Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
0.313
4.57%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.014
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02273 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02273%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000812 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.15)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000812%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 0.328
Otwarcie* 0.313
Zmiana 1 r.* -38.99%
Zakres dzienny* 0.313 - 0.323
Zakres 52 tyg. 0.32-1.36
Średni wolumen (10 dni) 252.59K
Średni wolumen (3 miesiące) 3.10M
Kapitalizacja rynkowa 63.13M
Wskaźnik C/Z 40.87
Akcje w obrocie 172.49M
Przychód 62.87M
EPS 0.01
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 1.11
Data następnego sprawozdania Feb 15, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 26, 2024 0.323 0.005 1.57% 0.318 0.323 0.318
Feb 25, 2024 0.318 -0.005 -1.55% 0.323 0.323 0.313
Feb 23, 2024 0.328 -0.015 -4.37% 0.343 0.348 0.323
Feb 22, 2024 0.348 0.006 1.75% 0.342 0.348 0.318
Feb 21, 2024 0.338 0.040 13.42% 0.298 0.343 0.298
Feb 20, 2024 0.303 0.005 1.68% 0.298 0.308 0.298
Feb 19, 2024 0.298 0.000 0.00% 0.298 0.298 0.298
Feb 16, 2024 0.308 0.005 1.65% 0.303 0.308 0.303
Feb 15, 2024 0.308 0.005 1.65% 0.303 0.308 0.303
Feb 14, 2024 0.308 0.000 0.00% 0.308 0.313 0.308
Feb 13, 2024 0.303 0.000 0.00% 0.303 0.308 0.303
Feb 12, 2024 0.308 0.005 1.65% 0.303 0.308 0.298
Feb 11, 2024 0.303 0.000 0.00% 0.303 0.303 0.303
Feb 9, 2024 0.303 0.005 1.68% 0.298 0.308 0.298
Feb 8, 2024 0.303 0.005 1.68% 0.298 0.303 0.298
Feb 7, 2024 0.298 -0.005 -1.65% 0.303 0.303 0.298
Feb 6, 2024 0.308 0.000 0.00% 0.308 0.308 0.308
Feb 5, 2024 0.308 -0.004 -1.28% 0.312 0.323 0.308
Feb 4, 2024 0.308 0.000 0.00% 0.308 0.308 0.308
Feb 2, 2024 0.308 0.005 1.65% 0.303 0.308 0.303

Integrated Research Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 69.828 62.867 78.493 110.913 100.82
Przychód 69.828 62.867 78.493 110.913 100.82
Całkowity koszt operacyjny 101.3 67.136 70.024 80.048 71.92
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 47.204 47.377 49.613 60.792 55.344
Badania i rozwój 13.403 12.348 9.27 8.556 7.691
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -0.85 -1.644 1.936 1.868 -1.312
Other Operating Expenses, Total -0.527 0
Dochód operacyjny -31.472 -4.269 8.469 30.865 28.9
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 2.175 1.824 0.838 0.606 0.747
Inne netto
Dochód netto przed opodatkowaniem -29.297 -2.445 9.307 31.471 29.647
Dochód netto po opodatkowaniu -29.226 1.545 7.935 24.054 21.851
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -29.226 1.545 7.935 24.054 21.851
Dochód netto -29.226 1.545 7.935 24.054 21.851
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -29.226 1.545 7.935 24.054 21.851
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -29.226 1.545 7.935 24.054 21.851
Rozwodniony dochód netto -29.226 1.545 7.935 24.054 21.851
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 172.902 172.89 172.604 172.53 172.109
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.16903 0.00894 0.04597 0.13942 0.12696
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0725 0.0725
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.04957 0.00381 0.04288 0.13942 0.12696
Depreciation / Amortization 10.292 10.419 9.831 8.832 10.197
Nadzwyczajny koszt (dochód) 31.778 -1.364 -0.626
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 31.393 38.435 30.58 32.287 44.382
Przychód 31.393 38.435 30.58 32.287 44.382
Całkowity koszt operacyjny 65.032 36.268 34.686 32.45 34.161
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 22.912 24.292 23.595 23.782 25.322
Badania i rozwój 6.709 6.694 7.136 5.212 5.295
Depreciation / Amortization 5.027 5.265 4.755 5.664 5.217
Other Operating Expenses, Total -1.394 0.017 -0.8 -2.208 -1.673
Dochód operacyjny -33.639 2.167 -4.106 -0.163 10.221
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 1.138 1.037 1.026 0.798 0.472
Dochód netto przed opodatkowaniem -32.501 3.204 -3.08 0.635 10.693
Dochód netto po opodatkowaniu -32.443 3.217 -0.243 1.788 7.806
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -32.443 3.217 -0.243 1.788 7.806
Dochód netto -32.443 3.217 -0.243 1.788 7.806
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -32.443 3.217 -0.243 1.788 7.806
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -32.443 3.217 -0.243 1.788 7.806
Rozwodniony dochód netto -32.443 3.217 -0.243 1.788 7.806
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 173.029 172.8 172.476 172.852 172.666
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.1875 0.01862 -0.00141 0.01034 0.04521
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.06812 0.01862 -0.00141 0.01034 0.04521
Nadzwyczajny koszt (dochód) 31.778
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 63.05 63.362 68.105 70.624 64.049
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 18.553 12.329 12.149 9.744 9.316
Gotówka 18.553 12.329 12.149 9.744 9.316
Suma należności netto 42.269 48.545 53.41 58.858 52.629
Należności z handlu netto 41.933 47.645 52.545 58.622 52.146
Koszty zaliczkowe 2.228 2.477 2.299 1.821 2.104
Suma innych aktywów obrotowych 0 0.011 0.247 0.201
Suma aktywów 89.712 124.444 135.075 139.837 113.521
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0 5.151 7.258 8.25 2.631
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 17.058 18.011 17.706 18.367 9.719
Amortyzacja skumulowana (suma) -17.058 -12.86 -10.448 -10.117 -7.088
Wartość netto firmy 0 3.575 3.29 3.628 3.524
Wartości niematerialne netto 0 27.734 26.672 25.424 19.577
Inwestycje długoterminowe 1.4 0.244 0.175 0.236 0.236
Należności długoterminowe 23.753 23.045 28.392 30.271 22.218
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1.509 1.333 1.183 1.404 1.286
Suma zobowiązań krótkoterminowych 27.211 30.266 31.725 38.433 36.181
Payable/Accrued 10.181 10.213 9.797
Naliczone koszty 3.066 3.65 4.045 3.852 3.197
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 14.662 14.775 15.844 22.996 23.187
Suma zobowiązań 29.838 37.331 51.733 57.315 43.694
Suma zadłużenia długoterminowego 1.47 3.161 11.425 10.142 0
Odroczony podatek dochodowy 0 2.487 7.044 6.45 5.837
Inne zobowiązania (suma) 1.157 1.417 1.539 2.29 1.676
Kapitał własny 59.874 87.113 83.342 82.522 69.827
Akcje zwykłe 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 56.337 84.805 82.341 80.025 67.718
Inny kapitał (suma) 1.87 0.641 -0.666 0.83 0.442
Suma zobowiązań i kapitału własnego 89.712 124.444 135.075 139.837 113.521
Suma akcji zwykłych w obrocie 173.08 172.489 172.215 171.861 171.861
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1.582 1.71 1.655 1.372
Zadłużenie długoterminowe 0 6.658 5
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1.47 3.161 4.767 5.142
Zobowiązania 7.901 10.131
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 63.05 63.605 63.362 65.885 68.105
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 18.553 9.256 12.329 14.931 12.149
Gotówka 18.553 9.256 12.329 14.931 12.149
Suma należności netto 41.04 50.969 47.376 47.842 52.611
Należności z handlu netto 40.913 50.758 46.812 47.003 51.918
Suma innych aktywów obrotowych 3.457 3.38 3.657 3.112 3.345
Suma aktywów 89.712 126.149 124.444 134.949 135.075
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0 4.275 5.151 6.151 7.258
Wartości niematerialne netto 0 30.571 31.309 30.287 29.962
Inwestycje długoterminowe 1.4 0.202 0.244 0.232 0.175
Należności długoterminowe 23.753 25.106 23.045 28.64 28.392
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1.509 2.39 1.333 3.754 1.183
Suma zobowiązań krótkoterminowych 27.211 29.85 30.266 29.227 31.725
Payable/Accrued 10.181
Naliczone koszty 3.066 3.514 3.65 3.71 4.045
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1.582 1.726 1.71 1.655 1.655
Inne bieżące zobowiązania (suma) 14.662 14.685 14.775 15.77 15.844
Suma zobowiązań 29.838 35.167 37.331 48.662 51.733
Suma zadłużenia długoterminowego 1.47 2.439 3.161 9.531 11.425
Zadłużenie długoterminowe 0 5.556 6.658
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 1.47 2.439 3.161 3.975 4.767
Odroczony podatek dochodowy 0 1.655 2.487 8.291 7.044
Inne zobowiązania (suma) 1.157 1.223 1.417 1.613 1.539
Kapitał własny 59.874 90.982 87.113 86.287 83.342
Akcje zwykłe 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 56.337 88.315 84.805 84.661 82.341
Inny kapitał (suma) 1.87 1 0.641 -0.041 -0.666
Suma zobowiązań i kapitału własnego 89.712 126.149 124.444 134.949 135.075
Suma akcji zwykłych w obrocie 173.08 172.959 172.489 172.489 172.215
Zobowiązania 7.901 9.925 10.131 8.092
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 16.94 21.076 24.152 21.237 21.442
Cash Receipts 75.521 78.807 96.369 89.472 82.734
Cash Payments -57.885 -55.105 -66.024 -61.498 -53.362
Cash Taxes Paid -0.696 -3.252 -6.193 -6.737 -7.93
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -9.749 -10.802 -14.212 -11.829 -12.286
Nakłady kapitałowe -11.798 -12.242 -15.204 -12.576 -12.709
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 2.049 1.44 0.992 0.747 0.423
Środki pieniężne z działalności finansowej -7.18 -7.043 -9.718 -12.027 -11.137
Total Cash Dividends Paid 0 -6.447 -12.46 -12.027 -11.137
Emisja (wykup) długu netto -6.955 0.006 3.128 0 0
Skutki różnic kursowych walut 0.169 -0.826 0.206 0.697 -0.894
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 0.18 2.405 0.428 -1.922 -2.875
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -0.225 -0.602 -0.386
Zmiany w kapitale obrotowym 0 0.626
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 1.005 16.94 8.653 21.076 11.255
Cash Receipts 31.724 75.521 37.723 78.807 42.354
Cash Payments -29.907 -57.885 -28.607 -55.105 -28.319
Cash Taxes Paid -0.812 -0.696 -0.463 -3.252 -2.78
Cash From Investing Activities -3.564 -9.749 -4.982 -10.802 -5.64
Capital Expenditures -4.681 -11.798 -5.922 -12.242 -6.245
Other Investing Cash Flow Items, Total 1.117 2.049 0.94 1.44 0.605
Cash From Financing Activities -0.786 -7.18 -1.044 -7.043 -6.044
Financing Cash Flow Items -0.081 -0.225 -0.142 -0.602 -0.24
Total Cash Dividends Paid 0 0 0 -6.447 -6.447
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.705 -6.955 -0.902 0.006 0.643
Foreign Exchange Effects 0.272 0.169 0.155 -0.826 -1.144
Net Change in Cash -3.073 0.18 2.782 2.405 -1.573
Changes in Working Capital 0 0.626
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Killelea (Stephen John) Individual Investor 29.7125 51880619 0 2022-09-09
Debenham (Nicholas Barry) Individual Investor 4.9259 8601000 7236385 2022-09-09 LOW
Washington H Soul Pattinson and Company Ltd Investment Advisor 1.6195 2827782 2237782 2022-09-09 LOW
Rutherford (Andrew Rhys) Individual Investor 1.6003 2794210 0 2022-09-09
Navigator Australia Ltd. Corporation 1.005 1754867 1356390 2022-09-09 LOW
Santos L Helper Pty Ltd Corporation 0.5962 1040981 1040981 2022-09-09 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5621 981450 0 2023-09-30 LOW
Sporran Lean Pty. Ltd. Corporation 0.4295 750000 750000 2022-09-09 LOW
Denata Pty. Ltd. Corporation 0.2577 450000 450000 2022-09-09 LOW
Brencam Pty. Ltd. Corporation 0.2557 446500 446500 2022-09-09
Bipeta Pty. Ltd. Corporation 0.1934 337612 0 2022-09-09
Brackin (Allan James) Individual Investor 0.0859 150000 0 2022-06-30 LOW
Ruthven (John) Individual Investor 0.057 99593 0 2022-12-14
Scott (James) Individual Investor 0.0427 74588 50000 2022-10-11 LOW
Adams (Peter) Individual Investor 0.0401 70000 55000 2022-06-30
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.037 64599 0 2023-09-30 LOW
Lloyd (Peter) Individual Investor 0.0294 51263 0 2022-06-30
Aston (Catherine Ann) Individual Investor 0.0215 37500 37500 2022-10-06
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 0.0203 35452 0 2023-07-31 LOW
Myers (Patricia Anne) Individual Investor 0.0123 21500 0 2022-06-30

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Software (NEC)

L 9 100 Pacific Hwy
NORTH SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2060
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

76.00 Price
-0.700% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0165%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0384%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Gold

2,035.21 Price
-0.030% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0185%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0103%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

BTC/USD

51,350.60 Price
-0.870% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

XRP/USD

0.54 Price
-1.210% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję