Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel InterContinental Hotels Group PLC - IHGgbp CFD

83.19
0.63%
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Tuesday at 16:30

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.32
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.025261 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.80)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.025261%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003343 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.64)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003343%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta GBP
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 82.75
Otwarcie* 81.87
Zmiana 1 r.* 89.21%
Zakres dzienny* 81.87 - 83.33
Zakres 52 tyg. N/A
Średni wolumen (10 dni) N/A
Średni wolumen (3 miesiące) N/A
Kapitalizacja rynkowa N/A
Wskaźnik C/Z N/A
Akcje w obrocie N/A
Przychód N/A
EPS N/A
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta N/A
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 4, 2024 82.75 -0.66 -0.79% 83.41 83.83 82.57
Mar 1, 2024 82.89 -1.58 -1.87% 84.47 84.85 82.89
Feb 29, 2024 83.33 -2.16 -2.53% 85.49 85.63 82.37
Feb 28, 2024 84.29 -2.26 -2.61% 86.55 86.85 84.29
Feb 27, 2024 86.65 0.04 0.05% 86.61 86.73 85.87
Feb 26, 2024 86.63 -0.48 -0.55% 87.11 87.72 86.27
Feb 23, 2024 87.44 1.26 1.46% 86.18 87.48 85.51
Feb 22, 2024 85.21 -0.16 -0.19% 85.37 86.47 84.95
Feb 21, 2024 84.77 1.32 1.58% 83.45 85.05 82.41
Feb 20, 2024 83.29 5.73 7.39% 77.56 84.01 77.56
Feb 19, 2024 78.16 0.90 1.16% 77.26 79.20 77.22
Feb 16, 2024 77.16 0.08 0.10% 77.08 77.28 76.36
Feb 15, 2024 76.62 -0.40 -0.52% 77.02 77.50 76.38
Feb 14, 2024 75.46 0.18 0.24% 75.28 76.40 75.28
Feb 13, 2024 74.86 -1.96 -2.55% 76.82 77.18 74.29
Feb 12, 2024 77.22 0.18 0.23% 77.04 77.42 76.44
Feb 9, 2024 76.56 0.08 0.10% 76.48 77.18 75.18
Feb 8, 2024 76.30 0.72 0.95% 75.58 77.18 75.48
Feb 7, 2024 75.44 -0.18 -0.24% 75.62 76.12 74.90
Feb 6, 2024 75.56 0.36 0.48% 75.20 76.12 75.20

InterContinental Hotels Group PLC Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 3892 2907 2394 4627 4337
Przychód 3892 2907 2394 4627 4337
Koszt uzyskania przychodu (suma) 2802 2014 1892 3383 3209
Zysk brutto 1090 893 502 1244 1128
Całkowity koszt operacyjny 3264 2413 2547 3997 3771
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 326 275 290 330 283
Depreciation / Amortization 68 98 110 116 141
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 59 8 14 3 1
Nadzwyczajny koszt (dochód) 38 29 250 186 151
Other Operating Expenses, Total -29 -11 -9 -21 -14
Dochód operacyjny 628 494 -153 630 566
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -96 -138 -139 -114 -81
Dochód netto przed opodatkowaniem 540 361 -280 542 485
Dochód netto po opodatkowaniu 376 265 -260 386 347
Udział mniejszościowy -1 1 0 -1 -1
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 375 266 -260 385 346
Suma pozycji nadzwyczajnych 5
Dochód netto 375 266 -260 385 351
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 375 266 -260 385 346
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 375 266 -260 385 351
Rozwodniony dochód netto 375 266 -260 385 351
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 182 184 182 184 182.4
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 2.06044 1.44565 -1.42857 2.09239 1.89693
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.37761 0 0 0.399 1.1425
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 2.74176 1.61957 0.23077 3.21196 2.84539
Inne netto 8 5 12 26
Korekta rozwodnienia 0
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 2226 2098 1794 1728 1179
Przychód 2226 2098 1794 1728 1179
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1619 1401 1387 1308 981
Zysk brutto 607 697 407 420 198
Całkowity koszt operacyjny 1642 1831 1433 1372 1041
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 13 335 5 0 0
Depreciation / Amortization 34 32 36 53 45
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -23 59 0 3 5
Nadzwyczajny koszt (dochód) 2 19 19 17 12
Other Operating Expenses, Total -3 -15 -14 -9 -2
Dochód operacyjny 584 267 361 356 138
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -16 -27 -69 -67 -72
Inne netto -1 1 7 5 1
Dochód netto przed opodatkowaniem 567 241 299 294 67
Dochód netto po opodatkowaniu 459 160 216 217 48
Udział mniejszościowy -1 1
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 459 159 216 218 48
Dochód netto 459 159 216 218 48
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 459 159 216 218 48
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 459 159 216 218 48
Rozwodniony dochód netto 459 159 216 218 48
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 174 179 185 184 184
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 2.63793 0.88827 1.16757 1.18478 0.26087
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.483 0.92034 0.46021 0.91321 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 2.62644 1.11173 1.2973 1.16848 0.45109
Korekta rozwodnienia 0 0 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 1678 2066 2243 935 1373
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 976 1452 1676 199 705
Gotówka 165 124 104 160
Środki pieniężne i ekwiwalenty 811 1326 1571 35 704
Inwestycje krótkoterminowe 0 2 1 4 1
Suma należności netto 589 532 481 591 657
Należności z handlu netto 524 429 334 538 630
Suma portfela 4 4 5 6 5
Koszty zaliczkowe 104 73 76 114
Suma innych aktywów obrotowych 5 5 5 25 6
Suma aktywów 4216 4716 5039 4194 4092
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 437 411 504 799 786
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 1027 1014 1151 1341 513
Amortyzacja skumulowana (suma) -590 -603 -647 -542
Wartość netto firmy 335 341 346 339
Wartości niematerialne netto 809 854 947 1037 1143
Inwestycje długoterminowe 192 250 249 394 364
Należności długoterminowe 339 317 326 339 301
Inne aktywa długoterminowe (suma) 426 477 424 351 125
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1544 1624 1867 1365 1407
Zobowiązania 152 109 80 90
Naliczone koszty 372 351 227 380
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 59 869 87 104
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 81 268 34 65 55
Inne bieżące zobowiązania (suma) 939 837 657 743 632
Suma zobowiązań 5831 6197 6896 5667 5231
Suma zadłużenia długoterminowego 2742 2937 3314 2673 2525
Zadłużenie długoterminowe 2341 2553 2898 2078 1910
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 401 384 416 595 615
Odroczony podatek dochodowy 78 93 95 118 124
Udział mniejszościowy 7 7 8 8 8
Inne zobowiązania (suma) 1460 1536 1612 1503 1167
Kapitał własny -1615 -1481 -1857 -1473 -1139
Akcje zwykłe 137 154 156 151 146
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -2239 -1959 -2297 -2051 -1744
Treasury Stock - Common -37 -22 0 -5 -4
Unrealized Gain (Loss) 26 25 11 57 47
Inny kapitał (suma) 498 321 273 375 416
Suma zobowiązań i kapitału własnego 4216 4716 5039 4194 4092
Suma akcji zwykłych w obrocie 175.5 184.016 182.656 182.033 181.232
Payable/Accrued 616
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 1549 1678 2102 2066 1660
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 713 976 1361 1452 988
Środki pieniężne i ekwiwalenty 710 976 1361 1450 988
Inwestycje krótkoterminowe 3 0 0 2 0
Suma należności netto 827 693 732 605 616
Należności z handlu netto 809 677 721 604 589
Suma portfela 4 4 4 4 4
Suma innych aktywów obrotowych 5 5 5 5 52
Suma aktywów 4152 4216 4661 4716 4385
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 428 437 408 411 428
Wartości niematerialne netto 1116 1144 1160 1195 1248
Inwestycje długoterminowe 203 192 245 250 260
Należności długoterminowe 401 339 328 317 329
Inne aktywa długoterminowe (suma) 455 426 418 477 460
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1489 1544 1556 1624 1132
Payable/Accrued 605 697 518 579 481
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 59 53
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 96 81 303 268 31
Inne bieżące zobowiązania (suma) 788 766 735 718 567
Suma zobowiązań 5976 5831 5842 6197 6182
Suma zadłużenia długoterminowego 2844 2742 2738 2937 3314
Zadłużenie długoterminowe 2443 2341 2336 2553 2913
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 401 401 402 384 401
Odroczony podatek dochodowy 81 78 87 93 98
Udział mniejszościowy 6 7 6 7 8
Inne zobowiązania (suma) 1556 1460 1455 1536 1630
Kapitał własny -1824 -1615 -1181 -1481 -1797
Akcje zwykłe 142 137 138 154 159
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -1966 -2239 -1319 -1959 -1956
Treasury Stock - Common -37 -22
Unrealized Gain (Loss) 26 25
Inny kapitał (suma) 498 321
Suma zobowiązań i kapitału własnego 4152 4216 4661 4716 4385
Suma akcji zwykłych w obrocie 167.438 175.5 184.016 184.016 183.216
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 376 265 -260 386 350
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 646 636 137 653 709
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 154 192 172 170 164
Deferred Taxes -2 -11 -3
Pozycje niepieniężne 362 288 461 445 284
Cash Taxes Paid 211 86 41 141 66
Zapłacone odsetki 126 134 133 115 92
Zmiany w kapitale obrotowym -246 -109 -234 -337 -86
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -78 -12 -61 -493 -197
Nakłady kapitałowe -99 -52 -76 -179 -158
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 21 40 15 -314 -39
Środki pieniężne z działalności finansowej -961 -860 1354 -660 51
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 0 3 -2 2
Total Cash Dividends Paid -233 0 0 -721 -199
Emisja (wykup) akcji netto -483 0 0 -5 -3
Emisja (wykup) długu netto -245 -860 1351 68 251
Skutki różnic kursowych walut -77 3 86 8 -21
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -470 -233 1516 -492 542
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 376 216 265 48 -260
Cash From Operating Activities 646 175 636 173 140
Cash From Operating Activities 154 78 192 86 172
Deferred Taxes -2
Non-Cash Items 362 184 288 113 461
Cash Taxes Paid 211 124 86 47 41
Cash Interest Paid 126 42 134 40 133
Changes in Working Capital -246 -303 -109 -74 -231
Cash From Investing Activities -78 -27 -12 -37 -61
Capital Expenditures -99 -33 -52 -16 -76
Other Investing Cash Flow Items, Total 21 6 40 -21 15
Cash From Financing Activities -961 -172 -860 -845 1354
Financing Cash Flow Items 0 3
Total Cash Dividends Paid -233 -154 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -483 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -245 -18 -860 -845 1351
Foreign Exchange Effects -77 -70 3 20 86
Net Change in Cash -470 -94 -233 -689 1516
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
PineStone Asset Management Inc. Investment Advisor 7.8414 12950002 9313434 2023-06-06 HIGH
Fiera Capital Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 6.6836 11037891 0 2023-02-17 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 5.9622 9846578 -33005 2023-10-25 LOW
RBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor 5.7885 9559580 -834321 2023-10-18 LOW
Fundsmith LLP Investment Advisor 5.4434 8989647 0 2022-02-21 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 5.4378 8980505 0 2023-02-17 LOW
Boron Investments N.V. Corporation 4.1175 6800000 -90000 2023-08-01 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.437 5676108 74110 2023-06-01 LOW
BLS Capital Fondmæglerselskab A/S Investment Advisor 2.5103 4145682 49732 2023-06-01 MED
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.4787 4093546 -8718 2023-10-01 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.1529 3555457 -144922 2023-10-01 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.4408 2379402 29682 2023-10-01 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.2103 1998778 0 2023-10-01 LOW
M&G Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.0662 1760889 -251972 2023-10-01 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0378 1713851 -31153 2023-10-01 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.008 1664641 0 2023-10-01 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.877 1448412 0 2023-06-01 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6429 1061803 1925 2023-06-01 LOW
T. Rowe Price International Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 0.5414 894103 -19183 2023-05-29 LOW
CDAM (UK) Ltd. Hedge Fund 0.5277 871421 52013 2023-05-31 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Hotels, Motels & Cruise Lines (NEC)

Windsor Dials 1
Arthur Road
WINDSOR
BERKSHIRE SL4 1RS
GB

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

18,136.40 Price
-0.510% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

2,130.42 Price
+0.820% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0189%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0107%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

XRP/USD

0.66 Price
+0.490% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Oil - Crude

77.41 Price
-1.340% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0265%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0484%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję