle Royal Superannuation Pty. Ltd. Corporation 1.0501 7000000 0 2022-08-25 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.8973 5981464 -839683 2022-09-08 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.7589 5059297 280866 2023-09-25 LOW
OnePath Funds Management Ltd. Pension Fund 0.6757 4504441 3521645 2023-09-12 MED
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.5227 3484541 -2982647 2022-08-25 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Wealth Management

Level 1, 800 Bourke Street
MELBOURNE
VICTORIA 3008
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

79.35 Price
+1.570% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0259%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0478%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.040

Gold

2,052.48 Price
+0.370% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0195%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0112%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.60 Price
-0.510% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

BTC/USD

62,320.70 Price
+1.490% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję